Fjärde påsksöndagen

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen/nyhetsbrevet för nästa söndag den 4:e påsksöndagen - och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva som par och/eller en familj.
 
Jag hade några härliga dagar i Donegal förra veckan, tack och lov. Vädret var fantastiskt, och min familjs sällskap var ännu bättre! Jag saknade att skriva till er, men jag tänkte på och bad för er och alla era nära och kära. Ni kommer att vara i mina böner igen varje dag nästa vecka. Må Gud välsigna er med glädje i er kärlek till varandra. Må Gud ge er generositetens gåva mot varandra när ni färdas mot den enhet som är Guds önskan för er. Tack.
 
Johnny

30 april -  6 maj Kristus, vår väg till nytt liv
"Jag har kommit för att de ska ha liv och ha det till fullo."  Ni kunde inte få en tydligare avsiktsförklaring och önskan än den, från någon. Utövandet av vår tro handlar om att göra Jesu önskan till verklighet för varandra. Det är därför han gav oss sitt bud att älska varandra. Uppfyllelsen av den längtan bör vara vårt mål i allt vi gör. Det är den stora uppgiften för varje gift par, att hjälpa denna andra person att komma till den största uppfyllelsen av hans/hennes potential. 
Om föräldrar vill veta vad deras föräldraskap handlar om, har de ett sant uttalande om det, i detta Kristi ord. Föräldraskap handlar inte om vad föräldrar ger till sina barn utan vad de hjälper sina barn att bli som individer. Det är också ett ord för varje trossamfund  och församling den här veckan. Vi kan bara uppnå Jesu önskan när alla deltar fullt ut. Vi vågar inte nöja oss med något mindre än det bästa.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar 
Allsmäktige och evige Gud,
ge oss ny styrka i vår kärlek från Kristus,
genom vår herdes mod,
och led oss till de heliga i himlen
genom äktenskapets sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt 
Herre, återställ glädjen i vår kärlek till varandra i vårt äktenskap.
Må Kristus, vår återlösares fortsatta verk i oss
ge oss evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans 
Fader, evige herde, vaka över oss och skydda oss.
Må vår kärlek vi äktenskapet växa den här veckan
på sätt så att det kommer att föra
var och en av oss mot livets fullhet.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor                                                           
För ditt äktenskap: Hur kan du få en ny fräsch fläkt till ditt äktenskap den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp vars arbete är för dem som har förlorat hoppet på något sätt. Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter