Femtonde söndagen under året

Kära vänner! 
Bifogat hittar du mitt bidrag för nästa söndag – 15:e söndagen under året – och veckan efter den. Den centrala punkten i detta är den fråga som ställdes till Jesus: "Vem är min nästa?"
Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva under den kommande veckan. Ni kommer att vara i mina böner varje dag som vanligt. Må Gud vara med er för att hjälpa er växa i kärlek till varandra och till Gud. Och må Guds välsignelse vara med din familj och alla dem ni älskar.
Tack för all er godhet och fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta lilla program för reflektion och bön.
 Johnny 

10 –16 juli,     Hans ord är nära
 Mannen var angelägen om att rättfärdiga sig själv och sade till Jesus: "Och vem är min nästa?"  Berättelsen om den barmhärtige samariten är en av evangeliernas mest kända berättelser.  En av poängerna med den är att Jesus säger till oss att det inte ska finnas några gränser, som vi själva sätter upp, för vem som är vår nästa.
För en gift person är det grannen, hustrun eller maken som ska älskas och tas om hand med stor tillgivenhet.  För föräldrar är det deras familjsom är deras nästa och varje dag kallas de till att älska med stor omtanke.  I vår församling är vår nästa den person som vi är tillsammans med vid varje given tidpunkt och vårt ansvar är att älska i en sådan utsträckning att Guds familj blir synlig.  Det säkraste tecknet på att vi tar Kristi ord till hjärtat är när vi växer i en djup vördnad för varje mänsklig person och uttrycker den vördnaden i handling i vårt dagliga liv.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, ditt sanningens ljus
leder oss på Kristi väg i vårt äktenskap.
Må alla som följer honom förkasta det som strider mot evangeliet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när de är ifrån varandra
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Må vårt äktenskaps sakrament
hjälpa oss att växa i helighet och tro
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-  och nattbön tillsammans
Herre, genom att vi delar ditt gudomliga livs mysterium
genom att vi lever efter äktenskapets sakrament,
Må vi låta din frälsande kärlek växa inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Denna veckas diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  På vilka särskilda sätt kommer din fru / man behöva din kärlek och omsorg under den kommande veckan?  Hur ska ni göra?
För andra:  Vem kommer mest att behöva din hjälp och omtanke som ett par under den kommande veckan?  Hur kommer du att svara?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter