Trosundervisning

Undervisning för ALLA åldrar, från barn till vuxna

Undervisning för barn, ungdomar och vuxna sker i Luleå två gånger per månad, 2:a och 4:e lördagen i månaden (se kalender).

Alla träffas i kyrkan 10:00 för bön och sång, sedan går vi ut i de olika grupperna. Vi fikar och sedan firar vi Mässan 12.00.

Barn och ungdomar upp till 18 år är välkomna till undervisningen, men vi har även en samtalsgrupp för de vuxna, samt en konvertitgrupp för de som antingen är på väg att bli katoliker eller för vem som helst som är intresserad av katolska kyrkans tro.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning från fader Damian och våra kateketer.


Via Zoom

Fader Damian håller två gånger per vecka ett möte på Zoom för alla intresserade av introduktion eller fortbildning i den katolska tron.

Måndagar kl 20:00 - fördjupning
Onsdagar kl 20:00 - introduktion

Se kalender för eventuella avvikelser.

Alla är välkomna! Klicka här för att ansluta.