Andra påsksöndagen

Kära vänner!
Jag litar på att du och din familj och dina vänner har haft en mycket glad påsk fylld av glädje och frid i Kristi uppståndelse. Bifogat hittar du mitt bidrag till parbönen och/eller nyhetsbrevet för nästa söndag – söndag 2 i påsk – och för veckan efter den. Jag hoppas att du kommer att finna det till hjälp och nytta för dina kärleksrelationer i äktenskapet och familjelivet och även i våra församlingar.
Temat för detta inlägg är Kristi hälsning till sina lärjungar efter sin uppståndelse: "Frid vare med er." Detta är en av de viktigaste önskningarna som Kristus har för oss och från oss som sitt folk – att vi ska vara fredens folk och människor som är fredsskapare i vår värld. Hur mycket behöver inte den världen denna gåva idag. Men freden måste alltid börja med var vi själva befinner oss och de människor vi lever bland – i äktenskapet; i familjelivet; i våra olika trossamfunds liv och mellan dessa samfund.
Ni kommer att finnas i mina böner varje dag i veckan framöver för att ni ska få uppleva denna gåva av frid och utstråla den till dem omkring er. Och må Guds välsignelse vara med alla dem vi älskar och omhuldar under den kommande veckan. Tack.
Johnny 

PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP. 
Johnny Doherty, C.Ss.R.

 7-13 april Min Herre och min Gud 
Jesus sade: "Frid vare med er. Så som Fadern har sänt mig, så sänder jag er." Vi är alla i dag mycket bekanta med idén om fredsprocesser – i Nordirland, Mellanöstern och så vidare. Jesus vill att vi engagerar oss i en fredsprocess med varandra så att vi kan vara hans lärjungar och sanna vittnen om hans uppståndelse. Vi måste först och främst lägga undan alla massförstörelsevapen som kritik, ilska, kyla, själviskhet etc. Vi behöver ersätta dessa med Guds Andes egenskaper, nämligen kärlek, glädje, frid, tålamod etc. Den här veckan bör vi öva på de här egenskaperna i våra hem som hustru och man, som föräldrar och familj. Vi behöver också praktisera dem när vi bygger vår församlingsgemenskap till Guds ära.
 
Morgonbön, när vi vaknar
Barmhärtighetens Gud, du tvättar bort våra synder i vatten,
du ger oss en ny födelse i Anden,
och återlösa oss i Kristi blod.
När vi firar Kristi uppståndelse
öka vår medvetenhet om de här välsignelserna i vårt äktenskap
och förnya dina gåvor av liv och kärlek inom oss.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Kärlekens Gud genom tro och dop
har vi blivit en ny skapelse.
Ta emot gåvan av vår kärlek till varandra i äktenskapet
och för oss till evig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Allsmäktige Gud, vi tackar dig för din kärlek till oss.
Må skönheten och godheten i vårt äktenskaps sakrament
leva för evigt i våra sinnen och hjärtan.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre. Amen
 
Veckans samtals och aktivitetsfrågor
För ert äktenskap: Vilka välsignelser har ni upplevt i ert liv tillsammans?  Dela med dig av dessa den här veckan.
För andra: Ta reda på om någon grupp som arbetar för fred. Hur kan ni som par hjälpa dem den här veckan?
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter