Trettioförsta söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag – den 31:a söndagen under året – och veckan efter den. Detta för oss till slutet av oktober och in i början av november, en påminnelse om att tiden flyger förbi!! Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv.
 
Den största utmaningen handlar om hur mycket vi accepterar Kristi budskap om att kärleken är den enskilt viktigaste saken i människors liv och att det är i kärleken vi finner vår fulländning och fullkomligheten i livet. Denna utmaning finns främst i våra nära relationer i våra äktenskap och familjeliv men öppnar oss också ut mot hela världen.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som ligger framför oss så att vi alla kan finna generositeten i att följa Kristus fullt ut och på så sätt göra stor skillnad för våra hem och familjer och den värld vi lever i. Gud välsigne er alltid.
 
Johnny

31 oktober  –  6 november,  Kristen  tro
En av de skriftlärde kom fram till Jesus och ställde en fråga till honom: "Vilket är det viktigaste budet av alla?" På ytan ser detta ut som en mycket bra fråga, vilket det också är.  Mycket beror dock på hur frågan ställs och på vilken typ av svar man eftersöker.  I våra sinnen kan vi lätt samtycka till det svar som Jesus ger, men sett till hur vi lever våra liv är det ofta annorlunda. Jesus lär oss att det enda sättet att leva fullt ut är att älska Gud med hela våra hjärtan och att älska varandra som Guds familj. Det är svårt att hålla fast vid detta även i äktenskapet och familjelivet, eftersom andra saker blir viktigare för oss än vår kärlek till Gud eller varandra. Det är ännu svårare att verkligen leva ett liv i kärlek när vi rör oss ut till områden där det gäller vårt sociala- och  arbetsliv. Den här veckan ombeds vi att återigen på detta sätt engagera oss och leva ut vår kärlek, och att göra det till vår första prioritet.
   Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud, endast med din hjälp
kan vi erbjuda att tjäna dig på ett passande sätt, dig till ära.
Låt oss som ett gift par leva ut den tro vi bekänner oss till,
och lita på ditt löfte om evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är åtskilda
Barmhärtighetens Gud
Låt gåvan av vårt äktenskaps sakrament
hjälpa oss att föra frälsningen till världen
och ge en känsla av frid i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss nytt hopp varje dag.
Må kraften i din kärlek i oss som ett gift par
fortsätta sitt frälsande arbete bland oss
och ge oss den glädje du lovar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur använder du gåvan av beröring i din allmänna kommunikation?  Prata om det med varandra den här veckan.
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för förnyelsen av kyrkan.  Hur kan du stödja dem den här veckan?        

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter