Kristi kropp och blods högtid

Kära vänner!
Mot början av denna längre period av den ordinarie tiden, firar kyrkans liturgi två av de viktigaste sanningarna i vår tro. Förra söndagen fokuserade vi på den heliga treenighetens fantastiska mysterium, en Gud i tre personer.
Den kommande söndagen förs vi in i eukaristins underbara sanning i det vi brukade kalla Kristi Blods högtid. Gud har kommit oss så nära, att vi ständigt matas med Kristi kropp och blod, Guds älskade Son, som är uppstånden från de döda.

Bifogat är mitt bidrag för denna högtid som också avslöjar för oss intimiteten i Guds kärlek i äktenskapets sakrament och kärlekens intimitet som är kärnan i din kärlek i äktenskapet och i ditt familjeliv. Jag hoppas att ni kommer att hitta inspiration såväl som bekräftelse under den kommande veckan när ni ber om och arbetar med era egna relationer.

Som alltid kommer jag att be för er och alla era nära och kära under den kommande veckan. Håll mig och andra som kommer att använda den här resursen i era tankar och böner. Må Gud välsigna oss med en allt större hängivenhet till eukaristin och äktenskapets sakrament. Tack för er kärlek till varandra och till era familjer.
 Johnny

19 -  25 juni Kristi kropp och blod
"Alla åt och blev mätta, och de överblivna bitarna samlades ihop; det blev tolv korgar." Miraklet med de fem bröden och de två fiskarna som fördelas bland så många människor ges till oss som en symbol för den största gåvan och miraklet av alla, eukaristin. Som Guds folk är vi så privilegierade att få matas med Kristi kropp och blod vecka efter vecka, så mycket, att vi till och med kan ta det för givet.  Vi har ett ansvar att hålla undret av denna gåva vid liv i oss. Vi har också ansvaret att leva detta mirakel genom vår kärlek till varandra i våra hem och samhällen. Genom Kristi kraft fanns det mer kvar efter att tusentals människor hade fått mat än när de började.  Det är vad samme Jesus vill ska hända bland oss idag som ett resultat av eukaristin vi firar.    
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Herre Jesus Kristus, vi tillber dig, du som bor bland oss
i sakramentet för din kropp och ditt blod.
Må vi offra till vår Fader i himlen
ett högtidligt löfte om odelad kärlek.
Må vi, som ett gift par, erbjuda våra bröder och systrar
ett liv utgjutet i kärleksfullt tjänande av ditt rike.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när de är  skilda åt
Herre, må vårt äktenskaps sakrament i förening med ditt offer
ge kyrkan den enhet och frid som är dess signum.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-  och nattbön tillsammans
Herre Jesus Kristus,
Du ger oss din kropp och ditt blod i eukaristin
som ett tecken på att vi även nu delar ditt liv.
Genom vår kärlek i äktenskapet
låt oss komma att äga  dem fullständigt i himmelriket.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:   Vid vilka tillfällen har du känt dig mest kär i din fru / man?  Återupplev de tiderna den här veckan.
För andra:  Känner du någon som är mycket sjuk för närvarande?  Hur kan du trösta denne den här veckan?     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter