Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


Kalenderändring

Mässan på tagalog 28/5 utgår.
Kalendern är uppdaterad

(160522)HELIGA TREFALDIGHETS DAG

Alla goda ting är tre
Den naturliga erfarenheten har sin källa i den övernaturliga verkligheten, den Treenige Guden. Därför är vi döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I samma namn inleds och avslutas varje mässa. I det namnet gör vi korsets tecken. Hela tillvaron är i grunden treenig. Ingen kan förklara eller helt förstå det. Ändå lider människan brist och missar målet utan denna vår allraheligaste tro på Fadern, Sonen och den helige Ande.

Tron på den Treenige finns i kyrkan från första början, även medvetenheten växte fram så småningom. Kyrkan trodde som hon bad och firade gudstjänst. Från första början döpte hon sina barn i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Men det är först när falska läror börjar dyka upp som kyrkan tvingas tänka igenom och formulera tron som en lära och en bekännelse. Hon gjorde det för att försvara och bevara mysteriet, väl medveten om att inga begrepp kan täcka in verklighaeten.

Fäderna hittade spår i skapelsen av Treenigheten. Ett sådant spår är solen med dess strålar och värme. Solen som en bild för Fadern, som inget mänskligt öga kan sett. Ögat kan inte se rakt in i solen, men vi vet att utan solen skulle allt liv på jorden dö. Solstrålen liknar Kristus, utsänd och anpassad till jorden och oss människor. Liksom Sonen är ett med Fadern, har solstrålen har allt sitt ljus från solen. Värmen är Anden, som ger liv och skapar nytt.

Nu är detta en jämförelse hämtad från naturen. De kan bara antyda likheten. En avgör-ande olikhet mellan solen och Fadern är att solen lyser därför att den måste göra det. Solen har ingen frihet eller egen vilja. Men om Fadern säger evangeliet att han älskade världen och därför sände sin Son. Han älskade världen redan när han den i begynnelsen. Han var inte tvingad att göra det. Han ville det. Gud skapade därför att han är kärlek. Varje män-niska finns till därför att Gud vill henne. Detta når sin fullbordan när han av kärlek sänder sin Son och utgjuter sin Ande. Kärleken är ingjuten i våra hjärtan genom att han gett oss sin Ande, säger aposteln.

Det tydligaste tecknet på Treenigheten är människan själv, i hennes behov av att vara älskad och i hennes k

allelse att älska. Kring frågan om kärleken kretsar både hennes djupaste längtan och hennes mest skriande brist. Det blir tydligt i förhållandet mellan två människor. Endast kärleken kan förena dem med varandra. De falska alternativen är bekanta. Det ena heter tvång och krav på anpassning. Tvånget gör våld på kärleken. Det andra heter falsk anpassning, missriktad snällhet, ofta styrd av rädsla. Varken tvång eller snällhet skapar enhet. Den enda makt som förenar två människor är kärleken. Den kärlek som frivilligt och med glädje dras till den andre, som "vill" den andre och gör det som är bra för honom eller henne, som gläds över den andres glädje och delar hennes sorg och lidanden. När denna kärlek är ömsesidig, har något hänt: av två har blivit ett, en enhet. Samtidigt förblir de som älskar varandra självständiga personer. Olikheten bara förökar kärleken.

Med detta har vi antytt inte bara ett mänskligt fenomen, utan också en gudomlig verklighet. De två som älskar varandra och den kärlek som förenar dem utgör en "treenighet". Kärleken är den tredje parten i deras enhet. Den gäller inte bara mellan två, utan all mänsklig gemenskap. "Treenigheten är vår sociallära", säger den östliga teologin. En sådan kärlek är människans djupaste längtan och slutliga kallelse, som vi kanske fått smaka något av, men oftare lider brist på, eftersom den är så sårbar och sällan når sin fulla mognad här i tiden.

Detta människans djupaste behov uppenbaras för oss i den heliga Treenigheten. Den Treenige visar sig vara den människoälskande Guden. Sonen har öppnat vägen för oss till Fadern genom den helige Ande. Den tron är vi döpta in i. Den tron är vi kallade att leva av och ösa ur som livets djupaste källa. Vi är kallade att bli delaktiga av gemenskapen och enheten mellan Fadern, Sonen och Anden.

De falska alternativen ser vi allt tydligare och de är bistra. När tron på den Treenige försvinner så intas scenen antingen av tron på den upphöjt Ende och Mäktige, som antingen är likgiltig för oss (deismen) eller kräver underkastelse, och driver kärleken och friheten på flykten. I andra diket flyter man omkring i det svärmiska flummet, där allting upplöses, inklusive människans värde och värdighet. Det ena kräver underkastelse, det andra saknar konturer och sanning. Enkelt kan man säga att det saknar Ordet, Logos och Sanningen. Det första alternativet, det som kräver underkastelse, saknar Anden, friheten och kärleken.

Vår allraheligaste tro på den heliga Treenigheten är ingen konstruktion av teologer som krånglar till det för människan. Den är svaret på människans djupaste behov och hetaste längtan. Thomas Merton uttrycker det så: "Vår glädje och vårt liv är ämnade till ingenting annat än delaktighet i det liv som är Treenighetens. Där skall vi en gång leva helt och hållet i Gud och i varandra som Guds personer lever i varandra". Må ingenting beröva oss denna tro. Vad kan vara viktigare än att skynda mot detta mål? Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Nu och alltid och i evigheters evighet.

Amen.

PS Någon undrar varför läran om den Treenige inte är klarare formulerad i den heliga Skrift? En kyrkofader (Gregorios av Nazianzos) kommer oss till hjälp. Gud själv valde att avslöja hemligheten stegvis. "Det gamla förbundet förkunnade Fadern öppet, men Sonen på ett dunklare sätt. Det nya testamentet uppenbarade Sonen och antydde Andens gudom. Under Kyrkans tid bor Anden bland oss och gör sin egen bild tydligare." Det hade stridit mot klokhetens bud att uppenbara hela sanningen på en gång. Ögat bländas av alltför starkt solljus.

Vi tror inte på tre gudar. Vi kan helhjärtat instämma i gamla förbundets tro: "Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en." Aposteln Paulus bekräftar denna tro: "En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader." Ändå talar samme apostel om Sonen och Anden som gudomliga personer. Hur förhåller sig enheten till trefalden? Gregorios säger: "Knappt har jag börjat tänka på Enheten förrän Trefaldigheten sköljer över mig". Det går ju inte att tänka sig enhet, om det inte är en enhet mellan flera. Fadern vore inte Fader utan sin Son. Ännu mindre vore Sonen Son, utan Fadern. Och Anden överträffar dem båda i ödmjukhet, om jag får tala som ett barn. Han vittnar hela tiden om Sonen och leder till Fadern. De tre Gudomspersonerna utger sig själva i varandra, de genomtränger varandra, de finns i varandra, samtidigt som de var och en är personer. Ty i Gud finns inget opersonligt. Vi kan vända oss till var och en av de tre. Det är inte bara tre "sidor" eller "manifestationer" av Gud. Vi tillber var och en av de tre som Gud. Sonen och Anden är lika fullt Gud som Fadern är det.

"Knappt har jag börjat tänka på Trefaldigheten", fortsätter vår kyrkofader, "förrän jag blir överväldigad av Enheten". Sonen vittnar om Fadern. Han är sin Fader "upp i dagen". Han har sin glädje i att inte vilja eller göra något annat än vad Fadern vill och gör. Otaliga exempel i evangelierna vittnar om denna enhet mellan Fadern och Sonen. Anden är Faderns Ande, som väcker tro på Sonen och leder till Fadern.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(160522
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Bild:www.freedigitalphotos.net

Hej allihopa;

Hoppas allt är bra med Er. Förra helgen var vi i Stockholm. Benjamin tog emot sin Första Kommunion under en glädjefylld Mässa. Det är en underbar upplevelse att som mormor vara med om sitt barnbarns Första Kommunion. Fr. Carls pratade mycket om Pingstens glädje. Vi hade en glädjefylld familjeträff hos Linnea och Johan efteråt, med alla barn, barnbarn och respektive. Jag hade tänkt ta en bild av hela familjen men tyvärr glömde jag det. Det var synd för det är sällan vi är alla tillsammans på en gång.

Herre, du som är källan till allt liv. Vi överlämnar alla barn, som tar emot sin Första Kommunion i år, till Dig. Vi ber att det här sakramentet ska bära frukt i deras liv, frukt som består. Jag vill speciellt tacka Dig Herre för Elsa, som har undervisat Benjamin. Välsigna och vaka över henne och hennes familj och fyll henne med Din Andes kraft. Ingrid skrev under veckan: "Jag läser och ber när dina mail kommer och jag fortsätter att be då och då både för de senast nämnda och dem som du tidigare skrivit om, när jag kommer att tänka på dem. Kanske det känns för dig som att dina mail hamnar i ett svart hål och bara försvinner, men det gör de inte!" Tack för det Ingrid, ibland undrar jag. Vad du skriver bli en tröst för många

En kvinna vill att vi ber för hennes son Anders, som har Asperger och är autistisk och har isolerat sig. Herre, du som är källan till allt liv, vi överlämnar Anders till Dig. Väck till liv längtan i Anders att ha kontakt med andra människor och öppna mojligheterna. Ge visdom till alla, som har någon sorts kontakt med honom, så de vet hur de ska bemöta honom. Lindra moderns oro och låt Din Ande inspirera henne. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Jag vet inte hur det är just nu med paret med en komplicerad relation, men jag vet att de verkligen behöver våra böner. De har svårt att kommunicera och det är nödvändigt för dem att kunna prata om ekonomi och andra saker. Herre, Du vet hur tuff den här situation är och vad som ligger bakom den. Vi ber för ett under och att du öppnar vägar för dem. Hjälp dem att kunna förstå varandras behov. Låt alla de har kontakt med, på banken och i kommunen, inspireras av Din Andes kraft. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kvinnan som har behandlats för cancer i urinblåsan är nu på rehabilitering, men tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och har problem med magen. Herre, vi tackar Dig att hon nu är på rehabilitering. Vi ber att Du helar henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

I love the Lord. He hears my cry. He bends down to listen to me when I call.
Jag älskar Herren. Han hör mina rop. Han böjer sig ner och lyssnar till mig när jag ropar.
Pray as you go.

Ha en bra vecka.
Colette

Trefaldighets dag

Kära vänner

Tack för era böner för Novenan för att hedra of Our Mother of Perpetual Help i St. Gerard församling under de senaste nio dagarna. Vi avslutar denna Novena i kväll. Det har varit en riktigt bra upplevelse för mig och för många andra människor också. Gud vare tack. Jag hoppas det bifogade nyhetsbrevet ”Ständig bön för äktenskap och familj” för nästa vecka kommer att vara till hjälp för er och andra i din församling. Må Gud välsigna er och alla dem ni älskar den kommande veckan.

Jonny

***

Heliga trefaldighets dag
22-28 maj

Jesus sade till sina lärjungar att, sanningens ande kommer, skall han vägleda er med hela sanningen". Den mest djupgående sanningen i allt handlar om Guds sanna natur, en treenighet av personer, Fader, Son och den helige Ande. Denna sanning är långt bortom vår förståelse men implanteras i våra hjärtan inom oss av Guds ande. Den andra genomgripande sanningen är att vi är gjorda till Guds avbild. Denna sanning är också långt bortom vår fattningsförmåga, men är i stånd att levas ut av oss genom samme andes kraft, som bor i oss. Det är i de nära relationerna såsom äktenskap och familj som vi särskilt delar det innersta livet i den sanne Guden. Men vi måste lära oss att leva det med en allt större vördnad och kärlek. Vi lever också i Gud genom vår gemenskap med varandra som kristna. Detta måste karakteriseras som Guds rike genom energi och entusiasm för världen.

Under morgonen när vi vaknar

Fader du sände ditt ord för att föra sanningen till oss
och din Ande till att göra oss heliga.
Genom dessa kommer vi att förstå ditt livs hemlighet.
Hjälp oss att vörda och prisa dig, en Gud i tre personer,
genom att evangelisera och leva vår tro på dig.

Detta ber vi om genom Kristus, vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre vår Gud, gör vår kärlek helig.
Låt oss bli till en fullkomlig gåva till dig.
genom vårt äktenskaps sakrament.

Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.

Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Herre Gud, vi tillber dig
en treenighet av personer, en evig Gud.
Må vår tro och kärlek som vi delar med varandra
ge oss hälsa till kropp och själ.
Amen

För ditt äktenskap:

I vilka aspekter av livet förstår du din make / maka minst? Hur kan ni arbeta på det denna vecka?

För andra

Vilka tider på dagen har du avsatt för bön den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(160521)HELIGA TREFALDIGHETS DAG, v (II)

Datum: 2016-05-22, 11:00
Mässans ordning återfinns på sidan 681, och söndagens texter på sidan 1231 (Årgång C).

bild

Bild:www.freedigitalphotos.net

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Ords 8:22–31

Herren skapade mig som det första,
som begynnelsen av sitt verk, för länge sedan.
I urtiden formades jag,
i begynnelsen, innan jorden fanns.
Innan djupen blev till föddes jag,
när det ännu inte fanns källor med vatten,
innan bergen fått sin grund,
innan höjderna fanns föddes jag,
när han ännu inte gjort land och fält
eller mullen som täcker jorden.
När han spände upp himlen var jag där,
när han välvde dess kupa över djupet,
när han fyllde molnen däruppe med kraft
och lät djupets källor bryta fram,
när han satte en gräns för havet
och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grundvalar,
då var jag som ett barn hos honom.
Jag var hans glädje dag efter dag
och lekte ständigt inför honom,
jag lekte i hela hans värld
och gladde mig med människorna.

Responsoriepsalm
Ps 8:4–9(R. 2a)

R. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden!

När jag ser din himmel, som dina fingrar format
     månen och stjärnorna du fäste där,
vad är då en människa att du tänker på henne,
     Jen dödlig att du tar dig an honom?
R.

Du gjorde honom nästan till en gud,
     med ära och härlighet krönte du honom.
Du lät honom härska över dina verk,
     allt lade du under hans fötter:
R.

får och oxar, all boskap,
     och markens vilda djur,
himlens fåglar och havets fiskar,
      allt som vandrar havets stigar.
R.


Om psaltarpsalmen sjunges se Cecilia nr. 613

Andra läsningenRom 5:1–5

Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet, uthålligheten fasthet och fastheten hopp. Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den helige Ande

Halleluja (JFR Upp1:18)

V Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och som är och som skall komma

Halleluja

V. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, som var och som är och som skall komma.

Evangelium Joh 16:12–15

Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.«

Kommentarer till mässans läsningar»

(160518)
Biskopens vardagstips: Be medan du väntar

Be medan du väntar

Istället för att irritera dig på att kön till snabbköpet är för lång, använd tiden till något bättre, uppmanar den katolske biskopen Anders Arborelius.

Det var på askonsdagens mässa i katolska domkyrkan i Stockholm som Anders Arborelius bjöd på sina vardagstips då kollektivtrafiken hackar, eller köerna till kassan ringlar sig alltför långa.

-Passa på och gläd dig över de...

Läs hela artikeln från tidningen Dagen här»

(150221)
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskriftsserieKatolsk tro småskriftsserie" height="150" width="112"

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd

katalog

Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

bildtisdagen den 21:e september 2010
Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön

en bild

Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och få nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2016
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"


Dagens läsningar

Kyrkans dagliga bön, samt läsningar i mässan.

breviarieBreviar - Kyrkans dagliga bön från Oblatmissionärernas sida.

Lyssna och bed tidegärden (engelska) via webb eller betalapp.

Dagens läsningar i mobilen

Appar från Fjellander Media


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android
heligt rum

forum

katekesKatolska Kyrkans lilla katekes - en fråga per dag
(Oblatmissionärerna i Sverige)

eXTReMe Tracker