Om kyrkoavgift

Kyrkoavgift

Betalas av varje reigstrerad katolik som har inkomster.
Beloppet vi betalar är 1% av den beskattningsbara inkomsten.; det dras som preliminärskatt och skickas till biskopsämbetet i Stockholm.
Biskopen fördelar sedan de inbetalade medlen bland församlingarna efter behov.

Vi tackar alla för bidragen.

Ansökan om dispens från att betala kyrkoavgift måste vara biskopsämbetet till handa senast 31 oktober för att gälla nästkommande år. Ansökaningsblanketter finns på församlingens expedition.

Ge en gåva/kollekt

Kollekt betyder samla in. Kollekten är en handling i mässan, där vi ger pengar till ett gott ändamål.

Det är en solidaritetshandling, där vi delar med oss av det vi äger till andra.
Vi samlar in kollekt vid varje mässa. Kollekten går för det mesta till den egna församlingen.
Vissa kollekter är gemensamma för hela den katolska kyrkan. Det betyder att kollekten i samtliga kyrkor i stiftet går till samma ändamål. Resterande söndagar kan församlingen själv bestämma vilka som ska få pengarna. Var och en ger kollekt efter sin förmåga.
Allt färre människor har idag kontanter på sig, men kanske ändå vill ge en gåva
Det går bra att ge kollekt via din internetbank. Du kan också bli en regelbunden givare genom autogiro.
Använd följande konto Bg 5022-3395.

MÄRK inbetalningen med texten "GÅVA".


MÄRK inbetalningen med texten "GÅVA".
Tack för din gåva

Betalning via Swish

Sankt Josef Arbetarens katolska församling har ett eget Swish-nummer dit man kan betala in kollekter och andra gåvor eller avgifter.

1234 136 306
Tack för din gåva