Br. Olof Åsblom OMI. har avlidit

Br. Olof Åsblom OMI. har lämnat oss i saknad. Begravningen äger rum den 6 februari kl. 11:00 i Vår Frus katolska kyrka i Täby. Jordfästningen sker på Norra kyrkogården i Solna/Stockholm. Minnesstunden sker i Vår Frus katolska kyrkans församlingslokal i Täby.
Anmälan till minnesstunden sker via Begravningsbyrån i Älvsjö på tel: 08-711 00 30, e-post : info@begravningsbyran.net
Må Herren låta den evige ljuset lysa för honom, må han vila i frid, Amen.