Pingst

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - pingstsöndagen - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Som alltid hoppas jag att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert familjeliv och i er församlingsgemenskap.

Pingsten är en av de viktigaste högtiderna i vårt trosliv. Vi firar den underbara sanningen att vi personligen och vi som par, familj, trossamfund och universell kyrka är fyllda av den Helige Andens kraft. På grund av det, har vi fått i uppdrag att praktisera denna sanning genom vårt sätt att älska varandra och naturligtvis genom vårt sätt att älska Gud.

Kärlek handlar inte om hur vi känner, även om det ofta kommer dit. Kärlekens kraft ses i hur vi bestämmer oss för att älska genom att sätta varandra först i våra prioriteringar dag för dag och timme för timme. Kärlek är en Guds gåva som är större än oss själva men är där för oss att ge liv och glädje och fred till vår värld.

Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag under den kommande veckan. Låt dig upptäcka mer av kärlekens stora äventyr utlevt i tro och hopp. Tack för din godhet.
 
Johnny

28 maj -  3 juni - Ta emot den Helige Ande
"Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er." När vi firar pingst är det viktigt att komma ihåg vad den handlar om. Den Helige Ande ges till oss, inte som en ägodel, utan som en kraft. Denna kraft är något som kan förändra världen. Vi får kärlekens kraft, som investeras på ett speciellt sätt i de olika viktiga relationerna i våra liv. Guds kraft finns där i äktenskapets sakrament och kallar par att älska för världens skull. Kärlekens kraft finns i våra familjer och gör våra hem till den inhemska kyrkan till Guds ära. Det är denna Guds Andes kraft som är kärnan i varje trosgemenskap. Allt vi behöver göra är att öva på att den kraften och stora saker kommer att hända runt omkring oss. 
Det råder ingen tvekan om att stora saker behöver ske i vår värld idag.  
Ta emot den Helige Ande.
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader, låt Anden du sände över din kyrka
för att börja undervisa om kärlekens evangelium,
fortsätta att arbeta i världen genom oss som ett gift par
och genom hjärtat hos alla som tror.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, må Anden du lovade leda oss in i all sanning
och uppenbara för oss den fulla innebörden av vårt äktenskapssakrament
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Kvälls och nattbön tillsammans

Fader, må din Helige Andes ankomst
hjälpa med vår eviga återlösning.
Håll din Andes kraft inom oss i vårt äktenskap
och skydda de gåvor du har gett din kyrka.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.   Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vilka är de människor som är närmast er som ett par?  Hur kan ni berätta för dem om er kärlek till dem den här veckan?
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar med ungdomar.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter