Andra söndagen under året - bön för äktenskap och familjeliv

Kära vänner!
 
Julen är nu slutligen över och jag tackar Gud för alla gåvor och nåd i denna tid, men resan med Kristus fortsätter. Dessa veckor ”under året” börjar med berättelsen om bröllopsfesten i Kana, det första av Kristi under som registrerats av Johannes. Detta är ett mycket speciellt Guds Ord för oss eftersom vi påminns om hur speciellt äktenskapet är i Guds plan för mänskligheten och hur speciellt äktenskapets sakrament är i vår trostradition och praxis.
 
Det är dags att förnya vårt engagemang och till varandra – ni, som ett par till varandra, och vi tillsammans med varandra och till alla par i församlingen. För ett par veckor sedan skickade jag ut påve Franciskus brev till alla gifta par och jag bifogar det igen den här veckan. Det kan vara ett bra tillfälle för er att läsa det noggrant och prata med varandra om det under de kommande veckorna.
 
Ni är i mina böner och kommer att vara där under den kommande veckan. Må Gud välsigna er och alla de du älskar. Och må Gud skydda er och dem från all skada, särskilt skadan av den pågående pandemin.
 
Johnny
Letter of His Holiness Pope Francis to Married Couples for the “Amoris Laetitia Family” Year, 2021-2022 (26 December 2021) | Francis (vatican.va)

16  –  22 januari,  Kristus, kyrkans brudgum
Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten«, och de fyllde dem till brädden.”Människor tänker ofta på sig själva som mycket ordinära och den plats de bor på som ganska obetydlig. Ändå var det för människor som dessa och på en sådan plats, som som Jesus utförde ett av sina mest kända under. En av nycklarna till detta  var att tjänarna lydde Jesu befallning. Faktum  är att  de överdrev det och de "fyllde kärlen till brädden". Jesu befallning till oss är att älska varandra som han har älskat oss. Om vi följer hans befallning kommer stora saker också att hända i våra liv och i den värld vi lever i, men vi måste också använda nyckeln och fylla  vår kärlek till brädden. Vi tenderar dock att mäta upp och begränsa vår kärlek. Den här veckan blir vi ombedda att utöva vår kärlek djupare i våra hem och samhälle och låta Jesus förvandla oss.
 Par som ber tillsammans håller ihop
Johnny Doherty, C.Ss.R.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Himlens och jordens fader hör våra böner.
Välsigna vår kärlek till varandra i vårt äktenskap
och visa oss vägen till fred i världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Fader, må vi fira vårt äktenskaps sakrament
med vördnad och kärlek.
När vi lever vår kärlek till fullo i äktenskapet
fortsätter du arbetet med Kristi återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, Vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du föder oss varje dag med din kärlek.
Fyll oss med din Ande i vår kärlek i äktenskapet och gör oss till ett i kärlek och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, Vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor 
För ditt äktenskap: På vilka speciella sätt kan ni vara romantisk i din kärlek den här veckan? Planera detta tillsammans.
För andra: Hur kunde ni som par delta aktivt i Böneoktaven för kristen enhet som firas ekumeniskt den 18–25 januari 2022 i ditt område?