Trettioandra söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter den. Det är den 32:a söndagen under året och eftersom det bara finns 34 av dem är det en signal om att vi närmar oss slutet på ännu ett liturgiskt år och närmar oss advent igen. Men vi är inte där än!!
 
Uppmaningen och utmaningen för oss under den kommande veckan är att vara generösa mot varandra och mot världen vi lever i. Detta är särskilt viktigt i äktenskapet där generositet med tid och tillgivenhet, beröm och tacksägelse gör hela skillnaden när det gäller kvaliteten på vår kärlek. Samma generositet i familjelivet gör en sådan skillnad, för att  kunna förvandla våra hem till den inhemska kyrkan, en plats för tacksägelse, pris och bön, för att vidare öppna upp för världen omkring oss på de små sätt vi kan ge lycka och frid till andra, som vi är i kontakt med.
 
Jag önskar er en riktigt bra vecka tillsammans med varandra. Ni kommer att vara i mina böner varje dag så att Gud kan vara med er och fylla er med allt som är gott och bäst från hans rikliga kärlek.
 
Johnny

7  – 13 november, Kristet  förtroende
Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. I dag bedömer vi värdet av saker och ting efter hur mycket de kostar.  Vi bedömer också människors betydelse efter hur rika de är. Jesus ger oss ett annat sätt att bedöma, nämligen hur generös en person är.  Generositet är ett av de bästa tecknen på hur fria människor är inom sig själva, eftersom den största friheten är att älska med hela vårt hjärta. Många saker blockerar den friheten i oss, särskilt vårt behov av att skydda våra ägodelar och öka dem. I den stackars änkans person ger Jesus oss exemplet av fullständig frihet. Den här veckan är vi inbjudna att utöva denna frihet i våra hem och i vårt samhälle genom att ge tid och uppmärksamhet åt varandra. Vi ombeds också att ge till de behövande i vår värld.  Hur fri är du att att kunna vara generös?
  Par som ber tillsammans håller ihop.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Maktens och barmhärtighetens Gud
skydda oss som ett gift par från all skada.
Ge oss frihet till ande kropp och själ med hälsa i åtanke
för att kunna göra ditt arbete på jorden.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Barmhärtighetens Gud ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Hjälp oss att följa Kristus med kärlek
så att vårt äktenskaps sakrament kan fyllas av glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för din kärleks underverk.
Utgjut din Ande över vårt äktenskap.
Håll oss målmedvetna i vår kärlek till varandra
i vårt tjänande av dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen (Amen)
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Gör en lista över saker du vill tacka din fru / make för.  Dela listan den här veckan.
För andra: Hur kan du som par stödja och uppmuntra  den vuxna  trosundervisningen den här veckan?  

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter