Den heliga trefaldighets dag

Kära vänner!
 
Jag hoppas att ni njuter av solskenet var n än är, eftersom jag är här i Clonard i Belfast! För oss i Irland är solskenet en underbar gåva eftersom det inte på något sätt är garanterat!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – Heliga trefaldighets dag - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Än en gång innebär det en stor utmaning för oss att aldrig nöja oss med mindre än vad som är möjligt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Jag litar på att ni kommer att finna det till hjälp för er själva under den kommande veckan.
 
Ni är i mina böner varje dag och jag kommer att be för er varje dag i veckan framöver också. Må Gud välsigna er kärlek till varandra i äktenskapet och i ert familjeliv. Må den välsignelsen sträcka sig ut till dem omkring dig och bortom jordens ändar. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för bön och reflektion. Tack.
 
Johnny

4-10 juni – Vår kärleks Gud
"Gud älskade världen så mycket att han utgav sin ende Son".  Är det inte fantastiskt hur lätt vi nöjer oss med mindre än vad som är möjligt? Vi nöjer oss med det faktum att det finns en Gud när det gäller tro. Jesus säger att Gud inte bara existerar utan även lever, älskar och brinner för oss – att Gud är tre i ett. Vår tro är en kallelse till en djup personlig kärlek till Gud så att vi kan lära känna livets under och fullhet. Men vi nöjer oss också med att livet är helt okej.
Jesus säger till oss att vi är underbara; vi är Guds älskade. Vi kallas till en djup personlig kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och i vår trosgemenskap så att vi kan engagera oss i livets äventyr som leder oss till evigt liv.  Veckans utmaning är att öppna oss för livets och kärlekens under och spänning.        
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du sände oss ditt ord för att ge oss sanning
och din Ande för att göra oss heliga.
Genom dem lär vi känna ditt livs mysterium.
Hjälp oss att tillbedja dig, en Gud i tre personer,
genom att förkunna och leva vår tro på dig,
genom vår kärlek till varandra i äktenskapets sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen 
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre vår Gud, gör vårt äktenskap heligt,
genom vår kärlek till varandra
Gör oss till en fullkomligt gåva till dig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. 

Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre Gud, vi tillber dig, en Treenighet av personer, en evig Gud.
Må vår tro och vår kärlek i äktenskapet,
ge oss hälsa till kropp och själ.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. 

Veckans diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad har varit några av de speciella tiderna i er kärlek nyligen? Dela dessa den här veckan med varandra.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar för samhällsbyggande.  Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter