Tjugoåttonde söndagen under året

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag - den 28: e söndagen under året - och veckan efter den. Ni kommer att vara i mina böner var och en av veckodagarna när ni ber och reflekterar över ert äktenskap och växer i er kärlek.
 
Temat är mycket relevant för äktenskap, särskilt den här veckan. Det handlar om ett bröllop. Detta är visionen av himlen för oss från Skrifterna, i vår eviga relation med Gud och med varandra. Det är ett av lycko- och glädjeämnena; av förväntan och frid; av öppenhet och äventyr.

Jag tackar Gud för varje par som jag känner och särskilt varje par som kommer att få detta och använda det under den kommande veckan för att växa i kärlek. Må Gud välsigna och belöna er för er godhet och ert engagemang för varandra och för oss i kyrkans liv. 
Må ditt hem vara fylld av glädjen i din kärlek och friden från Guds kärleks Ande. Tack

 15-21 oktober Många är kallade men få är utvalda
"Allt är färdigt. Kom till bröllopet."  Jag har varit på många bröllop genom åren och det slår mig att oavsett hur många man går till, att de alltid är bra tillfällen.  Du tröttnar aldrig på dem. Det är vad Jesus vill för oss som sitt folk - att vi skulle vara bröllopsmänniskor, lyckliga, glada och firande. Ansträng er särskilt den här veckan för att ge varandra denna känsla av glädje, som svar på hans ord, eftersom det är ett viktigt sätt att utöva vår tro.
Detta är särskilt viktigt i våra hem så att alla som bor där kan uppleva Guds kärleksunder. Det krävs en verklig ansträngning från alla för att ständigt skapa denna känsla av glädje, men det är väl värt ansträngningen. Det är också så viktigt i vår trosgemenskap att utveckla denna känsla av frihet för varandra så att andra kan lära känna hur mycket de är älskade.      
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, CSR

 
Morgonbön, när vi vaknar
Herre, vår hjälp och vägledare,
Gör din kärlek till grunden för våra liv.
Må vår kärlek till dig uttrycka sig genom vårt äktenskap
i vår iver att göra gott för varandra
och för alla som vi möter den här veckan.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, ta emot våra böner
och gåvan av vår kärlek till varandra
som vi erbjuder i tro och kärlek.
Må vårt liv tillsammans i vårt äktenskap föra oss till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, vi tackar dig för alla dina kärleksgåvor,
speciellt för varandra.
Stärk vår kärlek varje dag
så att vårt äktenskaps sakrament kan ge oss del i ditt liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och aktivitetsfrågor 

För ditt äktenskap: På vilka sätt skulle du vilja se ditt äktenskap växa under de kommande månaderna?  Dela det med varandra den här veckan.
För andra: Tänk på någon grupp som arbetar med ungdomar i kyrkan.  Hur skulle du kunna stödja den gruppen den här veckan?                     

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter