S:t Josef Arbetarens katolska församling omfattar hela Norrbottens län. Den grundades 1964 av präster från den katolska orden Oblatmissionärerna. Kyrkan invigdes 1997 av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.
Kyrkan utvändigt påminner om både tröskloge och sjömärke och ligger i stadsdelen Lövskatan i Luleå. Skylten utanför kyrkan visar församlingens logotyp, en bild av S:t Josef Arbetaren. 

Kalender, Mässordning på olika språk, Bikt

Månadens kalender med mäss- och bikttider samt mässordning på olika språk.

Katolsk tro

Intresserad av katolska tron».
På stiftets sida finns det information och tips på böcker, men tag
först och främst kontakt med  kyrkoherden. Vi har två grupper som undervisar i katolsk tro; både för vuxna och unga. Se ovan under rubriken "Undervisning".

Kollekt via swish

Sankt Josef Arbetarens katolska församling har ett eget Swish-nummer dit man kan betala in kollekter och andra gåvor eller avgifter. Swish 1234 136 305
Det  går också att betala via bankgiro. Bg: 5022-3395
Sankt Josef klostrets, Lannavaara  Bg: 188-9864
Tack för din gåva!

Gåvor

Vi saknar och tar gärna emot begagnade (bra och stabila, hela och rena) leksaker spel och barnböcker till församlingens barnverksamhet.

Kyrkoherde
präster & Medarbetare

Kyrkoherde: Fader Damian O. Eze,
tel. 073-967 9278
mail: damian.eze@katolskakyrkan.se
Subsidiar: Fader Eugene Dyer

Katolska kyrkan i Sverige - Stiftets sida

ZOOM MÖTE - KATOLSK TRO

 Fortbildning om katolsk tro
P. Damian håller varje måndag kl. 20:00 ett möte på Zoom för alla intresserade av introduktion eller fortbildning i den katolska tron. Se länken nedan.

Alla är välkomna!

https://us02web.zoom.us/j/8133273875?pwd=bUtsZjREdzExR1VOWm1KbVFhckNCQT09

Trosundervisning

Undervisning för ALLA åldrar, från barn till vuxna. Varmt välkomna!»
Undervisning för barn, ungdomar och vuxna sker i Luleå två gånger  i månaden (se kalendern). Det är alltid 2:a och 4:e lördagen i månaden. Alla träffas i kyrkan 10:00 för bön och sång, sedan går vi ut i de olika grupperna. Vi fikar och sedan firar vi Mässan 12.00. 

Barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna till undervisningen, men vi har även en samtalsgrupp för de vuxna samt en konvertitgrupp för de som antingen är på väg att bli katolik eller för vem som helst som är intresserad av katolska kyrkans tro.

Med vänlig hälsning från fader Damian och våra kateketer.

De Senaste notiserna

2022 > 11

Kära vänner! 
Den här veckan avslutar vi detta trons år. På söndag börjar vi ett nytt år av äventyr med Kristus och med varandra. Jag vet att vi alltid pratar om ett nytt år som börjar i advent men på något sätt firar vi det inte riktigt som vi skulle göra om det var det nya kalenderåret eller som andra folk firar sitt nya år. Kanske är det rätt att hålla det hela lågmält, eller så kanske vi kan anstränga oss mer för att börja om och tacka för året som gått och planera för året som börjar.

Jag tackar dig för all er vänlighet och godhet under det senaste året med att ta emot dessa veckovisa e-postmeddelanden. Som jag ofta har sagt är det ett stort privilegium för mig att vara en del av era liv även på detta ganska avlägsna sätt! Ni är väldigt ofta i mina tankar och böner. Ni är i hög grad en del av det hopp som finns i mig för kyrkan och för den värld vi lever i.
Jag kommer i början av detta nya år att fortsätta bära er i mina böner varje dag för att skicka er dessa bidrag, särskilt i rosenkransen såväl som i den dagliga eukaristin.
Bifogat är mitt bidrag för första söndagen i advent och veckan efter den. Jag hoppas att det kommer att vara till hjälp för er och för ert äktenskap och familjeliv. Må Gud välsigna oss alla med en rikare tro på det kommande året och med en mer levande kärlek till varandra. Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »