Hjälp med kyrklunch och kyrkkaffe

Det behövs ytterligare hjälp med att laga kyrklunch (soppa) 
1:a och 3:e söndagen i månaden,
samt hjälp med kyrkkaffet 
2:a och 4:e söndag i månaden.
Kan du hjälpa till -  anmäl dig till Blessie