Tredje och fjärde söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat hittar ni två veckor av mitt bidrag för parbönen och/eller nyhetsbrevet för de kommande två söndagarna – Tredje söndagen under året och Fjärde söndagen under året. Jag kommer att vara borta nästa vecka för en retrått som vi har för alla Redemptionister i Irland och jag kanske inte har möjlighet att vara i kontakt med er nästa tisdag.
 
Båda dessa veckors inlägg är fulla av inspiration och utmaning för oss i vårt liv i tro och kärlek. Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under de två veckorna, att Gud ska vara med er på denna del av er resa med varandra i äktenskapet och/eller på er kärleksresa i föräldraskapet till era barn eller kanske era barnbarn!
 
Ert äktenskap och ert familjeliv är av en sådan särskild betydelse för kyrkans och samhällets liv. Tack för allt ni gör för att fortsätta växa och resa i era kärleksrelationer. Be för mig och för mina medbröder på vår reträtt – och även för dem som inte kan vara där. Tack.
 
Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 21-27 januari, Herrens vägar 
"Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare."  Dessa Jesu ord, som ges till oss den här veckan, uppfattas vanligtvis som riktade till människor med en kallelse till prästämbetet eller ordenslivet. De handlar förvisso om dessa kallelser, men de riktar sig också till var och en av oss. De fyra stora kallelserna i kyrkan är livet som ogift, gift, ordenslivet och prästadömet.  Alla vi som är döpta lever i en av dem, och var och en av oss är livsviktig för hela kroppens hälsa, vilken är kyrkan. Vi lever våra kallelser på olika sätt men med samma mål, världens frälsning. Vår uppgift är att upptäcka hur vi kan leva vår egen kallelse till fullo.  Detta innebär att vi upptäcker hur vi kan få vår kärlek att stråla ut till dem omkring oss. Vi börjar i våra hem med dem som står oss närmast. Då kan vi nå ut till världen omkring oss. När vi är med Kristus och följer honom kommer kärleken att vara kännetecknande för våra liv.   
 
Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige och evige Gud,
led oss i  din kärlek som finns inom oss i vårt äktenskap,
så att våra handlingar i din Sons namn
kan föra världen till enhet och fred.
Detta ber vi om genom genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Låt våra ansträngningar att älska djupare göra oss heliga
och ge oss och alla våra nära och kära frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Gud, allsmäktige Fader,
Låt det nya livet du ger oss
öka vår kärlek till varandra
 i äktenskapets sakrament
och bevara oss i ditt rikes glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions och handlingsfrågor
För ert äktenskap: På vilket sätt skulle ni kunna ge en kärleksgåva till ett annat par den här veckan?
Till andra: Hur kan ni som par uppmuntra och stödja någon med en annan kallelse än ni själva den här veckan?        

        ***         
Fjärde söndagen under året  
 28 januari – 3 februari, Herren vår lärare
"Hans undervisning gjorde ett djupt intryck på dem eftersom han, till skillnad från de skriftlärda, undervisade dem med myndighet." Som kristna tror vi att Jesus är den som framför alla andra kan lära oss om Gud. Den Gud som han uppenbarar för oss är en Gud av oändlig kärlek och medkänsla. Ibland rör vi oss som kyrka bort från denna Gud och skapar oss en Gud av fruktan och dom. Vårt ansvar är att mycket bestämt gå tillbaka till Jesu Gud. Vi tror också att Jesus är den som framför alla andra kan lära oss om meningen med det mänskliga livet. Han lär oss mycket tydligt att mänskligt liv handlar om kärlek. Vi får det att handla om rikedom, betydelse, eller nöje, och vi måste ständigt gå tillbaka till att sätta vårt hopp till kärleken: i äktenskapet; i familjelivet; i vårt liv med varandra i församlingsgemenskapen.  Detta blir allt viktigare i takt med att vårt samhälle förändras så snabbt och kan lämna oss utan våra rötter.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Herre, vår Gud, hjälp oss att älska dig
som ett gift par av hela vårt hjärta
och att älska alla människor så som du älskar dem.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet.
Hjälp oss att värdesätta varandra i äktenskapet
så att vår kärlek kan stråla ut till alla runt omkring oss.
Detta ber vi om genom genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du ger oss styrka varje dag
genom din Helige Andes kraft.
Hjälp oss att vara trogna vårt kärlekslöfte i äktenskapet.
Detta ber vi om genom genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans diskussions och handlingsfrågor
För ert äktenskap: Vad gillar du bäst med din man/hustru den här veckan?  Hitta ett sätt att låta henne/honom veta detta.
För andra: Finns det någon du känner som är stressad just nu?  Hur kan ni som par trösta den här personen den här veckan?
 
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter