Luleås förste katolske präst

Pater John Schoeberle, 77 år, OBS!tillhör Sveriges katolska nutidshistoria, den förste prästen som bosatte sig norr om Sundsvall.
Han hade gått i prästseminarium i Mississippi, USA, och skickades till Skandinavien 1962 utan att veta i vilket land han skulle bosätta sig.

- Ordensprovinsen i Rom bestämde att det skulle bli Sverige och jag kom hit samma vecka som biskop Taylor vigdes i Blå hallen i Stockholms stadshus.
1964 kom han till Sundsvall, där den berömde Henrik Grauel bildade ett säreget nätverk, kringfarandes i sin berömda Volkswagen, men fortsatte snart till Luleå. Efter en kort tid i baracker inreddes bostad och kapell i ett hus på Stationsgatan. Så småningom kom S:t Josefsystrar dit, först från USA, sedan från Brasilien och Indien, för att hjälpa till med undervisningen och övrigt församlingsarbete.
- De betydde mycket för sammanhållningen.

Även pater John skaffade sig en Volkswagen som han kuskade runt med i sin enorma församling, hela Norrbottens och Västerbottens län.
Bara Norrbottens län har en yta som är större än Portugals!
För att få ett norrbottniskt katolskt centrum och en plats för oblatmissionärernas kommunitet skaffades hösten 1974 ett torp, Mariebäck, ett par mil utanför Luleå där kapell byggdes och mässa firades en söndag i månaden.
Reträtter ordnades minst ett par gånger om året med präster inbjudna söderifrån.

- Biskop Hubertus ville satsa på Mariebäck som ett reträttcentrum och det hade gått om det hade bott klostermunkar där. Men vi tillhör ju en aktiv kongregation med utåtriktade arbetsuppgifter. Så det var rätt att sälja Mariebäck och bygga kyrka i Luleå.
Pater John var borta från stan från mitten av 1970-talet till 1988. Han ingick i oblatmissionärernas kommunitet i Täby i ett par omgångar, med ett nioårigt mellanspel som kyrkoherde i Sundsvall.

Tillbaka i Luleå var han kyrkoherde fram till 1995 då en hjärtinfarkt tvingade honom att minska arbetsuppgifterna.
Men han har blivit kvar i Luleå. Han säger att det krävs en särskild kallelse för att arbeta i förskingringen.

- Min personlighet passar för mindre grupper.
Han tror att hans styrka har varit uthålligheten, att stå ut med sparsamma förhållanden.
- Jag förstår dem som inte står ut.
Hur blir det med det kristna livet här i framtiden? Tja, pater John är pessimist (av naturen) och väntar inte någon utveckling. Han tar fram den amerikanska tidningen Our Sunday Visitor och visar en krönika med rubriken: ”Kristenheten i Europa minskar eftersom de kristna ersätter Gud med sig själva.”
- Precis så är det.
Men plötsligt säger han, med ett av sina sällsynta, blygsamma leenden:
- Men den helige Ande arbetar i det fördolda. När kyrkan försvagas i en del av världen förstärks den i en annan. Det ser vi nu. Kyrkan går fram i Sydamerika, Afrika och delar av Asien. Kanske det svänger även i vår del av världen så småningom.

Text och foto: Birgit Ahlberg-Hyse Katolskt Magasin

Faktarutor

S:t Josef arbetarens församling, Luleå
Grundad 1964
Tillhör Norrlands dekanat

Kyrkoherdar:
John Schoeberle OMI 1964 - 74
Robert Olson OMI 1974 - 85
Clyde Rausch OMI 1985 – 88
John Schoeberle OMI 1988 - 95
Mark Dean OMI 1995 – 97
Gene Dyer 1997 – 2011
Samjimon K. Kuriala 2011-2012.
Ludwik Spalek OMI 2012 - 2013
Göran Degen 2013 - 2014
Nelson Mendoza Caserial CP 2015-

Kommunitet med oblatmissionärer
S:t Josefsystrar åren 1975 - 1991
Registrerade medlemmar: 388
20-talet länder representerade, bland dem Polen, Tyskland, Sri Lanka, Filippinerna, Malawi, Burundi, Taiwan och Sverige

Församlingen har fått sitt namn, S:t Josef Arbetaren, för att uppmärksamma den arbetartradition som finns i bland annat de norrländska gruvorna och järnmalmshanteringen vid kusten.