Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Hoppas ni mår bra. Själv har jag känt mig ganska trött den här vecka, förmodligen efter bröllopet och alla våra aktiviteter i Danmark. Solen har inte visat sig under veckan heller. För ett tag sedan skrev Marina Håkonsson: "November är mörk men bakom molnen lyser solen och Gud älskar oss oavsett hur mörkt det ser ut, det får vi lita på".

Jolanta vill ha bön för en ung kille, som har svårt att hitta arbete eller studier och känner sig ensam med sina tankar. Herre, vi överlämnar den här unge mannen till Dig. Vi ber att du visar honom vägen till arbete eller studier och att han få kraften att kunna tro på sig själv igen.

Förbön behövs för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven. Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden.

Bernadette påminde mig nyligen att vi hade bett att Patrick skulle träffa sin livsledsagare och det har han gjort nu. Tack Herre, Du hör bön; Hjälp oss att lita mer och mer på Dig. Bevara Patrick och Lise i din kärlek. Herre vi överlämnar M och J och en kille som jag träffade i Göteborg, vars namn jag inte kommer ihåg just nu, till Dig. Du känner till deras längtan och vi ber att du ledar dem till deras livspartner.

Det var glädjande att höra följande från Anna Britta Nilsson under veckan: "Tänkte att jag skulle berätta att vi har haft ett möte i vår grupp. Det kom ganska många och vi fick flera nya medlemmar. Vi fick också lyssna på ett intressant föredrag, där fader Jorge de Salas redogjorde för vad man kommit fram till under synoden i Rom. Jag bifogar en sammanfattning av det ..." Sammanfattningen av Fr. Jorge de Salas föredrag (kommer att;) finns på bloggen. Fr. Jorge sade i föredraget att "äktenskap behöver behandling". Jag tycker att Ständig Bön för Äktenskap och Familj ligger i tiden. Fr. Johnny har skrivit i ett brev: "This monthly day of prayer is a very practical way of giving marriage the support it needs./Den här månatliga bönedagen är ett väldigt praktiskt sätt att stödja äktenskap. " angående Synoden i Signum no. 7.

Anna-Britta har ordnat en bönebox, som finns i Domkyrkan, där vem som helst kan lämna önskemål om förbön under månaden. Det finns lappar och pennor i närhet av boxen. Hon tömmer den strax innan 5e i månaden (som är Domkyrkans bönedag) och skickar önskemålen vidare till alla på deras bönelista. En bild av böneboxen (kommer att;) finns på bloggen. Det finns alltid böneönskemål! Vilken bra idé!

God, in whom I hope, remove the blinkers from my heart. Like Mary, let me proclaim the great things you have done for me. Gud, som jag hoppas på, ta bort skygglapparna från mitt hjärta. Låt mig, liksom Maria, förklara de stora saker Du har gjort för mig.
Loyola Press

Varma hälsningar;
Colette

34 veckan under året Kristi konungens dag

Kära vänner,
Med denna högtid kommer vi till slutet av kyrkoåret. Vi tackar Gud för året som har varit - och alla har vi många saker att tacka Gud för i denna tid. Vi ber om förlåtelse för de saker som inte har varit så bra under året - och kanske särskilt för det de underbara gåvor i livet och kärleken som är våra och som vi tar för självklara. Vi ber att det kommande året särskilt ska bli en nådens tid, för var och en av oss, våra familjer och vänner, våra församlingar, kyrkan i hela världen, och för världen vi lever i. Jag tackar er alla för er godhet under hela detta år, Gud välsigne dig och dina nära och kära.

Jonny
***

Kristus konungen
23 - 29 november

Jesus sade till sina lärjungar: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." Det finns många olika sätt att se på vad kristendomen handlar om, och de flesta av dem är riktiga. Detta oväntade uttalande av Kristus leder oss till hjärtat av detta - vilket är varje människa absoluta värdighet, att vi är Guds älskade. Kristendom praktiserar vi främst genom vår kärlek till varandra och vår omsorg för alla behövande. Det sägs att kärleken börjar hemma. Hur sant är inte det. Oftast är den som är i störst behov, en hustru eller make som håller på att tas för givet, eller så finns det ofta barn eller ungdomar som har allt utom riktig kärlek, som de längtar efter. Men kärleken kan inte stanna hemma, den måste även spridas ut genom församlingarna och kommuner och ut till de fattiga och marginaliserade. Det är på så sätt kan vi hedra Kristus som vår kung.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allsmäktige och barmhärtige Gud, du som bryter ondskans makt
och gör allting nytt i din Son,
Jesus Kristus, världsalltets konung.
Må allt i himlen och på jorden ära dig
och aldrig upphöra att prisa dig.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, vi erbjuder dig gåvan av vår kärlek
i äktenskapet.
Må din son genom oss förena mänskligheten
och föra världen till enhet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, du ger oss Kristus som vår Konung och Frälsare. Hjälp oss att leva efter hans evangelium och föra glädjen av hans rike till oss. Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

För ditt äktenskap:

På vilka sätt kan ni gör glädja varandra den här veckan?

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för hemlösa och utblottade i samhället. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141122)SÖNDAG 23 NOVEMBER KRISTUS KONUNGENS DAG, v (II)


Datum: 2014-11-23 11:00 Högmässa, 18:00 Mässa på engelska,
Kyrkoårets sista söndag

Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1229 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Hes 34:11–12,15–17

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet. Hör, mina får! Så säger Herren Gud: Jag skall skipa rättvisa bland fåren, bland baggar och bockar.

Responsoriepsalm
Ps 23:1–3, 5–6
(R.1)
R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

R.
[Herren är min herde,ingenting skall fattas mig.]
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
R.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud
med olja
och fyller min bägare till brädden.
R.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever
R.

är responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 621.

1 Kor 15:20–26,28

Kristus har uppstått från de döda, som den förste av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning: först Kristus och därefter, vid hans ankomst, de som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden. N är allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt,allt, överallt.

Halleluja Mark 11:9–10 V. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som kommer.

Evangelium Matt 25:31–4
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan värl dens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ Då komm er de rättfärdiga att fråga: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?’ Kungen skall svara dem: ’Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.’Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’ Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.«

(14119)
33 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Ords 31:10-13, 19-20, 30-31 1 Thess 5:1-6 Matt 25:14-30
Skrämmande och lockande
Liknelsen om talenterna är både skrämmande och lockande. Att förvalta sitt liv och dess gåvor med frimodighet och fantasi, vem lockas inte av det? Det låter som en framgångssaga i vår egen tid. Men fascinationen dämpas av olycksbrodern som grävde ner sitt pund. Spontant tycker många synd om honom. Domen över honom verkar hård och obarmhärtig. Men kanske har det något att säga oss, som vi behöver höra. Så att det lockande inte leder vilse och det skrämmande inte förlamar oss. Ingen lärare i konsten att leva kan ge ett mera lockande löfte än vad de två första får höra när deras liv summeras: Gå in till glädjen hos din herre.

Det är glädjande redan när människan förstår att hon är förvaltare. Livet inte är som att spela på lotteri, det är ett uppdrag att förvalta. Det kunde verka mera lockande att vara suverän ägare till livet. Men det är ju en illusion. Ingen har gett sig själv livet. Ingen har själv bestämt sina gener eller sina föräldrar. Människans frihet är inte total. Men är vi förvaltare så har vi en frihet att använda gåvan efter eget förstånd. Tjänarna tog egna initiativ och använde egen kreativitet. Herren vill inte ha robotar eller slavar som hukar, men knotar i hjärtat. Redan den insikten ger glädje.

Vi har olika gåvor. Det står att mannen delade ut talenterna "åt var och en efter hans förmåga". Vi kan inte alltid förstå varför det ibland verkar så "orättvist", men varje människa har fått gåvor som passar just honom eller henne. Ingen har alla gåvor, men alla har någon. Den stora sabotören i denna Guds ordning är avunden. Människan lockas att se med sned blick se på den andres gåvor, och får därmed en ursäkt att förakta den egna förmågan. Avunden härstammar från djävulen, som inte var nöjd med sin lott, utan ville bli lik Gud och själv vara suverän. Avunden är glädjens motsats. Man blir sjuk av den. Att i stället tacka för de andras gåvor är redan det en glädje.

Redovisningen sker i fullkomlig rättvisa. Vi skall inte dömas efter något standardmått, utan efter hur vi förvaltat just det liv och de gåvor vi har tagit emot. Det är både en tröst och ett ansvar. "Av den som fått mycket skall det krävas mycket", säger Jesus. Men ingen har heller fått så litet att han slipper redovisningen. Inte heller den som handlar i lydnad är befriad från ansvar. Förvaltaren i Benedictus regel skall handla ”enligt abbotens uppdrag”, men ändå "med omdöme", eftersom han ska "avlägga räkenskap på domens dag". Att upptäcka denna gyllene väg mellan falsk frihet och slavisk lydnad, är redan det en glädje.

Vari består talenterna? Egentligen är det hela människans liv. Allt är gåvor. Tid, talanger, pengar, fysiska, mentala och andliga gåvor. Vad har du som du inte har fått? Därför skall allt redovisas. Men de tidiga utläggarna av denna liknelse började inte med det. Talenterna var de gåvor som Kristus givit sin kyrka och hennes apostlar, fr. a. Guds ord. För Origenes är det största uppdraget att tränga allt djupare in i Guds ord och upptäcka dess outtömliga rikedomar. För att mångdubbla talenternas antal och dela med sig av Guds outtömliga rikedomar.

Medan den som grävde ner pundet nöjde sig med den ytliga och enbart bokstavliga innebörden. De trodde att de visste, när de hört ordet en första gång. Alla har kallelsen att låta sig förvandlas av de givna gåvorna, kallelsen att växa genom de gåvor Kristus har gett sin kyrka. Vi hörde det i versen före evangeliet: "Om någon är kvar i mig, säger Herren, bär han rik frukt".

Detta skiljer den kristnes liv från den som bara försöker fullborda sitt eget livsprojekt. Den som följer Kristus får lida mera, men i grunden är han trygg. Han vet att Gud inte begär mera än han också ger kraft till. Han vet att det inte handlar om att lyckas eller ha framgång i världslig mening. En kyrkofader säger: "Också med en liten talang kan du göra stora ting. Du är inte fattigare än änkan, inte mera obildad än Petrus och Joahannes." Fattigdom kan vara en större gåva än rikedom, sjukdom, en större gåva än hälsa. Men någon pension talas det inte om. Det finns alltid mera att upptäcka och förvalta.

Det är lätt att tycka synd om mannen som grävde ner sin talent i jorden. Domen verkar så orimlig. Men han är inte ömkansvärd. Sannolikt var han lat och bekväm. Han bedömer sin Herre. När han säger att hans Herre är "en hård man, som skördar där han inte har sått", då talar han mot bättre vetande. Thomas av Aquino säger: "Gud begär aldrig något av en människa utan att först ha sått möjligheten att uppfylla det". Mannen har gjort sig ett alibi för att slippa leva och ta sitt ansvar. Han skyller på sin rädsla, den sämsta av vägvisare. Till slut blir han rent fräck: "Här har du vad som är ditt". Den hållningen är ett arv från Adam, när han i rädsla gömde sig för Gud. Han hade valt misstro och olydnad framför tro och lydnad. Därför ligger det en bister logik i att hans talent tas ifrån honom och ges åt den som vill ta emot gåvor.

Den räddhågade lägger skulden på andra eller på annat. Av rädsla att göra fel gör han ingenting alls och sätter därmed sitt ljus under skäppan. Kanske aktar han sig för grava överträdelser, men är blind för underlåtelser.

Evangeliet befriar från denna rädsla. Det första steget är att våga se den. Det andra är att vända om, be om hjälp, kanske hos en god vän eller en klok själasörjare, som kan peka på honom som lyfter av tunga bördor. Det är ingen mänsklig duktighet som efterfrågas. De två tjänarna får inte lön för att de varit duktiga, utan för att de varit goda och trogna. Inte för att de varit framgångsrika, utan trogna i det lilla.

Vi bad i kollektbönen: "Fader, du alla goda gåvors givare, som låter vår glädje bli fullkomlig om vi tjänar endast dig, låt det vara vår högsta lycka att älska och tillbe dig". Evangeliet är en vidunderlig kallelse till glädje. Den som bävar inför allvaret, får inte glömma Herrens innersta vilja att få möta och döma oss med orden: "Gå in till glädjen hos din Herre".

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(141117
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Det är ett tag sedan ni fick Fr. Johnnys brev. Vi har varit på Patrick och Lises bröllop i Danmark, som jag nämnde i förra brevet. Tyvärr hann jag inte skicka brevet innan vi åkte. Hoppas ni saknade det;). Ni kan alltid kolla veckobreven på Luleå församlings hemsida.

Det var ett glädjefyllt och roligt bröllop. Lises mamma är präst i Danska kyrkan och hade alltid drömt om att få viga sin dotter. Jag är så tacksam att hon fick göra det tillsammans med en katolsk präst. Lises mamma talade väldigt inspirerande till brudparet i början av vigseln. Bibeltexterna, psalmerna och bönerna var fina. Det var den katolske prästen som tog den del som hade med löftena att göra och sedan välsignade de paret tillsammans. Jag är tacksam att det blev på det här sättet, annars hade det vara en stor besvikelsen för Lises mamma. Allt var på engelska. Bland annat sjöng vi Amazing Grace. Festen var avkopplande och rolig, med fina personliga tal.

Det känns konstigt att våra tre barn är nu gifta, inte med katoliker, med min bön är att den "ickekatolska halvan" blir mottagen som en vän till församlingen. Det är väldigt viktigt. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för trons gåva. Tack för alla fina upplevelser i Danmark. Må tron gå vidare till nästa generation.

Förbön behövs för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven. Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden.

Bernadette vill att vi ber för hennes storebror som har insett att han har alkoholproblem. Han har förlorat jobbet. Herre, tack för det uppvaknande Bernadettes bror har fått. Ta tag i honom så att han verkligen förstår allvaret i sitt beteende och ge honom det mänskliga och andliga stöd han behöver, så att han, med Din kraft, kan övervinna alkoholproblemet. Allt är möjligt för Dig Herre

.

Fr. Johnnys brev idag handlar om "att lita på Kristus". Som vanligt är han väldigt konkret och när det kommer till par säger han: "Being faithful to one another means being willing to accept the differences and to love each one as she/he is. Att vara trogna mot varandra betyder att man är villiga att acceptera skillnaderna och att älska var och en som han/hon är." Mer finns i brevet.

Varma hälsningar;
Colette

30 veckan under året

Kära vänner,
Tack för era böner för församlingsuppdraget i Kinnitty, Co. Offaly, förra veckan. Allt gick mycket bra, Gud vare tack. Responsen från församlingsborna var stor och mycket bra saker gjordes. Be för mig den kommande veckan eftersom jag påbörjar ett annat uppdrag, denna gång i Leixlip, Co. Kildare. Jag var där i helgen och predikade på alla mässorna som en förberedelse för detta. Jag blev mycket imponerad av människorna där. Ni har också varit i mina böner att Gud må fortsätta att välsigna dig och alla dina nära och kära.

Jonny
***

Jag förtröstar på Kristus
16 -22 november

Jesus sade till sina lärjungar: "Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket." Trohet på alla områden i livet är en av de viktigaste faktorerna för lycka i människans liv. Det är först när vi vet att vi helt och hållet kan lita på andra som vi är trygga. Detta är den god egenskap som Jesus framhåller för vår bön och omsorger den här veckan. Det är särskilt viktigt i förhållandet mellan man och hustru, och det är där som vi alla kan lära oss vad det innebär. Trofasthtrofasthet inom äktenskapet innebär mer än att bara vistas tillsammans. Det innebär också att arbeta och tillsammans göra livet underbart och roligt. Detta gäller även relationerna inom familjen. Att vara trofast en annan betyder också att vara villiga att acceptera skillnaderna och att älska var och en som hon / han är. Och i våra församlingar visar vi vår trohet genom att en aktiv del i det, i våra liv.

Morgonbön när vi är tillsammans

Fader av allt gott,

låt oss förbli trogna i att tjäna dig i varandra,
för att tjäna dig är vår varaktig glädje.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herren Gud, låt vår kärlek till varandra
öka vår kärlek till dig
och leda oss till det eviga livet.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Fader, låt oss genom vår äktenskap
växa i kärlek till varandra
och på så sätt föra Kristi frälsning till vår värld.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.


För ditt äktenskap:

På vilka sätt behöver du större frihet i din sexualitet relation med din fru / man? Dela det med varandra här veckan.

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för kvinnors jämställdhet i samhället och i kyrkan. Hur kan du hjälpa dem den här veckan?

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141117)TRETTIOTREDJE SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (I)


Datum: 2014-11-16 11:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1228(årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Ords 31:10–13, 19–20, 30–31

Att finna en driftig hustru, vem förunnas det — långt mer än pärlor är hon värd.Blint litar hennes man på henne, och vinsten uteblir inte. Dagligen är hon honom till nytta, aldrig till skada. Efter att ha skaffat ull och lin arbetar hon med flinka händer. Lätt hanterar hon sländtrissan och håller sländan i handen. Mot de svaga räcker hon ut handen, hon öppnar sin famn för de fattiga. Älsklighet kan bedra, skönhet förgår, för sin gudsfruktan skall en hustru prisas. Överlämna åt henne hennes mödas lön, må hon prisas i portarna för sina verk.

Ps 128:1–5
(R. jfr 1a)
R. Lycklig den som fruktar och vandrar på hans vägar

R.
Lycklig den som fruktar Herren
och vandrar på hans vägar.
Du skall njuta frukten av din möda.
Lycklig du! Det skall gå dig väl.
R.
Som en vinstock som bär frukt
är hustrun i ditt hus,
som plantor av olivträd
är barnen kring ditt bord.
R.
Så blir den man välsignad som fruktar Herren.
Må Herren välsigna dig från Sion,
så att du får se Jerusalems lycka i alla dina dagar
och får se barn till dina barn.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 683.

Andra läsningen 1 Thess 5:1–6

Om tid och stund behöver man inte skriva till er, för ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Just när folk säger: »Allt är lugnt och tryggt«, då kommer katastrofen lika plötsligt som värkarna när en kvinna skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörkret, och dagen kan inte överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets söner och dagens söner. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför får vi heller inte sova som de andra utan måste hålla oss vakna och nyktra

Halleluja Jfr Joh 15:4a, 5
V. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Herren.Om någon är kvar i mig, bär han rik fru

Matt 25:14–30 eller kortare läsning: Matt 25:14–15, 19–21

Gå in till glädjen hos din herre
Vid den tiden framställde Jesus följande liknelse för sina lärjungar: »Det blir som när en man skulle resa bort och kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andre två, den tredje en, åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast i väg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som ha de fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sade: ’Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått två talenter kom fram och sade: ’Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat.’ Hans herre sade: ’Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla, jag skall anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre.’ Den som hade fått en enda talent steg också fram. ’Herre’, sade han, ’jag visste att du är en hård man, som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt.’ Hans herre svarade honom: ’Du är en slö och dålig tjänare, du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mina pengar till banken, så att jag hade kunnat få igen dem med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt mannen med de tio talenterna. Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute.’ Där skall man gråta och skära tänder.

(141113)
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2013
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker