Tjugofjärde söndagen under året

Kära vänner!
 
Jag hoppas och ber att allt går bra för er och alla era nära och kära under denna tidiga del av september och hösten. Tack gode Gud är det väldigt bra här i Clonard och jag ser fram emot resten av månaden med glädje och glädje.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den 24: e söndagen under året och veckan efter det - för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag hoppas att ni kommer att tycka att det är till hjälp för er själva som par och / eller familjer. Guds ord påminner oss om att vi är dyrbara för Herren oavsett vad som händer i våra liv. Han älskar oss, inte för att vi är goda utan för att han  är godheten själv.

Vi behöver lära oss att älska på samma sätt så att varandras fel och brister inte blir det centrala fokuset i våra liv – förutom förstås när dessa är mycket allvarliga och skadliga. Jesus leder oss att se det goda i varandra och på så sätt ständigt kunna förlåta det som inte är så gott.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag den här veckan som alltid. Må Gud vara med oss alla för att ge frid och glädje i vår tro och kärlek. Tack.
 
Johnny

11 - 17 september,  Han välkomnar syndare
 "Den här mannen", klagade de skriftlärda, "välkomnar syndare och äter med dem".  Ett av de vackra inslagen i evangelierna är antalet måltider som Jesus delar med människorna, vilket kulminerar i den sista måltiden med sina lärjungar. När vi tänker på en måltid fokuserar vi omedelbart på mat. För Jesus, på sin tid, låg huvudfokus på de människor som han delade mat med, eftersom en måltid var ett tecken på vänskap och ett löfte om vänskap. Ingen uteslöts från detta tecken. Detta var en källa till skandal för de goda människorna när de såg honom äta med syndare. 
Hans budskap är klart och tydligt – han finns där för alla. En av de stora utmaningarna för oss idag är att återställa denna känsla av att måltiden är ett tillfälle att ständigt förnya våra relationer, särskilt i våra familjer. Den vanliga familjemåltiden kommer att göra mer för att förena oss än någon annan åtgärd vi kan vidta eftersom det hjälper oss att inkludera varandra i våra liv. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
    Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi är skilda åt
Allsmäktige Gud, vår skapare och vägvisare,
må vi tjäna dig av hela vårt hjärta i vårt äktenskap
och känna din förlåtelse och kärlek i våra liv.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
 Herre hör ditt folks böner
och ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Må vår kärlek till varandra
föra frälsning till oss och till alla som vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls-och nattbön tillsammans
Herre, må den kärleksgåva du har gett oss
påverka våra tankar och handlingar som ett sakramentalt par.
Må din Ande vägleda och bistå oss på ditt sätt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Vad behöver du få förlåtelse för, av din fru / man?  Hur ska du jobba med det den här veckan?
För andra:  Kan du göra en särskild insats för att fira bekännelsens/botens sakrament den

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter