Sjunde påsksöndagen

Kära vänner!
Vi har kommit till den sista veckan i påsktiden då vi har firat den underbara sanningen om Kristi uppståndelse från de döda. Detta är en av mina favoriter i det liturgiska året. Det här är vad det handlar om! Mänskligt liv har förändrats för alltid och är nu inriktat på evigt liv, inte bara som något i framtiden utan som en verklighet just nu.
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag Sjunde påsksöndagen , (torsdag; Kristi himmelsfärds dag - högtid), och veckan efter den. Jag hoppas att ni välsignas genom era böner och reflektioner och ert samarbete för ert äktenskap och familjeliv varje dag. Jag kommer att hålla er i mina böner varje dag. Jag tackar Gud för er och för förmånen att få vara en del av era liv. Jag ber Gud att välsigna er med lycka och en glädje som kommer att stråla ut till världen omkring er.
Fortsätt att växa i er kärlek. Fortsätt att be för mig och för varandra. Tack för all er godhet.
Johnny

 29 maj -  4 juni Kristi himmelsfärd
"När han (Jesus) välsignade dem, drog han sig tillbaka från dem och fördes upp till himlen. De tillbad honom och begav sig sedan tillbaka till Jerusalem fulla av glädje."  Högtiden för Herrens uppstigning till himmelen är framför allt ett hoppets högtid.  Hopp har beskrivits som, inte bara någon vag typ av känsla, utan snarare att ha någon eller något värt att leva för och dö för. 
I Kristus har vi en sådan person.  Han lever i oss i vårt äktenskap och våra familjerelationer och det är värt att göra allt för att göra dem så bra som möjligt för hans skull.  Han bor bland oss i vårt samhälle och återigen måste vi göra allt som står i vår makt för att göra vår församling så bra vi kan till hans ära och för allas bästa. Kristus lever för oss i himlen på Faderns högra sida och försäkrar oss om vår slutliga bestämmelse bland de heliga.  Vi kan sikta på att vara där! 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, C.Ss.R

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader
Låt oss glädja oss, i din Sons Jesu Kristi himmelsfärd.
ty hans uppstigning till himmelen är vår härlighet och vårt hopp.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när  vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
när vi firar Kristi, din Sons, himmelsfärd.
Må hans gåvor hjälpa oss att tillsammans med honom stiga upp till himlens glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, i vårt äktenskaps sakrament
berör vi det gudomliga liv du ger världen.
Hjälp oss att följa Kristus med kärlek till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Denna veckas diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap:  Vad ska ni göra för att växa i enighet i sinne, hjärta och tillgivenhet för varandra den här veckan?
För andra: Hur kan ni som par hjälpa er församling att få en större gemenskap den här veckan?                    

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter