Herrens dop och andra söndagen under året

Kära vänner!
Ni har alla varit i mina böner under hela julen och nu in på det nya året. Jag hoppas att ni har upplevt Kristi frid i era hjärtan och hemma, trots många av de sjukdomar som verkar cirkulera för närvarande. Jag önskar er och alla era nära och kära ett mycket gott nytt år. Må Gud välsigna er med hälsa och lycka hela 2023.
 
Jag skickar er två delar av parbönen / nyhetsbrevet den här veckan. På söndag samlas alla vi redemptorister för det vi kallar vårt provinskapitel. Detta sker vart fjärde år och är ett tillfälle att se tillbaka på de senaste fyra åren och planera för de kommande fyra. Det betyder att jag inte skulle kunna skicka mitt vanliga bidrag till er nästa vecka. Be för oss under den här tiden att vi kan fatta bra beslut om framtiden.
 
Jag hoppas att ni kommer att finna de bifogade dokumenten till hjälp för er själva under dessa två veckor. Ni kommer att fortsätta att vara i mina böner varje dag - även under kapitlet!! Må Gud välsigna er och era familjer och alla dem ni älskar. Tack.
 
Johnny

Herrens dop
8 - 14 januari Kristus, Guds älskade

En röst talade från himlen: "Detta är min älskade son, han är min utvalde".  Det är själva kärnan i vår kristna tro. Kristus är Guds Son.  Utövandet av vår tro handlar om att leva med den övertygelsen och leva den entusiastiskt. Genom att tro att Kristus är Guds Son erkänner vi att han är den som kan lära oss hur Gud är, och han lär oss att Gud älskar oss, och  hur en förälder älskar sitt nyfödda barn. Vi behöver låta oss gå till den underbara kärleken i bön och glädje. Kristus är också den som lär oss om vårt mänskliga liv. Han säger mycket tydligt till oss, att det enda sättet att leva är att älska som han har älskat oss. Detta gäller särskilt i de nära relationerna i  äktenskap och familjeliv.  Det gäller också i hur vi bygger vår  församling.  Vi är ett väldigt privilegierat folk. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig, evig Gud, när Anden steg ned
över Jesus vid hans dop i Jordanfloden,
uppenbarade du honom som din egen älskade Son.
Håll oss dina barn, födda av vatten och den Helige Ande,
trofasta mot vår kallelse i äktenskapets sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, vi firar uppenbarelsen av Kristus, din Son
som tar bort världens synder.
Acceptera gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet.
Förena oss med Kristi offer.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss näring varje dag i vårt äktenskap.
Må vi höra Kristus, din Son med tro
och bli dina barn både till namn och leverne.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:  Tänk på din bröllopsdag när ni sa ja till varandra.  Hur kommer ni att säga ja till varandra den här veckan?
För andra: Tänk på en grupp som arbetar för rättvisa.  Hur kunde ni som par hjälpa den gruppen den här veckan?

.............................
Andra söndagen under året
15 - 21 januari, Guds lamm
Johannes Döparen sa: "Jag är vittnet om att han (Jesus) är Guds utvalde".  Detta är det stora uppdrag som vi alla har i vår värld så att världen kan tro.  Jesus ger oss det bästa sättet att vittna för honom – vår kärlek till varandra.  Det är svårt att tro att vår kärlek har så mycket kraft, att vår kärlek kan förvandla världen i den mån vi pekar mot Kristus som vår Frälsare. Denna kraft investeras särskilt i kärleken till man och hustru i äktenskapets sakrament. Ett gift pars engagerade kärlek gör Kristus närvarande i den värld varje par lever i. Så mycket står på spel för varje par ska kunna växa i sin kärlek varje dag. Denna kallelse att vittna för Kristus är också varje familjs och varje församlings uppgift i kyrkan.  Vi har ett ansvar i tro att positivt utveckla våra hem och våra samhällen på ett sådant sätt att andra, när de ser på oss, kan lära känna Kristus.
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Himmelen och jordens fader,
Hör våra böner som ett gift par.
Visa oss vägen till en större kärlek till varandra
och till hur vår kärlek kan förvandla världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Under dagen, när vi är skilda åt
Fader, må vi fira vår kärleks gåva
med vördnad och glädje i äktenskapet.
När vi förkunnar vår kärlek till varandra,
fortsätter du arbetetet med vår återlösning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du har välsignat oss med kärlek i vårt äktenskap.
Fyll oss med din Ande som ett par
och gör oss till ett, i frid och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du visa din kärlek till din fru / make på ett speciellt sätt den här veckan?
För andra: Hur kunde ni som par hjälpa någon missionärsgrupp den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter