Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den 24: e söndagen under året - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Tack för att ni är en del av denna bön, och vet att ni är en del av min bön varje dag.
 
Temat är återigen ett mycket speciellt tema – behovet av och vikten av förlåtelse. Detta är sant i varje aspekt av mänskligt liv. Men det är särskilt sant i livet för varje gift par och varje familj. Så mycket tid och energi slösas bort i oförlåtelse när vi hyser agg mot varandra.
 
Naturligtvis är förlåtelse mycket svårt. I själva verket är det omöjligt utan Guds hjälp eftersom det är en Guds gåva. Ibland är förlåtelse endast möjlig med hjälp av professionella rådgivare eller terapeuter. Vi måste göra allt som är nödvändigt för att få oss att förlåta oss själva och varandra så att vi kan behålla vår frid och kunna växa i kärlek.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i nästa vecka. Må Gud vara med er när ni lär er förlåtelsens konst och må ni växa i din kärlek varje dag. Be för mig och för alla dem som kommer att använda detta program under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

17-23 september – Förlåt alltid
 Jesus sade: (Förlåt varandra) "Inte sju gånger, säger jag er, utan sjuttiosju gånger."  Den gamla filmen Love Story hade det berömda uttalandet i sig: "kärlek betyder att aldrig behöva säga förlåt". Sanningen är den motsatta. Kärlek innebär att ständigt behöva säga förlåt eftersom det är karaktären av nära relationer. Förlåtelse är ett viktigt element i kärlek eftersom oförlåtelse rotar oss fast i det förflutna och i tidigare händelser och erfarenheter. Jesu ord till oss den här veckan är att utöva och utveckla denna kraft, särskilt inom de nära relationerna mellan äktenskap och familj så att våra hem kan fyllas med frid och glädje.  Detta tar tid och ansträngning från allas sida. Denna makt måste också utövas inom församlingen, som så lätt kan delas av ont eller av rivalitet eller tidigare historier.  I denna tid av skandaler i kyrkan behövs förlåtelse om vi någonsin ska kunna gå framåt med hopp.    
  PARET SOM BER TILLSAMMANS HÅLLER IHOP.
 Johnny Doherty, CSR


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktige Gud, vår skapare och vägledare,
Må vi tjäna dig av hela vårt hjärta i vårt äktenskap
och känna din förlåtelse i våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Under dagen, när vi är skilda åt
Herre, hör ditt folks böner.
Ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Må vårt äktenskap ge oss frälsning
och till alla som vi möter.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Kvälls- och nattbön tillsammans
Herre, må vårt äktenskaps sakrament
påverka våra tankar och handlingar.
Må din Ande bistå och vägleda oss på din väg.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.  Amen
 
Veckans diskussions och handlingsfrågor
För ditt äktenskap: Finns det någon bland er, din fru eller mans familj eller vänner som du behöver förlåta?  Hur kan du göra det den här veckan?
För andra: Finns det någon i ditt eget liv som du har ett agg eller ilska mot i ditt hjärta?  Vad ska du göra åt det den här veckan?
 

Läs hela inlägget »