Nittonde söndagen under året

Kära vänner!
 
Det har tagit mig större delen av den senaste veckan att installera mig i Clonard igen efter de tio dagar jag tillbringade med min familj i Donegal. Det var fantastiskt att vara där med dem. Nu är det lika roligt att vara här i gemenskapen och de människor som kommer till Clonard och har kontakt med oss. Tack för er kärlek och vänlighet mot oss och till mig.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den. Temat är den extraordinära gåvan av eukaristen, det yppersta och det främsta av all vår andlighet som Kristi anhängare. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva som par, familjer och som medlemmar i er församling.
Våra kyrkor är nu öppna igen för firandet av eukaristin. Däremot är inte alla av oss ännu bekväma att vara i folkmassor, så många fortsätter att delta i mässan online. Hur vi än deltar är denna vecka en uppmaning att för oss själva förnya den känsla av vördnad som denna stora gåva ger till oss  och att göra det till en förnyelse av vår tro på Kristus bland oss och för den värld vi lever i, vecka efter vecka.
 
Ni kommer  som alltid att vara i mina böner varje dag den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för alla dem som följer detta parbönsprogram på olika sätt. Må Gud välsigna oss alla och fortsätta att hålla oss säkra under den kommande veckan.
 
Johnny

8 – 14 augusti,   Jag är livets bröd
Jesus sade till folkmassan: "Jag är livets bröd. Brödet jag skall ge är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva." Den överlägset mest extraordinära gåva som Gud har gett sitt folk är eukaristin.  I den inbjuds vi ständigt att ta emot Kristi kropp och blod som vår näring för livets resa.  I den firar vi världens frälsning och förnyar den frälsningen varje gång vi firar den.  Den här veckan är en tid att reflektera över vår uppskattning av denna underbara gåva och förnya vår entusiasm för den. 
Eftersom det är så tillgängligt kan vi vänja oss vid den och ta den för givet och vi kan förlora glädjen i vårt firande. I eukaristin talar Gud tydligast om omfattningen av sin kärlek till oss och hur speciell var och en av oss är för honom.  För att leva som ett eukaristiskt folk behöver vi också tydligt visa vår kärlek till varandra i våra hem och i våra församlingar.       
 Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
din Ande gjorde oss till dina barn
jag är trygg att kalla dig Fader.
Låt din ande växa inom oss som ett gift par
och för oss till vår utlovade arvedel.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Maktens Gud, givare av alla våra gåvor,
acceptera erbjudandet av vår kärlek i äktenskapet
och gör det till ett sakramentet för vår frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament som du ger oss
föra oss till frälsning
och håll oss trofasta gentemot ditt sannings ljus.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: När hade ni senast en romantisk kväll tillsammans?  Kom ihåg det och planera en till för den här veckan.  Njut av den!
För andra: Finns det någon som du har något otalt med?  Gör något som ett par för att rätta till det den här veckan.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter