Fjärde söndagen i fastan

Kära vänner!
Det här e-postmeddelandet tar oss in i den andra delen av fastan. Hur har den första delen varit för dig? Om det har varit bra, bygg på det. Om det inte har varit så bra är detta en chans att börja om och göra de där speciella ansträngningarna för att vara extra kärleksfull mot de som står dig närmast och mot dem omkring dig.
 Bifogat är mitt bidrag av parbönen och/eller nyhetsbrevet för den fjärde söndagen i fastan och för veckan efter den. Temat är vackert. Det handlar om själva hjärtat i vår kristna tro – den fantastiska kärlek som Gud har till var och en av oss som vi är och som vi har potential att bli. Den potentialen frigörs av vår kärlek till varandra. Det är en tid att särskilt bejaka din hustrus/makes godhet i ditt äktenskap; vart och ett av dina barn i din familj, oavsett vilken ålder de är; de människor som är en del av din församling och som uppmuntrar din tro och kärlek till Gud. Jag hoppas att detta kommer att vara till stor hjälp för er under den kommande veckan.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud välsigna er med glädje och lycka i era hem och familjer. Och må Gud särskilt välsigna alla mödrar på söndag, mors dag. Tack för din generositet och din kärlek.
Johnny

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 10-16 mars, Kristus, Återlösaren 
"Gud sände sin Son för att världen skulle bli frälst genom honom."  Vi kan bli så bekanta med en mening som denna så att vi missar den djupa sanningen i den om hur mycket Gud älskar oss och längtar efter oss.  Vi tänker på tro som vår tro på Gud.  Det handlar mycket mer om Guds intensiva tro på oss och på vår godhet och skönhet och han vill att vi ska komma till kunskap om det också.  Vi har ett stort ansvar gentemot varandra att ständigt förmedla den kunskapen till varje person på alla sätt vi kan.  En av de viktigaste uppgifterna för varje gift par är att hjälpa varandra att veta hur mycket de är älskade och uppskattade.  Detta görs genom bekräftelse och tillgivenhet.  Föräldrar har samma ansvar gentemot sina barn.  De kan hjälpa var och en att bli en verkligt framgångsrik människa genom att bygga upp sin godhet. I församlingsgemenskapen hjälper vi också varandra genom att ta hand om varandra.  
 
Morgonbön, när vi vaknar
Fridens Fader, vi fröjdar oss i ditt Ord,
din Son Jesus Kristus
som försonar oss med dig.
Låt oss, som ett gift par, skynda mot påsken
med trons och kärlekens iver.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda från varandra
Herre, vi erbjuder dig äktenskapets sakrament som gåva
som ger oss frid och glädje.
Öka vår vördnad för varandra
och på så sätt föra din frälsning till världen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Fader, du upplyser alla som kommer till världen.
Fyll våra hjärtan med ditt evangeliums ljus
så att våra tankar kan behaga dig
och vår kärlek som ett gift par vara uppriktig.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans samtals- och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Berätta för varandra vilka egenskaper ni uppskattar mest hos din hustru/man.  Ta er tid att uppskatta det goda i er själva,
För andra: Vad tycker du är svårt att dela med andra?  Försök minst en gång den här veckan att sätta någon annan före dig själv.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter