Första söndagen i fastan

Kära vänner!
 I morgon är det som bekant askonsdag! Bifogat är min input för den första söndagen i fastan och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Jag önskar er all nåd från Gud för denna speciella tid. Må det vara en tid av stor tillväxt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek, särskilt i er kärlek till varandra i äktenskapet.
Den här första söndagen får vi en bra start genom den tydliga uppmaningen att ställa in siktet på vad som verkligen är viktigt och inte bli distraherade av det som ser viktigt ut. I detta uppmanas vi att göra Guds ord till det enskilt viktigaste av allt. Om vi följer det ordet får vi liv och glädje.

Jag kommer att be för er varje dag i den här nya veckan och varje dag under fastan. Må ni ha glädje och frid och även en stor generositet till varandra i ert kärleksliv. Be för mig och för alla dem som använder detta program för reflektion och bön. Tack.

Johnny

26 februari - 4 mars, Kristus, vår nya start
"Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun.” Det är en svår mening för oss att verkligen lyssna på idag i vårt konsumtionssamhälle. Fastan är en tid att reflektera över det och att finna frihet genom det.  Frågan för fastan är inte "vad ska jag ge upp" utan snarare "på vilka sätt är jag fängslad så att jag inte är helt fri att älska Gud av hela mitt hjärta och min nästa som mig själv."  Då kan vi titta på vad vi behöver ge upp – eller ta upp.

I äktenskapsförhållandet kan det vara att ge upp något särskilt intresse som inte är nödvändigt för att få mer tid för varandra.  I familjelivet kan det vara att sluta kritisera för att istället ge plats för beröm och tacksägelse.  I församlingslivet kan det vara att sluta att lämna allt till andra och engagera sig i någon aspekt av hur vi kan utveckla livskraften i vår församling.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, hjälp oss att förstå innebörden  av vår kärlek
i äktenskapet genom vårt iakttagande av fastan,
uppenbarad genom din Sons död och uppståndelse
och lär oss att återspegla det i våra liv.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, gör oss värdiga din kärleksgåva i våra liv.
Låt våra beslut att älska varandra den här veckan
hjälpa till att förändra våra liv och vårt äktenskap.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, du ökar vår tro och vårt hopp, och du fördjupar ständigt vår kärlek.
Hjälp oss att leva efter dina ord och att söka Kristus
genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Hur kunde ni komma ihåg och förnya starten på ert kärleksförhållande den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som hjälper människor att återhämta sig från alkoholism.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?      

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter