Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 04

Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för parbönen/nyhetsbrevet för nästa söndag den 4:e påsksöndagen - och veckan efter den. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva som par och/eller en familj.
 
Jag hade några härliga dagar i Donegal förra veckan, tack och lov. Vädret var fantastiskt, och min familjs sällskap var ännu bättre! Jag saknade att skriva till er, men jag tänkte på och bad för er och alla era nära och kära. Ni kommer att vara i mina böner igen varje dag nästa vecka. Må Gud välsigna er med glädje i er kärlek till varandra. Må Gud ge er generositetens gåva mot varandra när ni färdas mot den enhet som är Guds önskan för er. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »
Kära vänner!
 
När jag skrev till er i tisdags tänkte jag skicka er mitt bidrag för veckan efter nästa och även för nästa söndag. Jag hoppas att kunna åka till Donegal i några dagar nästa vecka för att vara med min familj och kanske kan jag  inte komma i kontakt med er – det sociala livet i Donegal är vanligtvis hektiskt! Så här är det. Förresten finns det en tradition i kyrkan att de två lärjungarna i den här berättelsen är ett gift par.  
 
Jag inkluderar också något som jag stötte på på Twitter igår kväll som jag tycker är värt att vidarebefordra till er.
 
Gud välsigne er och alla dem du älskar.
 
Johnny
Läs hela inlägget »

Kära vänner! 

Bifogat hittar ni mitt bidrag för den andra söndagen i påsk och veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Ni kommer att vara i mina böner när du använder detta för den pågående utvecklingen av ditt äktenskapsförhållande.
 
Glädje är ett av de viktigaste temana i Guds ord genom denna påsktid - glädje i vår tro på Kristus är uppstånden från de döda; glädje i vår kärlek till Gud och till varandra i äktenskapet, i familjelivet och i vår trosgemenskap; glädje i naturens och skapelsens underverk; och glädje som strålar ut till världen omkring oss. Det är inte lätt att glädjas åt världen omkring oss eller kyrkan i dag, men glädje är en gåva som vi kan skapa för varandra genom den livskvalitet som vi arbetar med i äktenskapet och familjelivet.

Jag ber att ni ska öppna upp för Andens maning under den här tiden och att ditt hem och din familj ska fyllas av kärlekens och mildhetens glädje under den kommande veckan. Tack för er godhet och generositet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar ni mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för påsksöndagen och påskveckan. För närvarande är vi mitt i stilla veckan och reflekterar över Kristi lidanden som leder till hans död på korset. Det är ett fantastiskt mysterium om Guds kärlek till oss och till hela mänskligheten och hela skapelsen. Jag hoppas att ni kan gå tillsammans med honom genom den här tiden och uppleva det underbara er själva.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni alltid är varje vecka. Jag ber att ni ska lära känna varandras stora godhet i ert äktenskap och i ert familjeliv. Jag ber att vi alla som kyrka, i dag ska fyllas av en anda av tacksamhet för allt vi har och är. Be för mig och för varandra att denna påsk kommer att bli riktigt bra för alla.  Tack.
 
Johnny 

Läs hela inlägget »