S:t Josef Arbetarens katolska församling omfattar hela Norrbottens län. Den grundades 1964 av präster från den katolska orden Oblatmissionärerna. Kyrkan invigdes 1997 av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.
Kyrkan utvändigt påminner om både tröskloge och sjömärke och ligger i stadsdelen Lövskatan i Luleå. Skylten utanför kyrkan visar församlingens logotyp, en bild av S:t Josef Arbetaren. 

Kalender, Mässordning på olika språk, Bikt

Månadens kalender med mäss- och bikttider samt mässordning på olika språk.

Kollekt via  swish

Sankt Josef Arbetarens katolska församling har ett eget Swish-nummer dit man kan betala in kollekter och andra gåvor eller avgifter. Swish 1234 136 305
Det  går också att betala via bankgiro. Bg: 5022-3395
Sankt Josef klostrets, Lannavaara  Bg: 188-9864
Tack för din gåva!

Gåvor

Vi saknar och tar gärna emot begagnade (bra och stabila, hela och rena) leksaker spel och barnböcker till församlingens barnverksamhet.

Kyrkoherde
präster & Medarbetare

F. Björn Göransson utnämns till t.f. kyrkoherde i S:t Josef Arbetarens församling i Luleå från den 15 augusti 2018.

Trosundervisning

Barnverksamhet - undervisning»
Från september tom. december 2018 träffas vi 2:a lördagen i månaden kl 13:45.
Vi har samling i kyrkan och därefter undervisning, fika och mässa kl. 16:00.
Välkomna!

Tider för höstterminen 2018:
8 september, 13 oktober, 10 november och 8 december

Med vänlig hälsning från fader Björn, fader Conny, fader Gene och våra kateketer.

Katolsk tro

Intresserad av katolska tro».
På stiftets sida finns det information och tips på böcker, men tag
först och främst kontakt med  kyrkoherden.