Andra söndagen i fastan

Kära vänner!

Bifogat hittar du mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag, den andra söndagen i fastan och för veckan efter den. Tack för de gånger ni låter mig veta att dnitycker att detta är till hjälp. Det är alltid uppmuntrande för mig.

Huvudtemat för detta  stycke är "Det är underbart för oss att vara här". Det är Guds vilja för ert äktenskap och för ert familjeliv, liksom det också är Guds önskan för alla våra församlingar. Det är så lätt att nöja sig med saker som går någorlunda bra. Tack gode Gud för när det är så. Men målet måste vara storhet och detta kan uppnås med rätt ansträngning och engagemang. Tack för att ni ständigt arbetar mot den storheten.

Jag skickar också en annons till er för en Marriage Encounter Weekend som äger rum i Co Kildare i slutet av april. Var snäll och annonsera detta bland era vänner och i din församling om du bor i Irland.
Om du bor utanför Irland, var snäll och håll den i dina böner. Detta är den överlägset största gåvan du kan ge ett gift par för att hjälpa deras äktenskap att närma sig storhet.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den nya veckan som alltid. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära och ge er glädje och lycka på er kärleksresa.

Johnny
 PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

25 februari - 2 mars, Detta är min Son, den Älskade 
"Det är underbart för oss att vara här."  Petrus gjorde detta entusiastiska uttalande i berättelsen om Kristi förklaring, som ges till oss denna söndag för vår inspiration i tron. Var och en av oss har rätt att kunna göra samma uttalande i vår efterföljelse av Kristus. Det är också ett av de viktigaste ansvar vi har gentemot varandra för att göra det möjligt.
Vi gör det genom att arbeta tillsammans för att bygga upp vår församling till en verklig gemenskap av tro och hopp. Det innebär att alla är villiga att ta sin fulla del i församlingens liv.
Vi gör det genom att göra våra hem till platser för glädje och lycka. Återigen, varje person, oavsett hur ung han är, har en roll att spela för att åstadkomma detta. Gifta par gör det för varandra genom att arbeta med kvaliteten på deras kärleksrelation när det gäller ömhet och tillgivenhet. Detta kräver att man avsätter tid för varandra och använder den tiden väl.       
 
Morgonbön, när vi vaknar
Gud, vår Fader, hjälp oss att lyssna till din Son.
Upplys oss i vårt äktenskap med ditt ord
så att vi kan finna vägen till din ära.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, gör oss heliga. Ta bort vår själviskhet,
och gränserna vi sätter för vår kärlek i äktenskapet,
så att vi kan vara beredda att fira uppståndelsen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, vi tackar dig för alla dina kärleksgåvor i vårt äktenskap.
Fyll våra liv med tacksamhet och lovprisning,
och ge oss här på jorden del i det kommande livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans samtals- och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Arrangera ett tillfälle för er själva som par den här veckan, då ni verkligen kan säga "det är underbart att vara här".  Planera för detta.
För andra: Tänk på någon som ni som par kan ge en känsla av glädje och fröjd den här veckan.  Hur kommer ni att gå tillväga?

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter