Fjärde advent

Kära vänner!
Med det här e-postmeddelandet är vi väldigt nära jul. Detta är mitt bidrag för den 4:e – och  sista! – söndagen i advent och för veckan som omedelbart leder fram till juldagen. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er kärlek och uppmuntrande för er tro.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som kommer,  vilket ni verkligen är varje dag i varje fall! Må ni glädjas åt er kärleks och ert äktenskaps under. Må ni förundras över förmånen att vara Kristusbärare för den värld ni lever i. Det är ett stort privilegium för mig att vara i kontakt med er och att ha en plats i er kärleksresa. Tack för det privilegiet.
 
Jag kommer att hålla igen på julhälsningarna till nästa vecka. Under tiden må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er trygga och nära hans hjärta.
 
Johnny

18 -  24 december ,Gud är med oss.
"Emmanuel, ett namn som betyder att Gud är med oss."  Julen är en underbar tid för firande eftersom det är den speciella tid när vi kommer ihåg hur mycket Gud tror på oss, hans älskade mänsklighet. Gud är med oss, inte för att vi är katoliker utan för att vi är människor.  Vår stora uppgift som troende människor är att hålla den kunskapen levande och aktiv i vår värld.
Vi gör det särskilt genom vår kärlek till varandra. Kärleken till man och hustru gör denna sanning särskilt slående eftersom deras kärlek gör Kristus närvarande,  som Frälsare för världen. 
Familjemedlemmarnas kärlek till varandra lever av vår vetskap om att varje hem är en inhemsk kyrka, en plats där kyrkan i allmänhet är som bäst och sämst.  Vår kärlek och omsorg om varandra i våra församlingar är ett vittnesbörd för hela världen om att vår tro är verklig. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön när vi vaknar 
Herre, fyll våra hjärtan med din kärlek,
och som du uppenbarade din Sons ankomst i vårt människokött,
genom en ängel, led oss, i vårt äktenskap, genom hans lidande och död 
till hans uppståndelses ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
i denna  vår glädjefyllda frälsningens tid.
I vår enighet med din Son blev kött
låt oss bli mer lika honom som förenar våra liv med ditt,
ty han är Herre i evigheters evighet.  Amen.
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Gud vår Fader, vi gläder oss över vår Frälsares födelse.
Må vi dela hans liv helt genom att leva
efter vårt äktenskapssakrament som han har lärt oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka planer kan du göra för att tillbringa kvalitetstid med din fru / man under julen?
För andra: Till vem kan ni som par ge en känsla av julglädjen den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter