Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


FJORTONDE SÖNDAGEN "UNDER ÅRET"

Hes 2:2-5 2 Kor 12:7-10 Mark 6:1-6
Oväntat hjälpmedel
Det är naturligt för människan att gå ut i livet med förväntningar. Människan vill leva, och förväntar sig att få sina förhoppningar infriade. Trots dystra prognoser om tex. arbete kan hon inte låta bli att hoppas. Hon väntar sig hälsa, krafter, trygghet, uppmuntran och stöd från de närmaste etc. Allt detta är bara naturligt.

Problemen uppstår när förhoppningarna inte infrias. När något händer som hindrar planerna, även om de är goda. (Vi talar inte här om onda eller rent själviska planer, som i sig själva är dödsdömda.)

Paulus var en ivrig apostel, fylld av trosnit och vilja att tjäna sin Herre. Han hade arbetat "mer än de flesta". Han lät sig inte hindras av varken svårigheter, förföljelser eller nöd. Men nu har han fått en inre fiende som håller på att knäcka honom. Han kallar det en ”tagg som sticker honom”, en "ängel som misshandlar honom". Man vet inte exakt vad det var. En sjukdom, ett handikapp, en tanke eller en besvärlig motståndare som inte lämnade honom i fred.

Tre gånger har den väldige aposteln bett Herren att "taggen" skall lämna honom i fred. Det är lätt att förstå. Också en liten sten i skon, kan göra det nästan omöjligt att röra sig. Spontant tänker människan: om jag bara befrias från mitt handikapp så kan mitt liv bli mera fruktbärande.

Han ger själv en tänkbar förklaring varför Gud har tillåtit denna "tagg" - "så att jag inte blir högfärdig". Paulus har fått stora andliga gåvor och insikter. Sådant kan leda till andligt högmod, vilket saboterar alltsammans. Högmodet ger alla dygder en falsk biton.

Paulus blev inte bönhörd. I stället fick han detta svar från Herren: "Min nåd är allt du behöver". Det underliga är att något händer med honom, något befriande och förlösande. Han säger själv: "I svagheten blir kraften störst". En svaghet, ett handikapp, som först uppfattas som ett hinder, har blivit ett hjälpmedel och en välsignelse. Paulus vill t.o.m. skryta med sin svaghet. Och det sitter inte bara i hans obändiga vilja. Han har fått en annan glädje. Han gläds åt förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd". Till slut säger han: ”När jag är svag, då är jag stark". En hemlighet skymtar fram. Herren tycks tillåta svaghet för att ge oss del av en annan styrka än den han tänkt och förväntat sig.

Många böner tycks inte bli besvarade av Gud. Det betyder inte att han inte hör dem. Vissa böner skulle skada oss om de blev besvarade av Gud. Han vet vad som är bäst för oss och känner oss bättre än vi gör själva. Det vore inte kärlek om de infriades. Men det kan också ligga i en gråzon, där lärjungen vill det goda, men ändå inte blir bönhörd. Som det var för Paulus. Det var inte bara en varning för att inte bli högfärdig. Han fick det som var mera värt. Något som övergick allt han kunnat tänka sig. Den gåvan förenade honom ännu mera med Kristus. Och den närheten gav honom glädje. Han fick förmåga att glädja sig också åt svaghet, svårigheter och nöd. En kraft som övergick allt han kunnat tänka ut själv. Svagheten förlorar sin deprimerande kraft och blir i stället ett tillflöde för ännu större glädje.

Så ser den riktiga makten ut, den makt som rinner fram ur svagheten, från Kristi sida på korset. Otaliga helgon bekräftar denna hemlighet. Bredvid sina framgångar i Kyrkans tjänst har de drabbats av lidande och motgångar eller burit på inre handikapp eller svagheter. Men dessa har inte försvagat dem, utan blivit hjälpmedel.

Teoretiskt kan vi kanske förstå det. Ett kärl kan bara fyllas om det är tomt. Bara den fattige kan bli berikad. Men teorier hjälper inte i praktiken. Inte heller att lägga sig till med fromma och ödmjuka gester. Rentav förneka sina insatser eller sin kompetens. Hur ser vägen ut till denna frihet och denna kraft? En frimodighet som samtidigt är ödmjuk. En ödmjukhet som samtidigt är frimodig?

En första hinder är att inte skylla på sina svagheter för att slippa använda de krafter och den vilja hon har. Det finns ett tal om människans svaghet som ger alibi för både lättja och feghet. En vägvisare beskriver hur det kan se ut: "De funderar ständigt, inte sällan över sina sjukdomar, de vill förutse allt farligt som kan hända dem – de blir sittande..." (Isak Syriern)

De falska varianterna måste genomskådas. Dels den spelade ödmjukheten, den som förnekar det han har och kan, men som i hemlighet ändå drömmer om egen storhet. Låt inte begångna synder försvaga kraften. Släpa inte på synderna, det leder till infektioner och depressioner.

Bed om ödmjukhet. Eller var åtminstone lite nyfiken på vad den innehåller. Har Du bett om befrielse från dina törntaggar och handikapp och bönen tycks förbli obesvarad – förtrösta på Gud. När vi minst anar det går solen upp. Gud verkar medan vi sover. Han överger inte sina barn, men hans vägar är större än vi har tänkt. Gläd dig över att ditt namn är skrivet i himlen. Överlåt dig åt hans goda vilja och plan varje dag. Det svar som aposteln fick gäller alla: "Min nåd är allt du behöver." Så att hela livet genomsyras av den eukaristi vi nu får fira.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150705)
Inställd mässa i Boden och Öjebyn

Ingen mässa firas i Boden på lördag 4/5 eller Öjebyn på söndag 5/5, utan alla hänvisas till högmässan i Luleå, 5/5 klockan 11:00.
Inga mässor kommer att firas på utestationerna under juli månad.

Sommarens kalender är nu uppladdad.

(150703)
FJORTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« g (IV)


Datum: 2015-07-02 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1209 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Hes 2:2–5

Jag fylldes av en andekraft som reste mig upp. Och jag hörde den som talade till mig. »Människa«, sade han, »jag sänder dig till israeliterna, de trotsiga som trotsar min vilja. Både de och deras fäder har varit upproriska mot mig till den dag som i dag är. Till dessa människor med fräck uppsyn och hårt hjärta sänder jag dig. De är ett motsträvigt folk, men vare sig de lyssnar eller inte skall du säga till dem: ’Så säger Herren Gud.’ De kommer att inse att en profet har varit hos dem.«

Responsoriepsalm
Ps 123
(R.2cd

R. Vi ser mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd.

R.
R. Vi ser mot Herren, vår Gud, och hoppas på hans nåd.
Jag lyfter blicken mot dig,
du som bor i himlen.
Som tjänaren ser mot sin herres hand,
som tjänarinnan ser mot sin husmors hand,
så ser vi mot Herren, vår Gud,
och hoppas på hans nåd.
R.
Förbarma dig, Herre, förbarma dig,
vi har fått nog av förakt.
Vi har fått nog av de självsäkras hån,
av de högmodigas förakt.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 681/2.

Andra läsningen 2 Kor 12:7–10

För de väldiga uppenbarelsernas skull, för att jag inte skall bli högfärdig, har jag fått en tagg som sticker mig, en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den skall lämna mig i fred. Men han svarade: »Min nåd är allt du behöver.« Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svaghet, förolämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd, när det är för Kristi skull. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Halleluja Jfr Luk 4:18
V. Herrens Ande är över mig, han har smort mig till att frambära ett glädjebud.

Evangelium Mark 6:1–6
Vid den tiden kom Jesus till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och de många som hörde honom häpnade och sade: »Var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss?« Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: »En profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem.« Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro.

(150624)
Predikan 13 söndagen under året

Vish 1:13-15; 2:23-24 2 Kor 8:7,9,13-15 Mark 5:21-43 Bot mot förtvivlan Det är lätt att gripas av missmod och rentav förtvivlan när vi ser oss om i världen eller i det egna livet. De destruktiva krafterna tycks omöjliga att stoppa. Både i världspolitik, samhällsutveckling och i det personliga livet. Men missmod beror också på vilka glasögon man har, och hur klokt man handlar. Jag känner en man som fick s.k. trokanterit, en inflammation i stora muskelfästet. Det gjorde rejält ont och han hade svårt att röra sig. Han ringde en sjukvårdsupplysning, som på telefon kunde ställa diagnos, ge tips om receptfri medicin, och efter några timmar såg världen annorlunda ut. Sådana framsteg i åtminstone vår del av världen tar vi lätt för självklara, men det finns goda skäl att tacka Gud för dem.

I första läsningen hörde vi: "Det är inte Gud som har gjort döden. Nej till att leva skapade han allt, och i allt som blir till i världen bor hälsa". Den vise Salomo fortsätter: "Gud skapade människan till odödlighet, till en avbild av sitt eget väsen". Det är fienden, djävulen, som genom avund fört in döden i världen. Det är viktigt att veta detta. Man kan annars tro att sjukdom och död är något enbart naturligt, eller att Gud inte bryr sig. Han bryr sig som bara han kan, både genom att ge människan förmåga att t.ex. utveckla bättre mediciner, och genom det evangeliet vittnar om. I dagens evangelium handlar det om två människor som fastnat i verklig förtvivlan.

Jesus hade kommit till västra stranden av Genesarets sjö och Markus berättar att det samlats mycket folk omkring honom. Men så händer något. En man skyndar fram och kastar sig till marken framför Jesus. Vi får veta att han hette Jairos och var föreståndare för en synagoga. Markus förmedlar historisk verklighet, inte saga eller myt. Mannen ber för sin dotter, som är allvarligt sjuk och nära att dö. Han ber att Jesus skall följa med till hans hus och lägga sina händer på henne, "så att hon räddas till livet". Jesus följer med honom och hela folkmassan följer med. En stor skara på vandring med Jesus i mitten. Vilken procession!

På vägen händer något. Markus berättar om en kvinna, som under tolv år har lidit av blödningar. Hon har uppsökt många läkare som kostat mycket, men inget har hjälpt. Hon har förlorat både hälsa och pengar. En kvinna med blödningar betraktades som oren och hon fick absolut inte röra vid någon man, allra minst en rabbi. Det vet hon. Men nöden har ingen lag. Därför närmar hon sig Jesus bakifrån, så att ingen skall märka något. Chansen är liten, men hon tar den.

Markus har mer att berätta om denna kvinna. Hon hade tidigare hört vad som sades om Jesus. Vi får t.o.m. vet vad hon tänker: ”Om jag bara får röra vid hans kläder blir jag hjälpt”. Det låter nästan magiskt, men Markus berättar inte om magi. Han berättar om kvinnans tro. Det är tron som styr hennes handlande. Den drivs fram av hennes nöd. I samverkan med hennes list. Hon närmar sig nu Jesus bakifrån och rör vid hans mantel. Markus berättar att blodflödet genast stannade av. Kvinnan drar sig diskret tillbaka i folkhopen.

Men Jesus har märkt det, utan att se henne. Han har känt att kraft har gått ut från honom. Han vänder sig om och frågar sina lärjungar vem som rörde vid hans kläder. De har ingenting märkt och undrar varför han frågar, eftersom folk hela tiden tränger på. Jesus stannar upp och ser sig omkring. Blicken sveper över dem som står omkring honom. Den möter kvinnans blick och hon kommer fram, trots att hon är livrädd. Hon fruktar en förebråelse. En oren kvinna har rört vid denne rabbi. Hon faller ner för honom och berättar sin historia. När Jesus talar kan hon nästan inte tro sina öron: ”Min dotter”, hör hon Jesus säga med mild och ömsint röst, "din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda." Både från sina blödningar och sin förtvivlan.

Så fortsätter de sin vandring till Jairos hus och hans sjuka dotter. Men då kommer någon med det tragiska budet att flickan redan har dött. Jairos hopp rinner bort och förtvivlan återvänder. Men Jesus har hört budskapet och säger lugnt: "Var inte rädd, tro bara." Så tar han själv ledningen och bestämmer att bara tre av lärjungarna skall följa med, Petrus, Jakob och Johannes, desamma som senare skall vara med på förkaringsberget och i Getsemane. Också det ett tecken på att Jesus inte vill utföra något häftigt mirakel, allra minst inför en stor folkhop.

När de kommer fram hör de upprörda människor som gråter och klagar. Men nu tar Jesus befälet. Han frågar varför de ropar och gråter: "Flickan är inte död, hon sover." De skrattar åt honom, men han kör ut allesamman och går in till flickan där hon ligger. Markus berättar att han tar hennes hand. Så gör inte en trollkarl eller magiker, så gör Gud som sträcker ut sin hand och vilken alla lever. Så säger han några ord på sitt modersmål arameiska.

De är bevarade också i våra bibelöversättningar: ”Talita koum!” Det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp! Enkelt och utan många ord berättar Markus att flickan genast reser sig och går omkring. Alla blir utom sig av förvåning. Den ende som bevarar fattningen tycks vara Jesus själv. Han säger åt dem att ge flickan något att äta. Det Markus berättar för oss är ett koncentrat av hela evangeliet. Han berättar hur Jesus botar och ger liv. Gud har inte gjort döden, "Nej, till att leva skapade han allt". Markus säger samma sak med sin berättelse om hur Jesus ger Jairos dotter livet tillbaka. Det är inte evigt liv, men ett tecken på det. Ett tecken på Jesu makt också över döden. Alla blir inte botade från kroppsliga sjukdomar, men alla får höra evangeliet. För att väcka och stärka vår tro på honom.

Vandringen från Genesarets strand till Jairos hem blir en bild för vår vandring här på jorden. Den vandringen får ett mål. Liksom flickan reser sig upp från sin säng skall vi en gång resas upp till det eviga livet i det himmelska hemmet. Men på vägen dit drabbas vi av annat som också hotar livet, som kvinnan med blödningarna. Som hon har vi fått höra om Jesus. Vi får höra det för att tron skall väckas. En kanske svag och vacklande tro, men en början. Kvinnans listiga och målmedvetna handlande är ett föredöme. Inte ens hennes orenhet kunde hindra henne från att vilja röra vid hans kläder. Hon låter inte förtvivlan få sista ordet. I sin nöd söker hon Jesus. Hon vill beröra hans kläder.

Jesu kläder - det är kyrkan, hennes ord och sakrament. Jesus bor i kyrkan. Han har tagit sin boning i Sion. Kyrkan förmedlar hans kraft, hans dynamis. Ibland får vi hjälp av helgonens eller någon annans förbön och handlande. Som Jairos bad för sin sjuka dotter och förde Jesus till hennes säng. Ibland måste vi tränga oss fram alldeles ensamma, som kvinnan i folkhopen.

Jesu kläder – det är också hans ord i den helig

a Skrift. De är fyllda av kraft. När vi rör vid bokstäverna, när vi tuggar i oss dem ger de ifrån sig ande, liv och kraft. De sjukas sakrament tränger in i kroppen och ger hopp och liv åt den kroppsligt sjuke. Bikten ger livet tillbaka åt den andligt sjuke och försvagade. Vi närmar oss kyrkan som kvinnan närmade sig och rörde vid Jesu mantel. Vi gör det i tro på honom som kommit för att bota och ge oss liv, ibland från kroppsliga sjukdomar, alltid

från förtvivlan.

"Gud skapade människan till odödlighet", sade den Vise Salomo. Eukaristin är odödlighetens läkemedel. Därför bekänner vi nu vår tro.

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150628)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Fr. Johnny säger oss något riktigt viktigt idag:

"Young people find it difficult today to admit to going to Mass because their peers make fun of them for it. We need to find the ways of encouraging them to keep going./ Unga människor finner det svårt att erkänna att de deltar i Mässan idag för att de som är äldre förlöjligar dem för detta. Vi måste hitta vägar som uppmuntrar dem att fortsätta gå." Resten finns i Couple Prayer.

Förra veckan bad vi för en kvinna som har fått sina barn omhändertagna av Socialen. Tyvärr går fallet till Förvaltningsrätten och det avgörs nu i veckan. Det är en väldigt komplicerad situation. Tack Herre, att du griper in genom bön och din Andes kraft. Vi ber nu om ett lösning under veckan och att Förvaltningsrätten låter familjen återförenas snarast. Vi ber att din Helige Ander inspirerar alla som är inblandade, så att det blir ett lyckligt slut. Tack Herre för att du aldrig lämnar oss. Jesus Helig Hjärta, vi litar på Dig.

Veronica vill att vi ber för hennes bror, Enrico, som nyligen fick en hjärnblödning. Han har förlorat talet, men han kan gå. Herre du vet att det är väldigt svårt att förlora talet. Vi ber att, genom rehabilitering, Enrico blir helt återställd. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Nu på onsdag har jag min 5e behandling. Tacksam om ni tänker på mig.

Loving God, you are always there reaching out to me and calling me to yourself.
Draw me into your loving embrace and fill me with Your Spirit
Kärleksfulle Gud, du är alltid där, söker efter mig och ropar mig till Dig.
Dra mig in till din kärleksfulla omfamning och fyll mig med Din Ande.
Loyola Press.

Varma hälsningar
Colette

13 söndagen under året

Kära vänner,

Tack för era böner för den högtidliga Novena som pågår i Clonard för närvarande. Den började i onsdags och fortsätter fram till torsdag den här veckan. Vi har tio samlingar varje dag och var och en är fullsatt vilket är häpnadsväckande. Tack gode Gud för allt. Jag har bett för er varje dag och kommer att fortsätta att göra det.

På söndag kväll hade jag nöjet att vara på Fr. Oliver Crillys Golden Jubilee ordination. Det var en underbar upplevelse. Oliver har haft en mycket viktig roll att spela i utvecklingen av kyrkan i hela Irland och jag tackar Gud för honom och ber om era böner för honom i tacksägelse för allt han betyder för oss.

Jonny

***

Jesus är Herren som ger liv
28 juni - 4 juli

Jesus sade: "Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom." En bra funktion i vår katolska tradition är att vi har en stor känsla för humor även om de mest heliga ting. Men vad vi ser i evangeliet idag är inte humor utan löje. Och det finns en hel del av det i dag som handlar om sådant som vi håller heligt. Det finns en hel del bra skämt om det äktenskapliga förhållandet, till exempel. Men det finns också en hel del förlöjligande om det i dag som vi inte bör tolerera. Ungdomar tycker att det är svårt i dag att erkänna att de går i mässan eftersom deras kamrater gör narr av dem för det. Vi måste hitta ett sätt att uppmuntra dem att fortsätta göra det. Vårt samhälle tolererar allt annat än de människor som värdesätter sin tro. Vi måste stå fast för varandra och låt Kristus vara närvarande som frälsare för världen.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fader, du kallar dina barn
till att vandra i Kristi ljus.
Befria oss från mörker och håll oss
i din strålglans sanning.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
>

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre Gud, genom dina sakrament
ger du oss kraften genom din nåd.
Må vårt äktenskap hjälpa oss att troget tjäna dig.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, låt vår kärlek till varandra
ge oss del i ditt liv
och hjälpa oss att visa din kärlek till världen.
Detta ber vi genom Kristus, vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

Hur ger vi liv "till varandra"? Planerar in tid tillsammans vecka.

För andra

Tänk på och be för någon grupp som främjar livet. Hitta ett sätt att hjälpa dem den här veckan.

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(150628TRETTONDE SÖNDAGEN »UNDER ÅRET« g (III)


Datum: 2015-06-28 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1208 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Vish 1:13–15; 2:23–24

Det är inte Gud som har gjort döden,
han gläder sig inte åt att liv släcks.
Nej, till att leva skapade han allt,
och i allt som blir till i världen bor hälsa.
Där finns inget gift som dräper,
och döden har inte sin kungaborg på jorden.
Rättfärdigheten är odödlig.
Gud skapade människan till odödlighet
och gjorde henne till en avbild av sitt eget väsen,
men genom djävulens avund kom döden in i världen,
och de som är hans egendom får erfara den.

Responsoriepsalm
Ps 30:2, 4–6, 11–12a, 13b
(R.2a

R. Jag vill lovsjunga dig, Herre, ty du drog mig upp ur djupet.

R.
Jag vill lovsjunga dig, Herre,
ty du drog mig upp ur djupet.
Jag vill lovsjunga dig, Herre,
ty du drog mig upp ur djupet
och lät inte mina fiender triumfera.
Herre, du förde mig upp ur dödsriket,
du gav mig liv, du räddade mig från graven.
R.
Sjung Herrens lov, ni hans trogna,
prisa hans heliga namn!
Ofärd är i hans vrede,
men i hans nåd är liv.
Om kvällen är gråten min gäst
men om morgonen jublet.
R.
Lyssna, Herre, skona mig,
Herre, bli min hjälpare!
Du vände min dödsklagan i dans.
Herre, min Gud, jag skall alltid prisa dig.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 627/2.

Andra läsningen 2 Kor 8:7, 9, 13–15

Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva, frikostighetens gåva. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Meningen är inte att andra skall få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert överflöd avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skrivet: Han med mycket fick inte för mycket, han med litet fick inte för litet.

Halleluja Jfr 2 Tim 1:10
V. Vår frälsare Kristus Jesus har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet.

Evangelium Mark 5:21–43(eller kortare läsning Mark 5:21–24a,35–43)
Vid den tiden, när Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades myc ket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget: »Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne, så att hon räddastill livet.« Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och trängde sig inpå honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket. Det hade kostat henne allt hon ägde, men ingen ting hade hjälpt, snarare hade hon blivit sämre. Hon hade hört vad som berättades om Jesus, och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel, för hon tänkte att om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet, och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om i hopen och frågade: »Vem rörde vid mina kläder?« Lärjungarna sade: »Du ser väl hur folk tränger på, och ändå frågar duvem som har rört vid dig!« Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan, som visste vad som hade hänt med henne, kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sade till henne: »Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Du är botad från ditt onda.« ""Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: »Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre.« Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: »Var inte rädd, tro bara.« Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: »Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover.« Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: »Talita koum!« (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp! ). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.

(150624)
Biskop Anders Arborelius ny ordförande för Sveriges kristna råd

Pressmeddelande • 2015-05-21 10:00 CEST

biskop Aborelius

Biskopen för Stockholms katolska stift, Anders Arborelius, har valts till ny ordförande för Sveriges kristna råd (SKR). Han valdes i samband med Sveriges kristna råds årsmöte

Under årsmötet välkomnades Antiokiska ortodoxa kyrkan som ny medlem. Det innebär att det inom Sveriges kristna råd nu finns 26 medlemskyrkor som är uppdelade inom fyra kyrkofamiljer; den frikyrkliga, den katolska, den lutherska och den ortodoxa/österländska.
"Vi lever i en tid då kristna i många länder förföljs vilket bidrar till att flera kyrkor växer i vårt land. Det är viktigt att vi visar solidaritet med andra kristna, både här hemma och ute i världen", säger Anders Arborelius.
"Som kyrkor behöver vi gemensamt ge ut vårt vittnesbörd och berätta om vår syn på exempelvis migration och hur vi värnar klimatet. Tillsammans behöver vi göra Jesus känd, älskad och tillbedd", fortsätter biskop Anders.
Ordförandeskapet alterneras mellan de olika kyrkofamiljerna. Anders Arborelius är ordförande för år 2015-2016. Biskop Anders tar över ordförandeklubban från Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk ortodoxa kyrkan i Sverige

Läs hela texten»

(150606)
Mässtexter på svenska/finska

Nu finns mässtexterna som PDF på svenska-finska.De går sedan att skriva ut på den egna skrivaren och sätta ihop som ett häfte.

(150528)
STIFTSMEDDELANDE STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

3/2015 27 maj 2015
Upprättande av ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara, Kiruna kommun Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara - en "consociationibus diocesanis" har upprättats i enlighet med CIC can. 312§1 - can. 320 och konstituerats som juridisk person den 1 maj 2015.
Syster Amada Mobergh avlade sina löften samma dag inför Biskopsvikarien för de gudsvigda.
Stiftsmeddelande den 2015-05-27

(150528)
Det gudsinvigda livet - 3 filmer

lilla katekesen

Tre filmer med systrar och bröder som gjordes under dagarna i Vadstena då De Gudsvigdas År började i november 2014
"Om glädjen"
"Om lidandet och döden"
"Om kärleken"
Läs mer»

(150511)
Stiftsmeddelande

Luleå

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 maj 2015.

(150430)Caritas skickar omedelbart 23 miljoner till Nepal

bild

Bild: Caritas Australien
Caritas Nepal delar ut förnödenheter till drabbade män

Caritas-nätverket gjorde den 27 april 2015 en första överföring av 23 miljoner kronor (2,45 miljoner euro) till det jordbävningsdrabbade Nepal. Dessutom skickades 10 000 byggsatser för nödbostäder och 3 000 presenningar från ett gemensamt lager i Dubai till dem som ställts utan boende efter skalvet. De beräknas anlända till landet den 28 april.

Du kan sända en gåva till offren för jordbävningen i Nepal till Caritas Sverige biståndskonto Bg 5810-1312. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen.
Läs hela meddelandet»

(150506)
Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår

bild

Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.
Läs hela dokumentet här»

(150506)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Utdrag från Kroppens teologi

Boken kroppens teologi
(Utdrag ur Sr. Sofie O.P. (2011), "Till man och kvinna skapade han dem"

Nu är det långt ifrån alla som betraktar samboendet som en prövotid. Man kan vara fast besluten att leva tillsammans hela livet, kanske för att gifta sig senare vid ett senare, mer lämpligt tillfälle. Gör det då egentligen någon skillnad? Diakonen Jean Villeminot säger något viktigt vad gäller skillnaden mellan att leva som sambo och som gifta: "Att så många unga lever i samboförhållanden idag beror på att de tror att de själva är upphov till och skapare av sin kärlek och kan klara förhållandet i egen kraft. Men det är Gud som är upphovet till deras ömsesidiga attraktion! Äktenskapet är en verklig nyskapelse, och det är Gud som förenar man och kvinna". Att gifta sig innebär inte enbart att man och kvinna ger sig åt varandra; det är Kristus som anförtror mannen åt kvinnan och kvinnan åt mannen. Den äktenskapliga akten är den handling genom vilken man och hustru ständigt förnyar detta förbund. Kan man förnya ett förbund som ännu ...

Läs hela artikeln från Marias lamm, Sankt Josef Kloster i Lannavaara»

(150202
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserie Katolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112">

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

bild

alt="" src="http://kpnkatalog.ebutiken.nu/product_thumb.php?img=images/14.jpg&w=149&h=255">

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker