Om oss

S:t Josef Arbetarens församling grundades av präster från den katolska Oblatmissionärsorden.

I Norrbottenskuriren från 1965 läser vi:

För 500 år sedan samlades katolikerna till gudstjänst i Gammelstads kyrka. Idag söker man sig till en barack där två amerikanska präster sörjer för själavården

I baracken byggdes kapell, församlingssal och prästgård. Det stora problemet i början var att ordna en ny kyrka - helst med centralt läge.

Kapellet flyttades så småningom till Stationsgatan 72, där det fanns tillräckligt med utrymme för både kapell, läsrum och församlingssal.

Sedan köpte man en gård cirka 30 km från Luleå - Mariebäck, där Oblaterna hade centrum för sin verksamhet (reträtter, kurser osv.) på platsen och i Luleå.

Slutligen byggde man en fin kyrka och församlingscentrum. Kyrkan invigdes  den 1 maj 1997 av biskop Hubertus Brandenburg.

exteriör004

Några månader senare överlämnade Oblaterna församlingen till stiftet. Också Mariebäck förlorade sin gamla betydelse och såldes maj 2000.

Broder Olof som ledde studiecirklar i ikonmålning och Fader John var båda oblatmissionärer och hjälpte till i församlingen under flera år. 
De bodde tidigare i en lägenhet i närheten av kyrkan. Fader John som också var subsidiarius i församlingen dog hösten 2008. Broder Olof, bodde länge kvar, men har på grund av hög ålder flyttat.
Numera finns ingen stationär oblatmissionär kvar i Luleå.