S:t Josef Arbetarens katolska församling omfattar hela Norrbottens län. Den grundades 1964 av präster från den katolska orden Oblatmissionärerna. Kyrkan invigdes 1997 av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.
Kyrkan utvändigt påminner om både tröskloge och sjömärke och ligger i stadsdelen Lövskatan i Luleå. Skylten utanför kyrkan visar församlingens logotyp, en bild av S:t Josef Arbetaren. 

Kalender, Mässordning på olika språk, Bikt

Månadens kalender med mäss- och bikttider samt mässordning på olika språk.

Kollekt via  swish

Sankt Josef Arbetarens katolska församling har ett eget Swish-nummer dit man kan betala in kollekter och andra gåvor eller avgifter.
Det  går också att betala via bankgiro.

Tack för din gåva!

Kyrkoherde
präster & Medarbetare

Kyrkoherde

P. Nelson Mendoza Caserial CP.

Trosundervisning

Kommunionsundervisning» Alla berörda familjer får hem information om tider för terminens kommunionsundervisning. Har du inte fått den, kontakta kyrkoherden.
Intresserad av katolska tro».
På stiftets sida finns det information och tips på böcker, men tag
först och främst kontakt med  kyrkoherden.