Femte söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den femte söndagen under året, och för veckan efter den. Som alltid sänder jag detta till er med en bön i mitt hjärta om att ni ska finna det till hjälp för er själva i äktenskapet och i familjelivet och även i ert församlingsliv.
  Temat för den här veckan är vackert: Kristus säger till oss ”Ni är jordens salt; ni är världens ljus” Det kan bara sägas av en som är älskar oss. Det är så vi ser ut genom Kristi ögon. Jag hoppas att ni kommer att kunna glädjas åt detta i ert äktenskap och / eller ert familjeliv den här veckan. Jag hoppas och ber att också ni kommer att kunna se hur ni kan växa ännu mer in i den här bilden under den kommande veckan.
  Ni kommer att vara i mina böner varje dag att Gud ska vara med er för att välsigna er och uppmuntra er att älska alltmer fullständigt. Jag ber också att Gud må välsigna alla dem du älskar med glädje och frid. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

5  – 11 februari, Ett ljus i mörkret
Jesus sade till sina lärjungar: "Ni är jordens salt, ni är världens ljus."  Dessa extraordinära ord sades till helt vanliga människor, och de menades! De sägs igen till oss idag, Jesu nuvarande lärjungar, och de är fortfarande menade!  Salt används för att krydda mat. Som kyrka är vår uppgift att ge en god smak till den värld vi lever i. Ljus visar vägen och ger också tröst och glädje.
Detta är också våra uppgifter i världen vi lever i, och hur mycket behöver inte också vår värld dessa för närvarande. Vi gör allt detta först och främst genom hur vi lever i våra hem, genom att göra våra relationer där allt mer levande och glada. Vi svarar också Kristus i i vår församling genom att utveckla kyrkan som en välkomnande gemenskap där alla är uppskattade och omhändertagna; där alla får hjälp att veta hur mycket de är älskade av Gud och hur dyrbara de är i hans ögon. 
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, vaka över din familj, välsigna vårt äktenskap,
och håll oss trygga i din vård,
för allt vårt hopp finns i dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, vår Gud, må den kärlek du ger oss, för varandra
ge näring åt våra liv och livet för dem omkring oss.
Må vårt äktenskap bli ett sakrament för evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls-nattbön tillsammans
Gud vår Fader, du gör oss till ett i Kristus i vårt äktenskaps sakrament.
Hjälp oss att föra din frälsning och glädje till hela världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckanså iskussions och aktivitetsfrågor
 För ditt äktenskap: Vilken speciell sak vill du att din fru / make ska göra för dig den här veckan?  Berätta det för henne / honom.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för hemlösa.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter