Få människor anar vad Gud kunde göra med dem, om de utan förbehåll överlämnade sig åt nådens ledning och lät Gud forma deras själar.


TREDJE SÖNDAGEN UNDER ÅRET

Jon 3:1-5,10 1 Kor 7:29-31 Mark 1:14-20
Det oprövade evangeliet
Det är inte självklart att evangeliet förkunnas också denna dag. Det är gudomlig nåd. En ny möjlighet att vända livet rätt. Utan detta budskap är livet en väg till döden. Tiden krymper och vi skall snart dö. Men evangeliet vänder om denna lag, så att livet blir en väg från död till liv. Många troende hukar inför frågan varför världen inte blivit bättre efter 2000 års kristendom. Vi låter oss placeras på de anklagades bänk. Anklagelsen från trons belackare får stöd av det egna dåliga samvetet. Men sanningen är en annan: "Det är inte så att kristendomen har prövats och befunnits kraftlös. Sanningen är att den har befunnits för svår och därför inte har prövats". "Christianity has not been tried and found wanting; it has been found difficult and not tried." - (Chesterton) Det oprövade budskapet hörde vi nyss från Jesu mun: "Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet."

I första läsningen hörde vi vad som hände i Nineve. Profeten Jona sänds till den ogudaktiga staden. Det är inget behagligt budskap han förkunnar. "Om fyrtio dagar skall Nineve bli förstört". Vår värld och våra ständer är inte bättre än Nineve. Men det märkliga i Nineve är att folket lyssnar. De lyser ut en fasta och klär sig i sorgdräkt, både stora och små. Både folket och dess kung vänder om till Gud från sin onda väg. Gud avstår från det straff han hotat med. Människornas omvändelse öppnar för Guds nåd och välsignelse.

Detta förargar Jona. Han tycker att de ogudaktiga borde få sitt straff. Han förstår inte hur Gud kan vara så barmhärtig att han ger syndarna, som dessutom är hedningar, möjlighet till omvändelse och nytt liv. Vi vet inte vad som händer med Jona, men boken slutar med Guds fråga till honom: "Skulle jag inte ha medlidande med Nineve, den stora staden, där mer än 120 000 människor finns, som inte förstår att skilja mellan höger och vänster, och dessutom djur i mängd!" Beskrivningen har inte förlorat i aktualitet. Drivkraften för Gud är hans medlidande och kärlek. "Hur skall jag kunna prisge dig?" frågar Herren genom en annan av sina profeter, "mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar". Omvändelse är därför något annat än självförbättring.

Omvändelse är att vända sig till Gud. Sedan Adam och Eva har människan en inbyggd ovilja att göra det, en misstro mot Gud. Hon tror att Gud vill hindra glädje och liv. Hon låter hon sig luras, ty ormen ljög. Att omvända sig är att genomskåda denna lögn och vända sig till ljuset. Att omvända sig är att vända ögat till ljuset och örat till sanningen. Att vända sig bort från de källor som bara innehåller förgiftat och uselt vatten. Att börja lyssna till Guds ord, när de egna tankarna går i cirkel och drar ner i djupet. Att börja be och säga som det är. Att bekänna synden och sörja över den, i stället för att förklara bort den och skylla på andra och på annat. Omvändelse börjar i hjärtat och fortsätter i handlingar. Omvänd er och tro, sade Jesus. Och-et är viktigt.

Den ene lägger all kraft på den egna bättringen och glömmer tron. Det fungerar till en viss gräns. Vissa synder kan man lägga bort relativt lätt, men andra är envisare, och då behöver hon tron. Människan kan inte frälsa sig själv. Hon behöver just den hjälp som Gud har sänt. Andra menar att tron är det enda viktiga. Om bara tron finns så går det som en dans. Det kan låta lockande, men stannar i känslan. Vi har fått en vilja och med den kan vi vända oss i rätt riktning. Omvänd er och tro. Budskapet är skräddarsytt för människan. Omvändelse är inte avklarat en gång för alla. En kristen måste omvända sig varje dag, sade Martin Luther - och däri hade han rätt. I daglig kamp mot synden, i dagligt mottagande av förlåtelse och ny nåd. Nåden gör kampen möjlig. Kampen drar in hela mig i omvändelsen. Att undanhålla något är att undandra sig nåden. Det är det som är den största synden. Att avvisa nåden. "Synd: de tror inte på mig." Joh 16:9.

Till sina första lärjungar sade han: "Kom och följ mig." Att följa betyder att handla och leva som han. Det är ett kraftfält att stiga in, en nåd att tugga i sig. Vi lär oss det genom att be rosenkransen. Jesu liv blir inte bara händelser i det förflutna, utan något att imitera, att efterfölja. Lärjungen förenar sitt liv med Jesu liv, med hans födelse och uppväxt, med hans gärningar, med hans ångest, smärtor, smädelser, lidande och korsbärande. Men då sker ett utbyte. Jesu liv rinner in i lärjungens liv. Livet förvandlas. Omvändelsen sker i tro på att han ger av sitt liv för att förvandla mitt.

Då är Guds rike nära. Tiden krymper, som aposteln säger. Det hotfulla förvandlas till ett glatt budskap. Gråt eller glädje får inte makt över oss. Världens elände får inte sista ordet. Vi lever i världen, som om vi inte gjorde det. Vi har redan en fot i vårt rätta hemland. Vi följer Jesus också i uppståndelse och himmelsfärd. Med Maria lyfts vi in i den slutliga verkligheten. Samma utbyte sker när vi läser och lyssnar till Guds ord. Vi läser för att bli rättvända, för att förvandla destruktiva tankar till Kristi tankar, för att bli det ord vi tuggar i oss.

Allra tydligast sker omvändelsen i eukaristin. De troende bär fram sina liv tillsammans med gåvorna, som bärs fram till och offras på altaret. De frambär sin vilja att följa Jesus - kanske en liten konkret föresats. De förenar sin överlåtelse med Jesu offer på altaret. De tar emot de förvandlade gåvorna i den heliga kommunionen. Mitt liv i hans, hans liv i mitt, för att allt skall förvandlas och förhärliga Gud. Chesterton hade rätt. Evangeliet är till största delen oprövat. Men det förkunnas också idag. Må det inte förkunnas förgäves!

Amen.

Predikning från Den Helige Benedictus Kloster av Broder Ingemar Svantesson
http://www.benedictuskloster.se/

(150126
Ständig bön för äktenskap och familj

bön för äktenskap och familj

Hej allihopa;

Det är ett tag sedan jag hörde av mig och jag hoppas ni alla mår bra och att ingen har brutit arm eller ben i det här halkiga vädret. Själv är jag väldigt försiktig;).

När Marina Håkonsson påminde sin grupp om ständig bön skrev hon så här: "Jag tänkte på en sak nu, när jag skulle skriva den här påminnelsen, något som f Johnny skriver i sitt häfte: att bönen inte är till för att påverka Gud, eller ändra hans inställning eller vilja, för Gud vill redan allt som är gott. Bönens effekt är främst att påverka oss, att göra det möjligt för att Guds vilja ska ske."

Jag har varit i kontakt med Diala. Hon är tacksam om vi fortsätter att be för situationen i Syrien och för hennes syster och familj som finns där. Systerns barn är nu ett och ett halvt år gammalt och det är svårt för familjen att lämna landet. För en vecka sedan regnade det bomber från både Isis och Assad runt omkring dem. Sedan blev det lite lugnare igen och de kunde åtminstone ger sig iväg för att handla mat. Diala själv mår inte bra och har gått ner i vikt. Just nu, när jag skriver hör jag på radion (Människor och Tro) någon som säger om de kristna i Irak och Syrien att "vi är i det sista stadiet av vår överlevnad i regionen och nära en påtvingad utplåning." Herre maktlösheten är stor och jag hittar inte ord. Herre, vi överlämnar hela situationen till Dig. Ta bort känslan av hopplöshet, som så många känner och vi ber att en lösning ska växa fram och en villighet till fred och ett slut på det enorma lidande och död som äger rum. Var med alla som lider både i Mellanöstern och här i Sverige. Vaka över Dialas syster och familj och låt Diala och alla inblandade känna sig burna av andras böner. Hjälp Diala att kunna sova och ge henne matlusten tillbaka. Jesus, Heliga Hjärta vi litar på Dig.

Idag säger Fr. Johnny bland annat till oss: "When we are with Christ and following him, love will be the characteristic of our lives. När vi är med Kristus och följer honom kommer kärlek att känneteckna våra liv."

have no hands but yours
I give it all to you
You are My hands
I live my life through you.
Jag har inga andra händer än dina
Jag ger allt till dig
Du är Mina händer
Jag lever mitt liv genom dig.

Pray as you go

Varma hälsningar
Colette

Tredje söndagen under året

Kära vänner,
När vi går vidare från av julens händelser hoppas jag att glädjen i Kristus är långt ifrån att mattas, och växer i era hjärtan. Trots vädret finner jag denna del av kyrkoåret som en riktigt bra tid av tro och hopp. Evangeliets uppmaning för nästa söndag är att vara till för den värld vi lever i och för att föra Kristus till alla dem vi lever tillsammans med och träffar. Det är en kraftfull uppmaning som också kan ge oss energi. Ni befinner er i mina böner varje vecka, att Gud må välsigna er och alla er nära och dem ni håller av samt förblir hängivna i hans kärlekstjänst.

Jonny

***

Herrens vägar
25 - 31 januari

"Du är min älskade son, du är min utvalde." Dessa underbara ord, talade till Jesus i samband med hans dop i Jordan, talar även till var och en av oss på grund av vårt dop i Honom. Lyssna bara på hur dessa ord talar från Guds hjärta in till ditt hjärta nu: "du är min dotter, min son, den älskade, du är min utvalda." Vår huvuduppgift är att leva ut Guds kärlek i vår egen kallelse. För er som par förbundna i kärlek till varandra, gör ert liv tillsammans fullt av glädje, i Guds kärlek. Ensamstående, religiösa, präster, alla lever ut samma kärlekskallelse på olika sätt, men i samma syfte: att fylla världen med Guds närvaro och kärlek. Som församling är vi en samling av alla dessa kallelser så att vi tillsammans med varandra kan utstråla samma kärlek till alla dem omkring oss under vårt arbete.

Morgonbön när vi är tillsammans

Allt krafts Gud som lever i evighet
rikta din kärlek som finns inom oss,
så att våra ansträngningar i din Sons namn
kan föra världen till enighet och fred.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under dagen när vi är ifrån varandra

Herre, ta emot gåvan av vår kärlek i äktenskapet
Låt våra ansträngningar att älska mer fullkomligt göra oss heliga
och föra frälsningen till oss, och alla som vi älskar.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

Under kvällen och vår kvällsbön

Gud, allsmäktig Fader,
låt det nya livet som du ger oss
göra vår kärlek större
och hålla oss till ditt rikes i glädje.
Detta ber vi om genom Kristus vår Herre.
Amen

För ditt äktenskap:

På vilket sätt kan du ta med gåvan av er kärlek till ett annat par i veckan?

För andra

Hur kan utifrån dig själv uppmuntra och stödja någon som har en annan kallelse än vad du själv har den här veckan?

Ständig bön för äktenskap och familjeliv

Bön för äktenskap och familj / Couple Prayer/Newsletter and Esker Community

www.continuousprayer.netContinuous Prayer A Movement of Continuous Prayer for Marriage & Family Life.

Om Ständig Bön för äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig Bön för äktenskap och Familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Bönegrupper finns i de flesta av stiftets församlingar.

Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i Luleå ansvarar för den 25:te varje månad då var och en av oss har sin timme för bön.

Vill du delta i bönekedjan, eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig till Colette Johansson colette.johnsson@yahoo.se

(150126TREDJE SÖNDAGENUNDER ÅRET g, (III)


Datum: 2015-01-25 11:00 Högmässa.

bild

Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ps 145:11-13

Första läsningen Jona 3:1–5,10

Herrens ord kom till Jona, han sade: »Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller.« Och Jona gav sig i väg till Nineve, så som Herren hade sagt.   Nineve var en oerhört stor stad: det tog tre dagar att färdas genom den. Jona började gå genom staden. Han gick en dag, och han förkunnade: »Om fyrtio dagar skall Nineve förstöras.« Folket trodde på vad Gud hade sagt. De utlyste en fasta, och alla, stora som små, klädde sig i säcktyg.   När Gud såg vad de gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat dem med; han lät det inte ske.

Responsoriepsalm
Ps 25:4–5b,6–9

(R. 4a)

R. Herre, lär mig dina vägar.

Herre, lär mig dina vägar,
visa mig dina stigar.
Led mig i din sanning, lär mig,
du som är min Gud, min räddare.
R.
Herre, kom ihåg din barmhärtighet,
den godhet du alltid har visat.
Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit,
tänk på mig i din trofasthet,
Herre, du som är god.
R.
Herren är pålitlig och god,
därför visar han syndarna vägen.
Han leder de ödmjuka rätt,
de ödmjuka lär han sin väg.
R.

När responsoriepsalmen sjungs, se Cecilia nr 624/4.

Andra läsningen 1 Kor 7:29–31

Bröder, tiden krymper. Även de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade, de som gråter som om de inte grät, de som gläder sig som om de inte gladde sig, de som köper något som om de inte fick behålla det och de som lever i världen som om de inte levde av den. Ty den värld som nu är går mot sitt slut. kropp är ett tempel för den heliga anden, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp.

Halleluja Mark 1:15
V. Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet.

Evangelium Mark 1:14–20
När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: »Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.«   När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: »Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare«, och de lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob, Sebedaios son, och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem, och de lämnade sin far Sebedaios och hans folk i båten och följde efter honom.

(150121)
Det gudsvigda livets år

(Vita Consecrata) invigs den 30 november

bild

Vid invigningen skall påven Franciskus fira mässan i Peterskyrkan kl. 10:00 och kvällen innan kommer en bönevaka att hållas i Roms största Mariakyrka. Det gudsvigda livets år skall koncentrera sig på tre ord: evangeliet, profetian och hoppet. Msgr. José Rodríguez Carballo, sekreterare för Kongregationen för det vigda ordenslivet och apostoliska gemenskaper, anser att de gudsvigda nu femtio år efter det Andra Vatikankonciliet är kallade att komma ihåg sin djupaste identitet; att reflektera över världen och människolivet utifrån Guds Ord. De gudsvigda måste i en kyrka som vill öppna portarna, enligt påven Franciskus uppmaning, modigt gå ut och möta världen på nya vägar för att möta alla och intensivt be förböner.

I vårt stift kommer inledningen till det gudsvigda livets år att firas den 21-23 november i Vadstena i S:ta Birgittas abbedi Pax Mariae och Heliga Hjärtas Kloster, Omberg. Bröder och systrar från hela stiftet kommer att träffas och utbyta erfarenheter. P. Pascal René Lung OP, biskopsvikarie för det gudsvigda livet firar mässan.

En katekes för det gudsvigda livet har översatts till svenska och kommer att publiceras till invigningen. Boken kan köpas på Katolsk bokhandel i Stockholm.

Påvens brev till de gudsvigda inför det gudsvigda livets år
engelska
spanska
polska
franska
italienska

Läs mer på stiftets hemsida»

(141111
Mässordningar för utskrift

bön för äktenskap och familj

Nu finns mässordningarna på svenska, engelska, tyska, fransk, polska och spanska att skrivas ut på den egna skrivaren. De finns i den översta menyn under "Gudstjänster och öppettider", se bild ovan.

(141009)
Stiftsmeddelande 24 juni 2014

Luleå

F. Grzegorz Janski har utnämnts till administrator i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. Han behåller samtidigt sin tjänst som kyrkoherde i Kristi Moders församling i Umeå.

P. Nelson Mendoza Caserial CP har utnämnts som subsidiar i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 1 augusti 2014. F. Barthazar Sibana, f. Conny Årlind och f. Eugene Dyer behåller sina uppdrag inom S:t Josef Arbetarens församling i Luleå.

(140630)Böner för prästkallelser

Fader göran R.I.P
bön för kallelser

Prästkallelser låg fader Göran varmt och hjärtat och låt oss också i vår församling särskilt be för detta.

(140609
Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda

vintervyBild:www.FreeDigitalPhotos.net

Vad betyder den ekumeniska gesten?

Fråga: Den så kallade ekumeniska gesten, att man kan lägga höger handflata på vänster axel för att visa att man vill ta emot prästens välsignelse även om man är förhindrad att ta emot kommunionen, är den känd utanför Sverige?

Den frågan och många andra saker kan du få svar på eller få veta mer om genom Katolska Liturgiska Nämndens frågelåda och andra länkar.

(140605)
Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten - artikel från Norrbottenskuriren

bön för äktenskap och familj

Läs hela artikeln "Språkintresset förde den katolska prästen Gene Dyer till Norrbotten", från Norrbottenskuriren

(140602)Vid dagens slut P 1 - Lidande och kärlek

Det sista av tre program från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada i Lannavaara. Foto Anton Åström, Sveriges Radio

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. Det är svårt att acceptera att det finns lidande i världen. Men lidandet finns där det finns kärlek säger hon i sitt tredje och sista program.

Sändes lördag 1 februari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Laboravi In Gemitu Meo med Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Direktlänk

Lyssna: Vid dagens slut 20140201 21:45

 

Vid dagens slut P 1 - Att få ett kall,
det andra programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här andra av tre program talar hon om glädjen i att få ett kall.

Sändes lördag 25 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Erik Johansson spelar sats 2 ur Sonat för soloflöjt av Ingvar Lidholm.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140125 21:45

 

Vid dagens slut P 1, Om att söka - och finna,
det första programmet från Sankt Josefs kloster i Lannavaara

Syster Amada är nunna i Sankt Josefs kloster i Lannavaara i Kiruna kommun. I det här första av tre program talar hon om sitt tidiga sökande efter andlighet och något större.

Sändes lördag 18 januari kl 21:45

"Jag är någon  som Gud i Hans barmhärtighet har tittat på med kärleksfulla ögon och tagit till sig själv. I tacksamhet till Honom vill jag göra av mitt liv en enda sång av tacksägelse och lovprisande, genom kärlek till Gud och min nästa".

Musik: Civitas Sancti Tui med vokalensemblen Contrapunctus och Owen Rees.

Producent Ragnhild Herminge

Lyssna: Vid dagens slut 20140118 21:45

Systrarnas sida
http://www.mariaslamm.se/»

(140202)Stiftsnyheter Välkommen till Andliga forum

På vägen mot fullkomligheten i Kristus kan det uppstå svårigheter, hinder och tvivel. Det är svårt ibland att urskilja själv vilken som är den rätta vägen just nu. Det här forumet i Sankt Dominikus kloster vill erbjuda dig hjälp, ljus och stöd i ditt andliga liv för att kunna gå vidare, steg för steg.

Andligt forum»

(111124)Katolsk tro - hela serien

Katolsk tro småskrifserie

En småskriftserie på 27 delar. Nu komplett och uppdaterad! På ett enkelt sätt introducerar den Kyrkans tro och liv.
Alla häften, inklusive Kort katekes i en box. (250 kr)
Man kan även köpa dessa häften separat för 10 kr styck.

Ur innehållet:

Katolsk tro 14: Tecken på Guds nåd


Katolsk tro 2: Livet - en gåva?
Häften om katolsk tro
Katolsk tro 19: Om bönen Ur innehållet: Att bedja är mänskligt – Den kristna bönens väsen – Hjärtats samtal med Gud – Herre, lär oss att be!

Böckerna och häftena finns på hos KPN - Katolska Pedagogiska Nämnden.»

(140515)
Syster Veronicas blogg - Min själ längtar efter Gud

Syster Veronica OP

tisdagen den 21:e september 2010

Tron är inte en åsikt, en ideologi, en lära.
Tron är relation. Tron är ett ansikte. Tron är att vara vänd mot den som är vår källa, den som ständigt ger oss liv, den som kallar oss. Den som vill fylla vårt hjärta med liv och glädje.
Gud talar till oss varje dag. Han söker oss oavlåtligen, han tröttnar inte, han ger aldrig upp. Men vi lever bortvända från Honom, i glömskans land, som det heter i psaltaren!
Tron dör för att den inte får någon plats i vårt liv för att vi inte ger Gud lite av vår tid. När vår vardag uppfylls av så mycket (plus data- och mobilspel när vi har lite tid över!), när vi inte ens ägnar en tanke åt Gud försvinner Han hur vårt liv. Han finns där hela tiden, han upphör inte med att älska oss, men vi har blivit döva, blinda för hans närvaro.
Läs hela blogginlägget här»


***

Syster Veroncia har också givit ut böcker på Artos &Norma bokförlag

Sr. Veronica: Vägar till bön


Det här är en bok för den som har fattat beslutet att
be regelbundet. Vi är många som har börjat – våra
föresatser har varit goda. I början är det lätt, då vi
själva står i centrum och har kontroll. Men efter ett
tag blir det svårare. Vi vet inte vart Gud vill leda oss.
Vi tror oss ha kommit på fel spår. Då är det frestande
att ge upp.
Vägar till bön»

Sr. Veronica: Vägar till tro

Vägar till tro

Än i våra dagar händer det som hände på apostlarnas tid. Evangeliet, det glada budskapet om Jesus Kristus, har inte mist sin kraft. Mitt i vårt sekulariserade samhälle blåser Guds vind. Människor hör budskapet och får nytt liv. Den är boken handlar om vuxna människor som vill lära sig mer om kristen tro och den handlar om kyrkans möte med dem. Den ger konkreta berättelser och ger mönster för handling. Den är dessutom en unik ekumenisk händelse där erfarenheter från Svenska kyrkan och den Katolska kyrkan sammanvävs.
Vägar till tro»

(100922Gratismaterial från Katolska pedagogiska nämnden

Riktlinjer för katekesen i Stockholms katolska stift

"Ge som gåva vad ni har fått som gåva"

25 frågor och svar om katolsk tro

Vi ska givta oss
Svenska

Engelska
Arabiska

Till Katolska Pedagogiska Nämnden gratismaterial»

(140515)
Daglig andakt

Idag är Guds dag

Læs dagens tekst fra karmelittermunken
Wilfrid Stinissens bog:

Till boken I dag er Guds dag»

På den danska sekularordens webbsida finns möjligheter att läsa ur Wilfrid Stinissens bok "Idag er Guds Dag" som har en liten text för varje dag

Text för den 24 maj från Willfrid Stinissens "Idag er Guds Dag"

Till sekalurarkarmeliterna i Danmark»

 

Boken "I dag är Guds dag"/pkt av Wilfrid Stinissen finns även på svenska
Denna länk finns också under "böner och själavård"

(100524
Att leva andligt – dagligen på nytt

Bild:www.freefoto.com

Varje dag är en inbjudan till att leva av de andliga frukterna.

se Galaterbrevet 5: 22-23

  • På morgonen: Kommer jag ihåg denna särskilda inbjudan, ber en lovprisning och formulerar ett motsvarande mål för dagen.
  • Under dagens lopp: Kommer jag ihåg denna inbjudan med avseende på min familj, vänner och grannar, medan jag arbetar och på min fritid.
  • På kvällen: Tackar jag Gud för denna inbjudan och för dem som stått mig närmast. I min reflektion ber jag om att inte känna mig nedslagen av att jag kanske inte alltid lyckats så bra med mina föresatser under dagens händelser.

Efter reflektionen vänder jag mig till Jesus för att han må hela mig och ge mig hjälp att fortsätta att växa i mitt andliga liv.

Ide och källa: J. Tetlow SJ och P. Köst SJ, översatt till svenska U. Jonsson SJ, 2009

Söndag - Dagens ledstjärna – Kärlek

Lovprisning: Jag lovprisar kärlekens Gud för en dag av ro och ber om kärlekens gåva.

Mål:
Jag vill handla gentemot min familj, vänner och arbetskamrater i kärlekens anda.

Tack på kvällen: För allt som jag har fått erfara av kärlek i allt.

Reflektion: Utifrån den förlåtande kärleken drar jag mig till minnes de tankar och känslor som jag haft under dagen, vad jag har sagt och gjort, och i vilken mån mitt handlande har varit format av kärlek.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all kärlekslöshet och låt mig allt mer känna din närhet.’

Måndag – Dagens ledstjärna – Glädje

Förhärligande: Jag prisar Gud med ett glatt hjärta, ty jag är älskad.

Mål: Jag strävar efter att bemöta min familj, vänner, arbetskamrater och grannar med ett glatt sinnelag och att även uträtta allt arbete med glatt mod.

Tack på kvällen för all glädje under dagen.

Reflektion: Jag ber om tacksamhet för Guds vägledning och upplysning. Jag reflekterar över dagen; hur glädjen har uppfyllt mina känslor, tankarna, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ledsamhet och håll mig kvar med dig i denna glädje.

Tisdag – Dagens ledstjärna - Fred

Tillbedjan: Jag prisar dig barmhärtige Gud på denna fredens morgon. Jag lovar Dig, Gud, som vill förlåta oss och vill rädda oss.

Mål: Jag vill bringa fred i familjen, bland vännerna, arbetskamrater och grannar. Jag vill utföra alla dagens uppgifter med fred i hjärta.

Tack på kvällen för de stunder av frid i hjärtat som jag har haft idag.

Reflektion: Jag ber dig Kristus, att du må visa mig var jag har försummad att leva och främja fred i mina tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus från all ofred och stärka min vilja att främja fred.

Onsdag – Dagens ledstjärna – Tålamod

Lovprisning: Jag prisar Gud för hans tålamod med mig och hela skapelsen.

Föresats: Jag skulle vilja vara tålmodig gentemot min familj, vänner, arbetskamrater och grannar. I svårigheter kommer jag ihåg Guds tålamod som min förebild.

Tack på kvällen för Guds tålamod med mig.

Reflektion: Jag betraktar med tillit Guds tålamod, ser tillbaka på mina känslor, tankar och gärningar, och överväger allt det tålamod som andra har visat mig.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all osund otålighet och visa mig hur jag tålmodigt ska vandra min väg till dig.

Torsdag – Dagens ledstjärna – Vänlighet och Godhet

Lovprisning: Jag prisar Gud den allsmäktige som är god mot hela skapelsen och också visar mig sin kärlek.

Föresats: Jag skulle vilja utstråla mer vänlighet och godhet gentemot min familj, mina vänner, grannar och arbetskamrater, men även kunna glatt utföra mina dagliga uppgifter.

Tack på kvällen för vänligheten och godheten jag fått ta emot.

Reflektion: Jag ber om att kunna upptäcka den godhet och vänlighet som idag har uppfyllt mina känslor, tankar, ord och gärningar.

Be: Hela mig Jesus Kristus, från all ovänlighet och stärk det goda i mig.

Fredag – Dagens ledstjärna – Trofasthet och Tillit

Tillbedjan: Jag prisar Gud den evige som lät mig övervinna nattens dunkel.

Önskemål: Jag önskar av hjärtat att tillägna Gud alla dagens mödor, i visshet om att bli buren genom tillit till familj, vänner och arbetskamrater.

Tack på kvällen för all kärleksfull omsorg gentemot mig.

Reflektion: Förtroendefullt minnas att mina misstag inte har fått makt över mig och överväga vad som var avgörande för det som jag sagt och gjort.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all min brustenhet och lär mig att lita på din omsorg.

Lördag – dagens ledstjärna – Ödmjukhet och Självbehärskning

Lovprisning: Jag prisar Gud den tålmodige och ödmjuke för hans milda ledning till ett andligt liv.

Föresats: Jag vill självbehärskat och med god vilja bemöta min familj, mina vänner, arbetskamrater och grannar.

Tack på kvällen för allt som jag klarade av idag.

Reflektion: Jag frågar mig tillitsfullt om jag med god vilja i mina tankar, ord och gärning har bemött andra idag.

Be: Hela mig, Jesus Kristus, från all hårdhet och brist på finkänslighet. Stärk min strävan att handla milt och självbehärskat.

Att leva andligt -PDF»Skrivs ut och viks som ett dragspel

(100524)
Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv: rapport från den katolsk-lutherska dialoggruppen för Sverige och Finland

boken rättfärdigörelsen

I sju år har det förts en dialog mellan Sveriges och Finlands lutherska kyrkor och Katolska kyrkan kring rättfärdiggörelsefrågan. Rättfärdiggörelsen är en term som beskriver hur Gud befriar människan från synd. Medan de lutherska kyrkorna anser att det endast är Guds nåd som behövs hävdar Katolska kyrkan att människan måste vara aktiv och svara ja på Guds nåd för att bli rättfärdig. Nu har man alltså samlats kring en gemensam definition och kan gå vidare i det ekumeniska samarbetet.

- I alla ekumeniska sammanhang är det bättre ju fler saker man kan komma överens om, säger Maria Hasselgren.
Dagen.se»

stiftsvapenUtgångspunkt för dokumentet är den gemensamma deklarationen om rättfärdiggörelsen som publicerades av Katolska kyrkan och Lutherska Världsförbundet på Allhelgonaafton den 31 oktober 1999. Syftet har varit att söka klarlägga ”den gemensamma förståelse som kommer till uttryck i deklarationen”.
I förordet skriver biskop Anders Arborelius och biskop Eero Huovinen:
”Vi har tydligt sett behovet att tränga in i de stora teologiska och ekumeniska frågorna om vad rättfärdiggörelsen innebär och hur den tar konkret form i kyrkans liv (…) I sista hand är det bara den helige Ande som kan inspirera oss att frimodigt ta itu med det som ännu skiljer oss åt. Vi litar på att Anden kan göra det som nu tycks omöjligt möjligt, om vi bara har den lyhörda öppenhet som behövs”.
Överlämnandet har skett i den koptiska församlingen St Mina i Södertälje.
Rättfärdiggörelse är en term som brukas i kristen teologi för att beskriva den process där Gud befriar människan från följderna av hennes synd.
Katolska kyrkan i Sverige har ansvarat för den svenska utgåvan, medan Svenska kyrkan gör en engelsk utgåva som ska överlämnas till Vatikanen av en gemensam biskopsdelegation i april. Den finsk-lutherska kyrkan ansvarar för den finska utgåvan.
Läs mer från Stiftets hemsida»

Rapporten på finska: Vanhurskauttaminen kirkon elämässä : Ruotsin ja Suomen luterilais-katolisen dialogiryhmän raportti»

Den kan på svenska lånas från biblioteket»

eller köpas från Katolsk bokandel»

(100520)
Heligt rum

Till Heligt rums huvudsida. Genom att skrolla kommer man till olika språkval.»   Läs även Commentaries on the daily readings (English - » (för svenska, använd Googles översättning av webbsidor.)

Kyrkans dagliga bön

Till Kyrkans dagliga böns huvudsida»

   Till första sidan

Länkar

Församlingen

Översättning till andra språk
—Translate—

 

Grupper och föreningar i församlingen

Katolsk orientering

Böner och själavård

Magasin, böcker, tidningar och bloggar

Engelska och andra länkar


EWTN Live TV
Programming Schedule
The current months TV and Radio-program.

Tidigare artiklar

TIPS!
Känns texten för stor/liten - tryck CTRL + rulla på mushjulet.

***

Känns textraden för lång, - minimera sidan, till önskad bredd.Bön

Daglig överlåtelse

bön

Himmelske Fader, sänd mig din Ande för att vägleda mig genom denna dag.

Måtte mina ord, tankar och känslor finnas för din större ära.

Förena mig med din Son i eukaristins sakrament, din Son som kom för att tjäna andra och för att offra sig själv för världen. Gud vår Fader, jag anbefaller min dag till Dig.

Jag anbefaller Dig mina böner, tankar, ord, handlingar, glädjeämnen och lidanden i gemenskap med Din Son Jesus Kristus, som ständigt ger sig själv för världens frälsning i Eukaristin.

Må den Helige Ande, som ledde Jesus, vara min vägledare och min styrka denna dag så att jag kan vittna om Din kärlek.

Med Maria, vår Herres och Kyrkans moder, ber jag särskilt för denna månads intentioner såsom den Helige Fadern föreslagit...Påven böneintentioner för år 2014
Läs mer om böneapostolatet från Stiftets hemsida.»
Böneapostolatet är en världsvid förening av katoliker som strävar efter att ge sina liv en apostolisk inriktning. De förenar offergåvan av sig själva och allt de gör med Kristi mässoffer för att på så sätt samverka med Jesus i hans frälsargärning för alla människor. Till böneapostolatet»

Bön

Herre, min Gud när Din kärlek flödade över i skapelsen tänkte Du också på mig.

Av Din kärlek blev jag till genom Din kärlek lever jag till Din kärlek vänder jag mig.

O Gud, låt alltid mitt hjärta känna igen och glädjas över Din godhet i allt Du skapat

Befria mig från allt som hindrar mitt gensvar på Din godhet.

Led allt som är i mig till att lovprisa Dig

Lär mig vördnad för varje människa i hela skapelsen

Ge mig kraft till att tjäna Dig.

Herre, låt ingenting dra mig bort från Din kärlek,
varken hälsa eller sjukdom ära eller vanära långt liv eller kort liv.

Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill jag ska vara.

Amen

Nutida bön utifrån Ignatius af Loyolas "Princip och grundval"

Lyssna och bed tidegärden (engelska)
Dagens läsningar i mobilen:

www.katolsktfonster.se/
liturgi/mobilkyrkoar.aspx

Appar från Fjellander Media:


Tidegärden för IPad
Tidegärden för Android

eXTReMe Tracker