Kontaktuppgifter


GPS
WGS84: N 65° 34.7523', E 22° 11.4946'
Decimal: 65.5792, 22.1916

Adress

Katolska kyrkan
Besöksadress:
Furumovägen 40, Luleå

Postadress :
Föreningsgatan 25, 974 36 Luleå

E-post

E-post: lulea@katolskakyrkan.se
 

Präster

Kyrkoherde: 

Fader Damian O. Eze 

Mobil: +46 73 967 9278
mail: damian.eze@katolskakyrkan.se

Övriga anställda

Organist/ungdomsledare och pastoralsekreterare:

 Johannes Bergqvist
 tel: +46 73-092 88 41       
 mail: lulea@katolskakyrkan.se

Övriga kontakter