Andra och tredje söndagen i fastan

Kära vänner!
Jag skickar er två veckor av parbönen och / eller nyhetsbrevet den här veckan. Anledningen är att jag kommer att vara i Donegal nästa vecka i några dagar för att besöka min familj och jag kommer inte att ha tid eller möjlighet att kontakta er  nästa vecka.
Även om jag kommer att ha en liten paus kommer jag fortfarande att be för er varje dag. Jag tackar Gud för förmånen att känna så många underbara par och individer och jag tackar er för att ni accepterade mig i era liv.
Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med lycka och glädje och även med energi och frid för att främja er kärlek till varandra. Tack.
Johnny

5 – 11 mars  – Det är underbart för oss att vara här
 "Herre, det är underbart för oss att vara här." Vi har rätt att kunna säga det i förhållande till vårt liv i tro och i vårt kärleksliv, men vi har också ett ansvar gentemot varandra att göra det uttalandet möjligt för varandra.
En av de särskilda platserna i det uttalandet måste vara i förhållandet mellan man och hustru i äktenskapet.  Gör ditt äktenskap till en plats där den andra personen känner sig  mycket glad att få vara. Gör ditt hem till en plats där alla som bor där kan säga: "Det är underbart att vara här".  Gör kyrkan till en gemenskap där alla kan uppleva värmen i Guds kärlek. Det är sådana utmaningar som finns i vår efterföljelse av Kristus och som är särskilt relevanta under den här tiden av fastan. Vi måste själva ta ett steg bakåt för att få allt detta att hända i våra hem och trossamfund. Fastan handlar om just det.
PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader hjälp oss att lyssna till din Son.
Upplys oss med ditt ord så att vi,
genom vår kärlek till varandra i äktenskapet,
kan hitta vägen till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi ärts skilda åt
Herre, gör oss heliga.
Välsigna vårt äktenskap med din frid och glädje,
så att vi kan vara beredda att fira uppståndelsen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- ochnattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för alla dina livets gåvor och kärlek.
Genom vår kärlek till varandra i äktenskapets sakrament
ge oss en del i det kommande livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen Amen

 Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap:
Vilka är tre av de lyckligaste minnena ni har i era liv tillsammans? Hur kunde ni återuppleva dessa den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för personer som lider av depression.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?

***

 12 - 18 mars  - Kristus, det levande vattnet
"De som tillber måste tillbe i ande och sanning."  I helgens evangelium är Jesus väldigt tydlig med att ritualer inte är vad vår tro handlar om, viktiga som det ändå är, utan att det handlar om hjärtat och om livet.  Detsamma gäller kärleken och det är här som gifta par är så viktiga profeter för kyrkans liv.  Er kärlek till varandra har sitt ursprung i hjärtat och måste ständigt återställas till hjärtat. Kärlek levs i vardagen och behöver ges en god kvalitet av godhet  varje dag både för er själva och för alla omkring er, men det är inte bara gifta par som är kallade till att lägga an sina hjärtan i allt de gör.  Vi alla, ensamstående, religiösa och präster är kallade att leva ut våra kallelser på ett sätt som uppmuntrar andra i tron, bygger upp dem i hopp och drar dem in i Guds kärlek och på så sätt kommer att  få dem att leva livet fullt ut.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du har lärt oss att övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsgärningar.
När vi blir modfällda av vår svaghet,
Ge oss förtroende för din kärlek och för vårt äktenskap.
 
Under dagen, när vi är åtskilda
Herre, genom nåden i vårt äktenskaps sakrament
Fyll våra liv med din glädje och frid.
Må vi alltid vara redo att förlåta varandra.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, när vi delar livet med varandra i vårt äktenskap,
Låt oss  alltid vara ömma och tillgivna
och  låta oss föras samman i enighet och frid.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
Frågor till Handling för veckan.

 Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad är en av de trevligaste sakerna som har hänt mellan er nyligen?  Hur kunde du återuppleva det den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som har att göra med narkotikamissbruk.  Hur kunde ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter