Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Förra helgen var vi i Uppsala, hos Francis och Erika. Det var underbart att träffa Casper och Rasmus igen. De är så mysiga. Casper ville att vi skulle krypa ner i hans säng med honom. Jag tycker föräldrarna visar mycket kärlek till dem, men samtidigt är väldigt tydliga. Ibland kan jag få daligt samvete och undra hur jag var som förälder.

Fr. Johnny skriver idag bland annat: "The most important thing about any faith community is that it should be attractive for others /det viktigaste för en troskommunitet är att den ska vara attraktiv för andra".

Karin tackar för alla böner för hennes man, Lars, som hade en 10 timmars operation av en nerv i ansiktet. Det har gått bra och han har inget ont längre. Deo Gratias.

Christina skrev angående förra veckans brev: "Ang. paret som tycks sluta i att de går skilda vägar - kanske kan de göra det för en provtid? . Och då tänkte jag på en speciell rosenkransbön till Jesu Heliga Sår. På varje Fader Vår-kula i vanliga rosenkransar ber man: Evige Fader, Vi offrar åt dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår för helande av våra hjärtans sår. Och på de 10 mindre kulorna: Jesus, genom dina Heliga Sår, förlåt och förbarma dig över oss." De fortsätter att vara i stort behov våra böner. Vi ber, Herre, att Du bryter in med Ditt ljus och gör det möjligt för dem att förstå den andres sida av problemet. Allt är möjligt för Dig. Öppna dem för att kunna förstå varandra. Ta bort all bitterhet och vad som än händer, låt dem vara vänner, för barnets skull. Helige Ande, de behöver Din hjälp.

Kvinnan som har cancer i blåsan kommer att börja cellbehandling den 10 februari. Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Du vet att hon känner sig förtvivlad. Ge henne mod och styrka genom våra böner. Låt henne få all den mänskliga och andliga hjälp hon behöver och låt den Helige Ande inspirera läkare och sjukhuspersonal, som har hand om henne. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Marina Håkonsson skrev: "Jag gör också som Christina, när jag läser dina brev så stannar jag upp och instämmer i din bön för de olika människorna du berättar om." Tack Marina.

Father of compassion, God of all encouragement. Thank you, for reaching out to me when I am most in need. Help me to do the same for others.
Medlidandets Fader; All uppmuntrans Gud . Tack för att du sträcker ut Din hand till mig när jag behöver den som mest. Hjälp mig att göra detsamma för andra. (Loyola press)

Nu på onsdag börjar fastan. Hoppas det blir en fin och inspirationsfylld tid för oss alla.

Varma hälsningar
Colette

Fjärde söndagen under året

Kära vänner

Jag glömde nästan att skicka iväg "Ständig bön för äktenska och familj" idag. Jag spendera några dagar tillsammans med Fr. Oliver Crilly, Paddy Coyle och Tony Crilly, för attskriva en bok om pastoralråd i församlingar och det har nästan undgått mig att det i dag är tisdag, den dag jag brukar vara i kontakt med er!! Jag skickar er "Ständig bön för femte söndagen under året". Naturligtvis börjar vi fastan i mitten av nästa vecka och då kommer vi att vara i söndagarna i fastan. Ni befinner er i mina böner om att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla era nära och kära under dessa veckor och månader och hålla oss alla i sin säkra vård.

Jonny

***

Kristus gör oss till hans lärjungar
7 - 13 februari

"Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor". "Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom". Den bild som Jesus använder hade en alldeles speciell betydelse för dem han talade med eftersom de var fiskare. Men det fortsätter att vara relevant även för oss i dag eftersom det helt enkelt innebär att vår uppgift är att göra Kristus attraktiv och tillgänglig för människorna i vår värld. Detta sker i första hand i våra hem där tron förs vidare av föräldrar genom hur de gör sina hem till en plats för glädje och fröjd. Detta handlar om att ge upp sin egen tid och sina egna bekymmer till förmån för varandra och sina barn. Det bestämmer också hur en församling utvecklas. Det viktigaste för en församling bör vara att den är attraktivt för andra. Detta kommer att innebära att vi måste ge avkall på våra egna komfortzoner så att andra kan hitta ett hem bland oss.

Under morgonen när vi vaknar

Herre, vår Gud,
hjälp oss att älska dig med hela vårt hjärta
och att älska alla människor såsom du älskar dem.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, ta emot den gåva som vårt äktenskap utgår
Gör vårt sakrament en källa till vår frälsning
och frälsning för vår värld.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, du stärker oss
genom den kärlek du visar oss i våra liv.
Ge den sanna tron fortsatt tillväxt över hela världen.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Om vad i ditt liv skulle du helst vilja prata med din make / maka? Hur kan du göra det den här veckan?

För andra

Till vem skulle du kunna tala om Kristi kärlek den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(160207)Herdabrev för fastan 2016

Biskop Anders
Kära systrar och kära bröder i Stockholms katolska stift!
När vi idag får fira Herrens frambärande i templet, är det glada och eviga budskapet att Jesus Kristus är det sanna ljuset för alla människor och i alla tider. I honom blir frälsningen uppenbarad infor hela världens ögon. När Gud blir människa i honom blir han "en barmhärtig och trogen överstepräst" (Heb 2:17) som vill ge oss del av försoningens nåd. Under fastetiden som snart börjar får vi begrunda allt vad det kan innebära för oss som katolska kristna i Sverige idag.

Barmhärtighet är ett kristet grundord, som vill beskriva den kärlek som finns i Guds innersta och får honom att sända sin enfödde Son till oss för att rädda oss från synd och ondska. Gud böjer sig ner till de svaga och sårade för att hela och försona. Vi är alla i oändligt behov av Guds barmhärtighet, som Jesus Kristus har uppenbarat genom sitt liv och sina ord. Under detta Barmhärtighetens år vill Kyrkan hjälpa oss att ta emot Gud på ett djupare sätt i våra liv. Då kan vi också bli honom allt mer lika och i vår tur visa barmhärtighet mot dem som behöver den allra mest. Ur Jesu genomborrade hjärta strömmar den gudomliga barmhärtigheten ut – som vi ser på den heliga Faustinas berömda bild – och strålar ut över hela världen. Men barmhärtigheten måste också tas emot av villiga hjärtan, och därför måste vi alla öppna oss och låta den tränga in och förvandla oss.

Bikt är den gåva och det sakrament som hjälper oss ta emot Guds barmhärtighet på djupet. Dit får vi komma med all vår synd och skuld och lägga av oss den börda, som annars riskerar att göra livet omöjligt för oss. Jesus har just kommit för att förlåta syndare och leta upp de förlorade fåren. Hans stora glädje är att få förlåta oss och ge oss en ny chans i livet. I vår tid har syndamedvetandet ofta försvagats och avlösts av mer vaga skuldkänslor. Man har svårt att se vilka de konkreta synder är som man har begått, samtidigt som man är medveten om att allt ändå inte står rätt till. Därför behövs undervisning och en biktspegel, där man får hjälp att sätta ord på saker och ting. När vi får absolution, Guds förlåtelse, i bikten får vi börja om vårt liv på nytt som Guds älskade barn i hans fulla nåd.

Barnaskap har vi fått del av redan i dopet, då vi blir Faderns älskade barn i Jesus Kristus. Vi har blivit Jesu sanna bröder och systrar. Då måste vi också leva som sådana. Bikten ger oss en möjlighet att förnya vårt liv, så att vi verkligen gör skäl för att kallas Guds barn. Vi har också fått kallelsen att vittna om Guds barmhärtighet genom vårt sätt att leva. Som döpta har vi fått Kyrkans uppdrag att vara levande vittnen, som sprider det goda budskapet, och levande stenar, som bygger upp Kyrkans gemenskap. Genom dopet har vi också fått del av Guds egen helighet som ett litet frö som kan växa och utveckla sig. Därför måste vi också leva ett heligt liv. De heliga är de sanna kristna. Vi är tacksamma att en svensk kvinna under detta är kommer att helgonförklaras: Elisabeth Hesselblad som grundade en ny gren av den heliga Birgittas orden. Vi får se på henne som en pionjär för bönen och arbetet för den fulla kristna enheten.

Brödraskap och systraskap råder mellan alla döpta. Som katoliker tror vi att den katolska Kyrkan är det fulla uttrycket för denna djupa enhet mellan alla döpta. Kyrkan är vår moder som har fått Jesu uppdrag att bevara hans budskap oförvanskat och ge det vidare till hela världen. Jesus grundade sin Kyrka på Petrus och fortsätter att leda henne genom Petri efterträdare, påven. Därför är det en stor glädje för oss att påven Franciskus kommer att besöka Lund den 31 oktober. Många av er vill säkert ha möjligheten att välkomna honom till vårt land och få hans välsignelse. Han kommer hit för att betona det brödra- och systraskap, som också förbinder oss med de döpta i andra kyrkor och samfund. Den 31 oktober kommer katoliker och lutheraner att gemensamt minnas att det är 500 år sedan reformationen ägde rum. Då gick vi skilda vägar, nu söker vi med den Helige Andes hjälp att komma varandra närmare i dialog och samförstånd.

Botgöring är en viktig del av vårt kristna liv. I ljuset av historien, där vi kristna stridit med varandra och gjort varandra så mycket ont, måste vi alltid gå vidare i botens tecken. Reformationsminnet präglas därför av bot och besinning. Också i vårt personliga liv måste vi göra bot. Varje gång vi går till bikt åläggs vi en bot. Varje fredag är en bot- och fastedag, då vi minns Jesu lidande och död. I en tid av ohämmad konsumtion och hänsynslös exploatering av naturen kan man hitta nya former av botgöring. I sin encyklika Laudatio sí vill påven Franciskus hjälpa oss att se detta på ett tydligare sätt. Genom att dela med oss, och inte bara av vårt överflöd, kan vi bistå dem som lider nöd och ropar på vår solidaritet. Fastetiden är en botens tid, då vi får nåden att avstå från våra pengar, vår tid, vår egenvilja.

Bön är alltid en mätare på om vi verkligen tillhör Gud. I dagens evangelium får vi en underbar bild av detta i Hanna: "hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön" (Luk 2:37). Som döpta får vi dela Sonens bönerelation till honom som är hans och vår Fader. Vi kan bli kvar i denna bönens förtrolighet under arbete och fritid, eftersom Fadern alltid ser på oss med sin barmhärtiga blick. Att be är mer att låta sig älskas och betraktas av Gud än att själv söka koncentrera sig. Så stor är Guds barmhärtighet mot oss, sina älskade barn. Låt oss därför finna vår stora glädje i att vara hans barn och få tillhöra Kristi heliga kyrka.

Med min välsignelse till er alla,                       +Anders Arborelius ocd
Stockholm den 25 januari, Paulus’ omvändelse 2016

Ladda ner Herdabrev för fastan 2016»

(160206
Kalenderändring - mässa 6/2 i Pajala

OBS! Mässan i Pajala 20/1 är flyttad till 6/2
Kalendern är uppdaterad

(160204)
KYNDELSMÄSSODAGEN - HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET v, (I)

Datum: 2016-02-07, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Mal 3:1–4

Så säger Herren Gud: Se, jag skall sända ut min ängel, och han skall bereda väg för mig. Och med hast skall han komma till sitt tempel, den Herre som ni längtar efter, ja, förbundets ängel som ni begär, se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem kan uthärda hans tillkommelses dag, och vem kan bestå, när han uppenbarar sig? Ty han skall vara som en guldsmeds eld och som valkares såpa. Och han skall sätta sig ned och smälta silvret och rena det. Han skall rena Levis söner och luttra dem som guld och silver, och sedan skall de bära fram offergåvor åt Herren i rättfärdighet. Och Judas offergåvor och Jerusalems skall då behaga Herren väl, liksom i forna dagar och i förgångna år.

Responsoriepsalm
Ps 24:7–10 (R. jfr 10 bc)

R. Herren Sebaot är ärans konung.

Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, för att ärans konung må träda in.
R.
Vem är då ärans konung? Det är Herren, stark och väldig, Herren, väldig i strid.
R.
Höj, ni portar, era huvuden, höj dem, ni eviga dörrar, för att ärans konung må träda in.
R.
Vem är då denne ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. R
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr. 623

Andra läsningen Heb 2:14–18

Då nu barnen är av kött och blod, måste Guds son på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas.

Halleluja Luk 2:32

V. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.

Evangelium:Luk 2:22–40 (eller kortare läsning: Luk 2:22–32)

När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag, tog föräldrarna Jesus till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren — det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av mankön skall helgas åt Herren — och för att offra två turturduvor eller två unga duvor, så som det är föreskrivet i Herrens lag.

I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon, som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom, och den helige Ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av Anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: »Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel.«

Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid — ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd — för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«

Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag, återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.

Kommentarer till mässans läsningar»

(160204)
4 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jer 1:4-5, 17-19 1 Kor 12:31-13:13 Luk 4:21-30
Kärlekens lockelse, utmaning och gåva
Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Vi har hört vad som hände när Jesus predikade i sin hemstad Nasaret. Först möttes han av lovord och entusiasm. Men sedan vände det till sin motsats. När han inte ställer upp på deras krav att demonstrera underverk blir han avvisad.

Något liknande gäller kärleken. Den väcker först allas entusiasm, men när den själv ställer krav avvisas den som orimlig. Vi hörde den beskrivas i andra läsningen. Detta trettonde kapitel i första Korintierbrevet väcker fascination. Det är en njutning att läsa och att en glädje att höra. Något vaknar till liv i människan, troende eller inte. Så är livet tänkt! Det behövs inga argument för kärleken. Den är sin egen motivering. Ungefär som glädjen och skönheten. Ändå är det inte flummigt eller romantiskt. Apostelns tanke är glasklar. Han går steg för steg, från det kända till det okända.

Aposteln säger först: kärleken är "tålmodig och god". Men sedan får han svårt att beskriva den. Han tvingas gå en omväg genom att säga vad kärleken inte är. Som när teologin talar om Gud genom att säga vad Gud inte är, eftersom det är så mycket svårare att säga vad Gud är. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Var och en kan använda detta som en spegel, en biktspegel, som avslöjar oss, som visar hur vi ser ut, när vi jämför oss med originalet, hur livet är tänkt.

Inte heller handlar det om känslor. Kärleken är inte blind. Kärleken "gläds med sanningen". Men sanningen å sin sida är inte kall, utan genomsyrad av kärleken. Därför griper den inte till våld, när den prövas. Inte heller tar den till flykten. Den bär allt. Den uthärdar allt. - Här börjar många tveka eller undra. Är det så krävande att älska?

Den naturgivna kärleken till de närmaste har sina gränser. Moderskärleken, kärlek till familjen, till vänner och meningsfränder, till den egna socialgruppen eller det egna landet, sådant drar gränser just kring dem som av naturen står oss närmast. Det går inte att nonchalera sådana gränser, eller tro att de inte spelar någon roll, men här överskrides också sådana gränser.

Som när Jesus i Nasaret påminner sina judiska landsmän om att Guds kärlek har gått utöver de judiska gränserna. Änkan i Sarepta och Naaman i Syrien fick hjälp, medan judarna led nöd. Då blev han en utmaning för dem. Där gick en gräns för dem. De blir ursinniga.

Den kärlek Paulus talar om överskrider också en annan gräns, den som säger: Nej, nu får det vara nog! Här går en gräns! I Bergspredikan uppmanar oss Jesus att inte bara älska bröder och vänner, utan också fiender och dem som har sårat och kränkt oss. Till barmhärtighetsverken hör att ge husrum åt främlingar och flyktingar. Kärleken uthärdar allt, sade Paulus. I den fromma drömmen vill man kanske instämma. Men i praktiken?

Det är då vi frestas att sluta lyssna. Att dra en gräns för vad vi vill höra. Och därmed en gräns för den egna förmågan. Och riskera att missa själva poängen. Det aposteln beskriver är något utöver den egna förmågan. Något som måste ges oss, som en gåva. Av någon som äger denna förmåga och som själv älskar oss så mycket att han vill ge oss den. Långt innan vi själva är det minsta älskvärda. "Medan vi ännu var syndare", säger aposteln. Vi anar att det är sin Herre aposteln har i åtanke. Det är inte en teori eller ett ideal aposteln beskriver, utan en person, den Herre som han tidigare förföljde, men som övervann hans hat. Den Herre som själv bar allt och uthärdade allt. För vår skull. Ordet kärlek i "ett Kor tretton" kan bytas ut mot namnet Jesus. Ändå är kärleken är inte bara något som Gud visar oss. Kärleken är ömsesidig. Den är både agape och eros.

Kärleken söker gensvar. Den kärlek som Gud visar oss är inte fullbordad innan vi har tagit emot den och besvarat den. Samtidigt som vi är helt beroende av den. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Aposteln talar om att växa, från barnstadiet till den vuxna mognaden. "Sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga", säger han. Barnet kan inte låta bli att ge efter för sina emotionella behov. Långsamt får det lära sig att styra och disciplinera sådant, som annars skulle växa vilt. I kärlekens skola får människan lära sig att hon inte behöver ge efter för irritation och ilska, för självömkan och avundsjuka. Vi har inga skyldigheter mot vår köttsliga natur, säger aposteln på ett annat ställe. Inte främst för att lagen kräver eller förbjuder, utan för att kärleken är ingjuten i våra hjärtan. Det finns en väg som är öppnad för oss. Vägen tillsammans med Jesus. "Den som förblir i mig bär mycken frukt".

Cistercienserna talar om kärlekens skola, schola caritatis. "Ingenting hårt och ingenting tungt är det", säger den helige Benedictus. Även om det kan kräva "lite stränghet för att utrota fel och bevara kärleken". Ty i grunden handlar det om att ta emot alltmer av den gåva som ges oss. Någon frågade: "Är det svårt att älska?" Han fick svaret: "Inte för den som gör det". "Lär av mig", säger Jesus, "som har ett milt och saktmodigt hjärta". Det är i den skolan vi upptäcker att hans ok är milt och hans börda lätt. Paulus kallade det en väg "som är överlägsen alla andra".

Det är det märkliga - den första spontana fascinationen inför kärlekens höga visa innehåller mera sanning än läsaren först anade. Människan måste följa Jesus för att upptäcka detta "mera". Inte ens när människorna i Nasaret avvisar honom tar kärleken slut. Han "fortsätter sin väg", står det. Han fortsätter den väg som fullbordas på korset. Det är den kärleken som uthärdar allt. Det är inför den kärleken som våra liv avgörs och en gång skall dömas.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(160131
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Jag har fått två upplyftande meddelanden den här veckan. Det första kom från Christina, som skrev följande: "Jag hörde fader John Baptiste Bashobora i Malmö 2014, han är bra. Ödmjuk, glad, tacksam för livet, trots stora svårigheter sedan barndomen. Och Gud har gett honom stora gåvor." Fader John är den präst som kommer hit från Uganda och håller reträtter på olika platser i Sverige. Information finns här». Vidare skrev Christina: "Som jag brukar göra, har jag läst ditt brev och genast bett för varje nytt behov för någon eller för ett par. Jag stannar till en stund och stämmer in i din bön till Herren Jesus och hans Heliga Hjärta." Om alla gör detta blir det många böner.

Sandra, som bodde med familjen i Karlstad i några år och nu bor i hemlandet Malta, skrev så här: "I was struck by Fr Johnnys comment regarding changing our attitude from a sense of duty to a sense of adventure. Quite a shift in perspective, but sounds a very positive and creative approach to living our faith / Jag blev rörd angående vad Fr. Johnny sade, om att ändra våra attityder från en känsla av plikt till en känsla av äventyr. En ganska stort perspektivändring, men låter som en väldigt positivt och kreativt sätt att leva vår tro."

Paret, som har ett väldigt komplicerat förhållande, vill att vi fortsätta att be för dem. Det känns att de går mot någon sorts avgörande och det gör ont. Vi ber, Herre, att Du bryter in med Ditt ljus och gör det möjligt för dem att förstå den andres sida av problemet. Allt är möjligt för Dig. Öppna dem för att kunna förstå varandra. Ta bort all bitterhet och vad som än händer, låt dem vara vänner, för barnets skull. Helige Ande, de behöver Din hjälp.

Bön behövs för en kvinna som har cancer i blåsan och måste få cellbehandling snarast. Herre, vi överlämnar den här kvinna till Dig. Du vet att hon känner sig förtvivlad. Ge henne mod och styrka genom våra böner. Låt henne få all den mänskliga och andliga hjälp hon behöver och låt den Helige Ande inspirera läkare och sjukhuspersonal, som har hand om henne. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för Maria, som väntar sitt femte barn och har ganska allvarliga graviditetskomplikationer. Moderkakan har växt fast i livmodern och riskerar gå in i andra organ. Graviditeten är i vecka 26 och barnet mår bra. Herre, Du som är källan till allt liv, vi överlämnar modern och barnet till Dig. Vi ber att du gör det möjligt för kvinnan att behålla barnet några veckor till och att Du och Moder Maria vakar över födelsen. Lindra mammans och familjens oro och låt sjukhuspersonalen blir inspirerad av den Helige Ande, så att de fattar de rätta besluten. Moder Maria, vaka över dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Yvonnes operation på axeln, den 10 februari, har blivit uppskjuten igen, till den 8e mars. Det känns orättvist, för hon har mycket smärta. Herre, Du förstår hur Yvonne känner sig. Operationen har blivit uppskjuten så många gångar. Låt något hända, så att hon får den snarast och att den åtminstone inte blir uppskjuten en gång till. Var med Yvonne och lindra hennes smärta och hjälp henne att hålla ut. Jesus, Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Lord God, I give praise to You this day for all the ways Your word and truth gift my life.
Strenghten me so that all I do in word and action may give glory to You.
Herre Gud, Jag lovsjunger Dig idag för alla sätt som Ditt ord och sanning är berikar mitt liv.
Stärk mig, så att allt jag gör i ord och handling må förhärliga Dig.
Loyola Press

Ha en bra vecka.

Varma hälsningar
Colette

Fjärde söndagen under året

Kära vänner

När vi kommer till slutet av januari går vi in i den tiden på året när det finns en viss osäkerhet! Börjar våren i och med februari eller mars?? Jag gillar att tänka att den börjar nästa måndag 1 februari, kanske för att jag gillar att se slutet av vintern och ju förr desto bättre, men det finns mer än så. När vi ser framåt mot de kommande månaderna önskar jag er och alla era närmaste en förnyelse av anden vad det gäller både tro och kärlek, en förnyelse som kommer att ge oss nytt hopp för den värld vi lever i och för kyrkan som vi är. Gud välsigne er alltid.

Jonny

***

Trons kamp
31 januari - 6 februari

Jesus sade: "Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad.". Ordet profet målar upp bilden av någon som förutsäger framtiden, lite som en spåman. Nej! En profet är någon som når den djupaste verkligheten i människors liv och kan förkunna så att denna djupa verklighet kommer upp till ytan förr eller senare men uppmanar oss att göra det förr. Generellt gillar inte människor att höra om de djupaste realiteterna eftersom de vänjer sig vid hur saker och ting är. Ett bra exempel på detta är: den djupaste sanningen om äktenskapet är att det är ett sakrament, en källa för Kristi närvaro till frälsning för den värld vi lever i. Äkta par måste göra mycket mer för att få sin kärlek till det planet. Varje hem är en inhemsk kyrka, en helig plats. Varje församling är den levande Kristi kropp. Vi har en hel del förändringar att arbeta med.

Under morgonen när vi vaknar

Herre, vår Gud,
hjälp oss att älska dig med hela vårt hjärta
och att älska alla människor som du älskar dem.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, var nöjd med gåvan vi gör av vår äktenskap.
Gör vårt sakrament till en källa till vår frälsning
och frälsning för vår värld.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, du stärker oss
genom den kärlek du visar i våra liv.
Ge den sanna tron fortsatt tillväxt
över hela världen.
Amen

För ditt äktenskap:

Är det något du behöver be om förlåtelse för av din fru/man genom ditt sätt att leva i äktenskapet? Gör det den här veckan.

För andra

Är det något du behöver förlåtelse för, från någon nära dig?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(160125)FJÄRDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET«

Datum: 2016-01-24, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1199 (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jer 1:4–5, 17–19

Herrens ord kom till mig, han sade: Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, innan du kom ut ur modersskötet gav jag dig ett heligt uppdrag: att vara profet för folken. Fäst upp dina kläder, res dig och säg till dem allt vad jag befaller dig! Var inte förskräckt för dem, ty då slår jag dig med skräck inför dem. Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, en pelare av järn, en mur av koppar, som håller stånd mot hela landet, mot Judas kungar och dess stormän, mot prästerna och folket i landet. De skall angripa dig, men de skall inte besegra dig, ty jag är med dig, säger Herren, och jag skall rädda dig.

Responsoriepsalm
Ps 71:1–4a, 5–6ab, 15ab, 17 (R. jfr 15a)

R. Alla dina ord är ande och liv.

Till dig, Herre, tar jag min tillflykt, svik mig aldrig! Du som är trofast, hjälp mig, befria mig, lyssna på mig och rädda mig.
R.
Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Ja, du är min klippa och min borg. Befria mig, Gud, ur de ondas grepp.
R.
Du är mitt hopp, o Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd, från moderlivet min styrka.
R.
Jag vill vittna om din trofasthet, ständigt vittna om den hjälp du ger. Gud, från min ungdom har du fostrat mig, och ännu förkunnar jag dina under.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr. 649

Andra läsningen 1 Kor 12:31 – 13:13 eller (kortare läsning 1 Kor 13:4–13)

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.
När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Halleluja Jfr Luk 4:18

V. Herren har sänt mig att frambära ett glädjebud till de fattiga och att förkunna befrielse för de fångna.

Evangelium:Luk 4:21–30

Vid den tiden började Jesus tala till alla i Nasarets synagoga och sade: »I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.« Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. Och de frågade: »Är det inte Josefs son?« Då sade han till dem: »Snart kommer ni med talesättet: Läkare, bota dig själv! och säger: Allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också.«

Sedan sade han: »Sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Jag försäkrar: det fanns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen inte gav regn på tre och ett halvt år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elishas tid, och ändå blev ingen av dem botad, däremot syriern Naaman.« Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde detta, de sprang upp och drev honom ut ur staden och förde honom fram till branten av det berg som staden låg på för att störta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och fortsatte sin väg.

Kommentarer till mässans läsningar»

(160129)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2016
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker