Sjuttonde söndagen under året

Kära vänner! 
Jag hoppas att ni njuter av värmeböljan just nu. Jag vet att jag gör det och jag önskar att den kunde pågå länge!! Vi måste njuta av den medan den är här eftersom morgondagen kan vara annorlunda.
Jag skickar er mitt bidrag för nästa söndag och veckan efter den, för parbönen/nyhetsbrevet. Den innehåller en så vacker del av evangelierna – men är inte varje del vacker!!
Alla våra nära relationer är tre partnerrelationer. När vi gör Gud till den tredje partnern genom bön kan vi förvänta oss stora ting. Gud tar inte över våra relationer i äktenskapet eller familjelivet, men om vi gör Gud till en partner i dem kan vi vara säkra på att vi får styrkan att göra dem underbara. Däremot måste vi arbeta på dem och vara villiga att fatta beslut och följa dessa beslut genom Guds nåd och hjälp. 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och få er att växa i kärlek till varandra. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program.
Johnny

24 - 3o juli,  Herren, lär oss att be
"Så jag (Jesus) säger till dig:Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Knacka och  dörren ska öppnas. För alla som ber, de får, och alla som söker, de finner.” Den största kraft vi har är utan tvekan bönens kraft.  Tyvärr är det en kraft som vi inte använder tillräckligt ofta. De tre ord som Jesus använder här är dynamiska ord som måste involvera oss på ett personligt plan. 
Be: För att göra detta måste vi bestämma vad vi verkligen letar efter i äktenskap och familjeliv såväl som i vår församling och då måste vi vara villiga att investera i det. 
Sök: Om det vi letar efter är viktigt för oss, kommer vi att vara villiga att ändra oss för att hitta det och att ändra oss ännu mer efter att ha hittat det.  Så många människor vill ha allt men utan kostnad, men detta är inte Herrens väg. 
Knacka: Gud vill att vi ska komma till honom med tillförsikt men sedan överlåta oss själva i hans händer, medvetna om att vi kommer att bli väl omhändertagna av honom. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när när vi vaknar
Gud vår Fader och beskyddare utan dig är ingenting heligt,
och ingenting har något värde.
Vägled oss till evigt liv genom att hjälpa oss att klokt använda
de välsignelser som du har gett oss i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, ta emot gåvan av vårt äktenskap
och välsigna vår kärlek till varandra.
Må vårt engagemang för varandra göra oss heliga
och leda oss till evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- ochnattbön tillsammans
Herre, vi anförtros vårt äktenskaps sakrament
för att visa världen omfattningen av din kärlek.
Må våra ansträngningar att älska varandra
för oss närmare vår eviga frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Veckans diskussions- och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du vara "djärv" när du når ut i kärlek till din fru / make den här veckan?
För andra: Hur ska ni som par växa i bön den här veckan?                     
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter