Palmsöndagen/Passionssöndagen och Stilla veckan

Kära vänner!
Det är svårt att tro att vi nästa vecka kommer till slutet av fastan för ytterligare ett år. Med Stilla veckan uppmanas vi att låta oss vara mer fullständigt i kontakt med omfattningen av Guds kärlek till oss, som visas i Kristi passion och död. Jag uppmuntrar er, var ni än befinner er, att delta fullt ut i nästa veckas liturgier som det är möjligt. Gör det om möjligt som ett par och/eller en familj.
 Det här är också en tid att titta på de gränser vi sätter för vår kärlek till Gud och till varandra och hitta sätt att gå långt bortom dessa gränser. På detta sätt kommer Stilla veckan, och särskilt påsktriduumet på skärtorsdagen, långfredagen och påskafton med påskvakan, att vara en stor källa till inspiration och styrka för oss alla.
Bifogat är mitt bidrag för Palmsöndagen/Passionssöndagen och Stilla veckan. Som alltid hoppas jag att detta kommer att vara en hjälp för er att växa i er kärlek till varandra och i kärlek till Gud som älskar oss med en villkorslös kärlek. Tack för att du är en sådan gåva till kyrkan och till den värld vi lever i på grund av ditt äktenskap och/eller ditt familjeliv.
 Johnny

2 - 8 april, Min Gud, varför har du övergivit mig?
Jesus sade: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" Den centrala verkligheten i vår tro som kristna är att Kristus har uppstått från de döda och att han lever bland oss.  Stilla veckan är firandet av Kristi resa in i detta nya liv; en resa som vi också är inbjudna att resa, med vetskap om att han har gått före oss och att han reser med oss.
Det är viktigt att göra den här veckan till en speciell tid för bön och reflektion. Detta görs i de frekventa liturgierna i kyrkan under denna vecka. Ta dig tid för dessa, men vi måste ta oss tid på familjenivå  och även på ett personligt plan för att komma i kontakt med den mest inspirerande och livgivande kärlekshistoria som någonsin berättats.
Prata med varandra den här veckan om allt det goda som Herren har gjort för er. Om du är förälder, låt var och en av din familj veta vad han / hon betyder för dig.  Låt Kristus vandra med oss genom den smärta och ödslighet som så ofta kan finnas i våra liv när vi vandrar med honom genom hans smärta och ödslighet in i nytt liv.  
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige, evige Gud, du har gett mänskligheten
Jesus Kristus vår Frälsare som en modell för ödmjukhet.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött och ge sitt liv på korset.
Hjälp oss att vittna  om dig genom att följa hans exempel
och gör oss, i vårt äktenskap, värdiga att ta del av hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, må Jesu lidande och död, din ende Son
göra vår kärlek till varandra i vårt äktenskapssakrament tilltalande för Dig
Ensamma kan vi inte göra någonting; med honom kan vi göra allt.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, din Sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Må hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek i äktenskapet,
och leda oss, och alla dem vi älskar, till frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Hur kan du planersa för att kunna tillbringa mer tid  tillsammans med din fru/make den här veckan?
För andra: Tänk på och be, som ett par, för dem runt om i världen som idag förföljs för sin tro.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter