Nittonde söndagen under året

Kära vänner! 
Jag var på väg att gå och lägga mig när jag kom ihåg att jag inte hade skickat er parbönen / nyhetsbrevet för nästa söndag och veckan efter. Så här är det, för jag kommer sova bättre när detta är skickat till er!!

Återigen är denna reflektion en viktig reflektion som jag hoppas att ni kommer att finna till hjälp för er själva. Det handlar i grunden om tanken att handlingar talar högre än ord. Detta gäller i alla situationer men särskilt i era nära relationer i äktenskap och familjeliv och även i vårt trosliv som vi lever ut i den värld vi lever i.
Jag kommer att be för er varje dag, och ber att ni också ber för mig och för alla dem som följer detta program.
Jag ber om era böner, särskilt för Stephen och Kerry. De har fått det här programmet varje vecka ganska länge nu. Stephen dog ganska oväntat för ett par dagar sedan och hans begravning var idag i Belfast. Jag ber att Gud ska ge honom evig vila. Och jag ber att Gud ska vara nära Kerry och deras barn under de kommande veckorna och månaderna för att stärka dem och trösta dem i deras fruktansvärda sorg.

Tack. och må Gud välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje.
 Johnny

7-13 augusti, Redo till handling
Jesus sade till sina lärjungar: "Där din skatt är, där skall också ditt hjärta vara."  Anonyma Alkoholister har gett världen väldigt många insikter om människans natur.  En av dem är att "vi kan inte så mycket tänka oss in i ett nytt sätt att bete oss som att bete oss in i ett nytt sätt att tänka".  Vi kan ha alla de bästa tankarna i världen, men de är värdelösa om inte vårt leverne överensstämmer med dem. 

Människor som är gifta måste leva som om deras äktenskap är det viktigaste i deras liv, och det kommer då att bli det.  Föräldrar måste spendera tid på att värdesätta sina barn så att de känner sig speciella. Troende människor måste leva ut sin tro i handling i samhället, annars blir tron bara en tom sak.

Utmaningen med evangeliet idag och för den här veckan är att rätta till våra prioriteringar, så att Kristus kan bli känd i vår värld.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS STANNAR TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
din Ande gjorde oss till dina barn
trygga i att kalla dig Fader.
Låt din Ande växa inom oss i vårt äktenskap
och för oss till vårt utlovade arv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Maktens Gud, givare av de gåvor vi ger,
Ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
och gör det till ett  sakramentet för vår frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament, som du ger oss
föra oss till frälsning
och hålla oss trofasta mot ditt sannings ljus.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Hur kan du förutse något behov i din fru/mans liv den här veckan?
För andra:  Vem skulle uppskatta en kontakt från er, som par, den här veckan?  Hur kommer ni att planera för att göra det?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter