Tjugotredje söndagen under året

Kära vänner!
 
Detta e-postmeddelande och bilaga tar oss in i september månad och bort från sommaren!! Det har varit några mycket fina månader för oss och för mig personligen. Jag tackar Gud för allt som har åstadkommits under denna tid av allmänt bra väder och god utveckling i pandemiscenen.
 
Vi går också in i den nya höstsäsongen, en mild säsong med en tyst förvandling. Det bifogade bidraget för nästa söndag och veckan efter den sätter oss i kontakt med denna mildhet då den uppmanar oss att öppna våra ögon och öron för varandra och för världen omkring oss och för att svara varandra och vår värld med omsorg och medkänsla. Jag hoppas att ni får en välsignad vecka i er kärlek till varandra och för alla omkring er. Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som alltid. Fortsätt att be för mig och för alla som deltar i denna bön på vilken nivå som helst. Må Guds mildhet vara med er och alla de ni älskar.
 
Johnny

 5-11  september Gud gör allt bra
"De döva får han (Jesus) att höra och de stumma att tala."  I evangelierna får vi höra en verklig känsla av vördnad bland de människor som bevittnade Jesu mirakel.  Det var inte bara för det faktum att han botade människor utan också på grund av den underbara mildhet och medkänsla som han visade mot dem som led.  Samma kraft och samma egenskaper som hans kärlek finns där även för oss idag.  De ges till oss för att  vi ska kunna förändra livskvaliteten i våra hem och samhälle.  Vi vet att vi har berörts av honom den här veckan om vi låter våra öron öppnas för att höra behoven hos dem som finns i våra hem och  samhälle och svarar på dem.  På samma sätt kommer vi att känna hans beröring om vi låter våra tungor lossas för att tala med varandra med ord av kärlek, beröm, tröst, och uppmuntran.         
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, du återlöser oss
och gör oss till dina barn i Kristus.
Se på oss, välsigna vårt äktenskap, ge oss sann frihet,
och för oss till den utlovade arvedelen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Fredens och kärlekens Gud,
må gåvan av vår kärlek i äktenskapet
ge dig lov och pris,
och göra oss till ett med dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, ditt ord och din kärlek
ger oss mat och liv för vår resa.
Må vårt äktenskaps sakrament 
leda oss till att dela din Sons liv för alltid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du få  större frihet i dina kärleksyttringar till din fru / make?  Jobba på dem den här veckan.
För andra: Tänk på och be för dem som sitter i fängelse, den här veckan.  Vilka fördomar har ni som ni som par som ni behöver bli medvetna om, i förhållande till dem?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter