Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


TRETTIONDE SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (II)


Datum: 2014-10-26 11:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1225 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 2 Mos 22:21–27

Herren sade till Mose: En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop. Min vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och era barn blir faderlösa.
Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom. Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången, eftersom den är det enda täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig.

Ps 18:2–4,47,51ab
(R.2)
R. Jag har dig kär, Herre, min styrka

R.
Jag har dig kär, Herre, min styrka,
Herre, min klippa, min borg och min räddare,
min Gud, berget som är min tillflykt,
min sköld och mitt starka värn, min fristad.
R.
Till Herren, den högtlovade, ropade jag,
och jag blev räddad från mina fiender.
Herren lever! Lovad vare han, min klippa,
och upphöjd min Gud, min räddare.
R.
Stora segrar skänker Herren åt sin konung,
han handlar trofast mot sin smorde.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 617.

Andra läsningen 1 Thess 1:5b–10

Ni vet vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedon i en och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.

Halleluja Joh 14:23 V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Evangelium Matt 22:34–40När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag:Du kall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«

(141022)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Jag är lite sen med brevet den här veckan. Vi har varit i Uppsala hos Francis och familjen. Casper har börjat förskolan och stortrivs. I början grät han en skvätt när han blev lämnad och när han blev hämtat, men nu vinkar han glatt när de lämnar honom. Han utvecklas väldigt fint och lillbrorsan Rasmus växer så att det knakar.

Den här veckan säger Fr. Johnny bland annat: "That love needs to be such that it will radiate out and include those with whom we worship at the Eucharist and so we build a faith community to the glory of God./Denna kärlek borde vara sådan att den strålar ut och inkluderar dem, som vi tillbeder med vid Eukaristin och på detta sätt bygger en troskommunitet till Guds ära." Även om Biskoparna har åkt hem från Rom så är synoden inte över, utan fortsätter i olika utskott. Våra böner behövs. Marina Håkonsson skrev följande: "Vi ber att alla dessa diskussioner ska utmynna i ett djupare stöd och större förståelse för hur alla människors liv kan se ut, och att våra äktenskap och familjer kan bli lyckligare och starkare tillsammans."

Ett inspirationsmöte för ständig bön och familj äger rum nu på söndag, 23e november i Bromma församling och också i min församling i Karlstad. Herre, vi ber att din Helige Ande ska var med alla, som kommer till mötena och att de bär frukt, frukt som består.

Vi har glädjande nyheter. Vår son, Patrick, kommer att gifta sig med en väldigt trevlig dansk tjej, Lise, den 8e november, som är min böndag för äktenskap och familj, i Danmark . Tacksam om ni ber för dem. Jag ber med Fr. Johnnys ord i bönehäftet: Herre, välsigna Patrick och Lise som förbereder sig för äktenskap. Hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går. Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre. Jolanta vill att vi ber för någon som är deprimerad. Herre, vi överlämnar den här personen till Dig. Vi ber att du hjälper honom att hitta orsaken till varför han känner sig deprimerad och hjälper honom att må bra igen. Låt honom vara mottaglig för all mänsklig och andlig hjälp han kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Thank you God for revealing your immense love for us in the life, death and resurection of Jesus. May I open myself more deeply to your love and share it with those I meet.
Tack Gud för att du uppenbarade din oerhörda kärlek för oss i Jesus' liv, död och uppståndelse. Må jag öppna mig själv djupare för din kärlek och dela den med dem jag möter.

Loyola Press.

Varma hälsningar;
Colette

29 veckan under året

Kära vänner,
Tack så mycket för era böner för vårt församlingsuppdrag förra veckan. Det gick väldigt bra, Gud vare tack. Det var en stor upplevelse för mig och för de väldigt många församlingsmedlemmar som hade samlats. Ni var alla med i mina böner under veckan att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära.
Förra veckan lanserade vi en ny webbplats www.continuousprayer.net, och jag ber er att titta på den. Den är fortfarande väldigt mycket i utvecklingsstadiet, men det är bra att den har kommit till det skede som den är på. Kanske kan du hjälpa mig att sprida förflyttning av sidan "Kontinuerlig Bön för Äktenskap och familjeliv" i trakterna runt omkring er. Sidan är väldigt mycket i linje med vad som händer i dag på synoden i Rom. Gud välsigne dig!

Jonny
***

Ge till Gud vad Gud tillhörern
19-25 oktober

Jesus sade: "Ge tillbaka till kejsaren det som tillhör kejsaren - och till Gud det som tillhör Gud." En av de största misstagen vi gör som människor är att tro att det som vi har tillhör oss själva! Den större och underbarare sanningen är att allt vi har är en gåva från Gud, han som älskar oss och som vill att vi ska leva i den kärlekens frihet. Det bästa sättet i människans liv är att värdesätta allt i livet snarare än att försöka äga det; att räkna våra välsignelser i stället för att klaga över vad vi inte har. Den största skatten av alla är att vi har varandra. Kvaliteten på vår kärlek till varandra i äktenskap och familjeliv är en måttstock och viktig del av vår tillbedjan av Gud. Den kärleken måste vara sådan att den kommer att stråla ut och inbegriper dem som vi vid nattvarden ber tillsammans med. Det är på så sätt som vi bygger en församling till Guds ära.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allsmäktige och evige Gud,

vår inspirations och krafts källa,
ge oss styrka och glädje
till att tjäna dig som Kristi efterföljare.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre Gud, låt gåvan av vår kärlek
föra din kärlek och förlåtelse till oss
och ge oss friheten att tjäna dig med våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, låt din kärlek till oss
hjälpa oss att förbli trogna till dig och till varandra.
Må den lära oss vägen till evigt liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

För ditt äktenskap:

Vad är det som du uppskattar mest hos din fru / man? Hur skulle du kunna tala om för henne/honom den här veckan?

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för rättvisa i världen. På vilket sätt kan du stödja den gruppen den här veckan?

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141021)29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jes 45:1,4-6 1 Thess 1:1-5a Matt 22:15-21 Mission, familj, saligförklaring och kejsare Det är mycket denna söndag. Dagen firas som Världsmissionsdag. Vi ber för och bär fram kollekten till kyrkans mission över hela världen. Kollekten skall stödja insatser för familjer, barn och ungdomar. Idag avslutas också Biskopssynoden i Rom, som handlat om familjen, dess problem men också dess kallelse att vittna och missionera. Vår egen biskop Anders har deltagit som representant för de nordiska länderna. Synoden skall fortsätta och fullbordas nästa år. Så viktig är frågan om familjen. Samtidigt saligförklaras denna dag påven Paul VI. Han var påve 1963-1978, efter Johannes XXIII. Evangeliet som vi nyss hört innehöll det kända ordet: "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud". Mission, familj, saligförklaring och kejsare. Det är mycket på en och samma dag. Vi tar hjälp av den predikan som påven Franciskus sänt ut för denna missionsdag. Han säger: "Låt oss dyka ner i evangeliets glädje och odla den kärlek som kan tända er kallelse och miss" p>

Vi möter samma glädje och och kraft i dagens läsningar. I den första hörde vi hur Gud utsåg den persiske kungen Kores som redskap för att befria Israel ur fångenskapen i Babylon och föra folket tillbaka till Jerusalem. Guds kärlek och makt visar sig starkare än både folkets synder och de babyloniska makthavarna.

I andra läsningen vittnar aposteln Paulus om samma kraft. Han har predikat i Thessalonike i Makedonien och skriver nu från Korint, det äldsta av sina brev. Hans arbete i Thessalonike har burit frukt. Den nygrundade församlingen är fylld av tro, hopp och kärlek. Och Paulus vet varför. "Vårt evangelium", skriver han, "kom till er inte bara som ord utan också med kraft, dynamis, och helig ande, i fullt mått". Vår påve Franciskus frågar: "Varför skulle inte också vi låta oss fyllas av denna glädjeflod? Mänskligheten behöver tillägna sig frälsningen som den förmedlats av Kristus". Han talar om Guds rikes hemligheter, "gudomligheten i Jesus och segern över Satan".

Att så många inte erfar detta beror, enligt Franciskus, på att ”de är alltför uppfyllda av sig själva och anser sig redan veta allt. De är förblindade av sin egen förmätenhet och lämnar inte någon plats för Gud". Medan "de ödmjuka, fattiga, marginaliserade, utan röst, de trötta och tyngda" kallas saliga. Han nämner som exempel: Maria, Josef, fiskarna i Galileen och de lärjungar som Jesus kallade.

Härifrån tycks steget långt till påven Paul VI, som till sin yttre framtoning var stram och inte särskilt folklig, om man jämför honom med Johannes XXIII och vår nuvarande påve. Paul VI fick den närmast omöjliga upgiften att leda kyrkan efter Andra Vatikankonciliet, under de turbulenta 60- och 70-talen, då det mesta ställdes på huvudet både i samhälle och kyrka. Paul VI var en glasklar teolog, hade ett modernt sinne, men han var framför allt en Petri efterträdare, trogen sin uppgift att vägleda Guds folk. Idag vet vi att han levde ett heligt liv. När han det dramatiska året 1968 utgav sin encyklika Humanae Vitae, som handlade om familjen, mötte han motstånd och ibland rent hat, inte bara från omvärlden utan också från starka krafter i kyrkan själv. Idag, snart femtio år senare, framstår hans encyklika som profetisk.

Steget mellan Paul VI och Franciskus kan tyckas långt, men vår nuvarande påve talar i sin senaste encyklika om det han kallar "den stora faran i dagens värld". Den genomsyras av materialism, och är präglad av "övergivenhet och ängslan som grundar sig i ett självbelåtet och girigt sinne, ett okänsligt samvete och den febrila strävan efter lättfärdiga nöjen". Påvarna motsäger inte varandra. De representerar båda två den Herre som dels lockade stora människoskaror genom sin barmhärtighet och sitt medlidande, men som också fick möta hat, smälek och lidande. Är det en tillfällighet att den nu så älskade påven Franciskus idag får saligförklara den på sin tid av många ifrågasatte Paul VI? Är det inte ett tecken på att i kyrkan förenas sanningen och barmhärtigheten? Som psalmisten sjunger: "Godhet och trofasthet möts, fred och rättvisa omfamnar varandra".

Den Herre de båda påvarna är bundna vid, Jesus Kristus, har både duvans oskuld och ormens list. I dagens evangelium genomskådar han fariseernas hyckleri. De försökte gillra en fälla, men fastnar själva i den. "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud".

Bakgrunden var en förhatlig skatt som romarna hade pålagt det judiska folket. Skatten skulle åläggas med ett mynt, en denar, som ungefär motsvarade en dagslön. Myntet var präglat med en bild av kejsaren som tillskrevs gudomlig värdighet. Somliga judar vägrade att avlägga den, men de flesta fann sig i det med en tyst reservation. Fariseerna hycklar först beundran och respekt för Jesus: "Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen." Men de menar inte vad de säger. De har en dold agenda. Om Jesus hade svarat att man kunde betala skatten, hade de kunnat anklaga honom för bristande tro på den ende Guden. Om han hade uppmanat till skattevägran, hade han kunnat anklagas för uppror mot den romerska makten.

Jesus undviker suveränt fällan. "Hycklare", säger han, "varför vill ni sätta mig på prov?" Han ber dem visa fram ett mynt. De räcker fram en denar och han frågar: ”Vems bild och namn är det här?” De går aningslöst i fällan: "Kejsarens". Så följer Jesu svar: "Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud".

Jesu svar har spelat viktig roll i kyrkans historia. Också i hennes sociallära. Kyrkan gör inga anspråk på att stifta lagar för det jordiska samhället. Hon vill inte grunda någon gudsstat. Hon respekterar de rättvisa lagar som samhällets egna legala instanser stiftar. I ordet finns också grunden till kyrkans respekt för vetenskap och mänskligt förnuft. Det är inte bara förnuftet som behöver tron. Tron behöver också förnuftet. Kyrkan vet av bitter erfarenhet, att hon själv måste lyssna till vetenskapen, när denna använder sin egen kompetens. Men politik och vetenskap får inte heller överskrida sin kompetens.

Den som lyssnar till Jesu ord hör var accenten ligger. "Ge Gud det som tillhör Gud." Myntet hade en bild, som visade dess ägare. Människan är ett präglat mynt. Hon bär Guds bild i sitt innersta. Hon är skapad till Guds avbild. Ge Gud det som tillhör Gud. Föredömet är Guds sanna avbild, vår Herre Jesus Kristus, som gav åt Fadern det som tillhörde honom, hela sitt liv.

Det gör vi när vi bär fram vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Vår påve uppmanar oss att minnas vår första kärlek, med vilken Jesus värmde vårt hjärta. "Inte av nostalgiska skäl utan för att bevara er glädje". Han fortsätter: "När lärjungarna förnimmer Herrens närvaro blir de kvar i glädjen. De gör Hans vilja och delar med andra sin tro, sitt hopp och den evangeliska barmhärtigheten.

Vi ber genom Maria, källan till vår glädje (causa nostrae laetitiae), som visar oss vägen till en ödmjuk och glädjefylld evangelisation, att Kyrkan må vara ett välkomnande hem, en mor för alla människor och källan för vår världs återfödelse".

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(141020
Schemaändring

Ingen mässa på tagalog i Gällivare söndagen den 25 oktober

  • 11:00 Mässa på tagalog i Kiruna, möte efter mässa
  • 11:00 Mässa i Arvidsjaur
  • 15:00 Mässa i Arjeplog
  • Församlingens dag

Kalendern för oktober uppdaterad

(141019)
TJUGONIONDE SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (I)


Datum: 2014-10-12 19:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1224 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jes 45:1, 4–6

Så säger Herren till sin smorde,
till Kyros, vars högra hand han har fattat
för att lägga folken under honom
och beröva kungarna deras svärd,
för att dörrarna skall öppnas för honom
och inga portar förbli stängda:
För min tjänare Jakobs skull,
för Israel, min utvalde,
har jag gett dig ditt namn, ditt hedersnamn,
fastän du inte känner mig.
Jag är Herren, ingen annan finns,
ingen är Gud utom jag.
Jag rustar dig till strid,
fastän du inte känner mig,
för att alla i öst och i väst skall inse
att det inte finns någon mer än jag.
Jag är Herren, ingen annan finns.

Ps 96:1,3–5,7–9,10ac3
(R. 7b)
R. Ära Herrens majestät.

R.
Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
R.
Ty stor är Herren, högt är han prisad,
värd att frukta mer än alla gudar.
Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
R.
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar,
kom med offer.
R.
Fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!
Han dömer folken med oväld.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 663.

Andra läsningen 1 Thess 1:1–5a

Från Paulus, Silvanus och Timotheos till församlingen i Thessalonike som lever i Gud fadern och herren Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner, ty vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår herre Jesus Kristus inför Gud, vår fader. Gud älskar er, bröder, och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft och helig ande, i fullt mått.

Halleluja Jfr Fil 2:15d,16a V. Ni skall lysa som stjärnor på himlen,håll er till livets ord.

Evangelium Matt 22:15–21Eller kortare läsning Matt 22:1–10
Vid den tiden gick fariseerna bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sade. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga: »Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser: är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren?« Jesus märkte deras onda avsikt och sade: »Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med.« De räckte honom en denar, och han frågade: »Vems bild och namn är det här?« — »Kejsarens«, svarade de. Då sade han till dem: »Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.«

(141016)
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2013
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker