Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT, vl (I)


Datum: 2015-11-22, 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan (Söndagen inleder årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen er 33:14–16

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall uppfylla det löfte jag har givit Israels folk och Judas folk. När den tiden och den dagen kommer skall jag låta ett rättfärdigt skott växa ur Davids stam. Han skall skapa rätt och rättfärdighet i landet. När den tiden kommer skall Juda räddas och Jerusalem leva i trygghet, och detta skall vara stadens namn: Herren vår rättfärdighet.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–5ab, 8–10, 14(R. 1b)

R. Herre, jag sätter mitt hopp till dig.

Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare.
R.
Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg.
R.
Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. De som fruktar Herren blir hans förtrogna, hans förbund skall ge dem insikt.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr. 624

Andra läsningen1 Thess 3:12 – 4:2

Måtte Herren låta er kärlek till varandra och till alla människor bli rik och överflödande som vår kärlek till er, så att ni blir styrkta i era hjärtan och kan stå oförvitliga och heliga inför vår Gud och fader, när vår herre Jesus kommer med alla sina heliga. Och nu, bröder, när ni har fått lära er av oss hur ni skall leva för att behaga Gud — och det är ju så ni lever — vill vi i herren Jesu namn vädja till er och mana er att göra ännu mer. Ni vet ju vilka föreskrifter vi gav er från herren Jesus

Halleluja Ps 85:8

V. Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning.

Evangelium:Luk 21:25–28, 34–367

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.«

eller
Evangelium Luk 19:28–40

Vid den tiden gick Jesus framför sina lärjungar upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han i väg två av lärjungarna och sade: »Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den skall ni svara: Herren behöver den.«

De båda lärjungarna gav sig i väg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: »Varför tar ni åsnan?« De svarade: »Herren behöver den.« Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: »Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.« Några fariseer i folkmassan sade då till honom: »Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.« Han svarade: »Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.«

(151124)
Kalenderändring för mässan på tagalog lördag den 21 november, samt körövningar

Mässa på tagalog lördag den 21:a i Gällivare kommer att hållas på fredag den 20:e november kl. 18:00 istället på grund av att lokalen är upptagen på lördag. Det är körövningar kl. 18:45 fredag 20:e och 27:e november i Luleå

(151116)
Kontaktpersoner sökes på utestationerna

Dekanen pater Damian bjuder in församlingsmedlemmar som kan tänkas vara kontaktpersoner på alla de orter vi har verksamhet.
Läs hela inbjudan»
Anmälan skall vara hos kyrkoherden senast 22/11

(151109)
Katolsk mässa visas på SVT söndagen 22 november

bild

På Kristus Konungens festdag, den sista söndagen under kyrkoåret, sänds en katolsk mässa från St. Ansgars katolska församling i Södertälje i programmet "Gudstjänst" på SVT. Biskopsvikarien för evangelisation i Stockholms katolska stift - pater Fredrik Emanuelson OMI - predikar och gudstjänsten leds av kyrkoherde Simon-Petrus Semaan.
I mässan medverkar även delar av Uppsala kammarkör under ledning av Francesco Acquista. Organist är Lukas Arvidsson.
Programmet sänds kl. 10:05 i SVT2 söndagen 22 november.

(151119)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Nu har två veckor gått och Fr. Johnny har skrivit till oss igen. Han skriver något som är väldigt viktigt: "In Christ we also come to know the deepest truths about ourselves – that every human person is made in the image of God; that each of us is a dwelling place of God’s Holy Spirit; I Kristus kommer vi också att veta den djupaste sanning om oss själva - att varje människa är skapad till Guds avbild, att var och en av oss är en vistelseplats för den Helige Ande." Mer finns i brevet.

Det har varit en händelserik tid för mig. Jag har känt mig lite orolig på sistone. Bland annat min hälsa och alla problem och bekymmer som finns i världen.Jag deltog i reträtten i Eugenia och kom hem styrkt. Kvinnan som höll i reträtten hade ett väldigt starkt budskap om den Helige Andes kraft. Jag fick lära mig att ingenting är hopplöst. Jag träffade en kvinna som jag hade kontakt med för några år sedan. Förra gången jag pratade med henne var hennes äktenskap på väg att krascha och de skulle skiljas. Maken hade träffat en annan kvinna och det var inte första gången. På något mirakulöst sätt blev det inte så, som hon fruktade, en process började, makarna blev återförenade och hela familjen blev döpt i den Helige Ande. Herren hör bön och allt är möjligt för Honom. Lovad vare Herren Kristus.

En man, som heter Per, har skrivit till mig och vill att vi ber för honom och hans fru. Han är gift med en kvinna som är 19 år yngre än honom och plötsligt sade att hon var olycklig och lämnade honom, men inte för gott. Herre, vi överlämnar paret till Dig och ber att de ska kunna kommunicera med varandra och förstår varandras olika behov. Låt dem hitta väger tillbaka till varandra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Vi ber också för alla andra par, som har problem, som vi känner till och speciellt for paret, som har ett komplicerat förhållande. Herre, låt dem känna sig burna av Dig.

När jag tänker på situationen i världen och vad som hänt i Paris har jag svårt att hitta ord. Herre, låt alla som har dött vila i frid. Trösta dem, a som har sorg nu. Var med alla ungdomar som vill kriga i Syrian. Öppna deras ögon och öron för sanningen. Låt inte lusten att hämnas råda. Herre vi ber för fred i världen.

Jag hoppas jag inte har glömt något eller någon.

Here am I Lord,

I´ve come to do your will.
Here am I Lord.
In your presence I am still .
Här är jag Herre,
Jag har kommit för att göra Din vilja.
Här är jag Herre,
I din närvaro är jag stilla.
Pray as you Go

Varma Hälsningar;
Colette

Kristi konungens dag

Kära vänner

Tack för era böner förra veckan för Parish uppdrag i Keadue, Co. Roscommon Vi tackar Gud för att allt gick så bra. Det var många som uttryckte sitt uppskattande. Jag var däremot glad att jag hade skickat ut Ständig bön för äktenskap och familjeliv för två veckor innan jag for eftersom jag bodde i ett hus som inte hade Internet-anslutning.
Vi har kommit till slutet av kyrkoåret med denna reflektion över Kristi konungens dag. Jag vill tacka er för all er godhet under det gångna året och för era ansträngningar att bygga upp kyrkans liv. Vi kan nu se fram emot ett nytt år med tillförsikt och glädje. Ni befinner er i mina böner om att Gud må fortsätta att välsigna er och alla dina nära och kära. Be också för mig.
Johnny

Jonny

***

Kristus vår konung

22-28 november

Jesus sade till Pilatus: "Den som hör till sanningen lyssnar till min röst". Vi firar Kristus som konung, inte i betydelsen av vår omvärld, en som skulle se till makt och styrka, utan som den som har den verkliga sanningens makt. I honom känner vi Gud som en som älskar oss så mycket att han har gett oss sin ende son för att föra oss till kunskap om hans kärlek. Genom Kristus kommer vi också att känna till de djupaste sanningarna om oss själva - att varje människa skapas till Guds avbild; att var och en av oss är Guds helige Andes boning, och att vi är avsedda för ett evigt liv; att det enda sättet att leva ett mänskligt liv till fullo är att älska Gud med hela vårt hjärta och att älska vår nästa som oss själva. Det har sagts att kristendomen inte har misslyckats så mycket, eftersom den aldrig har blivit prövad!

Under morgonen när vi vaknar

Allsmäktig och barmhärtig Gud,
du som bryta ondskans makt och gör allting nytt
i din Son Jesus Kristus, kungen av universum.
Låt alla i himlen och på jorden lova din härlighet
Och aldrig upphöra att prisa dig.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Kärleksfulle Gud, vi erbjuder dig vårt äktenskaps sakrament
genom vilken din Son förenar mänskligheten.
Må det verka enighet och fred i världen.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, du ger oss Kristus, hela skapelsen konungen
till att vara vår lärare och vår broder.
Hjälp oss att leva efter hans evangelium,
och för oss till hans rikes glädje.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Se tillbaka på det gångna året och ta tid till att be om förlåtelse för de beteendemönster som kan ha orsakat ensamhet för varandra. Hur kan ni inge hopp till varandra den här veckan?

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för hemlösa och utblottade. Hur kan du hjälpa denna grupp den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(151119)KRISTUS KONUNGENS DAG HÖGTID, v (II)


Datum: 2015-11-22, 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1225 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Dan 7:13–14

I min syn om natten fick jag se hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.

Responsoriepsalm
Ps 93:1–2, 5 (R. 1a)

R. Herren är konung! Han har klätt sig i höghet..

Herren är konung! Han har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig i makt, spänt om sig sitt bälte.
R.
Världen står fast, den kan inte rubbas. Din tron står fast sedan urminnes tid, du är till från evighet.
R.
Dina bud skall bestå, ditt hus skall vara heligt, Herre, för alltid.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr. 661

Andra läsningenUpp 1:5–8

Jesus Kristus är det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och fader, honom tillhör härligheten och väldet i evigheters evighet, amen. Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, också de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall brista ut i klagan för hans skull. Ja, amen. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

Halleluja Mark 11:9, 10

V. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer.

Evangelium:Joh 18:33b–37

Vid den tiden frågade Pilatus Jesus: »Så du är judarnas konung?« Jesus svarade: »Säger du detta av dig själv, eller har andra sagt det om mig?« Pilatus sade: »Jag är väl ingen jude. Dina landsmän och översteprästerna har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort?« Jesus svarade: »Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.« Pilatus frågade: »Du är alltså kung?« Jesus svarade: »Du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst.«

(151119)
Herdebrev Idag uppläses i alla katolska kyrkor ett brev från de Nordiska biskoparna om det gudsvigda livet.

Det finns att läsahär»

För den som vill läsa en "vanlig" predikan bifogas en lätt bearbetning av den som hölls för tre år sedan.
/br. Ingmar

33 söndagen under år

et

Dan 12:1-3 Hebr 10:11-14,18 Mark 13:24-32
Efterlängtad dom
Den politiska dramatiken intensfieras. Det borde inte förvåna den som läser sin bibel. Men till skillnad från tidningarna ser bibeln en plan i det som händer. Planen gör det inte mindre allvarligt, men den ger hopp. Tron vet att livets ekvation inte går ihop utan denna plan. Det gäller också vår tro på en yttersta dom. Utan tron på en slutlig dom går inte livets ekvation ihop. Finns det till slut ingen skillnad mellan rätt och fel – varför skall man då alls bry sig?

För de flesta människor idag, också bland de kristna, är talet om en yttersta dom något både främmande och skrämmande. Man vill helst inte höra talas om det, även om man instämmer i trosbekännelsens ord om att Kristus skall "igenkomma i härlighet för att döma levande och döda". I psaltaren hör vi en helt annan hållning till Guds dom, präglad av förväntan och jubel. "Höj jubel med basuners ljud inför Herren, ty han kommer för att döma jorden". Hur kan tanken på domen väcka förväntan? Kan tron på domen vara hälsosam och rentav bli efterlängtad?

Mycket i det mänskliga samlivet handlar om rätt och fel, om rättvisa och orättvisa. Många rättstvister följs med yttersta intresse av media. Låt vara att det ibland blir som en tävling mellan åklagare och advokat. Bakom ligger ändå frågan om rätt och fel. Visserligen försöker många filosofer trolla bort tanken på en evigt gällande rätt (den s.k. naturliga lagen).

De säger att sådant bara är mänskliga konstruktioner och sedvänjor som människan kan ändra på efter egen bedömning. Men de lyckas aldrig riktigt. Frågan efter rättvisa kommer envist tillbaka, om inte annat när vi själva drabbas av orättvisor. Det berättas om en professor som i katedern förnekade allt tal om den naturliga lagen, men som blev omåttligt upprörd när han efter föreläsningen upptäckte att någon hade stulit hans hatt.

En rad orättvisor och ogärningar ställs aldrig inför någon mänsklig domstol. Många av historiens största skurkar har undgått rannsakan och dom så länge de levde. Utan en slutlig och rättvis dom tycks makten få sista ordet. Stora delar av människans historia blir absurd och meningslös. ”Om Gud inte finns är allt tillåtet”, säger författaren. Vad har vi då att säga till dem som förlorade sina liv i gaskamrar och fångläger, eller som aldrig blev rättvist bedömda i livet? Hade de bara otur? Psaltaren är fylld av de betrycktas rop och böner.

Skulle de ropen aldrig få något svar? Vår bekännelse till en rättvis dom är, om inte annat, en solidaritetshandling med de förtryckta och orättvist dömda. Vad en lem lider, lider alla de andra. Men det är som om något saknas. Utan en slutlig och rättvis dom går ekvationen inte ihop. Tillvaron blir successivt meningslös. Likgiltighetens svartgula gifter sipprar in i kulturen, ända in i själen. Människan och den mänsklighet som inte står under Guds herravälde och dom blir till slut sin egen största fiende.

Människan har inte gett sig själv livet. Det finns en enkel logik i att den Gud som är alla goda gåvors givare, en gång skall komma tillbaka och "säga sitt slutgiltiga ord om hela historien". Sanning och rättfärdighet skall segra över lögn och orättfärdighet. En gång skall vi "få insikt i hela skapelseverket och förstå de underbara vägar på vilka Försynen har fört allting fram till sitt slutliga mål", säger vår moder Kyrkan (Katekesen 1040).

När den tron försvagas eller förnekas utlämnas vi åt varandras domar och frestas att falla Gud i ämbetet. "Ta inte rätten i egna händer" skriver aposteln. När Benedikt ger abboten uppgiften att bedöma och fälla domar i klostret så påminns denne hela tiden om att han själv en gång skall dömas för de domar han fällt. Likaså de som får uppdraget att predika och undervisa. De skall få en "strängare dom".

Det är hälsosamt att frukta den yttersta domen. Denna fruktan måste noga skiljas från den fruktan som förlamar och lamslår. Den sunda tron på Guds slutliga dom lyfter människan till hennes sanna värdighet. Människan är värdig att ställas till ansvar. Det är när vi förnekar vårt ansvar och glömmer Guds rättvisa domar som vi hamnar i grådis och likgiltighet.

Martyrerna är, som vanligt, de bästa vittnena. En av de mackabeiska martyrerna, som dog för sin judiska tro några århundraden före Kristus, sade till sin grymme bödel: ”Våra bröder som fick utstå en kort pina har nu upplevt förverkligandet av Guds löfte om evigt liv, men du skall få lida det rättvisa straffet för ditt övermod vid Guds dom” (2 Mack 7:36).

Det kristna evangeliet visar att tron på domen i grunden inte bara är efterlängtad utan också ett glatt budskap. Evangeliet avslöjar för oss vem domaren är. Han står alldeles utanför dörren av våra liv och på andra sidan historiens dörr. Domaren är en bekant, Marias son, Jesus Kristus, vår älskade Herre. Fadern har överlämnat all dom åt honom.

Då låter det desto märkligare att inte ens Sonen kände tidpunkten för domen. Hur är det möjligt, han som är ett med Fadern? En modern mystiker (Adrienne von Speyer) säger att det är Sonen själv som lämnat ifrån sig den insikten åt Fadern. Han ville själv dela vår lott att inte veta dagen och stunden. Av solidaritet med oss gick han in under våra villkor. Han ställde sig på "vår sida". Han som bar våra synder i sin egen kropp och lät domen drabba sig själv. Han som steg ner i helvetet för att "predika för andarna i fängelset" och kalla de fördömda ut därifrån - utan att eliminera deras frihet eller ta ifrån dem deras ansvar.

Kyrkan lär högtidligt att ingen är förutbestämd till fördömelse. "För att detta skall ske måste man frivilligt vända sig från Gud (i en dödssynd) och hålla fast vid denna inställning ända till slutet" (Katekesen art. 1037). Vi ser de två alternativen på Golgota. Den obotfärdige rövaren vid Jesus sida hånade Jesus och fällde därmed domen över sig själv. Den botfärdige bad om förbarmande och fick löfte om paradiset. På ett annat ställe lär oss katekesen: "Kristus skall döma människan i enlighet med hennes ja eller nej till nåden" (art. 682).

Därför ger kyrkan inte upp hoppet om någon människa. Hon har förklarat många som helgon, men ingen enda som fördömd. Dock har hon avvisat läran om att alla en gång skall bli frälsta. Kyrkan tror som hon ber och i varje mässa ber hon för de avlidna, i kraft av Kristi evigt gällande offer: "Låt din frid råda över våra dagar och rädda oss undan den eviga fördömelsen, så att vi en gång får räknas bland dina utvalda".

Amen

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(151116)
Det gudsinvigda livet - 3 filmer

lilla katekesen

Tre filmer med systrar och bröder som gjordes under dagarna i Vadstena då De Gudsvigdas År började i november 2014
"Om glädjen"
"Om lidandet och döden"
"Om kärleken"
Läs mer»

(150511)
Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår

Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

bild

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.
Läs hela dokumentet här»

(150506)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker