Tredje söndagen under året

Kära vänner!
Mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter är bifogat i detta mejl. Jag hoppas att ni kommer att finna det användbart för er själva. Utmaningen i det, är stort men underbart. Vi har valet att närma oss livet och alla viktiga saker i livet som antingen ett äventyr eller som en börda. Detta gäller äktenskapet, och det är verkligen sant för familjelivet. Det gäller också tron och trosutövningen.
Hur ofta blir vi inte tyngda av dessa viktiga delar av våra liv. Jesus visar oss vägen att acceptera dem alla som ett stort äventyr varje vecka och faktiskt varje dag.
När ni engagerar er i denna reflektion, bönerna och frågorna kommer jag att be att ni ska bli upplyftade i anden och se underverket av alla de stora gåvor som gud har gett er, särskilt av varandra och om det liv ni har tillsammans.
Jag ber att kyrkan ska bli mer av en inspiration för oss genom Guds Ord och genom våra församlingar med varandra i och genom nattvarden.
Be för mig och för varandra. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och skydda er från all skada.
Johnny

23 -29 januari, Goda nyheter till de fattiga
Jesus läste ur skriftrullen: "Han har sänt mig för att föra de goda nyheterna till de fattiga, för att förkunna frihet för fångar och till den blinda nya synen, för att befria de förtryckta, för att förkunna Herrens år av nåd". Sedan sade han: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig."  Detta är säkert det tydligaste uttalandet om kyrkans syfte och vår del i den, som skulle kunna göras. Vi har inte bara en tro som är till för oss, för att göra oss bekväma. Vi har också en kraft att förändra den värld vi lever i och att leva ut vår tro handlar om att göra just det. Våra hem ska vara platser där varje person finner helande och bekräftelse.  Det samma måste göras sant i den församling vi tillhör. Det är dags att gå ifrån pliktkänslan när det gäller vår tro och istället gå in i en känsla av äventyr för Guds rike.
  Par som ber tillsammans håller ihop
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
rikta din kärlek som finns inom oss,
så att våra ansträngningar, som ett gift par, i din Sons namn
kan föra mänskligheten till enighet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Bön under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskaps sakrament.
Låt vår kärlek till varandra göra oss heliga
och föra din frälsning till oss och alla dem vi älskar.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Gud, allsmäktige Fader,
må det nya livet du ger oss öka vår kärlek
och hålla oss, som ett gift par, i ditt rikes glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du behålla ett leende på din mans / frus ansikte den här veckan?
För andra: Med vem kan du, som ett par, försonas på något sätt den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter