Tjugonionde söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag till ”Bön för äktenskap och familjeliv” för den här söndagen och veckan efter. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert familjeliv. Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Jag tackar Gud för er och ber Gud ska välsigna er och alla era nära och kära med allt som är bra och livgivande under den kommande veckan. Fortsätt att be för mig och för varandra. Må mildheten i Guds kärlek bli till mildhet i oss och för varandra. Tack så mycket.
 
Johnny

17 – 23 oktober,  Kristna ambitioner
 Jesus sade till sina lärjungar: " Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare."  Vi tror ofta att människor blir helt accepterade av oss när vi behandlar dem som en i familjen.  Och det är ett underbart sätt att bemöta dem på. Att praktisera motsatsen är också mycket viktigt, nämligen att vi skulle behandla varandra i våra familjer på det sätt som vi behandlar dem som besöker oss. I denna situation är vi mycket noga med att vara redo för dem; vi ger av de bästa vi har, och vi förbereder god mat åt dem. När de har åkt är vi ibland lättade men oftast pratar vi om de goda saker som vi kan se i dem. Detta gäller även inom en församlingsgemenskap.  Vi borde ta väl hand om varandra, precis som vi skulle göra om det kom en grupp mycket speciella besökare för att fira med oss.  Det är så Kristus vill att vi ska uppträda och vara tillsammans. 
   Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
vår källa till kraft och inspiration,
ge oss styrka och glädje i vår kärlek i äktenskapet
så att vi som Kristi efterföljare kan betjäna dig
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är åtskilda
Herre Gud må gåvan av vårt  äktenskaps sakrament
som vi erbjuder dig
ge oss din kärlek och förlåtelse
och ge oss frihet att tjäna dig med våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Kärlekens Gud må din Helige Ande
hjälpa oss att förbli trogna i vårt äktenskap
och lär oss vägen till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad vill ni, för er själva som ett par, den kommande veckan?  Dela det med varandra.
 För andra: Vad är din ambition för din församling just nu? Vad kan ni som par göra för att förverkliga detta?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter