Undervisning

Vill du bli katolik

Vill du bli katolik?
Vill du konvertera?
Vill du bli döpt som vuxen?
Böcker om katolsk tro som vi rekommenderar:
Få svar på frågorna på stiftets hemsida»
 

Undervisning inför första kommunionen

Alla familjer som det gäller bör ha  fått  höstens schema. Har du inte fått information ta kontakt med kyrkoherden.
 Kurser