Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Kalenderändring - nyinsatt

Mässa på finska 31 maj kl 14:00

(150518)
Mässtexter på svenska/finska

Nu finns mässtexterna som PDF på svenska-finska.De går sedan att skriva ut på den egna skrivaren och sätta ihop som ett häfte.

(150528)
STIFTSMEDDELANDE STOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

3/2015 27 maj 2015
Upprättande av ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara, Kiruna kommun Ordensgemenskapen ’Marias lamm’ i Lannavaara - en "consociationibus diocesanis" har upprättats i enlighet med CIC can. 312§1 - can. 320 och konstituerats som juridisk person den 1 maj 2015.
Syster Amada Mobergh avlade sina löften samma dag inför Biskopsvikarien för de gudsvigda.
Stiftsmeddelande den 2015-05-27

(150528)
HELIGA TREFALDIGHETS DAG


Högtid Datum: 2015-05-31 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1231 (årgång B).

bild

http://www.bakgrundsbild.com

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 5 Mos 4:32-34, 39-40

Mose talade till folket och sade: »Utforska hur det var i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna på jorden, och fråga från himlavalvets ena ände till den andra om något så stort som detta har skett eller om någon har hört talas om något liknande. Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har gjort, och ändå förblivit vid liv? Eller har någon annan gud ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar och tecken, under och krig, med stark hand och lyftad arm och med skräckinjagande stordåd, så som Herren, er Gud, gjorde med er i Egypten, inför dina ögon? Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen annan. Om du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger dig, går det väl för dig och dina efterkommande och du får leva länge i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för alltid.«/p>

Responsoriepsalm
Ps 33:4–6,9,18–20,22
(R. jfr 12)

R. Lyckligt det folk som Herren valt till sin egendom!

Herrens ord är att lita på,
han handlar alltid trofast.
Rätt och rättfärdighet älskar han,
Herrens kärlek fyller hela jorden.
R.

Genom Herrens ord blev himlen till
och rymdens här på hans befallning.
Han talade och allt blev till,
han befallde och det skedde.
R.
Herren vakar över dem som fruktar honom,
över dem som hoppas på hans nåd,
han räddar dem från döden
och håller dem vid liv i hungertid.
R.

Vi sätter vårt hopp till Herren,
han är vår hjälp och vår sköld.
Herre, låt din nåd vila över oss,
ty vi hoppas på dig. R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 630/4.

Andra läsningen Rom (8:14-17

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa:«Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Halleluja Jfr Upp 1:8br>
V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och som är och som skall komma.

Evangelium Matt 28:16–20
Vid den tiden begav sig de elva lärjungarna till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: »Åt mig har getts allmakt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«

(1505127)
PREDIKAN - PINGSTDAGEN

Apg 2:1-11 Gal 5:16-25 Joh 15:26-27; 16:12-15
Guds egen andedräkt
Sol och värme får glädje och livsmod att återvända. Kropp och själ väcks till liv. Vi har ännu större skäl att glädjas i vår ande denna dag, då Guds Ande utgjuts över apostlarna och förvandlar dem och hela kyrkan. Utan Anden hade Kristi gärning stannat i det förflutna och ingen av oss hade suttit här. Kyrkan hade på sin höjd varit en förening som vårdat minnet av Jesus från Nasaret, men knappast mera. Människan hade med sitt förnuft kunnat få visshet om Guds existens, men det hade stannat i huvudet och inte förvandlat hennes liv. Kyrkan hade blivit ett slags religiöst FN, och lika kraftlöst.

Men när Pingstdagen var inne hände något. Vi hör om en dånande stormvind från himlen, som fyllde hela huset där lärjungarna var samlade. Tungor av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Dessa lärjungar hade alla flytt när deras mästare togs till fånga. Petrus vågade inte bekänna färg ens inför flickan på översteprästens gård. Alla får nu tungor som av eld. De talar så att alla förstår om Guds väldiga gärningar. Några dagar senare vittnar de frimodigt inför judarnas Stora råd. De är glada när de gisslas och aktas värdiga att förnedras för Jesu skull.

Människor inte bara hör och förstår vad de säger. De träffas i hjärtat. De förstår att de avvisat den Messias som Gud har sänt och frågar: "Bröder, vad skall vi göra?" Deras ånger leder till tro och dop. Hela deras liv förvandlas. Allt de äger ställer de till församlingens förfogande och en ny gemenskap växer fram, där alla får vad de behöver och ingen samlar på privat förmögenhet. Redan den första pingstdagen ser vi skymten av en övernationell och katolsk gemenskap, judar och proselyter, kretensare och araber. Alla hör och förstår.

Det kom som en överraskning, men var inte oförberett. Jesus hade sagt att en Hjälpare skulle komma, sanningens Ande. Utan Anden kan det skrivas många böcker, tröttsamma att läsa, men utan Anden förblir det döda bokstäver. Ande förvandlar orden till en "”ljuv röst", ett livgivande ord. Anden fortsätter att vägleda, inte minst i nya och hotfulla situationer. Det är Anden som ger iver och glädje. Anden är frihetens sötma. Anden förvandlar de troende från legodrängar och slavar till söner och döttrar, som ropar: Abba! Fader!

Anden leder lärjungen, så att han inte ger efter för köttets begär. Anden gör inte våld på den egna viljan, men också viljan är till slut ett verk av Anden. Så ber ju psalmisten: "Ge mig villighetens Ande!" Anden avslöjar tomheten i begäret och det meningslösa i att söka pengar, förströelse och njutningar, det dåraktiga i att skvallra och strida. Anden avslöjar inte bara synden som något avskyvärt. Anden väcker också glädje över det goda. Redan uppräkningen av Andens frukter ger mersmak: "Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning." Allt doftar av Guds egen andedräkt. Anden ingjuts i de troendes hjärtan. Den blir en källa i människans inre.

Hela huset fylldes av Anden. Hela livet förvandlas av den Ande som ges i dop och konfirmation. Den fyller hela Kyrkans hus när den heliga eukaristin firas, Guds rikes andedräkt, Guds rikes ljuvlighet. Och den doften sprider sig. Redan den vise Salomo visste det: "Herrens Ande uppfyller hela jorden".

Kyrkan skall så småningom förstå att det inte är vilken kraft som helst. Hjälparen är den tredje personen i den heliga Treenigheten. Sonen var sänd av Fadern och var ett med sin Fader. Anden utgår från Fadern, för att fullborda Sonens verk. Vi tror på den helige Ande. Kyrkans heliga historia bekräftar och stöder denna tro. Apostlagärningarna är ett enda vittnesbörd om vad Hjälparen åstadkommer med svaga och vanliga människor i hela den då kända världen. Trots förföljelser och motstånd! Inget kunde hindra apostlarna att hela tiden vidga kyrkans gränser.

Men - många kristna idag lever som om Anden inte fanns. De liknar lärjungarna, när dessa var instängda bakom låsta dörrar av rädsla och uppgivenhet. Många stretar med buden, men har ändå ett gnagande dåligt samvete. Tror vi på den helige Anden? Vill vi bekänna och släppa in Anden i våra liv. Vad skulle då inte kunna hända? Förvisso inte ofarligt. Anden blåser ju vart den vill. Anden vittnar om Sonen och vill blåsa in hans liv i människans döda ben. Då drar sig många tillbaka till det kända och gömmer sig bakom sin svaghet.

V

ill jag följa en andlig väg och korsfästa mitt kött med alla dess lidelser och begär? Eller hellre nöja mig med det som är lite mera lagom? Det jag vet att jag kan med egna krafter? Ingen vill ju bli fanatiker. Djävulen servererar många argument för att hålla Anden på behörigt avstånd. Men den som avvisar Hjälparen, hänvisas till den egna kraften. En helt annan fråga ställer den som lider och sörjer över sin svaghet och alla de köttsliga gärningar som aposteln räknade upp. Eller den som kastas mellan övermod och vanmakt.

För den som sörjer över sådant är Pingstdagen en glädjens dag. Dagen säger och sjunger att vi har en Hjälpare. Den råder oss att frimodigt be om hjälp just där vi är som svagast. Anden är ingen belöning för de starka, ingen premie för de lyckade och framgångsrika. Anden är Jesu Ande, som kommit för de sjuka och för syndare, för dem som inser sitt behov av hjälp och är ödmjuka nog att be om den. Gåvorna finns i ett outtömligt förråd. Saliga de som hungrar och törstar, de skall bli mättade.

Den osäkre och vacklande likaså. Hjälparen är den bäste vägvisaren i omöjliga och hopplösa situationer. Sanningen leder inte vilse. Ibland visar han vägen utan att vi vet om det, men människan kan frigöra och hämta fram gåvan genom att be om den. Genom att be om just det hon insett att hon behöver. Den räddhågade får be om mod. Också när allt tycks mörkt och hopplöst, när alla ord tycks borta och stumma. "Anden vädjar för oss med rop utan ord", säger apostel

n.

Trädgårdsmästaren vet att det är Gud som ger växten. Plantering och ogräsbekämpning behövs, men att det växer och bär frukt är en gåva. Oftast vet den troende bara när hon har förlorat gåvan. Då gråter den ödmjuke och ger sig inte innan hon finner den på nytt.

Anden känns igen på smaken, säger munken Siluan, och på hjärtats ro och frid. ”Guds rike är rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden”. Låt oss förnya vår tro på den Helige Ande. "Kom, Guds egen andedräkt, kom, du rena, varma fläkt, av Guds rikes ljuvlighet."

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150525)
PINGSTDAGEN


Datum: 2015-05-24 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1195 (årgång B). Alla läsningarna kan alternativt hämtas från årgång A.

bild

http://www.bakgrundsbild.com

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Apg 2:1-11

När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.   I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sade de: »Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parther, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien,från Pontos och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen, vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretensare och araber —ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar.«

Responsoriepsalm
Ps 104:1ab, 29b-31, 34:11-12, 19-20b
(R. jfr 30)

R. Herre, sänd ut din Ande och gör jorden ny
eller:
Halleluja.

Lova Herren, min själ!
Mäktig är du, Herre, min Gud.
Otaliga är dina verk, o Herre!
Jorden är full av vad du skapat.
R.
Du tar ifrån dem deras ande, och de dör
och blir åter till mull.
Du sänder din ande, då skapas liv.
Du gör jorden ny.
R.
Må Herrens ära bestå för evigt,
må Herren glädja sig över sina verk.
Må min bön behaga Herren,
må jag få glädjas över honom.
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 668.

Andra läsningen Gal 5:16-25

Låt er ande leda er, så ger ni aldrig efter för köttets begär. Köttet är fiende till anden och anden till köttet. De två ligger i strid så att ni inte kan göra det ni vill. Men om anden får styra er står ni inte längre under lagen.   Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike.   Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg

Pingstsekvensen se Cecilia nr339.
Kom, Guds egen andedräkt,
kom, du rena, varma fläkt
av Guds rikes ljuvlighet.

Kom och fyll vår fattigdom,
kom med all din rikedom,
kom och lys vår vilsenhet.

Gjut ditt mod i rädda bröst,
bo i oss och var vår tröst,
bli vår värme, bli vårt stöd,

vilan när vår nöd blir lång,
frihet mitt i livets tvång,
svalka mitt i smärtans glöd.

Ande, salighetens ljus,
gläd vårt hjärta med ditt rus,
bli dess tysta jubelskri.

Utan dig är allting dött,
åldrat, kraftlöst, tomt och trött
under tidens tyranni.

Tvätta rent det fläckade,
vät med dagg det torkade,
läk vår oros djupa sår.

Väck till liv det domnade,
värm ur död det stelnade,
samla dem som vilse går.

Kom med enhet, kom med frid,
gör vår tid till hoppets tid,
andas i vår längtans bön.

Gör oss visa av ditt råd,
gör oss goda av din nåd,
ge oss härlighetens lön.

Amen. Halleluja

Halleluja Joh 14:19
V. O du helige Ande, kom, uppfyll dina troendes hjärtan och tänd i oss din kärleks eld

Evangelium Joh 15:26-27, 16:12-15
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.   Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.«

(150520)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Fr. Frederick har skrivit angående Pingstafton: "nu har vi fått en lokal för vårt möte med Kyrka i rörelse på pingstafton lördagen 23 maj kl. 18.00 då vi är välkomna till S:t Josefsalen i Domkyrkan (ingång som till domkyrkosalen).""

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Min bror kom från Irland på snabbesök. Han vill kolla läget. Vi åkte till Linnea och Johan i Stockholm och våra älskade barnbarn förstås. Jag deltog i en inspirerande Mässa i Bromma och de ord jag hörde i en predikan av P.Josef kunde jag verkligen relatera till. Det är bara med Gud vi blir mänskliga och utan Honom klarar vi ingenting.

Min nästa behandling är nu på onsdag, 20e maj och jag är glad om ni ber för mig. Än så länge har det gått bra och jag vet det är på grund av allt andligt och mänskligt stöd jag har fått. Mitt i natten lördag till söndag, fick vi meddelande att Patrick och Lise hade blivit välsignade med en liten flicka, vårt femte barnbarn. Det var roligt att vara i Stockholm, så att vi kunde fira lite med övriga i familjen. Herre, du som är källan till allt live. Tack för gåvan av ett nytt liv. Välsigna lilla Aili, mamma Lise och pappa Patrick. Det var meningen att vi alla skulle ha åkt till Francis med familj i söndags. Tyvärr var de förkylda och eftersom jag inte får utsätta mig för sådant, åkte vi inte dit.

Maria Fongen har skrivit och berättat om Familjekongressen i Danmark. Hon säger att det var som en försmak av himmelen. Barnen fick olika instrument som de spelade på under alla Mässor. Biskop Anders kallade barnen för "Himmelens Änglar". Atmosfären var en av kärlek, glädje och tacksamhet. Allt hade en låg profil - enkelt, lätt och vardagligt och allt man lärde sig kan lätt implementeras i det dagliga livet. Jag blev väldigt glad av att höra att April Frigge från Island hade berättat om ständig bön. Hon och hennes man, Mike har varit med sedan Kongressen i Jönköping. Johanna Boss från Danmark m. fl. gjorde det också. Må Kongressen fortsätta att bära frukt, frukt som består.

Nu har vi fått brev för två veckor från Fr. Johnny. När det gäller Kristi Himmelsfärdshelgen säger han "Today’s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live." - "Dagens lycko- och glädjefest är ett rop till oss att se uppåt med förtroende och känna kraften från Kristus för världen vi lever i."

I Pingstbrevet säger han "Love as if everything depends on you. Live as if everything depends on God."/ "Älska som om allt beror på Dig. Lev som om allt beror på Gud."

Vi hörs om 2 veckor och innan dess firar vi Pingst.

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful
And kindle in them the fire of your love.
Send forth your spirit and they shall be created
And you will renew the face of the earth;
Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan
och tänd i dem din kärleks eld.
Sänd ut din Ande och de skall bli väckta
och Du skall förnya världens ansikte.

pray-as-you-go.org

Varma hälsningar
Colette

Kristis himmelsfärds och Pingst

Kära vänner,

Tack för era böner för mig när jag deltog i vår Moder Perpetual Help Novena i Greenlough i Co. Derry. Det går riktigt bra, Gud vare tack. Fortsätt att be för mig när jag nu går direkt härifrån till Priorswood i Dublin på lördag för en annan Novena som kommer att pågå fram till Pingstsöndagen. Jag sänder er de två veckorna av Ständig bön för äktenskap och familjs nyhetsbrev till er ifall jag inte kommer att kunna skicka ut den andra under nästa vecka.Ni befinner er i mina böner om att Gud ska fortsätta att välsigna er och alla dem ni älskar.

Jonny

***

Kristi himmelsfärd
17-23 maj

Jesus sade till sina lärjungar: "Gå ut i hela världen; förkunna de goda nyheterna till hela skapelsen". På grund av allt som har hänt i kyrkan under de senaste åren kan vi känna förtvivlan inför framtiden. Dagens glädjefest och fröjd är en uppmaning till oss att se upp med tillförsikt och känna Kristi kraft för världen vi lever i. Trots sitt folks syndfullhet, är Kristus verksam och kan övervinna den. Vår uppgift är att låta världen veta av hans kärlek och hans frälsning, och inte bara genom ord utan framför allt genom vårt sätt att leva med glädje,hopp och kärlek. Även om dessa egenskaper utvecklas bäst i våra hem och familjer, måste de ses och upplevas i våra församlingar. Detta kan bara ske när vi alla tar vårt ansvar för våra församlings hälsa och välbefinnande samt dess framtid.

Morgonbön när vi är tillsammans

Gud vår fader,
låt oss känna glädjen av din Son Jesus Kristi himmelsfärd
Må vi följa honom i den nya skapelsen,
för hans himmelsfärd är vår ära och vårt hopp
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.

Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Kärlekens Gud, ta emot gåvan av vårt äktenskap
när vi nu firar din son Kristus himmelsfärd.
Må hans gåvor hjälpa oss att uppstiga med honom
till glädjen i himlen.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, i vårt äktenskap
vidrör vi det gudomliga livet du ger till världen.
Hjälp oss att med kärlek följa Kristus till det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre
Amen

För ditt äktenskap:

Vad gör du på en regelbunden basis för att gläda din maka / make? Planera en överraskning för varandra denna vecka.

För andra

Känner du till någon grupp i din församling som ber tillsammans regelbundet? Hur kan du stödja dem den här veckan?

***

Pingst
24-30 maj

Jesus sade till sina lärjungar: "Frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, så jag sänder jag eder." Sedan andades han på dem och sade:".. Ta emot den helige Ande "När vi firar pingst i våra hem och våra församlingar, finns det två egenskaper vi behöver utveckla - frid och energi. Frid är Kristi vilja för oss som reser med honom och med varandra. Men frid är inte en passiv sak. Det är snarare ett dynamiskt sätt att leva. Vi ska vara hans vittnen i världen, och så ger han oss sin helige Ande, så att vi kan få den energi vi behöver för att vittna genom kärlek. Denna kärlek praktiseras och utvecklas i äktenskap och familjeliv. Det måste utvidgas församlingslivet. Vårt motto för denna pingst vecka kan vara: "Älska som om allt beror på dig. Lev som om allt beror på Gud".

Morgonbön när vi är tillsammans

Gud, vår Fader, låt Anden du skickade till din kyrka
för att börja undervisningen av evangeliet
fortsätta att arbeta i världen
genom vår kärlek till varandra i vårt äktenskap
och genom hjärtat på alla som tror.
Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Kärlekens Gud, låt Anden du lovade oss
leda oss in i all sanning och på så sätt göra oss fria.
Uppenbara för oss genom samma Ande
den fulla innebörden av vårt äktenskaps sakrament.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, låt vår kärlek till varandra i äktenskapet
hjälpa oss till vår eviga förlossning.
Bevara inom oss din Andes styrka
och skydda de gåvor du har gett din kyrka.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

För ditt äktenskap:

Hur kan ni som ett par den här veckan berätta för vart och ett av era barn de speciella gåvor ni ser hos dem och berätta om er kärlek till dem?

För andra

Känner du till någon grupp i din församling som arbetar för ungdomar? Hur kan du stödja dem den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(1505018Predikan sjunde påsksöndagen

Apg 1:15-17,20ac,21-26 1 Joh 4:11-16 Joh 17:11b-19
Kom och fyll vår fattigdom, kom med all din rikedom
Påsken väntar på Pingsten. Påsken behöver Pingsten. Utan Anden blir påsken en trossats om något förflutet. Apostlarna var övertygade om att Kristus uppstått från de döda. De hade sett honom. Men de börjar inte omedelbart predika. Något mera måste hända. Vi ser dem samlade runt Maria, i ständig bön. På samma sätt väntar kyrkan varje år de nio dagarna mellan Kristi Himmelsfärd och Pingst, den s.k. Pingstnovenan, i bön om och väntan på Anden.

Denna väntan är ingen transportsträcka. Allt har sin tid. Väntetiden behövs för att upptäcka och kunna ta emot den utlovade Hjälparen. I evangeliet, ur Jesu översteprästerliga förbön, hör vi Jesus be för sina lärjungar och för sin kyrka. Hans bön fortsätter från Faderns högra sida. Bevara dem i ditt namn – Jesus skall lämna dem i yttre synlig mening. Därför ber han att de skall bevaras i det han lärt dem. Inte glömma och glida bort. Det finns alltid en risk att fångas av det mindre viktiga, av det mångahanda. Bevara dem i ditt namn. Vi känner igen orden från Fader vår. De tre första bönerna handlar om det som måste vara det första.

Helgat varde ditt namn – Tillkomme ditt rike – Ske din vilja. Det första påverkar det som kommer efter. Dagens första tankar kan prägla hela dagen. En liten avvikelse från kursen märks kanske inte på en gång, men efter en tid upptäcker lärjungen att hon kommit på avvägar. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, då kommer det andra på rätt plats. Ändå är det inte främst en fråga om disciplin och vilja. Vi lever under himmelskt beskydd. Någon vädjar hela tiden för oss.

Bevara dem från det onda – Det finns en ond makt, trots vad många teologer säger. Jesus ber inte att lärjungarna skall tas ut ur världen men att de skall bevaras från det onda/ den onde. De skall leva i världen, men inte av den. Gå på den smala vägen, inte på den breda. Släck inte den inre lågan genom att bryta mot samvetet! Det är ännu tid för påskbikt. "Anpassa er inte efter denna världen", säger aposteln, "men låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja".

Hur skall vi lära oss att se klart om vi inte får hjälp? Det är lätt att sucka och döma ut sig själv som hopplös. Det handlar inte om att ha läst den senaste boken. Kyrkans helgon visar att de enklaste kan bli de visaste. De har förstått sitt behov av vägledning och sökt den, i Skriften, i Kyrkan, hos goda rådgivare och fr.a. i bön. Det är inte så krångligt som det låter. Den som ber om Andens ljus och vägledning upptäcker, oftast i efterhand, att han får det ljus han behöver. Omdöme och urskiljningsförmåga är en gåva, men alla kan be om den. Vi behöver den, för att inte dras ner i medelmåttighet, ljumhet och självförakt. Jesus ber att vi skall bevaras från det onda. Hans bön besvaras av Fadern genom att ge oss Anden. Lärjungen får gåvan genom att vänta och be om den i tro.

Helga dem i sanningen – Sanningen är oss given genom den tro vi fått och som vi bekänner. Vi irrar inte omkring i världens mörker. Vi låter oss inte terroriseras av ”relativismens diktatur”, den värld som förnekar att det finns en sanning och föredrar sina egna ficklampor. Världen avslöjar sig genom att bli upprörd när Kyrkan förkunnar sanningen och kallar sig sanningens pelare och grundval.

I dagens första läsning hör vi hur Mattias väljs som efterträdare till Judas. En koncentrerad bild för kyrkans lösning av nya problem. Petrus tar initiativet och för ordet. Men han handlar inte isolerad från de andra apostlarna, inte heller från de övriga troende. Petrus ger den bibliska grunden för den åtgärd som måste vidtas, för att skriften också här skall uppfyllas. Det ämbete som Judas hade, måste övertas av någon annan. I förbifarten får vi en slags definition på vad som krävdes för att räknas till de tolv apostlarna. En apostel måste ha varit med hela den tid då Herren Jesus kom och gick ibland dem. Dessutom skall han kunna vittna om uppståndelsen. På denna apostoliska grundval vilar kyrkans tro. Inte på religiösa upplevelser eller på teologiska skrivbordsprodukter.

Samtidigt måste hon kunna gå vidare och fatta beslut i nya situationer. Kyrkan har inte bara en oföränderlig tro och en bestående tradition. Hon har också ett levande ämbete, en apostolisk ledning som vågar föra henne vidare och välja väg i nya vägskäl. Med enorm frimodighet och självklar auktoritet genomför apostlarna och de troende valet av Mattias. Trots att situationen var unik.

Också händelseförloppet är lärorikt. Två blir föreslagna. Det är det mänskliga ansvaret i

processen. Sedan ber man. Ber att Herren som känner allas hjärtan, skall visa vilken han har utvalt. Lottkastningen skedde för att undvika partisöndring, där den ena åsiktsgruppen ser den den andra som "de andra". Hela processen blir en märklig samverkan mellan mänskligt och gudomligt. Skrift och tradition samverkar med de troendes vilja och känsla (sensus fidelium), under apostolisk ledning och med Marias diskreta förböner i bakgrunden. "Helga dem genom sanningen.” Inte i egen kraft. Jesus fortsätter: ”Jag helgar mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen." Vi är kallade att bli delaktiga av hans helighet. Det sker i varje eukaristi, där vi får del hans heliga kropp och blod. Ju tommare lärjungen är desto mera ges det plats för gudomlig nåd.

Endast den fattige kan Gud berika. "Saliga de som är fattiga i anden...". Påsken fullbordas i den som ber i väntan på den utlovade gåvan. "Kom och fyll vår fattigdom, kom med all din rikedom,.. Kom, Guds egen andedräkt, kom, du rena, varma fläkt av Guds rikes ljuvlighet".

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150518)
SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN


Datum: 2015-05-18 11:00

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1194 (årgång B).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Apg 1:15-17, 20ac, 21-26

En dag tog Petrus till orda inför bröderna — omkring 120 personer var samlade — och sade: »Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. I Psaltaren står det: Må hans ämbete övergå till någon annan. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss, från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss —någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse.«    Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias. Och man bad: »Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma.« Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.

Responsoriepsalm

(R.19 a)

R. Herren har rest sin tron i himlen.
eller:
Halleluja.

Lova Herren, min själ,
hela mitt jag vill prisa hans heliga namn!
Lova Herren, min själ,
minns allt det goda han gör.
R.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar han vår synd.
R.
Herren har rest sin tron i himlen,
allt är underlagt hans välde.
Lova Herren, ni hans änglar,
starka hjältar, som gör vad han befallt!
R

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 667.

Andra läsningen 1 Joh 4:11-16

Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom

Halleluja Joh 14:19
V. Jag skall inte lämna er ensamma, säger Herren: jag skall komma till er, och era hjärtan skall glädja sig

Evangelium Joh 17:11b-19
Vid den tiden lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: »Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett. Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.«

(150513)
Det gudsinvigda livet - 3 filmer

lilla katekesen

Tre filmer med systrar och bröder som gjordes under dagarna i Vadstena då De Gudsvigdas År började i november 2014
"Om glädjen"
"Om lidandet och döden"
"Om kärleken"
Läs mer»

(150511)
Stiftsmeddelande

Luleå

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts till kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 maj 2015.

(150430)Caritas skickar omedelbart 23 miljoner till Nepal

bild

Bild: Caritas Australien
Caritas Nepal delar ut förnödenheter till drabbade män

Caritas-nätverket gjorde den 27 april 2015 en första överföring av 23 miljoner kronor (2,45 miljoner euro) till det jordbävningsdrabbade Nepal. Dessutom skickades 10 000 byggsatser för nödbostäder och 3 000 presenningar från ett gemensamt lager i Dubai till dem som ställts utan boende efter skalvet. De beräknas anlända till landet den 28 april.

Du kan sända en gåva till offren för jordbävningen i Nepal till Caritas Sverige biståndskonto Bg 5810-1312. Märk din gåva med "Nepal 2015" på talongen eller överföringen.
Läs hela meddelandet»

(150506)
Kungörelse från påven om Barmhärtighetens jubelår

bild

Lördagen den 11 april förkunnade påven Barmhärtighetens jubelår vid Heliga Porten i Peterskyrkan. Barmhärtighetens jubelår kommer att inledas den 8 december i år, på den Obefläckade Avlelsens högtid, och avslutas den 20:e november 2016, på Kristus Konungens högtid.

Den 28-sidiga kungörelsen, med titeln "Misericordiae vultus" eller "Barmhärtighetens ansikte" inleds med deklarationen, "Jesus är Faderns barmhärtige ansikte. Dessa ord kan sammanfatta den kristna trons mysterium." I dokumentet, skriver påven Franciskus att jubelåret är "tillägnat barmhärtigheten" som Gud "ständigt visar oss alla" och som vi ska vittna om i vår vardag.
Läs hela dokumentet här»

(150506)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Utdrag från Kroppens teologi

Boken kroppens teologi
(Utdrag ur Sr. Sofie O.P. (2011), "Till man och kvinna skapade han dem"

Nu är det långt ifrån alla som betraktar samboendet som en prövotid. Man kan vara fast besluten att leva tillsammans hela livet, kanske för att gifta sig senare vid ett senare, mer lämpligt tillfälle. Gör det då egentligen någon skillnad? Diakonen Jean Villeminot säger något viktigt vad gäller skillnaden mellan att leva som sambo och som gifta: "Att så många unga lever i samboförhållanden idag beror på att de tror att de själva är upphov till och skapare av sin kärlek och kan klara förhållandet i egen kraft. Men det är Gud som är upphovet till deras ömsesidiga attraktion! Äktenskapet är en verklig nyskapelse, och det är Gud som förenar man och kvinna". Att gifta sig innebär inte enbart att man och kvinna ger sig åt varandra; det är Kristus som anförtror mannen åt kvinnan och kvinnan åt mannen. Den äktenskapliga akten är den handling genom vilken man och hustru ständigt förnyar detta förbund. Kan man förnya ett förbund som ännu ...

Läs hela artikeln från Marias lamm, Sankt Josef Kloster i Lannavaara»

(150202
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserie Katolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112">

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

bild

alt="" src="http://kpnkatalog.ebutiken.nu/product_thumb.php?img=images/14.jpg&w=149&h=255">

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker