Femte påsksöndagen

 Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag -  Femte påsksöndagen - och för veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Det går till er med mina böner och kärlek. Må er kärlek till varandra som gifta par och familjer växa under den kommande veckan så att ni kan känna Guds underbara kärlek till er.
 
Temat för nästa vecka är viktigt - liksom alla veckans teman verkligen är!! Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till sanning och till liv. Kristi väg är kärlekens väg och Kristi sanning är kärlekens sanning. De mest intima miljöerna för allt detta finns inom dig - i er kärlek som ett par, som är engagerade i kärlek till livet och som en familj förenad i kärlek till varandra.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni är i mina böner varje dag i denna vecka. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och till ett allt större engagemang för er kärlek till varandra.
 
Johnny

7 – 13 maj  – Vårt kungliga prästadöme
Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet." Eftersom dessa ord är så bekanta för oss kan vi lätt höra dem och gå vidare. Vad menar de? Jesus är först och främst vägen till den sanne Guden. Vi kan lätt reducera Gud till vår egen storlek, och till proportioner som vi kan hantera.  Jesus lyfter oss ständigt ut i Guds väldighet där vi är utom kontroll. Han är också vägen till det fulla mysteriet om oss själva, skapade till Guds avbild, för även där tenderar vi att reducera varandra och oss själva till något mindre. Jesus är sanningen om Gud som älskar oss med en oändlig och passionerad kärlek. Gud tillber oss som en förälder i närvaro av ett nyfött barn.  Han är livet. Han lär oss att det enda sanna mänskliga sättet att leva är kärlekens väg – kärleken till Gud och till varandra. Detta har enorma konsekvenser för oss själva i våra hem och i vår församlingar.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, se på oss med kärlek
Du återlöser oss och gör oss till dina barn i Kristus.
Ge oss sann frihet i vår kärlek till varandra i äktenskapet
och ta oss till det arv du utlovat.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre Gud, genom att ge oss kärlek till varandra
Delar du med dig av ditt gudomliga liv.
Försäkra oss om att allt vi gör i vårt äktenskap
styrs av kunskapen om din kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Barmhärtige Fader, ge oss en förnyad känsla av mening
i vårt äktenskaps sakrament
och ta oss till ett nytt liv i dig.
Vi ber vår bön genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans disussions och aktivitetesfrågor

För ditt äktenskap: Hur kan du visa särskild tillgivenhet för din fru / make den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som är engagerad i att främja miljön.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter