Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


ALLA SJÄLARS DAG, s el vl(III)


Datum: 2014-11-02 11:00 Högmässa
Firas i Sverige på söndagen efter Allhelgonadagen enligt den svenska almanackan. Alternativ till nedanstående läsningar: se mässor för avlidna
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1242 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Klag 3:17–26

Du tog bort allt gott ur mitt liv,
jag glömde vad lycka var.
Jag tänkte: Nu orkar jag inte mer,
jag hoppas inte längre på Herren.
Tanken på min nöd och hemlöshet
är malört och gift.
Den lämnar mig inte,
och jag är betryckt.
Detta går mig till sinnes,
därför våndas jag.
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny—
stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

Ps 23
(R.1)
R. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

R.
[Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.] Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
R.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
R.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
R.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 621.

Andra läsningen Rom 8:14–23

Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: »Abba! Fader!« Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.   Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som skall uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner skall uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.   Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp.

Halleluja Joh 6:40 V. Alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, säger Herren.

Evangelium Matt 22:34–40
Vid den tiden sade Jesus till folket: »Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.«

(141102)
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Vi hade en inspirationsträff för Ständig bön för äktenskap och familj idag, i min församling i Karlstad. Det var ett mycket uppskattat möte. Vi är 50 i vår grupp, utspridda över hela Värmland inkluderande även före detta församlingsmedlemmar, som nu finns på Malta, i Kina och i Tjeckien . Bertha och jag tog kontakt med alla före träffen på ett eller annat sätt och 21 av 50 deltog i mötet. I våras bestämde vi att vi skulle träffas två gångar om året. Om man inte kan komma en gång så kanske man kan komma nästa gång. Glädjande är det att det finns nitton olika nationaliteter i gruppen. Vi började vår träff med att be Gränslöshetens Bön och sedan fick alla svara på frågan "Hur mår du och vad har du på hjärtat"? Det blev både bönesvar och böneönskemål. Bertha föreslog att vi skulle avsluta med Avsnitt 1 från häftet, som handlar om "För alla som förbereder sig för äktenskap". Det är så skönt att ha Bertha som samordnare också. Vi inspirerar varandra och allt blir mycket lättare.

Som jag skrev förra gången kommer vår son, Patrick, att gifta sig, i Danmark, med en väldigt trevlig dansk tjej, Lise, den 8e november, som är min böndag för äktenskap och familj. Tacksam om ni fortsätter att be för dem. Jag tycker Fr. Johnnys ord säger allt: Herre, välsigna Patrick och Lise, som förbereder sig för äktenskap. Hjälp dem att älska och värdesätta varandra mer för varje dag som går. Ge dem mod att sätta kärleken till varandra främst, så att deras liv fullkomnas och deras äktenskap blir glädjefyllt. Om detta ber vi genom Jesus Kristus vår Herre.

Diala, som vi har bett för tidigare, känner sig orolig. Hon har berättat att hon har fått mycket hjälp av våra böner, men det är bra om hon kan fortsätta att känna sig buren av dem. En av hennes systrar befinner sig i Tyskland med man och barn och har fått uppehållstillstånd. Röda Korset försöker hjälpa till så, att familjen, som är kvar i Syrien, kan komma till Tyskland. Diala själv mår inte riktigt bra. Hon har svårt att sova och har ingen aptit. Vi ber att du vakar över familjen, som finns kvar i Syrien och öppnar vägar för dem att komma till Tyskland. Vi överlämnar Diala till Dig. Moder Maria, lägg din tröstande mantel runt Diala och hjälp henne ta hand om sin hälsa, för sin egen skull och för barnens skull.

May we give all we have in our lives, giving in love, knowing that all we give is in itself a gift from God, the giver of all good gifts.
Må vi ge allt vi har i våra liv, ge det i kärlek,med vetskap om att allt vi ge i sig självt är en gåva från Gud, givaren av alla goda gåvor.

Fr. Donal Neary S.J.
Dublin

Varma hälsningar;
Colette

30 veckan under året

Kära vänner,
Jag har haft en mycket bra vecka efter att jag skrev till er, Gud vare tack, och jag hoppas att det har varit detsamma för er. När det gäller införandet av Ständig bön för äktenskap och familj till församlingarna börjar sakeratt röra på sig här. Det är så glädjande för mig nu när vi går vidare,speciellt då det är helt i linje med allt som ägde rum på synoden. Fortsätt att be för detta och om du på något sätt kan hjälpa till att få det till stånd i era församlingar, var snäll och ta kontakt med mig. Ni kan ta reda på allt om det på www.continuousprayer.net Du är i mina böner som alltid. Må Gud välsigna dig och alla dina nära och kära.

Jonny
***

Det största budet
26 oktober - 1 november

"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta; Du skall älska din nästa såsom dig själv." Jesus ger oss dessa två bud som det enda sättet att nå ett mänskligt liv som är fullkomligt och lyckligt. De är det kristna livets kärna, även i praktiken. Vi försöker oftast med allt annat och ändå är det just kärlek som det handlar om i allt mänskligt liv här och i det följande. Dessa två bud går hand i hand som två delar genom av livet. Guds kärlek är det ultimata i människans liv. Det drar in var och en av oss i en personlig relation med Gud genom bön. Vår katolska tradition är mycket rik på olika böneformer som vi kan välja emellan. Var och en av oss måste själv välja de som är till hjälp för oss. Vi når denna Guds kärlek också genom vår kärlek till varandra. I vår gemensamma andakt, genom söndagens eukaristi bygger vi upp Guds folk. Och genom kärleken i äktenskapet och familjelivet tillägnar vi allt som är bra i livet Gud.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allsmäktige och evige Gud,
stärk vår tro, hopp och kärlek.
Må vi med kärleksfulla hjärtan göra vad du ber oss om
och låt oss dela det liv du lovar.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre Gud, du som är styrka och makt
ta emot gåvan av vår kärlek till varandra.
Må det att vi tjänar dig ge dig ära.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre, verka så att nåden av vårt äktenskap
når fram till en inre fulländning,
Må vår kärlek ha en djupgående inverkan på våra liv.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

För ditt äktenskap:

Vad du behöver ändra i ditt liv för att du ska sätta din hustru/man som nummer ett i era prioriteringar? Dela det med varandra den här veckan

För andra

Tänk på någon grupp som arbetar för förnyelse i kyrkan. Hur kan ni stödja den gruppen den här veckan?

***

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(141027)PREDIKAN 30 SÖNDAGEN UNDER ÅRET

2 Mos 22:21-27 1 Thess 1:5-10 Matt 22:34-40
Kärlekens angenäma doft
Har kärleken något kännetecken? Hur märks det att någon älskar? - Det känns på den angenämna doften. Det syns på glädjen. Medan den självupptagne sprider dysterhet och surhet. Det är samma glädje som den helige Benedictus beskriver hos den lydige munken. Han säger att den sprider en angenäm doft.

Gud har tagit stora risker genom att låta livet handla om kärlek. Både diktatorer och legalister blir nervösa. Inget ord är så missbrukat som kärleken, inget så lätt att missförstå, men Gud har inget val, om jag får tala som ett barn, eftersom han själv är kärlek. Hela den bibliska historien är en kärlekshistoria. När Gud utväljer ett folk så är det inte för att Israels folk är bättre eller större än andra folk. Bibeln säger att Gud älskade detta folk. När han sänder sin son till alla folk beskrivs det så:"Så älskade Gud världen att han sände sin ende son".

Vår förre påve Benedictus använder kärleken mellan man och hustru som bild för den gudomliga kärleken. Trots alla risker. Den börjar ju ofta i en dragning, i ett begär. Också i den gudomliga kärleken finns ett slags begär, en längtan efter den andre, det som kallas eros. Det är förvisso inte det viktigaste i den kristna kärleken. Eros måste formas till den utgivande och generösa kärleken, den som kallas agape. Men det utesluter inte att det också är till glädje för den som visar kärlek. Det är glädjande och hälsosamt att älska Gud och sin nästa.

Det är därför Höga Visan fick sin plats i bibeln. Den bibelboken är ju en glödande kärleksdikt. Både Kyrkan och Gamla Förbundets folk har tagit risken. Under ytan handlar Höga Visan om kärleken mellan Gud och hans folk, mellan Gud och människa. Inte ens de grövsta missbruk och de största missförstånd motiverar att man kastar ut barnet med badvattnet. När Jesus får frågan om det största budet i lagen, kunde han hänvisat till det första av de tio buden, att inte ha andra gudar än den ende Guden. I stället säger han:"Du skall älska Herren, din Gud, och din nästa som dig själv".

Benedictus samlar det i en enda mening: "Ingenting föredra framför kärleken till Kristus". Cassianus säger att all disciplin och all möda sker för kärlekens skull. Ödmjukhet är en väg. Målet är att älska. Vi är på jorden för att lära oss att älska. Det är den nödvändiga förberedelsen för det eviga livet, där det bara finns plats för dem som älskar. Den som inte älskar kommer inte att stå ut i himlen. Den som avvisar kärleken öppnar dörren till helvetet. Kärleken talar ett språk som alla förstår. Ty alla är skapade till Guds avbild, skapade för att återspegla den kärlek som är tillvarons innersta hemlighet. Källan till att vi finns till. Och grunden för vårt hopp om det eviga livet.

Ändå är det ett bud som Jesus ger oss. "Du skall älska...", säger han. Våra invändningar, att kärleken måste komma spontant, tycks han inte vara så imponerad av. Kärleken är en gudomlig befallning, riktad till den människa som låst in sig i egoismens fängelse. Av kärlek befaller han oss att återvända till kärleken. Men, invänder någon igen, inte kan man väl tvinga fram kärlek? Nej, budet tvingar oss inte. Människan kan vägra att lyssna. Välja att förbli inlåst i sig själv. Budet öppnar dörren för att befria oss, men vi måste själva stiga ut ur fängelset. Kärleken vänder människan i rätt riktning. Den riktar oss åt rätt håll. Den som älskar Gud och sin nästa blir rättvänd, upprättad, befriad från inkröktheten i det egna, trånga jaget. Kärleken kallar henne ut i verkligheten, storsintheten och friheten.

Hela människans liv är ett ja eller ett nej till denna kärlek. Det är med viljan vi älskar. Det är Guds kärleksfulla vilja som är orsaken till att jag lever och andas. Människans svar är därför den rätt inriktade och kraftfulla viljan, i kärleken till Gud och till min nästa. Det är den enklaste definitionen på vad kärlek är: en rätt inriktad och kraftfull vilja. Så småningom följer känslan efter, och glädjen.

Det gäller inte bara den första entusiasmen. Det gäller också fortsättningen, när vägen smalnar och kärleken riskerar att kallna: "Kärleken är det som driver dem att gå vidare mot det eviga livet, och därför väljer de den smala vägen." Kärleken djupnar och glädjen också. Martyrernas största vittnesbörd var deras glädje.

Kärleken är målet för den andliga växten. I Gamla Förbundet var kärleken mera dold och fruktan mera uppenbar. I Nya Förbundet är blir kärleken tydligare och fruktan begränsas.

Samma mönster ser vi i den personliga tillväxten. Kärleken driver ut fruktan. Därför är kärleken också det lättaste av alla bud. Det bud som gör att människan kan gå med lätta steg. Det är det som den lilla Theresa upptäckte. Hon skriver: "Jag har lärt mig att glömma mig själv för att glädja andra, och från den dagen har jag varit lycklig." Varje gång vi glömmer oss själva för att hjälpa och glädja en medmänniska, ger vi något av vårt liv, dör vi lite grand bort från oss själva, men varje gång leder det också till uppståndelse, till en större frihet och en större glädje. Den som älskar lider med den som lider. Kärleken gläder sig över den andres gåvor. Och upptäcker att det egna hjärtat vidgar sig. Det som tidigare var en plikt har förvandlats till en vana och en lust.

Kärlekens yttersta hemlighet är att två blir ett, den som älskar blir ett med den älskade. Därför finns det en linje från det enkla leendet och den vardagliga kärleken till mystikerns erfarenhet av den gudomliga kärleken. Ty budet att älska öppnar för kärlekens gåva. Aposteln sammanfattar hela tron när han säger: "Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Anden." Därför bad vi i kollektbönen om att kärleken skall växa i oss.

"Nu lever inte längre jag”, säger aposteln, "utan Kristus lever i mig." Bruden i Höga Visan sjunger: "Min vän är min och jag är hans." Kärlekens heliga utbyte och angenäma doft, som vi får läsa oss till genom Guds ord, som vi får del av genom hans kropp och blod. Han i oss, vi i honom. "Av hjärtat har jag dig kär, Herre, min starkhet."

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(141026
TRETTIONDE SÖNDAGEN SÖNDAGEN UNDER ÅRET g (II)


Datum: 2014-10-26 11:00 Högmässa
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1225 (årgång A).

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen 2 Mos 22:21–27

Herren sade till Mose: En invandrare får du inte kränka eller förtrycka: ni var ju själva invandrare i Egypten. Änkor och faderlösa får ni inte behandla illa. Om du behandlar dem illa och de ropar till mig, skall jag lyssna till deras klagorop. Min vrede skall väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir änkor och era barn blir faderlösa.
Om du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom. Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna tillbaka den före solnedgången, eftersom den är det enda täcke han har. Vad skall han annars svepa om sig när han sover? Om han ropar till mig, skall jag lyssna, ty jag är barmhärtig.

Ps 18:2–4,47,51ab
(R.2)
R. Jag har dig kär, Herre, min styrka

R.
Jag har dig kär, Herre, min styrka,
Herre, min klippa, min borg och min räddare,
min Gud, berget som är min tillflykt,
min sköld och mitt starka värn, min fristad.
R.
Till Herren, den högtlovade, ropade jag,
och jag blev räddad från mina fiender.
Herren lever! Lovad vare han, min klippa,
och upphöjd min Gud, min räddare.
R.
Stora segrar skänker Herren åt sin konung,
han handlar trofast mot sin smorde.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 617.

Andra läsningen 1 Thess 1:5b–10

Ni vet vad vi förmådde göra bland er, för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden, med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedon i en och Achaia. Ni har fått Herrens ord att höras, och inte bara i Makedonien och Achaia: överallt har man hört talas om er tro på Gud, och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök hos er ledde till, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, skall komma från himlen, Jesus, som räddar oss från den stundande vreden.

Halleluja Joh 14:23 V. Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord,och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom.

Evangelium Matt 22:34–40När fariseerna fick höra hur Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de, och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd: »Mästare, vilket är det största budet i lagen?« Han svarade honom: »Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag:Du kall älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna.«

(141022)
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2013
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker