Tredje söndagen i fastan

Kära vänner!
Det är otroligt hur fort tiden går. Det här e-postmeddelandet tar oss nästan halvvägs in i fastan. Jag skickar er mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för den tredje söndagen i fastan och för veckan efter den. Som alltid sänder jag det med kärlek och i hopp om att detta kommer att vara till hjälp för er på er resa mot varandra och mot vår kärleksfulla Gud.
Temat är ett annat mycket viktigt tema. Det är en uppmaning till oss alla att fatta bra beslut om vad som verkligen är viktigt och vad som hjälper oss att engagera oss i de viktiga delarna av våra liv och kärlekar. Detta gäller särskilt för ert äktenskap och för ert familjeliv, och det gäller också för vårt engagemang för varandra i vår trosgemenskap.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med frid och glädje. Fortsätt att be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program för att växa i sin kärlek. Tack.
Johnny

  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 3-9 mars Kristus, Guds visdom 
Jesus sade: "Bort med allt det här! Gör inte min faders hus till en saluhall."  Är det inte fantastiskt hur vi människor kan missa poängen även med de saker vi värdesätter mest.  Det judiska folket såg templet som den största skatt de hade i sitt trosliv och ändå utvecklade de ett system för att missbruka denna heliga plats i själva sin religions namn. Vi gör samma sak: när vi kallar äktenskapet för ett sakrament och sedan inte bryr oss så mycket om parrelationen, utom när den är i trubbel; när vi kallar våra hem för huskyrkan och behandlar det som om Kristus inte bodde där bland oss; när vi talar om vår församling som en trosgemenskap men gör väldigt lite för att bygga gemenskap; när vi livnär oss på Kristi kropp och blod och ändå vägrar att älska och respektera många lemmar i Kristi kropp. Vi gör det när vi låter ritualer bli viktigare än människor.       
 
Morgonbön, när vi vaknar
Fader, du lärde oss att övervinna våra synder
genom bön, fasta och barmhärtighetsgärningar.
När vi är modfällda av vår svaghet
ge oss mod att arbeta på vårt äktenskap.
Detta ber vi om  genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, genom Kristi nåd i oss
Låg oss som behöver be om din förlåtelse
vara redo att förlåta varandra som ett gift par.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, vi delar din kärlek i äktenskapets sakrament.
Må vi ta emot din förlåtelseför de många sätt
på vilka vi misslyckas med att älska fullt ut
och föras samman i enighet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans samtals- och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Har ni en favoritplats att gå till som par?  Åk dit tillsammans den här veckan och njut av det.
För andra: Försök den här veckan, som ett par, att tacka och uppmuntra någon som ni ser ger Guds kärlek till andra.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter