S:t Josef Arbetarens katolska församling omfattar hela Norrbottens län. Den grundades 1964 av präster från den katolska orden Oblatmissionärerna. Kyrkan invigdes 1997 av dåvarande biskopen Hubertus Brandenburg.
Kyrkan utvändigt påminner om både tröskloge och sjömärke och ligger i stadsdelen Lövskatan i Luleå. Skylten utanför kyrkan visar församlingens logotyp, en bild av S:t Josef Arbetaren. 

Kalender, Mässordning på olika språk, Bikt

Månadens kalender med mäss- och bikttider samt mässordning på olika språk.

Kollekt via  swish

Sankt Josef Arbetarens katolska församling har ett eget Swish-nummer dit man kan betala in kollekter och andra gåvor eller avgifter. Swish 1234 136 305
Det  går också att betala via bankgiro. Bg: 5022-3395
Sankt Josef klostrets, Lannavaara  Bg: 188-9864
Tack för din gåva!

Gåvor

Vi saknar och tar gärna emot begagnade (bra och stabila, hela och rena) leksaker spel och barnböcker till församlingens barnverksamhet.

Kyrkoherde
präster & Medarbetare

Kyrkoherde: P. Michael Lawrence Akpan MSP, tel. 0920-197 80 / mobil: 072-2601366
Subsidiar: f. Eugene Dyer

Trosundervisning

Barnverksamhet - undervisning»
Undervisning för barn och ungdomar sker i Luleå en gång i månaden. Barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna till undervisningen, men vi brukar också ha en samtalsgrupp för de vuxna.
Alla träffas i kyrkan
13.45 för bön och sång, sedan går vi ut i de olika grupperna. Vi fikar och sedan firar vi Mässan 16.00. 

Med vänlig hälsning från fader Michael och våra kateketer.

Katolsk tro

Intresserad av katolska tro».
På stiftets sida finns det information och tips på böcker, men tag
först och främst kontakt med  kyrkoherden.