Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2020 > 06

Kära vänner!
Tack gode Gud så går den högtidlig novenan online för att hedra "Vår mor till evig hjälp" bra.  Vi är nu kommit halvvägs igenom den. Tusentals människor ansluter sig till oss online varje dag.  Du kanske är en av dem. Jag ber för dig varje dag att Gud ska välsigna dig och att "Vår Moder av evig Hjälp" ska ta hand om dig och alla dem  som du älskar.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa veckas parbön och nyhetsbrev.  Jag hoppas att det kommer att vara er till hjälp på er resa av tro och kärlek, och att det kommer att ge er hoppets och glädjens gåvor.
 
Fortsätt att be för mig och för varandra.  Må Guds välsignelse vara med oss alla under den kommande veckan.  Och må Gud fortsätta att hålla oss alla trygga från coronaviruset.  Tack.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 Vi har firat en lång rad speciella firanden av eukaristin från askonsdag fram till Kristi Kropp denhär vecka. Nu går vi in i en lång serie av vad som kallas ”söndagarna under året”. Det handlar om hur vi är kallade att leva vår tro och kärlek i vår vanliga vardag.  Detta är långt ifrån oviktigt, i själva verket är det en viktig del av vår levande tro, att veta att Kristus lever i oss, bland oss, omkring oss, och ovanför oss. Detta är vårt uppdrag i världen och till den värld vi lever i, att föra Kristi frälsning genom vår kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och genom kvaliteten på vår trosgemenskap i våra församlingar och på andra sätt.
 
Som alltid, är ni alla i mina böner alla dagar i veckan framåt,  att Gud ska fylla er med lycka och glädje trots  de begränsningar vi alla fortfarande har.  Tack för era böner för mig.
 
I Clonard börjar vi vår årliga högtidliga Novena för att hedra ”Our Mother of Perpetual Help” fredagen den 19:de  Detta kommer att pågå  varje dag fram till lördagen den 27:e som är högtidsdagen för ”Vår Moder av evig hjälp”.  Det finns fyra sessioner varje dag: 07:00; ; 9.30; 18.15 och 20.00.  Om ni kan skulle det vara bra om ni kunde förena er med oss i bön för någon av dessa varje dag så att vi kan be tillsammans för en bättre värld och en bättre kyrka framåt.  Gud välsigne dig alltid.
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Tisdagarna kommer allt snabbare varje vecka! Jag hoppas och ber att allt är bra med er och alla era nära och kära.  Tack gode Gud så är allt bra här i Clonard. Jag ser fram emot den gradvisa lättnaden av restriktionerna för nedstängningen och chansen att få se många av er igen.
Bifogat hittar ni mitt bidrag för nästa helg och den kommande veckan. Det är en spännande högtid när vi firar Kristi kropp och blod. För många människor har en av svårigheterna den senaste månadernas varit, att inte kunnat ta emot kommunionen. Det har varit en stor tröst att i bön vara med i den andliga eukaristin, men det är ändå inte samma sak. Det kommer fortfarande att ta lite tid innan det kommer att vara möjligt att kunna ta emot komunion.  Det är dock underbart att höra om den hunger som så många har för denna fantastiska Guds gåva.
Som alltid kommer ni att vara i mina böner varje dag för den kommande veckan.  Håll mig i era.  Må Gud välsigna oss alla och alla våra nära och kära med både hälsa och skydd från Covid-19.  Tack!
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag och följande vecka.  Detta är ett mycket speciellt tillfälle som vi firar den veckan, det handlar inte bara vår tro på Gud utan också om vår tro på Gud som uppenbaras för oss av Jesus Kristus, Gud som är tre personer i en Gud och som har gjort oss till hans avbild.  Det är fantastiskt. Det är också på ett sätt den första söndagen i den ordinarie tiden under året, och är en markör för oss om hur speciell vår tro är i vårt dagliga liv.
Ni är i mina böner varje dag att vår kärleks Gud välsignar er kärlek till varandra i äktenskapet och i ert familjeliv så att ni blir varse att den finns där, och särskilt att den sanne Guden uppenbaras och kan bli känd av världen.  Må Kristi frid vara med er i era hem och i alla era kärleksrelationer.  Fortsätt att be för mig och för varandra.
Johnny
 
PS Som ni kanske vet, vi har en högtidlig onlinenovena för att hedra Our Mother of Perpetual Help denna månad - 19-27 juni.  Den delas av vår kommunitet i Mt. St Alphonsus, Limerick och oss själva här i  Clonard.  Var snälla att få ut det  till alla dina vänner, och  skriv en litetn påminnelse för er själva.  Information om tider etc. kommer att finnas på webbplatsen  www.clonard.com och i sociala medier.  Tack.  

Läs hela inlägget »