Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

Kära vänner!
Tack för att du bad för församlingen förra veckan. Allt gick väldigt bra. Det var ett stort deltagande som fortsatte att öka under veckan - vilket alltid är ett gott tecken! - och det var mycket glädje hos oss alla som samlades morgon och kväll.
Jag skickar två veckor av "Bön för familj och äktenskap" igen den här veckan eftersom  jag åker på ett annat församlingsuppdrag på lördag, den här gången till Carrick-on-Shannon i Co. Leitrim pastorat. På många av dessa uppdrag har vi inte tillgång till Internet. Det kommer förmodligen finnas här, men om inte, så vill jag att ni ska få dem för den följande veckan. Jag hoppas att de kommer att vara till nytta för er.
Vänligen be för Fodhla McGrane och mig själv när vi försöker föra evangeliets glädje till denna församling och en ny impuls till dem. Ni kommer att vara i mina böner varje dag om att Gud ska fortsätta välsigna er med glädje i er kärlek
Johnny  
 

14 till 20 oktober, Kristna värderingar
Den rika unga mannen sade till Jesus: "Mästare, vad måste jag göra för att få  evigt liv?" Många människor lever idag som om allt kan köpas, även Guds favörer. Vi kanske inte tänker på det här endast när det gäller att köpa med pengar utan också med plikter och med vad vi måste, vilket gör att Gud på något sätt står i skuld till oss. Jesu väg är att det eviga livet endast kan uppnås genom kärlek - först och främst Guds kärlek till oss, vilket är fritt givet och genom det vår kärlek till Gud och för varandra. Det här sättet att tänka om kärlek innebär att man ger upp mycket av sin egen själviskhet och självkänsla, precis på samma sätt som den rike unga mannen i evangeliet som måste ge upp sina rikedomar innan han ens kunde börja se vad det innebar att följa Jesus. Garantin är dock att det är mer värt än all vår ansträngning, eftersom denna  kärlekens väg ger även glädje  i detta liv och evig lycka tillsammans med Gud.
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Johnny Doherty, C.Ss.R.

   
Morgonbön, när vi vaknar
Herre, vår hjälpare och vägledare,
låt din kärlek utgöragrunden för våra liv och vårt äktenskap.
Må vår kärlek till dig uttrycka sig i vår iver att göra det bra för andra
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre, ta emot våra böner
och gåvan som vi gör av vårt äktenskap.
Må vårt äktenskaps sakrament föra oss till din härlighet.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Kvälls och nattbön tillsammans
Allsmäktige Fader, ge oss en del i din sons liv
genom din Andes kärlek
så att vårt äktenskap kan visa hans närvaro för vår värld.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor
För ditt äktenskap: Återkalla minnet av de dagarna när ni sällskapade och de saker ni gjorde för att få varandra för att få den andre att känna sig speciell och utvald. Hur kan ni förnya några av dessa upplevelser i veckan?
För andra: Tänk på någon som berörde ditt liv nyligen. Hur kan ni som ett par visa den personen uppskattning i veckan?
 

 ***

 
21 -27  oktober, Kristna ambitioner
Jesus sade till sina lärjungar: "Den som vill bli stor bland er måste vara allas tjänare". Vi tror ofta att människor är fullt accepterade av oss, när vi behandlar dem som en i familjen. Det är ett underbart sätt att tänka, men motsatsen är också mycket viktigt att utöva, bokstavligen att vi skulle behandla varandra i våra familjer som vi behandlar dem som besöker oss. I den situationen är vi till för dem och visar dem stor omsorg, och vi ger det allra bästa till dem, och vi förbereder god mat till dem. När de är borta känner vi ibland en lättnad, men oftare talar vi om de fina saker som vi kan se hos dem. Detta är också sant inom en församling. Vi bör ta stor hand om varandra, på samma sätt som om vi skulle ha gjort om de var en grupp  mycket speciella besökare som skulle komma och fira tillsammans med oss. Det är så Kristus vill att vi ska vara mot varandra.
THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYSTOGETHER.
 Johnny Doherty, C.Ss.R.


Morgonbön, när vi vaknar
Allsmäktig och evige Gud,
vår källa till kraft och inspiration,
ge oss styrka och glädje i vår kärlek i äktenskapet
till att tjäna dig som Kristi efterföljare.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Bön mitt på dagen när vi är  på var sitt håll
Herre Gud låt gåva av vår kärlek i äktenskapet
som vi erbjuder dig
ge oss din kärlek och förlåtelse
och ge oss frihet till att tjäna dig med våra liv.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
 
Kvälls och nattbön tillsammans
Kärlekens Gud låt din Helige Ande
hjälpa oss att förbli trogna vårt äktenskap
och lär oss vägen till det eviga livet.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen.
 
Diskussions och aktivitetsfrågor

För ditt äktenskap: Vad har ni för önskan för er själva som ett par den här veckan? Dela det med varandra.
För andra: Vad är er ambition för er församling i dagsläget? Vad kan ni göra, som ett par, för att det ska bära frukt.

Läs hela inlägget »