Påskbrev 2019 S:t Josef arbetarens katolska  församling
 

LJUS
Det blir ljusare och ljusare, solen lyser och värmer mer och mer. I förra brevet från församlingen, inför julen, påmindes vi om ett annat slags ljus än solens ljus. Den 21 december 2018, årets mörkaste dag, firades i Jokkmokk, norr om polcirkeln, en gudstjänst med temat ”Jesus är världens ljus”. När solen är som längst bort och i stora delar av Norrbotten inte är synlig alls under dygnet, då påmindes vi om vad som ibland kallas ”Det oskapade ljuset”. Vi påminns i trosbekännelsen om att Kristus är ”Gud av Gud och ljus av ljus”. Även om kan få gå genom ”mörker” och svårigheter, även lidande, Kristus är hos oss med sitt milda värmande ljus också i tider som till det yttre kan upplevas som ”mörka”. Inför påsken inbjuds vi att betrakta Kristi lidande och hans död på korset för att sedan glädja oss åt och ta del av hans uppståndelse. Påskljuset tänds på påsknatten/påskdagen – och under påsktiden – som ett tecken på Jesu uppståndelse, hans seger över död, ondska och mörker.
Vi får ta emot Kristus som uppstånden och ta del av hans seger. Han får bo i oss och lysa upp oss med sitt oskapade ljus, antingen solen, det skapade ljuset, syns eller inte.

UTKANTEN I CENTRUM skrevs det om i julbrevet. Då syftades på att gudstjänsten ”Jesus är världens ljus” norr om polcirkeln på årets mörkaste dag förväntades möta stort intresse, både lokalt, regionalt och faktiskt, internationellt. Så blev det också! Katoliker i Norrbotten fick – och får – stå som exempel på människor som tar emot Jesus som världens ljus, både när solen inte syns och när dagsljuset flödar, även på natten. Via bl.a. ”Vatican News” spreds från Rom runt över jorden på olika språk information om gudstjänsten ”Kristus är världens ljus” norr om polcirkeln. Från Vatikanen (undertecknat av stats- sekretariatets chef kardinal P. Parolin) har det sänts ett brev till Sverige om gudstjänsten 21/12 i Norrbotten med en försäkran om att påve Franciskus har bett – och vi får alla ta till oss – ”att vi blir upplysta av Jesus, världens ljus, och att vi blir bärare av Kristi ljus till män och kvinnor i vår tid.” Via brevet förmedlas att påven Franciskus hjärtligt ger sin Apostoliska välsignelse som ett tecken på frid och glädje (Pope Francis cordially imparts his Apostolic Blessing as a pledge of peace and joy). Vårt mottagande av Kristus, världens ljus, betyder mer än vi kanske föreställer oss, både för oss själva och för andra. Låt oss bereda oss på att ta emot Kristus och ljuset från hans uppståndelse!
 
LJUD
Som tidigare meddelats håller det på att installeras en högklassig orgel som flyttats från den nedlagda Björkskatans kyrka i Luleå till katolska kyrkans läktare. Det avancerade arbetet att bygga upp orgeln löper på väl. Onsdagen 1 maj, dagen då kyrkans namnhelgon, Josef arbetaren, firas, kommer orgeln att välsignas av
p. Nelson Mendoza Caserial CP i samband med en mässa kl. 11.00. Samma dag kl. 18.00 inbjuds alla till en orgelkonsert. Ta gärna med vänner och bekanta till konserten, som är gratis.
 
INSPIRATIONSDAG
För kateketer m.fl. hålls i kyrkans lokaler i Luleå lördag 4 maj kl. 10-15. Rauha Navarro Marttinen från katolska pedagogiska nämnden tar upp ämnen som t.ex: Hur kan jag vara en ledare som hjälper barn och ungdomar till levande tro? KPN:s kurser tar upp bl.a. lek, drama, pyssel, pedagogik och KPN:s material.
Även denna kurs är kostnadsfri. Anmäl dig gärna på www.kpn.se eller tel. 08-50 557 660
 
UNDERVISNING för barn och ungdomar lördagarna 6 april och 11 maj. Start kl. 13.45, mässa kl. 16.
 
KONFIRMATION  Biskop Anders Arborelius ocd (som också är kardinal) kommer till vår församling söndagen den 15 september på eftermiddagen för att förmedla konfirmationens sakrament.
 
FÖRSAMLINGSMÖTE
Årets församlingsmöte hålls söndagen 5 maj efter 11-mässan.
 
VALLFÄRD TILL SKELLEFTEÅ 23-25 MAJ   TEMA: MIN SJÄL PRISAR STORLIGEN HERREN
Katoliker från hela Norrland inbjuds till vallfärd till Skellefteå 24-25 maj (torsdag 23 maj är resdag). Fredag 24 maj förmiddag: Guidning i Landskyrkan. Efter lunch åker vi mot Bureå, där vi får höra om klosterholmen och franciskanermunkar. Kl. 18 mässa i S:ta Maria katolska kyrka i Skellefteå.  Gemensam middag och samtal om ”Att som Maria bära ut det glada budskapet”. Lördag 25 maj: Årlig Maria-vallfärd i Skellefteå. Ca 1,5 km  (buss för de som inte önskar gå) Man brukar vara cirka 100 personer Mässa i S:ta Maria katolska kyrka. Medhavd lunch. KL. 15 hemresa.
Om logi önskas, se www.norrlandsdekanat.n.nu under menyn ”Vallfärd”. Anmälan senast 30 mars.
 
SÄRKILAX KYRKA och ”NYKTER BERUSNING”
Några kilometer norr om Övertorneå, nära Torne älv, byggdes på 1400-talet en katolsk kyrka. I samband med en kraftig vårflod 1617 sveptes kyrkan bort av det strömmande vattnet. Cirka 400 år senare samtalade några personer från trakten om att framställa en modell av den medeltida kyrkan. Det resulterade i bygget av en fullskalig replik av den medeltida katolska kyrkan. Den 29 juli 2018 deltog kardinal Anders Arborelius ocd vid invigningen. Den första officiella gudstjänsten planeras att firas i form av en mässa (på latin, med predikan på svenska) Kristi Himmelfärdsdag, torsdag 30 maj, kl. 11.00. Denna dag är i Sverige också ”folknykterhetens dag”. Därför delar olika personer från olika sammanhang med sig av vad ”Nykter berusning” kan vara.
Vi hoppas även få möta tros-syskon från Finland.
 
KALENDER från 29 mars 2019
 
Mässa i Luleå alla söndagar 11.00   Bikt – i samband med mässor och enligt överenskommelse
Under fastetiden korsvägsandakt fredagar kl. 17.30, mässa kl. 18 därefter tillbedjan
 
14 april Palmsöndag, mässa Luleå kl. 11
Onsdag 17 april, bikt från kl. 17, mässa kl. 18
Torsdag 18 april, Skärtorsdagen, mässa Luleå kl. 19, Arvidsjaur kl. 19
Fredag 19 april, Långfredagen, Gudstjänst Luleå kl. 15, Arvidsjaur kl. 15
Lördag 20 april Påsknattsmässa Luleå kl. 22, Arvidsjaur kl. 23
Söndag 21 april, Påskdagen, mässa Luleå kl. 11, Boden (stora kyrkan) kl. 16, Lannavaara kl. 15
Måndag 22 april, Annandag påsk, mässa Luleå kl. 11, Kiruna kl. 10.30, Gällivare kl. 16
Söndag 28 april mässa Luleå kl. 11
Onsdag 1 maj, Josef arbetarens dag, församlingens patrocinium, mässa med välsignelse av orgel kl. 11
Konsert kl. 18
Lördag 4 maj kateketkurs kl. 10-15. Tid för mässa under kursen meddelas senare. Mässa Boden kl. 18
Söndag 5 maj. mässa Luleå kl. 11. Församlingsmöte efter mässan. Mässa Öjebyn kl. 15
Lördag 11 maj undervisning kl. 13.45, mässa kl. 16
Söndag 12 maj mässa Luleå kl. 11
Lördag 18 maj mässa Kiruna kl. 10.30, Gällivare kl. 16
Söndag 19 maj, mässa Luleå kl. 11
Fredag 24 maj, lördag 25 maj, vallfärd till Skellefteå
Söndag 26 maj, mässa Luleå
Torsdag 30 maj, Kristi Himmelfärdsdag, mässa Luleå kl. 11, Särkilax kyrka kl. 11
Söndag 2 juni mässa Luleå kl. 11
Söndag 9 maj, Pingstdagen, mässa Luleå kl. 11
Jokkmokk. Överkalix v.g. kontakta församlingens expedition
 
Normalt firas Mässa i Luleå varje söndag 11.00; samt oftast onsdag, fredag och lördag 18.00.
Det förekommer att mässor på vardagar uteblir, v.g. sök information om mässtider på församlingens hemsida: www.katolskakyrkanlulea.se. Vi kan även nås via e-mail: lulea@katolskakyrkan.se
Församlingens bankgiro är 5022-3395
S:t Josefs kloster, Lannavaara, har bankgiro 188-9864 och hemsida:www.mariaslamm.se
 
Församlingens präster:
T f khde f Björn Göransson tel. 0920-197 80
f Eugene Dyer tel. 070-606 97 80
f Conny Årlind tel. 070-290 12 46
 
CARITAS SVERIGES FASTEINSAMLING 2019 TILL DE NÖDLIDANDE I SYD-SUDAN

Caritas Sverige har tidigare skickat ner nödhjälp till Sydsudan. Men krisen fortsätter. Våld, övergrepp och svält tvingar människor på flykt. Läget är akut.
Biståndskonto BG 900-4789, Swish nummer 900 4789  Märk gåvan: Fastan 2019
Du kan även ge din gåva på www.caritas.se
 
FADER GENE DYER – 55 ÅR SOM PRÄST
Fader Gene Dyer, som tjänstgjort som präst cirka 22 år i Norrbotten, varav cirka 2/3 av tiden som kyrkoherde, har med stor trofasthet förvaltat prästämbetets sakrament. Hans prästvigningsjubileum har firats i samband med ett välbesökt knytkalas i Luleå. Vinterkylan övervanns av stor mänsklig värme som tacksamma församlingsbor omgav fader Gene med. Tack vare en insamling som gjordes kunde fader Gene som present få en resa till Rom, där fader Gene bott och studerat under fyra år och där han dessutom prästvigts. Att fader Gene den 22 februari, dagen då aposteln Petrus biskops-stol firas i världskyrkan, kunde koncelebrera i Peterskyrkan i Rom var mycket lämpligt för en präst som länge tjänstgjort, och tjänstgör, i den stad som har Petrus nycklar i sitt stadsvapen (Luleå).
Fader Björn Göransson kunde också följa med på en resa till Rom som blev mycket innehållsrik och välsignad. Ett stort tack till alla som bidragit till resan, till knytkalaset då fader Gene firades och till alla som på olika sätt uppmärksammat 55-årsfirandet av fader Gene Dyers prästvigning.
 
TILL SIST
Vår församling är stor till ytan, nästan ¼ av Sverige, och det är långt mellan oss rent geografiskt,
men tron, bönen och kärleken till Kyrkans Herre, Guds Moder och helgonen förenar oss i en gränslös gemenskap.
Vi präster som får tjänstgöra i församlingen vill önska er alla en välsignad tid – före och efter påsk -  
och vi vill passa på att tacka alla som på olika platser och på olika sätt ställer upp för församlingens gemensamma bästa. 
 
f Björn, f Conny och f Gene