Ändring i kalendern!

Vårt nya kyrkoherdes julbrev finns att läsa och ladda ner i fliken mässatider. Julbreven finns även på engelska.
Father Michael's Christmas message is now available for download. Please check for it under " Mässtider"

Läs hela inlägget »

Lokalen i Boden har inte kunnat bokas till lördagen den 4/1/2020 och mässan är därmed flyttat till fredagen 3/1 kl. 18:15. Det finns verksamhet fram till kl. 18:00 före vår bokning, vänligen vänta tills lokalen är tillgänglig för oss.

Läs hela inlägget »

Kalender