Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN

Jer 31:31-34 Heb 5:7-9 Joh 12:20-33
Vetekornet

Vi närmar oss påsken, högtidernas högtid, och hör det redan ur Jesu egen mun: "Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas". Stunden hade inte kommit vid bröllopet i Kana, inte heller vid flera andra tillfällen, men nu är den inne, nu när vi närmar oss Kristi påsk, hans död och uppståndelse.

Jesus använder en bild från naturen. Han liknar sig själv vid ett vetekorn, som måste falla i jorden och dö för att bära frukt. Redan naturen känner något av påskens hemlighet. Om kornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör bär det rik skörd. Vetekornet är Jesus själv, som dör för att uppstå och bära frukt genom att ge sitt uppståndna och nya liv åt de många. Vetekorn blir så småningom bröd. Just i Johannesevangeliet har Jesus undervisat om sig själv som livets bröd, det bröd som ger liv därför att brödet är han själv. "Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen." Detta bröd är en frukt av hans död och uppståndelse.

I varje eukaristi sjunger vi: "Din död förkunnar vi och din uppståndelse bekänner vi". Eukaristin är påskens sakrament. Ingenting är starkare än detta sakrament ty det gör honom själv och hans eviga offer närvarande inför våra ögon. Det som försvagar och kan sabotera denna kraft är när vi som firar det inte följer honom.

Direkt efter ordet om vetekornet säger Jesus: "Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det." Också lärjungen måste gå in under vetekornets lag. Det själviska livet måste dö för att det nya skall växa fram. Redan i dopet har vi "programmerats" med vetekornets lag. Vi har blivit döpta till hans död, för att dö från det självcentrerade livet och uppstå till kärleken. Paulus undervisar om dopet och säger: "Så skall ni se på er själva: i Kristus Jesus är ni döda för synden och lever för Gud". På ett annat ställe säger han: "De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär". Här i Johannesevangeliet talar han om att hata sitt liv för att rädda det. Det är naturligtvis inte livet som sådant, utan själcentrerin gen och begärelsens liv som skall bekämpas och hatas.

När den eukaristiska bönen har talat om Kristi offer, hans frambärande av sig själv, fortsätter den därför: "må han fullkomna oss till en evig offergåva åt dig, så att vi en gång kan ta arvet i besittning". Eukaristin ger oss mönstret för vardagens efterföljelse. "Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara." Vi bär fram oss själva i varje eukaristi, för att förena våra liv med Kristi offer. Under fastetiden har vi ofta hört apostelns uppmaning: "Jag ber er, vid Guds barmhärtighet, - det är påminnelsen om Kristi barmhärtighets offer av sig själv - att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud". Efterföljelsen börjar i eukaristin.

Men så fortsätter Jesus: "Nu är min själ fylld av oro". I andra läsningen hörde vi om Jesu rop och tårar, hans enträgna bön i Getsemane. Jesus lider i sitt inre. Han delade människans inre nöd och själsliga kval. I Hebreerbrevet hör vi att vi inte har en Herre som inte kan känna med oss i våra svagheter, utan en som prövats på alla sätt. Han har antagit den mänskliga svagheten. Inte för att ursäkta den, men för att frälsa och befria den. I Getsemane ber han om att befrias från det lidande han såg framför sig, men överlåter sig sedan åt Faderns vilja. Här säger han: "Det är just för denna stund jag har kommit". Det är därför vi firar påsk. För att bestå i frestelsen och befrias från synden. Han har lidit våra kval för att ge oss del av sin seger. Han frestades för att vi skulle få hans kraft att övervinna frestelsen.

I kollektbönen bad vi om att leva "av den hängivenhet i vilken Kristus gick sitt lidande till mötes och frälste världen". Det är just denna hans kraft som vi får del av i sakramenten. För att hindra oss från att förtvivla. Till slut säger Jesus: "När jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig". Så förutsäger han sin upphöjelse på korset. Med sina utbredda armar och öppna händer inbjuder den gudamänskliga kärleken alla, syndare och helgon, judar och hedningar. Från detta kors utgår förlåtelse och nytt liv, försoning och evigt liv. Inget tecken är starkare. Det är detta kors som kyrkan håller upp mot all världens ondska och mot den egna självupptagenheten. Se Guds lamm, som borttager världens synder.

Inför korset skiljer sig andarna. Några hånar och begabbar det. Andra skakar olustigt på huvudet och vänder bort blicken. Det finns ett motstånd i människan att närma sig korset. Varje synd har sårat honom som hänger på detta kors, men Kristi kors blev en väg till liv. Som vetekornet. Att ångra sina synder inför Kristi kors, det är som när vetekornet dör och något nytt börjar växa upp. Det blir påsk i hjärtat. Det blir en glädje att få göra bot. Vetekornet bär frukt.

Men

vi närmar oss korset inte bara för att få förlåtelse, utan också för att få del av den korsfästes kraft. Att öva tålamod och saktmod, men i Kristi fotspår. Lidandets mysterium i Rosenkransen eller en Korsvägsandakt kan öppna ögonen. Också Jesus föll under korset, men reste sig och fortsatte. Hans väg förenas med vår. Vår väg med hans. Det blir påsk för den som dör från irritationer och vrede. "I allt detta segrar vi för hans skull som har älskat oss", säger Benedictus. En tidig kyrkofader, Ignatios av Antiokia, säger: "jag behöver saktmod, då förlorar världens furste sin kraft."

Vi kunde fortsätta genom det mänskliga livets alla situationer och upptäcka vetekornets lag i dem alla. Genom Kristi påsk är tillvaron förvandlad, men vi upptäcker det först när vi följer honom. "Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden, genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda."

I Kristi död och uppståndelse är denna världens furste besegrad. Vetekornets lag visar att kampen har ändrat karaktär. Ytterst är det en dragande nåd, kraften från Jesu Kristi kors. Jesus samlar det i sitt förunderliga löfte: "När jag har blivit upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig."

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150322)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Vi går med rask takt mot Påsk. Hoppas fastan hittills har varit bra för oss allihopa. Jag tycker Fr. Johnnys sätt att tänka är extremt inspirerande. Han knyter ihop livet på ett underbart sätt. Nu har han skickat Cuple Prayer för Vecka 5 och 6. I vecka 5 säger han att vi måste lyssna till Guds visdom. I vecka 6 säger han att Stilla Veckan är den mest heliga tid för oss som följer Kristus. Det är kanske självklart men ändå är det bra att bli påmind. Jag har alltid älskat Påsk. Som barn tyckte jag bättre om Påsk än jul. Jul var alltid stressig men Påsk var lugn och alla var hemma och våren hade kommit

Jag skulle älska att skicka bönehäftena på engelska polska och svenska till Påve Franciskus men förmodligen skulle det vara bortkastat tid. Han skulle aldrig få dem. De har även blivit översatta till spanska och portugisiska..

Farfar till den pojke vi bad för för länge sedan har hört av sig. Ni kanske kommer ihåg att pojken hade en autism och försökte begå självmord. Vi får bevis igen att Gud hör bön. Farfar skriver att den förbön vi bad hade ett väldigt stort och betydelsefullt värde.

gått bra för pojken och han deltar i en utbildning i Stockholm och sköter både denna och sitt inneboende mycket bra. "Fast nu får vi verkligen be för att behov av nytt boende för honom till hösten går att förverkliga. För huset där han nu bor - ligger på söder i Stockholm - ska renoveras och hyresgästerna får då inte bo kvar. Ja som du förstår Colette så växer lämpliga bostäder för killar i hans situation inte på träd i Stockholm." skriver farfar. Herre, vi tackar Dig för att det som verkade så omöjligt har blivit möjligt. Låt oss aldrig sluta att förtrösta på Dig. Herre, vi ber nu att du som förstår situationen öppnar de rätta kanalerna så att det blir möjligt för pojken att hitta en bostad som passar honom. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Moder Maria, vi ber att du vakar över honom.

Tack för följande ord som kom från pojkens farfar och till alla som ber för mig."Och givetvis går tankar och förböner också till dig avseende din egen situation. Livet är verkligen bräckligt, men ändå så mycket att älska och ta vara på. Inte minst känner jag själv så nu när våren har börjat anlända och visar på skapelsens kraft."

Ingrid skrev: "Jag började be extra för dig redan efter förra mailet - för dig och din familj. Jag tycker om att be förböner. Det skapar en samhörighet mellan alla som ber tillsammans. Bönerna som vi ber är som blodomloppet, där Guds nåd pumpas runt mellan medlemmarna." Tack Ingrid, dina ord värmde mitt hjärta. Det är inte helt bra med Ingrid och familjen heller. Ingrids man har prostatacancer och de hoppas att det är en stillsam sort. Ingrid själv ska göra en käkoperation om en månad. Herre, tack för Ingrid och för hennes inspirerande ord. Vi överlämnar Tomas till Dig. Låt honom och hela familjen känna att Du är med honom och att det är många som ber för honom och för familjen. Du vet hur orolig man kan känna sig i sådana situationer. Var med Ingrid och var med läkarna som opererar käken och led deras händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Glöm inte att Fr. Johnny vill att vi ber särskilt för mödrar under mars månad.

Jag hör av mig igen om 2 veckor. Då är vi i Stilla Veckan och Påsk är vid dörren.

Maybe this week whenever we think of God, or say his name, or question him, just imagine a light around you. Say nothing, just be open to the light.

Kanske den här veckan när vi tänker på Gud, eller säger Hans namn, eller ifrågasätter Honom, bara tänk att där finns ett ljus omkring dig, bara var öppen för ljuset.

Donal Neary SJ. (resten finns på bloggen)

Varma hälsningar
Colette

Femte söndagen i fastan

Kära vänner,
När ni nu ser femte och sjätte söndagen i fastan komma, är det ett riktigt tecken på att vi snabbt närmar oss slutet av fastetiden. Den känns ha gått väldigt fort! Be för mig och för Fr. Brendan Keane nästa vecka när vi åker på ett församlingsuppdrag till ett ställe som heter Termonfeckin, Co. Louth. På grund av detta skickar jag er två veckor av Ständig bön för äktenskap och familjelivs nyhetsbrev ifall jag inte har tillgång till Internet där. Ni kommer också att vara mycket i mina böner under hela denna tid. Tack för all er godhet och må Gud välsigna er och alla era nära och kära med hälsa och fred.

Jonny

***

Vår förlåtande Gud
22 -28 mars

"Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv." Vid första anblicken är detta Kristi uttalandet i söndagens evangelium svårt att ta till sig. Men det är Guds visdom och vi måste lyssna till det. Det handlar egentligen om våra prioriteringar. Om alla våra prioriteringar bara handlar om här och nu och vår egen tillfredsställelse kommer vi att förlora allt, men om vi istället ställer in siktet på vad Gud vill för oss, kommer vi att vinna mycket mer än vi någonsin trott vara möjligt. Vad Gud vill för oss är kärlek, frid, glädje, frihet, och ett fullvärdigt liv - som vi alla bara kan vinna genom att ge oss helt till varandra. Äktenskap och familjeliv är de två stora skolorna för att lära sig självutgivande. I äktenskapet måste varje person medvetet välja vad som är bra och bäst för deras liv tillsammans. Särskilt i familjelivet måste föräldrar hela tiden ge av sig själva. Det är så människor växer till mognad.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fader, hjälp oss att bli som Kristus, din Son,
som älskade världen och dog för vår frälsnings skull.
Inspirera oss genom hans kärlek,
och vägled oss genom hans exempel.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Allsmäktige Gud låt vår kärlek till varandra
ge oss lycka i detta liv,
ge dina särskilda välsignelser till vår familj och våra vänner,
och led oss närmare dig till det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Allsmäktige Fader låt oss alltid förbli ett med din Son, Jesus Kristus.
Låt oss genom vårt äktenskap prisa ditt namn
och ge hopp till vår värld.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Avsluta meningen: Jag trivs bäst när du ... Ge varandra ofta ett leende och denna vecka.

För andra

Vet du någon som nyligen har sorg? Hur kan du trösta den personen här veckan?

***

Sjätte söndagen i fastan

Stilla veckan
29 mars -4 april

Stilla veckan är den heligaste tiden för oss som Kristi efterföljare. Det är den veckan då fastebotgöringen bör utövas på ett speciellt sätt genom att personligen ta tid, som en familj, och församlingen att följa Jesus i hans död på korset, och bortom den. Resans stadier är:
Palmsöndagen: från att vara firad till att falla i glömska;
Skärtorsdagen: från att ge sig till sina lärjungar i eukaristin till att förnekas av dem;
Långfredagen: från att kapitulera för Guds vilja, till att bli övergiven även av Gud i döden;
Påskafton: från fullständig tomhet i döden till nytt liv.
Under Stilla veckan reser vi genom alla dessa skeenden med Jesus så att han kan ge oss nytt liv och hopp.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allsmäktige, ständigt levande Gud, du har gett mänskligheten Jesus Kristus, vår Frälsare, som en ödmjukhetens avbildning.
Han uppfyllde din vilja genom att bli kött och ge sitt liv på korset.
Hjälp oss att vittna om dig genom att följa hans lidande exempel
och göra oss värdiga att ta del av hans uppståndelse.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Fader, låt Jesus din Sons lidandet och död, göra oss dugliga inför dig.
Genom vår kärlek till varandra låt oss bli medvetna om din barmhärtighet och kärlek.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, din Sons död ger oss hopp och stärker vår tro.
Låt hans uppståndelse ge oss uthållighet i vår kärlek och leda oss till frälsning.
Detta ber vi om genom Jesus Kristus.
Amen

För ditt äktenskap:

Hur kunde ni tillbringa tid med varandra den här veckan för att minnas och återuppleva speciella tider som ni har haft i ditt äktenskap?

För andra

Kan du Den här veckan besöka någon som är bunden till hemmet ligger på sjukhus?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(150322FEMTE SÖNDAGEN I FASTAN vl, (I)


Datum: 2015-03-22 11:00 Högmässa.

Alla läsningarna kan alternativt hämtas från årgång A.
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1173(årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Jer 31:31–34

Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda, inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder när jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egypten, det förbund med mig som de bröt, fastän jag var deras herre, säger Herren. Nej, detta är det förbund jag skall sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren: Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. De skall inte längre behöva undervisa varandra och säga: »Lär känna Herren«, ty de skall alla känna mig, från den minste till den störste, säger Herren. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

Responsoriepsalm
Ps 51:3–4,12–15

(R. 12a)

R. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta.

Förbarma dig, Gud, i din nåd,
stryk ut mina synder i din stora godhet.
Gör mig fri från all min skuld
och rena mig från min synd.
R.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Driv inte bort mig från din närhet,
ta inte ifrån mig din heliga ande.
R.
Låt mig åter glädjas över att du räddar,
håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Jag skall visa syndarna dina vägar,
så att de vänder åter till dig.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 640/12.

Andra läsningen Heb 5:7–9

Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning.

Lovsång Jfr Joh 12:26
V. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara.

Joh 12:20–33
Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen, och sade: »Herre, vi vill gärna se Jesus.« Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem: »Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som här i världen hatar sitt liv, han skall rädda det till ett evigt liv. Om någon vill tjäna mig skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig skall Fadern ära honom.   Nu är min själ fylld av oro. Skall jag be: Fader, rädda mig undan denna stund? Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn.« Då hördes en röst från himlen: »Jag har förhärligat det och skall förhärliga det på nytt.« Folket som stod där och hörde detta sade att det var åskan, men några sade att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sade: »Det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.« Detta sade han för att ange på vilket sätt han skulle dö.

(150318)
Kalenderändring

Ingen mässa i Arjeplog den 28 mars klockan 15:00. Kalendern är uppdaterad.

(150311)
Mässtext svenska arabiska

bild

Nu finns mässtexten översatt till arabiska i häftet "svenska/arabiska" att laddas ner i submenyn, under menyfliken "Mässtider, texter och kalender" högst upp. Eller direkt från länken»

(150316
FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN

2 Krön 36:14-16, 19-23 Ef 2:4-10 Joh 3:14-21
Att upptäcka nåden
Det är med kyrkoåret som med vädret. Vi har redan en försmak av våren, åtminstone vissa dagar. Vi har passerat mitten av fastetiden. Det är tre veckor kvar till påsk. Men redan nu undervisar oss modern kyrkan om påskens vidunderliga gåva. I den tidiga kyrkan var fastetiden kulmen på dopkandidaternas förberedelse. Kyrkan gör gemensam sak med dem och alla påminns om det egna dopet.

Aposteln Paulus säger att vi har gjorts levande genom Kristi påsk, trots att vi var döda genom våra överträdelser. Synden skiljer från Gud och att vara skild från Gud är döden. Aposteln säger att de troende har gjorts levande av nåd. Guds gåva är det. Aposteln kan knappt styra sina ord. Han talar om den överväldigande rika nåden i Guds godhet mot oss i Kristus Jesus. "Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det".

Man kan ha varit kristen länge utan att ha förstått nåden. Gåvan är så stor och våra händer så små. Av naturen tänker människan att hon måste bli from först, och därigenom bli värdig att förtjäna nåden. Men nåden är alltid först och alltid större än vad människan kan förtjäna. På latin heter den gratia. Vi har det i ordet gratis. "Av nåd är ni frälsta". Människan kan bara ta emot den i tro. Som att sitta i solen. Vem har förtjänat att emot solens strålar? Eller när ett barn tar emot en oväntad gåva eller vi möts av ett generöst leende. Gåvan är inte bara först, den är också störst, och övergår också allt vad människan kan tänka ut. Vi är genom Kristi påsk friköpta från den skuld som vi har ådragit oss mot Gud.

Men inte nog med med att synderna är förlåtna. Dopet programmerar in hela Kristi påsk i den döpte. Vi har också uppstått med Kristus. Vi har till och med fått en plats i himlen. "Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen." Dopet gör oss till lemmar i hans kropp, som sitter på Faderns högra sida i himlen. Vi är medarvingar i det högsta goda, medborgare i Guds rike.

Johannes sammanfattar det i den bibelvers som kallats "lilla bibeln", Johannes 3:16. Där ger han också förklaringen: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”. Enda sättet att få denna gåva är tron. Det var den tro som dopkandidaterna bekände vid dopet i påskens stora gudstjänst.

Påskljuset tändes. Tron och dopet upplyste deras förstånd och hjärtan. Det enda hinder som finns, hittar vi inte hos Gud, utan hos människan. Johannes säger: ”Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn”. Han ger också en förklaring till att de inte tror: ”När ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset”. - Hur kan människan älska mörkret mer än ljuset? Delvis kan vi ana det. Den människa som vant sig vid att själv vara herre och bestämma över sitt liv, vill inte lämna denna position. Den falska frihetens lockelse. Illusionen att själv vara herre och råda över sitt liv.

Johannes förklarar det mera konkret."Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas." Människan har fastnat i sitt eget fängelse. Hon vill inte komma till ljuset. Då avslöjas ju illusionen. Därför fäller hon domen över sig själv. Hon avvisar ljuset och därmed nåden. Katekesen säger att människan skall dömas efter sitt ja eller nej till nåden.

Många kristna upptäcker först långt fram i det kristna livet att de aldrig riktigt förstått nåden. De liknar den hemmavarande sonen i liknelsen om den förlorade sonen. De tänker fortfarande som om de var anställda daglönare, som måste förtjäna lönen. "Här har jag tjänat dig i alla dessa år...". De har inte förstått nåden som en gåva av Faderns obegripliga och överflödande kärlek.

Inte alla vänder ljuset ryggen. Jesus säger: "Den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill"”. Det gör både syndaren och helgonet, både den botfärdige och den som växer i kärleken. Den botfärdige rövaren "kom till ljuset" när han vände sig till Jesus. Han fick löfte om paradiset. Vid korset stod också Maria och den Johannes som borgar för dagens evangelium. De förstod inte ännu, men de stod där. Den troende lär sig att alltid söka ljuset, som är Kristus. Benedictus uttrycker det så: "Ingenting föredra framför Kristi kärlek". Motståndet mot ljuset kan växa, när hjärtats mörka hörn måste avslöjas. När människan upptäcker sitt högmodiga hjärtas alla konster och knep. Också den som varit med länge kan försöka hålla undan något i det egna samvetet. Steg för steg lär vi känna det egna hjärtat, för att upptäcka att Guds hjärta är större. Så att hon med Petrus kan säga: "Herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär". Men det är då hon upptäcker att Kristi kärlek är större, också när det är som mörkast. Det är i mörkret som påskljuset tänds.

Men vart tar de egna gärningarna vägen? De som vi vet måste finnas. De finns där redan, men de är annorlunda än det egna slitet och ofta ser hon dem inte själv. När Paulus hade undervisat om trons gåva, att det inte beror på gärningar, säger han: "Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till". Det tycks vara ett nytt slags gärningar. På ett annat ställer kallar han dem Andens frukter. Genom sin Ande har den Uppståndne tagit sin boning i den döptes hjärta. I sitt första brev kallar Johannes det för en inre smörjelse. Denne Ande fostrar, helgar och vägleder människan. Hon upptäcker att hon har Någon som leder henne hela tiden. Hon lär sig känna igen Herdens röst, och att skilja den från alla andra röster. Denne Herde leder henne på vägar hon inte har tänkt ut själv. Gud har tänkt ut dem från början.

"Du leder mig efter ditt råd...". I svensk tradition kallades det att gå i "beredda gärningar". På den vägen gör lärjungen upptäckten att buden inte är tunga. Jesus hade ju lovat att hans ok var milt och hans börda lätt. Benedictus talar om att löpa Guds buds väg i kärlekens outsägliga sötma. Kanske fick lärjungen smaka det alldeles i början av den kristna vägen, men har sedan glidit tillbaka i slitet. Samma sötma finns kvar att upptäcka på nytt, och då har den blivit ännu mera välsmakande, som vinet när det lagrats länge. Att gå till bikt är en beprövat hjälpmedel för att förstå nåden. Vi går inte till bikt för att bli dömda, men för att bli benådade.

Vi närmar oss påsken för att upptäcka nåden och leva i den. Varje gång kyrkan firar den heliga eukaristin gör hon det för att på nytt upptäcka den överväldigande rika nåden.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150316)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Jag älskar hur Fr. Johnny tänker. Han poängterar hela tiden hur viktigt det är att kärleken inte stannar kvar i familjen utan ska nå utåt. Det är inte alltid så enkelt, men jag tycker det är bra att ha det i åtanke. Han skriver: "We think of faith as meaning our belief in God. It is much more about God’s intense belief in us and in our goodness and beauty and he wants us to come to a knowledge of that too.We have a serious responsibility to one another of constantly bringing that knowledge to each person in every way we can. Vi tänker att tro betyder vår tro på Gud. Det handlar mycket mer om Guds intensiva tro på oss och vår godhet och skönhet och han vill att vi kommer till kunskap om detta också. Vi har ett allvarligt ansvar till varandra att hela tiden ge denna kunskap till varje individ på det sätt vi kan."

Förbön behövs för en liten flicka som har fått leukemi. Det är extra svårt när små barn blir alvarligt sjuka. Herre, vi överlämnar den lilla flickan till dig och vi ber att du är med alla läkare och sjukhuspersonal som behandlar henne. Du vet hur maktlösa föräldrarna känner sig i sådana här situationer. Vi ber att de får känna sig burna av andras förböner och att de är mottagliga för all den mänskliga och andliga hjälp som de behöver. Vi ber att flickan blir helad.

Jag har nyss fått besked att den kroniska lymfom jag har, har ökat något. Imorgon undergår jag en lite operation, en körtel under armen blir bortopererad för att kolla situationen ytterligare. Sedan får vi bestämma fortsättningen. Tacksam om skickar upp en bön för mig.

Father, Son and Holy Spirit, continue your work of transformation in my life. Fader, Son och Helige Ande, fortsätt ditt arbete med förvandling i mitt liv.

Varma hälsningar under 4e veckan i Fastan.
Colette

Fjärde söndagen i fastan

Kära vänner,
Jag hoppas fastetiden går bra för er. Det är en härlig tid och det finns säkert många möjligheter för botgöring!! Jag ser fram emot påsken. Det är fint att vädret börjar förbereda oss för den härliga säsongen av nytt liv. Tack för era böner för uppdraget i Newtownards förra veckan. Tack och lov gick det mycket bra. Jag bad för alla er där. Gud välsigne er.

Jonny

***

Kristus återlösaren
15 -21 mars

"Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom." Vi kan bli så bekanta med en mening som denna, vi missar dess djupa sanning om hur mycket Gud älskar och längtar efter oss. Vi tänker ofta på tron i den meningen att "tro på Gud. Men det är så mycket mer i det som handlar om Guds djupa tro på oss, vår godhet och skönhet, och han också vill att vi ska komma till kunskap om det. Vi har ett stort ansvar för varandra att ständigt få ut den kunskapen till varenda person på alla sätt vi bara kan. En av de viktigaste uppgifterna för varje gift par är just att hjälpa varandra att veta hur mycket de är älskade och uppskattade. Detta görs genom bekräftelse och kärlek. Föräldrar har samma ansvar gentemot sina barn. De kan hjälpa varje barn att bli en riktigt bra människa genom att bygga upp det goda i dem. Och i församlingen hjälper vi varandra genom att ha kontakt med varandra.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fridens fader, vi är glada i ditt ord,
din Son Jesus Kristus
som försonar oss med dig.
Låt oss skynda mot påsken
med trosiver och kärlek.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, vi erbjuder dig gåvan av vårt äktenskap
vilket leder oss till frid och glädje.
Öka vår respekt för varandra
så att vi på så sätt kan föra din frälsning till världen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, du upplyser alla som kommit till världen.
Fyll våra hjärtan med ljuset av ditt evangelium
så att våra tankar kan behaga dig,
och vår kärlek vara uppriktig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Dela med varandra de egenskaper du uppskattar mest hos din fru/man. Ta dig tid att uppskatta det som också är bra i er själva.

För andra

Vad tycker du är svårt att dela med andra människor? Försök åtminstone en gång i veckan att sätta någon annan före dig själv.

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(150316FJÄRDE SÖNDAGEN I FASTAN vl, (IV)


Datum: 2015-03-15 11:00 Högmässa.

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1171(årgång A).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

2 Krön 36:14–16,19–2

Alla de ledande bland prästerna och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärda bruken hos andra folk, och de orenade Herrens hus, som han hade helgat i Jerusalem. Gång på gång sände Herren, deras fäders Gud, varningar till dem genom sina sändebud, eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans ord och förhånade hans profeter, tills Herrens vrede mot sitt folk blev så stor att den inte längre kunde hejdas. Man brände ner Guds hus och rev ner Jerusalems stadsmur; alla dess borgar stacks i brand och alla dess dyrbarheter förstördes.   Den rest som undsluppit svärdet förde Nebukadnessar bort i fångenskap till Babylon. Där fick de vara slavar åt honom och hans efterträdare tills det persiskariket uppstod — för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas — och tills landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet låg öde hade det sabbat,tills sjuttio år hade gått.   Men under den persiske kungen Kyros första regeringsår ingav Herren — för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas — Kyros tanken att sända ut en förordning, och han tillkännagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt: »Så säger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk — må er Gud vara med er — skall bege sig till Guds hus.«

Responsoriepsalm
Ps 137:1–6

R. Herre, vår Gud, för oss tillbaka till dig.

Vid Babylons floder satt vi och grät,
när vi tänkte på Sion.
I pilträden som växte där
hade vi hängt våra lyror.
R.
De som höll oss fångna bad oss att sjunga,
de som släpat bort oss bad om glada visor:
»Sjung för oss en sång från Sion!«
R.
Men hur kunde vi sjunga Herrens sånger
i ett främmande land?
Om jag glömmer dig, Jerusalem,
må min högra hand förlamas.
R.
Må min tunga fastna vid gommen
om jag inte tänker på dig,
om jag inte sätter Jerusalem
högre än all annan glädje.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 687.

Andra läsningen Ef 2:4–10

Gud, som är rik på barmhärtighet, har älskat oss med så stor kärlek att fast vi var döda genom våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus — av nåd är ni frälsta — och uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider visa den överväldigande rika nåden i sin godhet mot oss genom Kristus Jesus. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till.

Lovsång Jfr Joh 3:16
V. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom skall ha evigt liv

Joh 3:14–21
Vid den tiden sade Jesus till Nikodemos: »Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom ini världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.

(150310)
Korsvägsandakt

korsväg

Förberedelsebön

Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du korset på dig för att gå den tunga vägen från Pilatus domstol upp till Kalvarieberget. Du var ljuset som hade kommit till världen, men människorna hatade ljuset, och därför måste du dö.

"""Du drog dig inte undan. Så uppenbarade du Guds kärlek till oss. Min Herre Jesus Kristus, också jag hör till dem som ofta har valt mörkret framför ljuset. Förlåt mig alla mina synder och se i nåd till alla dem som lever i synd. Överge mig inte, väck mig till liv.

"""Herre Jesus Kristus, jag vill följa dig. Jag vill inte överge dig, vad det än kostar mig. Låt mig få vara din lärjunge och hjälp mig att bära ditt kors. Låt mig nu i anden följa dig på ditt lidandes väg på rätt sätt så att jag blir stärkt i tron och kärleken och alltmera villig att offra mig närhelst du kallar mig.

Amen.

Jesus blir dömd av Pilatus
V.
Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig, R.
ty genom ditt heliga kors har du återlöst världen.
»När han anklagades av översteprästerna och de äldste svarade han inte« (Matt 27:12). Pilatus frigav Barabbas, »men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas« (Matt 27:26). Jesus var helt utan skuld men han försvarade sig inte. Tyst lät han sig gisslas och hånas,

Be korsvägsandakten från stiftets hemsida»

(150303)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Påven Franiskus fastebudskap 2015

"Visa fasthet" (Jak 5:8)

Påvens fastebudskap 2015

Kära Bröder och Systrar!

Fastan är en tid av förnyelse för hela Kyrkan, för varje gemenskap och varje enskild troende. Framför allt är det en "tid av nåd" (2 Kor 6:2). Gud begär inte någonting av oss som han inte först själv har givit oss. "Vi älskar därför att han först älskade oss" (1 Joh 4:19). Han är inte otillgänglig för oss. Var och en av oss har en plats i hans hjärta. Han känner oss vid namn, han har omsorg om oss och han överger oss inte när vi vänder honom ryggen. Han visar intresse för var och en av oss; hans kärlek hindrar honom från att vara likgiltig inför det som sker med oss. När vi är friska och har det bra brukar vi glömma bort de andra (något som Gud Fadern aldrig gör): vi bryr oss inte om de andras problem, de andras lidande och de orättvisor som de får utstå ... Vårt hjärta blir kallt. Så länge som jag själv är tämligen frisk och har det bra tänker jag inte på de som är mindre lyckligt lottade. Idag har den här själviska likgiltigheten antagit globala proportioner så att vi till och med kan tala om en globaliserad likgiltighet. Det är ett problem som vi som kristna måste se i vitögat.

Läs hela budskapet»

(150221)
Predikan - Första söndagen i fastan

Herdabrev för fastan 2015

Omvänd er och vägra hata, Guds rike är nära!

herdabrev

Kära systrar och bröder i Kristus!

"Tiden är inne" (Mark 1:15). Fastetiden är redan inne, och i år kommer mitt herdabrev först till den första söndagen i fastan. Vi har redan fått askan på våra pannor och berett vårt hjärta att gå in i denna bönens och besinningens tid för att följa Jesus på hans väg upp till Jerusalem. Under denna heliga tid får vi "alltmer tränga in i kunskapen om Kristus" - som det heter i dagens kollektbön - och vad denna kunskap innebär för vårt liv här och nu. Liksom Jesus drog sig undan i öknen under fyrtio dagar, får vi under Andens ledning förbereda oss på påskens och uppståndelsens nya liv. För att kunna ta emot detta glada budskap och förvandlas av det, måste vi också få smaka något av öknens ensamhet och enkelhet. Vi får upptäcka den helt speciella glädje, som ligger i att kunna avstå från vår tid, våra pengar och nöjen för att sätta Gud och vår nästa i centrum. "Omvänd er och tro på budskapet" (Mark 1:15), säger Jesus. Som kristna måste vi alltid vara beredda att omvända oss från allt vad synd och själviskhet heter. Under fastetiden inbjuds vi både att förnya vår personliga bönerelation med Jesus Kristus och fördjupa vår konkreta efterföljelse av honom som inte "har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna" (Matt 20:28)

"Kristus själv dog för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud" (1 Pet 3:18). Under fastetiden mediterar vi över Jesu lidande och död och får så ta till oss och förvandlas av den självutgivande kärlek, som blir uppenbarad i hans heliga hjärta. Det är min bön att denna fastetid för oss alla skall bli en förnyelsens tid, så att vi alla kan verka med än större iver för det glada budskapet, för rättvisa och fred, för försoning och enhet, så att våld och hat, förtryck och terror kommer på skam. "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet" (Mark 1:15).

Stockholm, Askonsdagen 2015

+Anders Arborelius ocd

Läs hela herdabrevet:

på svenska på engelska på kroatiska Läs från katolska kyrkan»

(150221)
Stiftets fasteinsamling 2015

till Caritas Sverige för att hjälpa flyktingar i Mellanöstern och Afrika "Jag var hemlös och ni tog hand om mig"

advent

Fasteinsamlingen 2015 går till flyktingar

Jag var hemlös och ni tog hand om mig (Matteus 25:35)

Flyktingar är medmänniskor som av olika skäl tvingas överge sitt hem, sitt arbete, sin skola och sina vänner. Sin säkerhet. Många tar sin tillflykt i ett annat land, men ännu fler söker skydd någon annanstans inom det egna landet.

Som kristna och som människor har vi ett ansvar att så gott vi förmår hjälpa vår nästa som lider. Och vi ska då komma ihåg att vår herre Jesus själv började sitt liv som flykting.

Det är möjligt att under hela fastan och påsken skänka en gåva direkt till Caritas Sveriges biståndskonto Bg 5810 - 1312. Märk din gåva "Fastan 2015". Alla bidrag som kommer in under fastan, på Palmsöndagen och under påsken kommer att gå oavkortade till flyktingarna som behöver våra gåvor.

Stiftets sida»

Läs hela informationen»

Läs fastebrevet»

(150218)
Katolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag

lilla katekesen

Katolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(från Oblatmissionärerna i Sveriges sida)

(150204)
Utdrag från Kroppens teologi

Boken kroppens teologi
(Utdrag ur Sr. Sofie O.P. (2011), "Till man och kvinna skapade han dem"

Nu är det långt ifrån alla som betraktar samboendet som en prövotid. Man kan vara fast besluten att leva tillsammans hela livet, kanske för att gifta sig senare vid ett senare, mer lämpligt tillfälle. Gör det då egentligen någon skillnad? Diakonen Jean Villeminot säger något viktigt vad gäller skillnaden mellan att leva som sambo och som gifta: "Att så många unga lever i samboförhållanden idag beror på att de tror att de själva är upphov till och skapare av sin kärlek och kan klara förhållandet i egen kraft. Men det är Gud som är upphovet till deras ömsesidiga attraktion! Äktenskapet är en verklig nyskapelse, och det är Gud som förenar man och kvinna". Att gifta sig innebär inte enbart att man och kvinna ger sig åt varandra; det är Kristus som anförtror mannen åt kvinnan och kvinnan åt mannen. Den äktenskapliga akten är den handling genom vilken man och hustru ständigt förnyar detta förbund. Kan man förnya ett förbund som ännu ...

Läs hela artikeln från Marias lamm, Sankt Josef Kloster i Lannavaara»

(150202
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker