Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.

Ständig bön för äktenskap och familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.
Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vad?

"Ständig Bön för Äktenskap och Familj" är en bönekedja som finns i många länder. Grundidén är att på ett inspirerande sätt få folk att upptäcka bönen och samtidigt knyta den till ett mycket angeläget ämne. Människor som valt att vara med ber en timme var, samma timma, samma datum varje månad. Deltagande församlingar har varsitt datum för detta. Luleås bönegrupp ber den 25 varje månad.
Kedjan byggs upp allteftersom fler engagerar sig, så att bönen i varje land slutligen blir ständig.

Kontaktperson i Luleå församling är:
Lahib Yousif

Varför?

Följande är kommentarer från deltagare i olika svenska församlingar.
"Det har hjälpt mig att börja be."
"Det ger mig stryka att veta att det finns andra som ber för mig och jag har kunnat klarar av det faktum att min man har varit sjuk i några år."
"Det ger mig hopp för mina barn, hopp för framtiden."
"Jag känner att jag tillhör någonting stort."
"Jag har fått en djupare förståelse för Rosenkransen."
"Några av mina vänner har haft problem. Jag bad för dem och det blev bättre."
"Mitt äktenskap blev bättre från den dagen jag började be".
"Jag förstår varför mitt äktenskap gick sönder."
"Alla livets olika skeden finns inkluderade i bönehäftet."
"Jag vandrar över hela världen under min timme och jag är tacksam för det, för jag vet att många människor annars hade varit utan bön."
"Jag har glömt ibland, men jag har gjort det så snart som möjligt i efterhand"
"Vi kan inte åstadkomma något. Det är Gud som åstadkommer all förändring."
"Gud låter oss hjälpa till."
"Jag tackar Jesus hela tiden, men jag klagar också."

Starten

Fr. John Doherty, som är redemptoristpräst på Irland, blev förtvivlad över att det var så svårt att få igång äktenskapsförberedelse-kurser, samtidigt som han visste att 50 % av alla äktenskap i västvärlden förr eller senare går under

.När han började fundera över vad det var som saknades blev han inspirerad av Vår Herre och insåg att vi inte kommer långt utan bön. Han tog detta på allvar och började skriva häftet "Ständigt Bön för Äktenskap och Familj", samt sprida idén om en bönekedja.Kedjor har så småningom startats i Irland, England, Skottland, Wales, Canada, USA, Sri Lanka, Sverige och Japan.
Fr. Johnny skriver: "Bön handlar om att vi öppnar oss själva, så att vi kan ta emot allt som Gud längtar efter att ge oss. Genom vår bön kan vi också hjälpa till att 'öppna dörrar' i andra människors liv, i kyrkans liv eller i samhällets liv - så att Gud kan dela med sig av sitt liv till oss." Vi ber Gud att röra vid våra hjärtan och att han ska röra vid andra människors hjärtan.
Vi ber med hjälp av ett vackert skrivet inspirationshäfte, som kan beskrivas med de tre orden Generositet, Tillväxt och Kärlek. Det finns inte ett fördömande ord i häftet, ty det är skrivet med stor medkänsla.

I dag

I hela världen är det nu ca 30 000 personer som tagit Fr. Johnny´s uppmaning om Ständig Bön för Äktenskap och Familj på allvar. I Sverige är vi närmare  1000.

Vill Du?

Du som vill ansluta dig och be 60 minuter ett visst datum i varje månad är varmt välkommen att ta kontakt med samordnaren i din församling eller med mig, som samordnar i Sverige, så får du ett inspirationshäfte och vi kan gemensamt hitta en tid som passar.

Om man någon gång, p g a glömska eller annat, missar sin bönestund är det bara att be en annan timme, så snart som möjligt i efterhand istället. Alla glömmer vi ibland!

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Lahib Yousif

Länkar

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Continuous Prayer

THE COUPLE THAT PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på engelska

Fr Johnnys veckobrev

DE PAR SOM BER TILLSAMMAN HÅLLER SAMMAN.
Fr. Johnny Doherty, C.Ss.R 
Veckobreven på svenska

2023 > 05

Kära vänner!
 
Jag hoppas att ni njuter av solskenet var n än är, eftersom jag är här i Clonard i Belfast! För oss i Irland är solskenet en underbar gåva eftersom det inte på något sätt är garanterat!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag – Heliga trefaldighets dag - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Än en gång innebär det en stor utmaning för oss att aldrig nöja oss med mindre än vad som är möjligt i vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Jag litar på att ni kommer att finna det till hjälp för er själva under den kommande veckan.
 
Ni är i mina böner varje dag och jag kommer att be för er varje dag i veckan framöver också. Må Gud välsigna er kärlek till varandra i äktenskapet och i ert familjeliv. Må den välsignelsen sträcka sig ut till dem omkring dig och bortom jordens ändar. Fortsätt att be för mig och för alla dem som använder detta lilla program för bön och reflektion. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Pingst

Kära vänner!
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - pingstsöndagen - och veckan efter den för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Som alltid hoppas jag att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och ert familjeliv och i er församlingsgemenskap.

Pingsten är en av de viktigaste högtiderna i vårt trosliv. Vi firar den underbara sanningen att vi personligen och vi som par, familj, trossamfund och universell kyrka är fyllda av den Helige Andens kraft. På grund av det, har vi fått i uppdrag att praktisera denna sanning genom vårt sätt att älska varandra och naturligtvis genom vårt sätt att älska Gud.

Kärlek handlar inte om hur vi känner, även om det ofta kommer dit. Kärlekens kraft ses i hur vi bestämmer oss för att älska genom att sätta varandra först i våra prioriteringar dag för dag och timme för timme. Kärlek är en Guds gåva som är större än oss själva men är där för oss att ge liv och glädje och fred till vår värld.

Ni kommer att vara i mina böner som vanligt varje dag under den kommande veckan. Låt dig upptäcka mer av kärlekens stora äventyr utlevt i tro och hopp. Tack för din godhet.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Bifogat hittar du mitt bidrag för parbönen och / eller nyhetsbrevet för nästa söndag – Sjunde påsksöndagen, - och för veckan efter den. Som alltid sänder jag detta till er med kärlek och med hopp om att det kommer att vara till hjälp för er i er kärlek till varandra i äktenskapet, i familjelivet och i ert liv som en del av den trosgemenskap som ni tillhör.
 
" Jag är med eder alla dagar intill tidens ände.” Detta är det löfte som Jesus ger sina lärjungar, och till oss, när han lämnar dem vid himmelsfärden. Det är ett löfte som uppfylls i oss genom vår kärlek till varandra och det uppfylls genom oss för den värld vi lever i. Vilken underbar förmån vi har som Kristi efterföljare och som Guds folk.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag i veckan framöver när jag önskar er alla Guds välsignelser för er och för alla dem ni älskar. Be för mig och för alla dem som kommer att använda denna bön under den kommande veckan. Tack.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

Kära vänner!
 
Jag hoppas att allt går bra för er och för alla dem du älskar. Tack och lov går det också bra här i Clonard. Det är underbart att förflytta sig genom maj månad med Maria, vår mor, som vägleder oss. Och naturligtvis hjälper det varmare vädret också!! Jag älskar den här tiden på året eftersom allt börjar kännas och se så bra ut.
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag - den sjätte påskksöndage - och för veckan efter den, och för parbönen och / eller nyhetsbrevet - jag lägger alltid in den biten om nyhetsbrevet eftersom jag vet att vissa församlingar använder detta i veckobrevet. Jag hoppas att ni kommer att finna det till hjälp för er själva och för ert familje- och församlingsliv.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan som alltid. Må Gud fortsätta att välsigna er med glädje i er kärlek och frid i era liv. Fortsätt att be för mig också och för alla dem som använder denna bön vecka för vecka. Tack och Gud välsigne dig och alla dem du älskar.
 
Johnny

Läs hela inlägget »

 Kära vänner!
 
Bifogat är mitt bidrag för nästa söndag -  Femte påsksöndagen - och för veckan efter den, för parbönen och / eller nyhetsbrevet. Det går till er med mina böner och kärlek. Må er kärlek till varandra som gifta par och familjer växa under den kommande veckan så att ni kan känna Guds underbara kärlek till er.
 
Temat för nästa vecka är viktigt - liksom alla veckans teman verkligen är!! Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till sanning och till liv. Kristi väg är kärlekens väg och Kristi sanning är kärlekens sanning. De mest intima miljöerna för allt detta finns inom dig - i er kärlek som ett par, som är engagerade i kärlek till livet och som en familj förenad i kärlek till varandra.
 
Ni kommer att vara i mina böner varje dag under den kommande veckan, som ni är i mina böner varje dag i denna vecka. Må Gud välsigna er och alla era nära och kära med glädje och frid och till ett allt större engagemang för er kärlek till varandra.
 
Johnny

Läs hela inlägget »