Sjätte söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den sjätte söndagen under året, och för veckan efter det. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familjeliv och trosliv.
 
Temat handlar om Kristi kallelse till oss att förnya vår kärleksanda om och om igen så att vi kan uppleva livets fullhet i äktenskapet, i familjen och i församlingen. Frestelsen finns alltid där att nöja sig med medelmåttighet snarare än storhet i alla dessa relationer. Kristi sätt att älska för oss långt bortom medelmåttigheten och det är först dä4 vi kan känna livets under, men det handlar om att jobba på kärleken!
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan som kommer. Må Gud hjälpa er att vara generösa mot varandra i kärlek. Må ni finna glädje och hopp på grund av den generositeten. Be för mig och för alla dem som kommer att använda denna reflektion och bön under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

12  -  18 februari  Kristi lag - kärlek
Jesus sade till sina lärjungar: "Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket."  De skriftlärda och fariséerna på Jesu tid var mycket goda  och rättskaffens människor som hade missat poängen.  De var helt hängivna lagen men hade förlorat Anden.  Hur lätt är det inte för oss att också göra så. I äktenskapet räcker det till exempel inte för en man eller hustru att undvika att engagera sig  i ett annat förhållande. Deras trohet är mycket mer än så eftersom det måste leda dem till att bygga upp sin kärlek till varandra på alla möjliga sätt. 
I familjelivet ger så många föräldrar sina barn allt, förutom allt för ofta, det som barnen behöver allra mest, nämligen deras tid, deras tillgivenhet och deras bekräftelse. 
I våra församlingar är det alltför vanligt att människor reducerar sitt trosutövandet till att helt enkelt gå till mässan på en lördag/söndag i stället för att engagera sig i att skapa en gemenskap som uttrycker sig i den veckovisa eukaristin.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader,
du har lovat att förbli för evigt med dem
som gör det som är rätt och riktigt.
Hjälp oss att leva vårt äktenskap i din närhet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när  de är åtskillda
Herre, vi  gör offret i vårt äktenskapssakrament
i lydnad till ditt ord.
Må ditt ord rena och förnya oss
och leda oss till vår eviga belöning
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du erbjuder oss liv till fullo.
Må vi alltid hungra efter allt som är bäst i vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans aktivitets och diskussionsfrågors
För ditt äktenskap: På vilka sätt kan du ge komplimanger till din fru / man den här veckan?
För andra: Tänk på någon som du inte har haft kontakt med på sistone.  Hur kunde du kontakta den personen det den här veckan?                      
 --------------
Det är jag igen!
Jag tycker att detta är en mycket bra lista över  vad man kan göra för sitt äktenskap och familjeliv. Jag hoppas att du kommer att tycka att den är till hjälp också. Gud välsigne er.
Johnny

9 sätt att visa kärlek idag
1. Lyssna utan att avbryta
2. Tala utan att anklaga
3. Ge utan att förvänta dig något
4. Be utan uppehåll
5. Svara utan att argumentera
6. Tala utan att klaga
7. Ha tillit utan att vackla
8. Förlåt utan att straffa
9. Visa respekt även när du inte håller med

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter