Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


13 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

1 Kung 19:16b, 19-21 Gal 5:1, 13-18 Luk 9:51-62
Efterföljelse och frihet

Det varma midsommarvädret är glädjande för de flesta, men kan också skapa dåsig trötthet. Som uppiggande kontrast får vi i dagens läsningar höra hur en profet kallas att bryta upp från sin vanliga lunk bakom oxarna; vi hör om striden mellan kött och ande; och om hur människosonen och hans lärjungar har sämre boendevillkor än rävar och fåglar.

Till den som vill följa honom, men först vill begrava sin far, säger han: &uote;Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.&uote; Orden tände en eld i människors hjärtan. En procession sätter sig i rörelse, en rörelse genom historien. Allt annat framstod som statiskt, föråldrat och döende. Människor bröt upp och anslöt sig till denna procession.

De stannade inte som åskådare eller åhörare till något intressant, rentav något andligt. De lämnade yrke och familj. De nöjde sig inte med att tro. De följde honom. De gjorde vad profeten Elisha gjorde när Elia kastade sin man¬tel över honom. Han slaktade sina oxar, de oxar som varit hans trygghet och försörjning. Sedan bröt han upp och följde Elia. Vid en prästvigning läggs mässhaken över den nyprästvigde. Nu är han inte längre egen företagare. Han är tagen i tjänst av någon annan, för något större. När den helige Benedictus av den äldre munken Romanus blev iklädd munkarnas mantel, kukullan, då började något nytt. Alla döpta har iklätt sig den vita dopdräkten. De blir kungar, präster och profeter, på väg till ett nytt rike.

Ändå är kyrkohistorien full av exempel på hur rörelsen har stannat upp och stelnat till. Av dynamik och rörelse har blivit bokstäver och böcker, institutioner och regelverk, som måste försvaras, hedras och skyddas, men som snart vittrar sönder. En kyrka som inte är i rörelse, en kyrka som inte missionerar är döende. Man bekänner tron, går i mässan, men den första kärleken och den goda ivern har slocknat. Det är större hopp om en hedning, än om den munk som inte längre söker sig framåt, säger Cassianus. Den som inte går framåt, går i själv verket bakåt. Låt de döda begrava sina döda, men gå du och förkunna Guds rike. Det var ännu mera chockerande då, när Jesus talade, än vad det är i våra öron. Här var något som vägde tyngre än också ansvaret för de närmaste. Det var det som satte processionen i rörelse.

Människan har en märklig förmåga att skjuta upp och att ställa villkor. Herre, låt mig först…. Hon skjuter upp och tror sig ha all tid i världen. Människan älskar att bedra sig själv. Det kan handla om en god föresats, om att gå till bikt eller att avvisa en frestelse. Benedictus talar om lydnad utan dröjsmål. Så fort han hörde med sina öron, hörsammande han mig.
En variant är den som ständigt ser sig om, trots att han har satt sin hand till plogen. Det är den som aldrig kan bestämma sig i valet mellan tro och tvivel, men ock-så den som återfaller i gamla ovanor, t.ex. i surhet och missunnsamhet mot de andra. Om ni biter och sliter i varandra, är det fara värt att ni gör slut på varandra.

Paulus säger att efterföljelsen är vägen till frihet. Hans förkunnelse var så radikal att den lätt kunde missuppfattas. Paulus försvarar inte godtycke. Han upphäver inte de moraliska buden. De flesta tänker att det som hotar vår frihet kommer utifrån, att det är andra människor och yttre omständigheter som hotar friheten, men hoten kommer inifrån. Låt inte friheten ge köttet något tillfälle, säger aposteln. &uot;Med köttet&uot; menar Paulus det förvända och själviska hos människan. När det själviska &uot;egot&uot; får styra hamnar människan i slaveri och det går ut över med¬människan. Paulus beskriver denna frihet så: &uot;De tjänar varandra i kärlek.&uot; Enligt aposteln är hela lagen sammanfattad i ett enda bud: &uot;Du skall älska din nästa som dig själv.&uot;

Indirekt har han därmed klargjort vari den sanna friheten består: att av frihet göra det goda. Det är frihet, ty det är vi är skapade till. Det är det människan egentligen vill. Ju klarare hon ser och förstår detta, desto mera växer viljan att också leva så. Att göra det goda är att praktisera den sanna friheten. Den fullkomliga lagen är frihetens lag.

Problemet är att inte heller de kristna alltid ser klart och därför luras av det själviska begäret, det som Paulus kallar köttet. Därför kan han tala om en strid mellan anden och köttet. &uot;De två ligger i strid med varandra, så att ni inte kan göra det ni vill.&uot; Att göra det goda är alltså inte något onaturligt, det är det enda naturliga. Det är det vi är skapade till. I denna strid har vi fått Anden som hjälpare. Den skiljer sig från lagen däri att den tagit sin boning i vårt innersta. Mose lag var skriven på stentavlor. Anden är skriven i våra hjärtan, i vårt innersta. Den är vår befriare. &uot;Om Anden får styra er står ni inte längre under lagen.&uot;

Så ger aposteln ett enormt löfte: &uot;Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär.&uot; Det är vägen till frihet, att låta sig ledas av Anden. Det är först och främst en trygghet, en stabilitet. Vi är befriade. Vi är heliga. Vi är befriade och behöver inte blåsas omkull av konjunkturer, motgångar eller sinnesstämningar. Katolsk tradition talar om den heliggörande nåden. Det är den helighet vi bär i vårt innersta. Den blåses inte bort av vilket vindkast som helst. Även om vi tycks tappa balansen och vackla så är grunden stabil. Som Golgota klippa. Vi är fria, därför att vi är befriade och helgade.

Låt Anden leda er, sade aposteln. I vardagen ställs vi inför otaliga vägskäl, där man lätt går vilse och fångas av det man inte vill. Apostelns råd är tydligt: låt anden leda er. Rusa inte iväg, spring inte ifrån anden. Var stilla och Invänta klarhet. Den som har gjort det till en vana att be om Anden, känner igen den på smaken. Hon vet att det är ett skydd för friheten. Det är Anden som har fantasi och ser möjligheter, där köttet bara slutar i återvändsgränder. Att förbli i frid, tålamod och självbehärskning är att låta sig ledan av Anden. Aposteln kallar det Andens frukter. &uot;Var fria människor, men missbruka inte er frihet till att göra det onda, utan var tjänare åt Gud.&uot;

Och om man ändå har låtit sig luras? Än se´n då? Res dig och gå vidare. Lyssna inte på fiendens tal om att du är hopplös. Anden leder tillbaka till honom som sa-de:&uot;Kom till mig ni alla som är tyngda av bördor. Jag skall skänka er vila&uot;. &uot;Ta på er mitt ok&uot;, säger han.
Det är ett märkligt ok. Han kallar det skonsamt. Det måste ha med An¬den att göra, och med friheten. &uot;Där Herrens Ande är, där är frihet&uot;, säger hans apostel. Till den friheten har Kristus kallat oss.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(160527
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Tyvärr har jag inte skickat Fr.Johnnys två sista brev. Det kan var lite svårt ibland, under sommaren, men ni kan alltid kolla Luleås hemsida. Det var mycket att ta itu med innan vi åkte iväg och det var skönt att vara borta ett tag i Kroatien med Patrick, Lise och lilla Aili. Det var väldigt trevligt. Aili charmerar alla. Stränderna i Kroatien är grovsandiga ("havsslipad makadam"), men det var väldigt bra för Aili. Hon älskade att samla stenar och lägga dem i en hink och tömma hinken. Hon kunde sitta i långa stunder och sysselsätta sig själv med detta.Hon går om man håller hennes hand, men vågar inte släppa handen. Hon älskade vattnet också och skrattade mycket. Sedan var vi barnvakt hos Benjamin och Rebecka. De är nästan som tvillingar. Föräldrarna var på bröllop. De barnen kommer hit på måndag och ska vara ensamma hos oss i några dagar. Det blir kul.

Helena skrev under veckan:

Varje gång ditt mail kommer tar jag kopia på Fr Johnnys ’veckouppgift’ och sätter upp på anslagstavlan. Det har skapat reaktioner och diskussioner bl a om; "Varför behöver vi påminnas om att göra gott för varandra....det gör vi väl redan? eller?" Det här är något jag har tänkt på under senare tid. Jag tycker det finns orsaker för Fr. Johnnys veckouppgift. Vad säger ni?"

Kvinnan, som har haft cancer i urinblåsan, har få besked om resultatet av den strålningsbehandling hon fått. Hon skrev följande: "Under cystoskopin såg läkaren något som han var osäker på vad det är. Eftersom det inte gick att utesluta att det är nya cancerceller togs nya prover. Förhoppningsvis får jag svar på dem om ca två veckor. Om det är nya tumörceller behöver jag opereras igen. Det känns i stunder tungt efter detta besked, återigen ovisshet..." Herre, du vet vilket slags besked det är för henne och hur hjälplös hon känner sig. Var med henne och lindra hennes oro och låt henne få all mänsklig och andlig hjälp hon behöver. Vi ber att hon blir helad till kropp och själ. Låt henne känna sig buren av andras böner i allt som ske. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi fortsätter att be för paret med den komplicerade relationen. Herre, vi ber att du bryter in i deras relation och helar dem till kropp och själ. Låt dem vara villiga att ta emot all hjälp de kan få. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

För några veckor sedan bad vi för ett annat par, som har en komplicerad relation. De vill att vi fortsätter att be för dem. Herre,vi överlämnar paret till Dig igen. Du känner till deras situation och vad de behöver. Låt dem förstå varandras olika behov och vara beredda att ta emot den hjälp de behöver. Herre, låt den här krisen fördjupa deras relation. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus Christ in a light, do not let my darkness speak to me.
Jesus Christ in a light, let me welcome your love.
Jesus Kristus i ett ljus, låt inte mitt mörker tala till mig,
Jesus Kristus i ett ljus, låt mig välkomna din kärlek.
Taizésång från Pray as you Go.

Hoppas ni få en fin avkopplande tid framöver, så att kropp och själ får den vila som behövs.

Varma hälsningar;
Colette

Trettonde söndagen under året

Kära vänner
amtid men är ofta ovilliga att engagera sig i arbetet med att säkerställa dess framgång.

Tack för era böner den här veckan för vår "Högtidlig Novena för att hedra vår Moder Perpetual Help" i Clonard. Tack och lov går det mycket bra - kanske har du haft tid att ansluta dig till oss via webbkameran. Denna Novena fortsätter tills torsdag kväll så fortsätt att ber för oss. Ni är också i mina böner varje dag under dessa nio dagar att Gud ska välsigna er och alla era nära och kära och fylla er med frid och glädje.

Jonny

***

Herren vi tjänar
26 juni -2 juli

Jesus svarade: "Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike." Vi lever i en värld där människor finner det allt svårare att engagera sig helhjärtat för någonting. Detta är förmodligen den enskilt viktigaste orsaken till många av de sociala missförhållandena i vårt samhälle. Jesus berättar att engagemang är avgörande för människors uppfyllelse av Guds rike. När ett par gifter sig blickar de framåt men tenderar snabbt att se tillbaka på vad var och en hade och på så sätta gränser för deras förhållande. När ett par väntar ett barn ser de fram emot förlossningen. Sedan börjar de att se tillbaka till den frihet de hade i förväg och försöker att återta så mycket av den som möjligt. Och i församlingslivet vill många människor ha en fullständig del i kyrkans fr

Under morgonen när vi vaknar

Fader i himlen, Jesus ljus har skingrat mörker hat och synd. Kallade till det ljuset ber vi om din vägledning. Forma våra liv i sanning, och våra hjärtan i din kärlek..
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre Gud, genom din helige Ande ger du oss kraft i din nåd. Må vårt äktenskap hjälpa oss att troget tjäna dig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, låt vårt äktenskapslöfte ge oss en del i ditt liv och hjälpa oss att föra din kärlek vidare till världen.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

För ditt äktenskap:

Vilka rädslor gör att du inte ger dig själv helt och hållet till din make/maka? Dela detta med varandra den här veckan.

För andra

Finns det någon som du är arg på för närvarande? Hur kan du släppa taget om den här ilskan den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(160624)TRETTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«, g (I)

Datum: 2016-06-26, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1208 (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 1 Kung 19:16b,19–21

Herren sade till Elia: »Elisha, Shafats son, från Avel Mechola skall du smörja till profet efter dig.« När Elia gick sedan därifrån, fann han Elisha, Shafats son, som var ute och plöjde. Tolv par oxar hade han framför sig, det tolfte körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och bad honom: »Låt mig först gå och kyssa min far och mor till avsked, sedan skall jag följa dig.« Elia svarade: »Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig?« Elisha gick tillbaka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han köttet och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde Elia som hans tjänare.

Responsoriepsalm
Ps 16:1–2a,5,7–11 (R. 1)

R. Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.


Gud, min Gud, dig söker jag,
[Skydda mig, Gud, jag flyr till dig.]
     Jag säger till Herren: Min härskare,
     mitt högsta goda är du.
Herren är min andel, min bägare.
     Du bestämmer mitt öde.
R.

Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
     mitt inre förmanar mig om natten.
Jag har alltid Herren inför mig,
     när han står vid min sida vacklar jag inte.
R.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
     min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
     du låter inte din trogne se graven.
R.
Du visar mig vägen till liv,
     hos dig finns glädjens fullhet,
     ständig ljuvlighet i din högra hand.
R.

Evangelium Luk 9:51–62

När tiden var inne för Jesu upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem, och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: »Herre, skall vi kalla ner eld från himlen som förgör dem?« Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by.

      ONär de kom vandrande på vägen sade en man till honom: »Jag skall följa dig vart du än går.« Jesus svarade: »Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.« Till en annan sade han: »Följ mig!« Men mannen svarade: »Herre, låt mig först gå och begrava min far.« Då sade Jesus: »Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.« En annan man sade: »Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.« Jesus svarade: »Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.«

Kommentarer till mässans läsningar»

(160622)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

katalog

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2016
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker