Sjätte söndagen under året

Kära vänner!
Bifogat hittar du mitt bidrag till Parbönen och/eller Nyhetsbrevet för nästa söndag – den 6:e söndagen under året – och för veckan efter den. Jag hoppas att detta kommer att vara till hjälp för er på er resa mot varandra, i kärlek, i ert äktenskap och även i ert familjeliv.
Nästa vecka blir en annorlunda vecka för oss alla. Askonsdagen kommer mitt i den och så börjar fastan. Men reflektionen och bönen etc är fortfarande giltig för detta. Naturligtvis kommer Alla hjärtans dag också i mitten av nästa vecka. Faktum är att båda infaller på samma dag i år, onsdagen den 14 februari. Detta är en komplikation för oss alla – det ska bli intressant att höra hur ni hanterar denna intressekonflikt!!
Ni kommer att finnas i mina tankar och böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar och hålla er trygga och friska. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program, så att vi kan fyllas av friden och glädjen i Guds kärlek till oss och vår kärlek till varandra. Tack.
 
Johnny

 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 11-17 februari Jesus, de utstöttas vän 
"Vad du än äter, vad du än dricker, vad du än gör, gör det till Guds ära."  Vi tänker ofta på tro och religion endast i termer av bön. Det märkliga med Jesus och hans lära, som vi ser i detta avsnitt från Paulus, är att sann religion står att finna i de vardagliga tingen i livet och sann tro ska levas i det dagliga livet. Detta är särskilt sant i den dagliga kärlek som äktenskapet utgör. Varje par lever ut sin andlighet på det sätt som de ömt älskar varandra.  I familjelivet är det också kärlekens kvalitet som gör människor heliga. I vårt liv tillsammans, i vår församling, är vi kallade till andligheten i att vara en gemenskap, där vi bryr oss om varandra. Vi behöver bönen som en del av det hela, både för att växa i kärlekens kraft och för att fira kärlekens godhet. Det är bara genom Guds kraft som vi kan älska som vi borde.     
 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud vår Fader,
Du har lovat att förbli för evigt
med dem som gör det som är rätt och rättvist.
Hjälp oss i vårt äktenskap att leva i din närvaro.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när de är ifrån varandra
Herre, vi erbjuder dig vår kärlek till varandra
i äktenskapets sakramenti lydnad för ditt ord.
Rena och förnya oss och led oss till vår eviga belöning.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, du har utrustat oss med liv och kärlek.
Må vi alltid hungra efter allt som är gott
och växa genom vårt äktenskap i glädjen över vår kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans samtal och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Vad vill du mest av allt ha för ditt äktenskap just nu?  Be tillsammans om detta under den här veckan.
Till andra: Hur kan ni som par glädja någon i er familj eller i er församlingsgemenskap den här veckan?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter