Det händer i församlingen

Br. Olof Åsblom OMI. har lämnat oss i saknad. Begravningen äger rum den 6 februari kl. 11:00 i Vår Frus katolska kyrka i Täby. Jordfästningen sker på Norra kyrkogården i Solna/Stockholm. Minnesstunden sker i Vår Frus katolska kyrkans församlingslokal i Täby.
Anmälan till minnesstunden sker via Begravningsbyrån i Älvsjö på tel: 08-711 00 30, e-post : info@begravningsbyran.net
Må Herren låta den evige ljuset lysa för honom, må han vila i frid, Amen.

Läs hela inlägget »

En välsignad och fridfull jul önskas alla av församlingens tf. kyrkoherde f. Björn. Hans predikningar för Julnattens och Juldagens mässor finns att ladda ner för de som inte kan närvara vid mässorna.

Läs hela inlägget »

Kalender