Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Nu går vi med rask takt mot jul och jag hoppas att det blir en välsignad och glädjefylld tid för oss allihopa.

Björn och Marina Håkonsson firade Silverbröllop i tisdags. Marina skriver: "Vi har verkligen firat ordentligt. Först på danskt vis i söndags, med stor fest och många gäster, sedan med hotellvistelse på tu man hand (och hunden) med fantastisk frukost! Före festen hade vi mässa med förnyelse av våra äktenskapslöften. Vi hade delvis samma sånger som till orginalvigseln, det kändes jättefint att gå in och ut till samma sång som då; Nu går vi med rask takt mot jul och jag hoppas att det blir en välsignad och glädjefylld tid för oss allihopa.

Björn och Marina Håkonsson firade Silverbröllop i tisdags. Marina skriver: "Vi har verkligen firat ordentligt. Först på danskt vis i söndags, med stor fest och många gäster, sedan med hotellvistelse på tu man hand (och hunden) med fantastisk frukost! Före festen hade vi mässa med förnyelse av våra äktenskapslöften. Vi hade delvis samma sånger som till orginalvigseln, det kändes jättefint att gå in och ut till samma sång som då; 'We are marching in the light of God'." Vi sjunger den här sången ibland, när vi avslutar vår veckovisa bönegrupp här i Karlstad. Vi gjorde det också denna vecka. Klara har tagit med sig sången från kören, som hon deltar i, till oss. Må Björn och Marinas äktenskap fortsätta att bära frukt, frukt som består.

Vi ber speciellt för Maja, Gorge, Ben och en man i Göteborg, som alla längtar efter en livspartner. Herre, du känner till deras längtan. Led dem till situationer och platser där de kan träffa den person, som du väljer för var och en av dem.

Ilke vill att vi fortsätter att be för hennes äktenskap, så att de en dag kanske kan komma tillsammans igen, om Gud vill det. Herre, vi överlämnar Ilkes äktenskap till dig, Du vet hur var och en känner sig. Vi ber att du öppnar dörrar, så att det blir möjligt för dem att kommunicera med varandra och hitta tillbaka till varandra igen. Vaka över dottern och hjälp henne att förstå situationen som familjen hamnat i och inte ta skada av den.

Bön behövs för Romino, som har det jobbigt just nu. Herre vi överlämnar Romino till Dig. Må hon får det mänskliga och andliga stöd hon behöver nu. Vaka över henne och visa henne vad nästa steg är.

You are in my prayers as always, that God may fill your home and family with great peace and your heart with enthusiasm. Ni är i mina böner som alltid, att Gud må fylla ditt hem och familj med stor frid och ditt hjärta med entusiasm. Tack Fr. Johnny. Vi får inte glömma att be för honom också.." Vi sjunger den här sången ibland, när vi avslutar vår veckovisa bönegrupp här i Karlstad. Vi gjorde det också denna vecka. Klara har tagit med sig sången från kören, som hon deltar i, till oss. Må Björn och Marinas äktenskap fortsätta att bära frukt, frukt som består.

Vi ber speciellt för Maja, Gorge, Ben och en man i Göteborg, som alla längtar efter en livspartner. Herre, du känner till deras längtan. Led dem till situationer och platser där de kan träffa den person, som du väljer för var och en av dem.

Ilke vill att vi fortsätter att be för hennes äktenskap, så att de en dag kanske kan komma tillsammans igen, om Gud vill det. Herre, vi överlämnar Ilkes äktenskap till dig, Du vet hur var och en känner sig. Vi ber att du öppnar dörrar, så att det blir möjligt för dem att kommunicera med varandra och hitta tillbaka till varandra igen. Vaka över dottern och hjälp henne att förstå situationen som familjen hamnat i och inte ta skada av den.

Bön behövs för Romino, som har det jobbigt just nu. Herre vi överlämnar Romino till Dig. Må hon får det mänskliga och andliga stöd hon behöver nu. Vaka över henne och visa henne vad nästa steg är.

You are in my prayers as always, that God may fill your home and family with great peace and your heart with enthusiasm.
Ni är i mina böner som alltid, att Gud må fylla ditt hem och familj med stor frid och ditt hjärta med entusiasm.

Tack Fr. Johnny. Vi får inte glömma att be för honom också.

Varma hälsningar under 4e veckan i Advent;
Colette

Fjärde veckan i advent

Kära vänner,
Jag hoppas era förberedelser inför julen går bra - och jag menar inte bara shoppingen!! Det har hittills varit en vacker advent för mig. Det har legat en stilla frid över den, under det av vi nu sakta men säkert går mot den dag vi alla ser fram emot. Som alltid befinner du dig i mina böner, att Gud må fylla ditt hem och familj med stor frid samt ditt hjärta med entusiasm.

Jonny
***

Maria, Guds förbundsark
14-20 december

""Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig."" Ängeln riktar dessa ord till Maria, Jesu moder, och vår Moder. Men orden är också adresserade till var och en av oss som har den underbara förmånen att känna Jesus genom dopet. De har en mycket speciell betydelse för de äkta par som är privilegierade att ha varandra och har fått förenas i äktenskapet. Under den här julveckan, tänk på att vara medveten om allt det goda som finns i din kärleksrelation, och hur gynnad du är som har den här personen som din fru/man. Var också medveten om det fina hos var och en hos dina barn av och hur privilegierad du är som har dem. När du nu firar eukaristin den här veckan som leder fram till jul, gör en särskild insats för att visa din uppskattning av människorna i din församling, och tänk på att din kärlek gör Kristus närvarande.

Morgonbön när vi är tillsammans

Herre, fyll våra hjärtan med din kärlek.
Så som du genom en ängel har uppenbarat
din Sons ankomst i vårt kött, för oss
och led oss också genom hans lidande och död
till ära av hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, låt kraften av din ande
vilket helgade Maria, din Sons Moder
göra vår kärlek till varandra helig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, allteftersom julen närmar
gör så att vi växer i tro och kärlek.
Må vi fira Kristus vår Frälsares ankomst
med glädje och fröjd i vårt äktenskap och i vår familj.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Hur kan du ordna så ni som ett par kan få lite egen tid på juldagen och även andra dagar kring jul?

För andra

Finns det någon som du särskilt skulle behöva göra en extra uppoffring för, och kontakta under julen? Hur kan du göra det?

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141221)FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT, vl (IV)


Datum: 2014-12-07 11:00 Högmässa,

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1259 (årgång B).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 2 Sam 7:1–5,8b–12, 14a, 16

Kung David hade inrättat sig i sitt hus, och Herren hade låtit honom få ro för alla fiender runt omkring. Då sade han till profeten Natan: »Här bor jag i ett hus av cederträ, medan Guds ark bor i ett tält.« Natan svarade: »Gör det du tänker, Herren är med dig.«   Samma natt kom Herrens ord till Natan: »Gå till min tjänare David och säg honom: Så säger Herren: Skulle du bygga mig ett hus att bo i? Jag hämtade dig från betesmarken och fåren, för att du skulle bli furste över mitt folk, över Israel. Jag har varit med dig vart du än gått och krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika ryktbar som de största på jorden, och åt mitt folk Israel skall jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda människor som tidigare, som på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ja, du skall få leva i fred för alla dina fiender. Nu kungör Herren att han skall bygga dig ett hus, ett kungahus. Ditt hus och ditt kungavälde skall bestå inför mig i all framtid, och din tron skall aldrig vackla.«

Responsoriepsalm
Ps 89:2–5,27,29

(R. jfr 2a)

R. Jag vill sjunga om Herrens nåd i evighet.

Om Herrens nåd vill jag alltid sjunga,
för alla tider göra din trofasthet känd.
Jag säger: Din nåd är befäst för evigt,
i himlen består din trofasthet.
R.
»Jag slöt ett förbund med min utvalde,
min tjänare David gav jag min ed:
Din ätt skall bestå för evigt,
för alla tider befäster jag din tron.
R. Han skall säga: Du är min fader,
min Gud och min räddande klippa.
För evigt skall jag visa honom nåd,
mitt förbund med honom skall stå fast.«
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 657/2

Rom 16:25–27

Honom som förmår styrka er, enligt mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus — där en hemlighet avslöjas som från tidens början varit outsagd men nu har uppenbarats och på den evige Gudens befallning gjorts känd med hjälp av profetiska skrifter för att alla folk skall föras till lydnad i tron — honom, den Gud som ensam är vis, tillhör härligheten, genom Jesus Kristus, i evighet, amen.

Halleluja Luk 1:38 V. Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.

Evangelium Luk 1:26–38
I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: »Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.« Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: »Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.« Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.« Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne.

(141217)
Livets söndag

Livets söndag

Livets söndag firas den tredje advent i landets alla katolska kyrkor. I mässorna uppmärksammas vårt kristna ansvar att verka för människolivets okränkbarhet, och ett herdabrev från biskop Anders Arborelius ersätter predikan.

Samtliga kollekter från Livets söndag går till Livets fond, som administreras av Respekt. Från Livets fond delar Respekt varje år ut bidrag till ändamål i Sverige och utlandet som främjar en livets kultur. Läs mer om hur bidragen från Livets fond fördelas.

Även under resten av året kan gåvor lämnas till Livets fond på bankgiro 686-3344. Alla inbetalade medel går oavkortat till Livets fond.

(141215)Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Tyvärr skickade jag ingenting förra veckan. Vi hade varit hos barn/barnbarn i Stockholm och Uppsala. Jag började skriva, men det blev aldrig färdigt. Jag fick någon sorts förkylning och mådde inte riktigt bra. Hoppas att ni saknade brevet;)

Fr. Johnny utmanar oss med följande ord, bland annat i Couple Prayer: "We don’t have to save the world we live in. Our task is to make it possible for Christ to save our world. Vi behöver inte frälsa världen vi bor i. Vårt uppdrag är att göra det möjligt för Kristus att frälsa världen."

Jolanta från Halmstad skrev: "Jag ska åka till Polen -Czestochowa Jasna Gora-Svarta Madonna den 2 december, där ska ber för ALLA. Jag vill meddela alla att 4 december i Halmstad i vår kyrka kl. 18 ska bli mässa för alla präster och nya kallelser också den 8 december kommer att bli mässa för dem som ber för familjen och alla familjer.   Jag är tacksam att Ni ber för min son Krystian, han är lite bättre, han har fått fel diagnos om sin låga ämnesomsättning och åt fel tabletter i 2 år, hoppas att det blir bättre nu. Gud välsigna ALLA." Tack Jolanta att du har bett för oss allihopa hos Jasna Gora-Svarta Madonnan. Det betyder mycket.Vi ber för din son, Krystian, att han nu, när han har fått rätt diagnos, kan bli helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Just nu har jag läst en reflektion från Fr. Donal Neary S.J. kyrkoherde i St. Francis Xavier Kyrka i Dublin. Han skrev bland annat: "Go to the love of God which is active among us. God’s Christmas voice is I love you, you are all brothers and sisters, and nothing except love is final. Gå till Guds kärlek som verkar bland oss. Guds julröst säger Jag älskar Dig, ni är alla bröder och systrar och inget utom kärlek är slutligt." Reflektionen finns på bloggen.

Idag ska jag skriva julkort. Jag har beställt dem från Irland. Det är så svårt att hitta "religiösa kort" här i Sverige och vi behöver påminnelse om julens betydelse. Det gick att beställa religiösa Kort från UNICEF tills för två år sedan, men tyvärr har de slutat sälja dem.

Holy word of God,
Open my ears,
Soften my heart,
Grant me the grace of trusting you in all things.
Heliga Guds ord
Öppna mina öron,
Mjuka upp mitt hjärta,
Ge mig nåden att kunna lita på Dig i allt.

Loyola Press

Varma hälsningar under 3e veckan i Advent;
Colette

Första advent

Kära vänner,
När jag skriver detta till dig ikväll tjuter vinden utanför och väderprognosen säger att en storm är på väg. Jag hoppas och ber att ni alla är trygga och säkra samt vid god hälsa, och att du och alla dina nära och kära alltid kommer att få ha det så. Tack gode Gud för att allt går bra för mig just nu. Jag ser fram emot de kommande veckorna när julens ankomst närmar sig. Du kommer att vara i mina böner varje dag att Guds välsignelse ska vara med dig.

Jonny
***

Vår glädje i Kristus
14-20 december

"Själv var han (Johannes Döparen) inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset." Vi lever i en värld där vi tar ljuset för givet – tills elen går på grund av strömavbrott! Då kan vi känna oss vilsna, rädda och arga. Vi lever också i en värld där vi tar för givet att allt fungerar som det ska, och ändå finns det så mycket smärta och ångest i livet för människor runt omkring oss. Vi behöver inte rädda världen vi lever i. Vår uppgift är istället att göra det möjligt för Kristus att rädda vår värld. Det gör vi genom att vara vittnen för ljuset genom innerligheten av vår kärlek som strålar ut till alla vi möter. Detta görs på alla möjliga sätt, genom vår värme och vänlighet i våra nära relationer i äktenskap och familjeliv. Men, när vi nu närmar oss jul, kanske vi också kan anstränga oss lite extra för att nå ut till alla dem som är i behov av det eller är ensamma, speciellt i vår församling.

Morgonbön när vi är tillsammans

Herre Gud, må vi, ditt folk
som ser fram emot dagen för Kristi födelse
uppleva frälsningens glädje
och få fira den högtiden med kärlek och tacksamhet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, låt gåvan av vår kärlek till varandra
som vi erbjuder dig i tro och kärlek
vara en ständig sång till din ära
och i sanning bli till vår glädje och vår frälsning.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Nådens Gud,
Ge oss din gudomliga hjälp så att vi kan växa i vår kärlek.
Befria oss från våra synder, fyll oss med glädje,
och förbered oss för dagen, för vår Frälsares födelse.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Hur skulle ni kunna glädja varandra den här veckan? Planera för något som du vill göra för din fru/man och en annan sak ni kan göra tillsammans

För andra

Känner du någon som saknar glädjen i sitt liv? Planera något som kan glädja honom/henne den här veckan.

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141215)TREDJE SÖNDAGEN I ADVENT - Livets söndag, vl (III)


Datum: 2014-12-07 11:00 Högmässa,

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1259 (årgång B).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jes 61:1–2a, 10–1

Herren Guds ande fyller mig, ty Herren har smort mig.
Han har sänt mig
att frambära glädjebud till de betryckta
och ge de förkrossade bot,
att förkunna frihet för de fångna,
befrielse för de fjättrade,
att förkunna ett nådens år från Herren.
Min glädje har jag i Herren,
jag jublar över min Gud,
ty han har klätt mig i segerns dräkt
och skrudat mig i rättfärdighetens mantel,
som när brudgummen sätter på sig turbanen
och bruden pryder sig med sina smycken.
Liksom jorden får grödan att spira
och trädgården låter sådden skjuta upp,
så låter Herren Gud rättfärdigheten spira
och äran växa inför alla folk.

Responsoriepsalm
Luk 1:46–50,53–55

(R.46b)

R. Min ande jublar över Gud, min frälsare.

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare.
Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna,
från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.
R.
Stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
R.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika visar han tomhänta från sig.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder.
R.

R. När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 700/2

Andra läsningen 1 Thess 5:16–24

Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.
     Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

Halleluja Jfr Jes 61:1 V. V. Herrens Ande är över mig, han har sänt mig att frambära ett glädjebud.

Evangelium Joh 1:6–8, 19–28
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.     Och detta var Johannes vittnesbörd när judarna i Jerusalem sände präster och leviter för att fråga honom: »Vem är du?« Han bekände och förnekade inte, han bekände: »Jag är inte Messias.« De frågade: »Vad är du då? Är du Elia?« Han svarade: »Nej, det är jag inte.«—»Är du Profeten?«—»Nej«, svarade han. Då sade de: »Vem är du? Vi måste ha ett svar åt dem som har skickat oss. Vad säger du om dig själv?« Han sade: »Jag är en röst som ropar i öknen: Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt.« Också några fariseer hade sänts ut, och de frågade honom: »Varför döper du då, om du inte är Messias och inte heller Elia eller Profeten?« Johannes svarade: »Jag döper med vatten. Mitt ibland er står en som ni inte känner, han som kommer efter mig. Jag är inte värdig att knyta upp remmen på hans sandaler.« Detta hände i Betania på andra sidan Jordan, där Johannes döpte.

(141210)
Advent - i väntans tider

advent

Människan är alltid riktad framåt, mot framtiden. Hon längtar efter något eller någon. Hon drivs framåt av hoppet, även i utsiktslösa situationer lever hon på hoppet. Eftersom hon är skapad till Guds avbild, finns det alltid något inom henne som längtar efter att han skall komma. Även den s.k. icke-troende har ett slags evighetshopp. Visst kan vi fastna med vår längtan vid det tids- och rumsbundna, men i grund och botten är vi evighetsvarelser som längtar hem. Här på jorden kan ingenting tillfredsställa vår djupaste längtan. Gång på gång blir vi besvikna. Var det inte mer än så? Vårt hjärta kan bara finna vila i Den som har skapat det. Det är en allmän och universell sanning i alla tider och miljöer, i alla religioner och ideologier att man bär på denna längtan efter det eller den som skall komma. Vår tomhet är till för att fyllas. Vår längtan för att bli infriad. Vårt hopp för att mättas. Advent motsvarar detta allmänmänskliga drag. Kanske det är just därför som första advent har blivit så populärt också i vårt sekulariserade samhälle? Advent svarar också mot något typiskt svenskt: i vårt mörker föds en längtan efter ljus. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa rent mänskliga faktorer när vi utifrån vår tro ser på advent, så att vi kan hjälpa människor att bli hemma i den djupdimension inom dem som de kanske inte ens själva har upptäckt. Advent kan få dem att göra denna resa inåt – som Dag Hammarskjöld talar om. Även den icke-troende har svårt att helt förneka att det kan finnas ett stort och djupt inre rum inom honom eller henne som är menat att uppfyllas av ljus och mening – eller med ett ord: kärlek. Hoppet är det sista som dör i människan. Därför är inte heller tron så långt borta som man ibland skulle tro – eller rättare sagt – som man har fått för sig.

Fortsättning på biskop Anders Arborelius OCD betraktelse om advent >>

(141208)
ANDRA SÖNDAGEN I ADVENT, vl (II)


Datum: 2014-12-07 11:00 Högmässa,

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1258 (årgång B).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jes 40:1–5,9–11

rösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
Gå upp på ett högt berg
med ditt glädjebud, Sion,
ropa ut ditt glädjebud
med hög röst, Jerusalem.
Ropa, var inte rädd,
säg till Judas städer:
Er Gud kommer!
Herren Gud kommer i all sin styrka,
han härskar med mäktig arm.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
han driver tackorna varligt

Responsoriepsalm
Ps 85:9ab, 10–14

(R.8)

R.
Jag vill höra vad Gud säger.
Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna
De som fruktar honom har nära till hans hjälp,
hans härlighet bor i vårt land.
R.
Godhet och trofasthet möts,
fred och rättvisa omfamnar varandra.
Trofasthet spirar ur jorden,
rättvisa blickar ner från himlen.
R.
Herren själv ger allt gott,
vårt land ger sin gröda.
Rättvisa går framför honom,
fred och välgång i hans spår.
R

R. När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 655/8

Andra läsningen 2 Pet 3:8–14

En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför skall ni, mina kära,medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga

Halleluja Luk 3:4,6 V. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Alla människor skall se Guds frälsning.

Evangelium Mark 1:1 – 87
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja:

Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka
— så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: »Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall döpa er med helig ande.«

(141202)
FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT

Jes 63:16b-17; 64:1-8 1 Kor 1:3-9 Mark 13:33-37
Väntan som förvandlar
Människan är en väntande varelse. Väntan är hennes öde. Inte bara i smått, som när vi väntar på bussen eller på maten, att natten skall bli dag, hälsan bättre, problemen få en lösning eller att livet få ett slut. Väntan fick vi med födseln. Barnet måste och vill växa till. Den unge vill bli vuxen. (Om han eller hon har resignerat och rentav vill avsluta sitt liv, så uppfattas det som ett problem, som om hans liv blev ofullbordat. Något stämmer inte.)

Den vuxne vill fullborda sitt liv. Men sedan, när ålderstrappan vänder nedåt, och många bävar för att bli gamla? Denna bävan kan ha sina delskäl. De äldres erfarenhet är inte lika efterfrågad längre och afrikanen ser med förundran hur våra föräldrar lämnas till institutioner. Hur det än ser ut på ytan är hjärtat ändå oroligt. Någon löser det med att själv avsluta sitt liv, i flera länder med läkarassistans, men också här är det något som inte stämmer.

Om legaliserad "euthanasi" vore ett framsteg, varför är man då inte stolt över det? Vore det ett gott steg framåt för människan skulle det ju sprida glädje. I stället ökar det oron och få vill tala om det. Något i denna ekvation stämmer inte. Så var inte livet tänkt. Redan Johannes Paulus II kallade det en "dödens kultur". Människans väntan upphör med hög ålder, även om hon kroppsligen vill dö. Väntan finns nerlagd i hennes innersta väsen, i hennes bröst. Människans oroliga hjärta har sitt enda svar i den som skapat henne. "Du, Herre," säger Augustinus, "har skapat mig till dig och mitt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig."

Människans dilemma är att hon inte kan tillfredsställa denna längtan annat än med Guds hjälp. Hon kan inte fullborda sitt öde om inte hennes Skapare kommer henne till mötes. Kristen tro förkunnar att det är just det som har hänt. Det är det vi firar i advent, som betyder ankomst, Herrens ankomst. Hans ankomst är trefaldig. Först i Betlehem som Marias barn. Sedan hans slutliga ankomst som härlighetens Herre vid tidens slut.

Mellan dessa ankomster kommer han till människan på tusen sätt, tydligast i kyrkans ord och sakrament, men också i varje uppriktig bön och i varje god gärning. I varje ögonblick finns en skymt av hans närvaro. Därför rymmer varje dag en ankomst, för att göra oss beredda på hans slutliga ankomst. I kollektbönen bad vi: "fyll oss med längtan efter din stora dag, så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till mötes". Människans väntan får ett svar, som blir större när hennes egen längtan växer. Ålderstrappan ändrar utseende. Dess senare del sluttar inte nedåt, utan vänder uppåt medan hjärtat vidgar sig. Aposteln säger: "Även om min yttre människa bryts ner förnyas min inre människa dag för dag".

Då är det gudomlig vishet att vi inte känner dagen, varken när vi skall dö eller när Herren skall komma åter. Budskapet blir enkelt och konkret: "Håll er vakna!" Tre gånger upprepar Jesus samma budskap i det korta evangeliet, inte bara till sina lärjungar, utan till alla: "Håll er vakna!"

Motsatsen, hur människan somnar, beskrevs i gårdagens mässa: "Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet, dryckenskap och livets bekymmer". Det insomnandet sker i små steg, när människan successivt anpassar sig efter felaktiga och världsliga vanor. Hon förlorar den andliga spänsthon behöver för att hålla sig vaken. Jesus säger: "Håll er vakna". Något finns där redan, det är inte helt mörkt, men gör människan ingenting så blir det allt mörkare. Små synder är förvisso små, men de öppnar lätt för lite större och utan att man visste det om har man fastnat i rejäla ovanor och synder, inte minst den som tänker: Nej, jag har läget under kontroll. Det finns alltid ursäkter och falska tröstare till hands. Men de mänskliga villkoren förblir de samma: Den som inte ror mot strömmen utan lägger händerna i knät, glider med strömmen och hamnar snart där hon inte vill vara.

Profeten frågade: "Varför låter du oss gå vilse och överge dina vägar, varför gör du våra hjärtan hårda, så att vi inte fruktar dig? Varför får våra fiender trampa omkring i ditt tempel?" Profeten svarar själv: "Vi har blivit som något orent, vi vissnar som löv, likt vinden sopar våra synder bort oss. Du har utlämnat oss åt våra synde". Det är våra kroppar som är Andens tempel. Det är människan som själv öppnar dörren för fienderna. Det första är att bli medveten och vakna upp.

Men profeten ber också: "O att du lät himmelen rämna och for hit ned, så att bergen bävade inför dig, som när elden bränner upp riset". Det är den bönen som besvaras i Kristi ankomst och när vi blir medvetna om och ångrar våra synder. Adventstiden vill inte bara väcka oss ur sömnen, den vill hjälpa oss att förbli vakna. En benediktin, den salige Columba Marmion, säger: "Kristus är redan i oss genom den heliggörande nåden, men kyrkan vill att denna nåd förnyas, att vi lever av det nya livet, ännu längre borta från synden, ännu mer lösgjorda från våra ofullkomligheter, ännu mer fria från beroendet av oss själva och av skapelsen." Varje dag går människan antingen framåt eller bakåt. Status quo finns inte.

Varje bön är ett botemedel mot den förrädiska sömnen. Att läsa Skriften är att låta himlen rämna och låta elden bränna bort de onda tankarna. Varje gång vi ber tar vi ett steg ut ur mörkret och närmar oss ljuset. När vi förlorat nåden och märker hur mörkret lägrar sig över hjärtat måste vi göra som Josef och Maria, när de förlorat Jesus ur sikte. De sökte tills de fann honom igen. Eller som David när han avgav sitt löfte att finna en plats för arken: "Jag skall inte lägga mig på min bädd, inte unna mig någon sömn, inte ge mig någon ro, förrän jag funnit en plats åt Herren, en boning åt Jakobs Mäktige". De steg vi tar är en beredelse. Det är Herrens ankomst som gör skillnaden. I sitt ord och sina heliga sakrament kommer han in i våra liv. Han är alltid "före" vårt handlande.

Ingen bön kan bes om inte Herren redan ”kommit” till den behövande och ingett honom viljan och lusten att be. Och därutöver på tusen sätt. I människor vi möter, i det arbete vi utför, i allt som händer. Det som händer får ett ansikte, en mening. Människans väntan öppnar för en ankomst, antingen det som händer är en prövning eller en tröst. Att hålla oss vakna är att upptäcka Herrens närvaro i allt. Att upptäcka att det är Han som vakar över våra steg. "Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel". Därför vakar och väntar vi, trygga i all oro. Människans väntan kläds i ord och förvandlas till sång: Välsignad vare Han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(141201
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Nu är det 1e Advent och ett nytt Kyrkoår börjar och Fr. Johnny uppmanar oss med dessa ord: "It is particularly a calling to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God; Det är särskilt en kallelse till varje troskommunitet att göra året framför oss till en tid av tillväxt till Guds ära." Fr Johnnys uppmanande känns speciellt passande för oss i Karlstad. Vi har blivit välsignade med en ny kyrka. Igår var Biskopen här och kyrkan blev konsekrerad. Det var en vacker ceremoni med flera präster och en gemytlig fest efteråt. Tack Herre, hjälp oss nu att bygga vidare på församlingen, så som du vill ha det. Helige Ande var med oss och inspirera oss.

Marina Håkonsson har skrivit följande under veckan: "Tack också att du ibland delar saker som jag skriver, det känns som en bekräftelse att det kanske kan uppmuntra någon... Jag minns inte om jag bad dig be för min väninna Magdalena, som du kanske har träffat någon gång. Hon lider av bipolärt syndrom och har just gått igenom en väldigt påfrestande period av djup depression, men nu har det vänt! Hon har gått till jobbet hela förra veckan och till helgen ska hennes pojke komma tillbaka till henne! (Han är 6 år och har vistats hos sin pappa och hos deras kontaktfamilj då hon inte känt att hon kunnat ta hand om honom på ett bra sätt.) Vi tackar Gud!!!!"

Förbön behövs igen för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven. Hon sade att när vi bad för henne nyligen hjälpte det väldigt mycket och hon vill att vi behåller henne i våra böner och också hennes mamma, som mår daligt och håller på att tappa håret. Tack Herre, du som är källan till allt liv och svarar på våra böner. Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig en gång till. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden. Hela mamman till kropp och själ och låt henne hitta orsaken till hårproblemet. Hjälp Germain att hitta den rätta balansen när det kommer till arbete och låt henne inte gå tillbaka till arbete för tidigt.

"Var vänliga och be för maken till en arbetskamrat som har diagnostiserats med en tumör i magsäcken - de kan inte operera eller ge cellgifter eller strålning. Tack också om ni också ville be för Franciska ...som nyligen gått bort i cancer. Hon kom från Filippinerna och var en fantastisk medmänniska som verkligen utstrålade Kristus. Det är begravningsmässa i Fittja katolska kyrka imorgon tisdag den 25 november kl.09." Herre, du vet hur hemsk det är för den här mannen och hans fru att få ett sådant besked. Var med dem och låt dem får den mänskliga och andliga hjälp de behöver i den här situationen och låt dem känna sig burna av andras böner. Tack Herre för Franciskas liv. Må allt hon har gjort i livet bära frukt, frukt som består.

"Jag heter Stefan. Ber gärna för detta och du får gärna dela detta böneämne med andra.1. Att Gud välsigna och helga mig och min familj och våra boplatser. 2. Att Gud fullkomna mig i sin kärlek, sanning, helighet och glädje." Herre, vi överlämnar Stefan till Dig och ber att du hör hans böner.

Lord Jesus, help me to be a more faithful wittness in all I say and do, no matter who is with me or where I am. Herre Jesus , hjälp mig att vara ett mer trovärdigt vittne i allt jag säger och gör, vem som än är med mig och var jag är.
Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent.
Colette

Första advent

Kära vänner,
Tack för att du under det senaste året varit så vänlig att hjälpt till med att dela ut detta nyhetsbrev varje vecka till andra människor. Det är ett privilegium att varje vecka få skicka det och få tänka på alla de fantastiska människor runt om i världen som är trogna Kristus och kyrkan. Med denna söndag börjar vi ett nytt trons år. På ett sätt är det bra att vi inte börjar med någon fanfar som vid nyåret, eftersom vi behöver börja det i tillförsikt när vi nu bygger upp kyrkan i våra egna liv, i våra församlingar, och i våra familjer. Jag ser fram emot att vara med dig på denna del av resan. Må Gud alltid välsigna dig.

Jonny
***

Första advent - i väntan på Gud
30 november - 6 december

Jesus sade till sina lärjungar: "Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: Se till att ni håller er vakna".Tre gånger i evangelieläsningen för första söndagen i advent, ger Jesus befallningen att hålla sig vaken - så det måste vara viktigt! Men vad betyder det för oss? Denna vecka börjar vi ett nytt år på vår tros resa och faran är att detta år helt enkelt blir exakt detsamma som det år vi avslutar nu. Vi befinner oss inte längre längs vägen om vi inte skärper till oss. Detsamma är även sant när det gäller din resa på kärlekens väg. Ett år kan lätt bli detsamma som det förra och när det blir så, är det precis som om du sover eller är halvdöd. Den här veckan är åter en väckarklocka för oss alla, vare sig om vi är gifta eller ensamstående, präst eller religiös, någon som bor i en familj eller lever ensamma. Det är särskilt en uppmaning till alla församlingar att göra det kommande året till en tid att växa till Guds ära.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allsmäktig Gud, öka vår själsstyrka att vilja göra gott
så att Kristus finner ett brinnande mottagande vid sin ankomst
och kallar oss till sig i himmelriket.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Fader, från allt du ger oss
erbjuder vi dig gåvan av vår kärleks i äktenskapet.
När vi nu tjänar dig, acceptera vår gåva
och genom ditt löfte om evigt liv, stöd oss i vår kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, låt intensiteten i vår kärlek
lära oss att älska himlen.
Låt dess löften och hopp
vägleda vårt handlande på jorden.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Vad kunde du planera för något, för var och en av de fyra veckorna i advent för att förbättra romantik i er kärlek?

För andra

Tacka någon som har berikat ditt liv den här veckan. När du gör din julkortslista för julen, inkludera personer som inte brukar få så många hälsningar./p> ***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141201)FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT, vl (I)


Datum: 2014-11-29 11:00 Högmässa,

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1257 (årgång B).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jes 63:16b–17; 64:1–8

Du, Herre, är vår fader,
alltid har du hetat vår befriare.
Varför låter du oss gå vilse
och överge dina vägar, Herre,
varför gör du våra hjärtan hårda,
så att vi inte fruktar dig?
Ändra dig för dina tjänares skull,
de stammar som är din egendom.
O att du slet itu himlen och steg ner,
så att bergen bävade inför dig,
som när elden bränner upp riset,
som när elden får vattnet att koka!
Fienden skulle lära känna ditt namn
och folken darra inför dig
när du utförde underverk som vi inte väntade oss
och aldrig förr hade hört om.
Inget öra har hört, inget öga har sett
någon annan gud än dig gripa in
för dem som hoppas på honom.
Du tar dig an dem som med glädje gör det rätta,
dem som följer dig och tänker på dig.
Fast du vredgades syndade vi.
Så har vi gjort sedan urminnes tid —
skall vi bli frälsta?
Vi har alla blivit som något orent,
en nersölad dräkt är all vår rättfärdighet.
Vi vissnar alla som löv,
och likt vinden sveper våra synder bort oss.
Ingen åkallar ditt namn,
ingen vaknar upp och håller sig till dig.
Du har dolt ditt ansikte för oss
och utlämnat oss åt våra synder.
Men du, Herre, är vår fader.
Vi är leran och du har format oss,
vi är alla ett verk av din

Responsoriepsalm
Ps 80:2ac, 3b, 15–16, 18–19

(R. jfr 4)
R. Herre, kom till vår hjälp och befria oss!

R.
Lyssna, Israels herde,
du som tronar på keruberna, träd fram i glans
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!
R.
Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
R.
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 652/2

1 Kor 1:3–9

Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus. Jag tackar alltid min Gud för att han har gett er sin nåd genom Kristus Jesus. Genom honom har ni blivit rika på allt, allt slags tal och allt slags kunskap. Ty vittnesbördet om Kristus har vunnit sådan fasthet hos er att det inte saknas något i era nådegåvor medan ni väntar på att vår herre Jesus Kristus skall uppenbaras. Han skall också ge er fasthet ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.

Halleluja Jfr Ps 85: V. Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning

Evangelium Mark 13:33–37
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Se till att ni håller er vakna, ni vet inte när tiden är inne. Det blir som när en man har rest bort; han har lämnat sitt hus och låtit sina tjänare ta hand om det, var och en med sin uppgift, och han har befallt portvakten att vaka. Håll er alltså vakna, ni vet inte när husets herre kommer, om det blir på kvällen eller vid midnatt eller i gryningen eller på morgonen. Se upp, så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande. Jag säger till er, och jag säger till alla: Håll er vakna!«

eller Mark 11:1–10

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: »Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.« De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: »Vad gör ni? Tar ni åsnan?«Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen, andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: »Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!«

(141125)
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker