Välkommen till inspirationskväll!

Församlingsmedlemmar som är intresserad av att bli kateket och därmed bidrar till att fler människor lär känna Gud är välkommen denna kväll av inspiration anordnad av Katolska Pedagogiska Nämnden (KPN). Anmälan kan göras på KPN hemsida, www.kpn.se. Varmt välkomnen.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter